Tilde group
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Tilde Group PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tilde Group. Local Values in the Global Information Society. Tildes grupas uzņēmumi. Vietējās vērtības globālajā informācijas kopienā. Tilde Group Products and Services. Localization Services ( www.tilde.com ) Language and Terminology Software Business Management Software.

Download Presentation

Tilde Group

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tilde group

Tilde Group

Local Values in

the Global Information Society


Tildes grupas uz mumi

Tildes grupas uzņēmumi

Vietējās vērtības

globālajā informācijas kopienā


Tilde group products and services

Tilde GroupProducts and Services

 • Localization Services (www.tilde.com)

 • Language and Terminology Software

 • Business Management Software

Tildes uzņēmumu grupaProdukti un pakalpojumi

 • Lokalizācijas pakalpojumi (www.tilde.com)

 • Valodu uzziņas un terminoloģijas sistēmas

 • Uzņēmējdarbības vadības sistēma


Tilde localization services

Tilde Localization Services

DidYouKnow...

Theleadingglobalwebsitesnowsupportan

averageof35languages.

Tildes lokalizācijas pakalpojumi

Vai jūs zinājāt?...

Pasaulē vadošie starptautiskie uzņēmumi

savā mājas lapā šobrīd sniedz informāciju

vidēji 35 dažādās valodās.


Tilde group

 • Quality and Consistency

 • Experience

 • Flexibility

 • Kvalitāte un konsekvence

 • Pieredze

 • Spēja pielāgoties


Tilde group

DidYouKnow...

Theaveragenumberoflanguagesforthe top 10

globalbrandsisalmost30.

Vai jūs zinājāt?...

Desmit pasaulē vadošie zīmoli ir tulkoti

gandrīz 30 dažādās valodās.


Tilde group

 • Localization from English, German, Russian into Latvian, Lithuanian, Estonian

 • Localization from Latvian, Lithuanian, Estonian into English, German, Russian

 • Lokalizācija no angļu, vācu, krievu valodas – latviešu, lietuviešu, igauņu valodā

 • Lokalizācija no latviešu, lietuviešu, igauņu valodas – angļu, vācu, krievu valodā


Tilde group

DidYouKnow...

65% ofmultinationalenterprisesbelievelocalizationisimportantforachievinghighercompanyrevenues.

Vai jūs zinājāt?...

65% starptautisko uzņēmumu ir pārliecināti, ka lokalizācija ir būtisks faktors, lai gūtu lielākus ienākumus no uzņēmējdarbības.


Tilde group

 • Choose Tilde Localization Services for greater business achievement

 • Izvēlieties Tildes lokalizācijas pakalpojumus, lai uzņēmējdarbībā sasniegtu vairāk!


Tilde group

 • Software and help localization

 • Adaptation of marketing materials

 • Editing and proof-reading

 • Terminology development

 • Desktop publishing and layout

 • Saskarnes un palīdzības materiālu lietotājiem lokalizācija

 • Mārketinga materiālu pielāgošana vietējam tirgum

 • Teksta rediģēšana un koriģēšana

 • Terminu izstrāde

 • Maketēšana


Tilde group

Keypad unlocked

Tastatur freigegeben

Tastatūra atbloķēta


Tilde group

Localization is your global

competitive advantage.

Lokalizācija ir jūsu konkurences priekšrocība globālā mērogā.


Tilde group

Microsoft, IBM, SAP, Oracle,

Adobe, Sony Ericsson, Nokia

and others

depend on Tilde

Microsoft, IBM, SAP, Oracle,

Adobe, Sony Ericsson, Nokia un citi

uzticas Tildes sniegtajiem pakalpojumiem


Tilde group

For service or additional information please contact

Tilde Localization Services:

localization@tilde.lv

phone: +371 6760 5001

fax: +371 6760 5750

Lai saņemtu pakalpojumus vai papildu informāciju, lūdzam sazināties ar Tildes Lokalizācijas daļu:

localization@tilde.lv

tālruņa numurs 6760 5001

faksa numurs 6760 5750


 • Login