Mentorica katja rovan asist avtorici alenka mehle in tanja stani
Download
1 / 30

Mentorica: Katja Rovan, asist. Avtorici: Alenka Mehle in Tanja Stanić - PowerPoint PPT Presentation


 • 333 Views
 • Uploaded on

Pedagoška fakulteta Oddelek za matematiko in tehniko Oddelek za matematiko in fiziko MATEMATIČNE REVIJE Poročilo pri predmetu osnove didaktike matematike, študijsko leto 2010/2011. Mentorica: Katja Rovan, asist. Avtorici: Alenka Mehle in Tanja Stanić. Splošne didaktične revije,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mentorica: Katja Rovan, asist. Avtorici: Alenka Mehle in Tanja Stanić' - csilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mentorica katja rovan asist avtorici alenka mehle in tanja stani

Pedagoška fakultetaOddelek za matematiko in tehnikoOddelek za matematiko in fizikoMATEMATIČNE REVIJEPoročilo pri predmetu osnove didaktike matematike,študijsko leto 2010/2011

Mentorica: Katja Rovan, asist.

Avtorici: Alenka Mehle in Tanja Stanić


Razdelitev matemati nih revij

RAZDELITEV MATEMATIČNIH REVIJ:


Splo ne didakti ne revije

Namenjene so:

 • učiteljem in bodočim učiteljem, profesorjem (pedagogom),

 • ostalim pedagoškim in strokovnim delavcem, ki sodelujejo v V-I procesu,

 • strokovnjakom na področju pedagogike in didaktike,

 • študentom.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Iskanje revij asnikov lankov

Cobiss.si

 • Kaj iščem (avtor, naslov, vrsta gradiva…)?

 • V kateri knjižnici iščem?

 • Kako oz. kje sem sama našla matematične revije?

ISKANJE REVIJ, ČASNIKOV, ČLANKOV…


Splo ne didakti ne revije1

DidacticaSlovenica – Pedagoškaobzorja

 • Jezik: Slovenski, angleški, srbski, hrvaški.

 • Število izdaj na leto: 4 (vsaj ena

  številka dvojna)

 • Namenjena:Strokovnjakomnapodročju

  pedagogike, učiteljem.

 • Naročanje/izposoja: V pisni obliki

  ali preko spleta / izposoja ni možna,

  dostopne v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Znanstvenarevijazadidaktiko.

  Vsebujeznanstvenečlanke s pedagoško

  tematiko.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Splo ne didakti ne revije2

Didakta

 • Jezik: Slovenski.

 • Število izdaj na leto: 9 številk

 • Namenjena:Učiteljem in ostalim

  strokovnimdelavcem, kisodelujejo

  v V-I procesu v osnovnih in

  srednjihšolah.

 • Naročanje/izposoja: Naročilnica v

  reviji / izposoja ni možna, dostopne

  v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:Pedagoška

  revija, objavljajoprispevkeučiteljev, kiporočajo

  o svojipedagoškipraksi, člankestrokovnih

  sodelavcev (teoretičniizsledki), kolumne, intervjuje,

  predstavitveosnovnihšol, reportaže.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Splo ne didakti ne revije3

Preverjanje in ocenjevanje

 • Jezik:Slovenski in angleški.

 • Število izdaj na leto: 4 (dve enojni

  in ena dvojna)

 • Namenjena:Vzgojiteljem, učiteljem

  naosnovnih in srednjihšolah,

  študentom in profesorjempedagoških

  smeri, raziskovalcem, izobraževalnim

  zavodomitd.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

  spleta / izposoja ni možna, dostopne

  v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Pedagoška revija, posvečena teoriji in praksi

  preverjanja in ocenjevanja znanja

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Splo ne didakti ne revije4

Sodobna pedagogika

 • Jezik:Slovenski in angleški.

 • Število izdaj na leto: 5 številk

  (februar, april, junij, oktober, december)

 • Namenjena:Strokovnjakomna

  področjupedagogike.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

  spleta / izposoja ni možna, dostopne

  v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Znanstvenarevija, objavljaznanstvene in

  strokovneprispevke, izjave, diskusije, odmeve,

  prikaze, ocene, novosti s pedagoškihknjižnihpolic,

  informacije o magistrskih in doktorskihdelihter

  drugeprispevke.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Splo ne didakti ne revije5

Šolski razgledi (časnik)

 • Jezik: Slovenski.

 • Število izdaj na leto: Izhaja

  štirinajstdnevno med šolskim letom

  (vsak drugi petek).

 • Namenjen:Učiteljem, svetovalnim

  delavcem, vzgojiteljem, študentomitd.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

  spleta, naročilnica v časniku / izposoja

  ni možna, dostopne v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Strokovnoinformativničasnikzavzgojo, izobraževanje,

  znanost in kulturo. Objavljajoraznedogodke in novosti v

  šolstvu, aktualneteme, povezane s pedagoškimdelom,

  predlogezaspremembe, vprašanja, nasvete, razprave,

  razmišljanja. Objavljajotudirazličnavabila, reportaže z

  izletov, ekskurzij, pismabralcev, odgovorestrokovnjakov

  natapisma

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Splo ne didakti ne revije6

Vzgoja

 • Jezik:Slovenski in angleški.

 • Število izdaj na leto: 4 številke

  (marec, junij, september, december)

 • Namenjena:Učiteljem, vzgojiteljem,

  staršem in vsem, kidelajo z otroki

  in mladimi.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

  elektronske pošte ali v pisni

  obliki / izposoja ni možna, dostopne

  v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Interdisciplinarna revija. Objavljajoraznepogovore

  in intervjuje, v vsakireviji je v središčudrugatematika,

  kateriposvetijocelsklopčlankov. Objavljen je

  napovednikoledar, kinapovedujerazličneskupščine,

  posvete, romanja, druženja, tečaje, seminarje,

  ekskurzijeipd.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Splo ne didakti ne revije7

Vzgoja in izobraževanje

 • Jezik: Slovenski.

 • Število izdaj na leto: 6 številk

 • Namenjena: Vodstvenim in strokovnim

  delavcemšol in tudidrugimstrokovnjakom

  zašolstvo.

 • Naročanje/izposoja: Nakup preko

  spleta / izposojanimožna, dostopne

  v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika: obravnavane

  aktualneteme, povezane z delom šol, problemi,

  povezani s preverjanjem in ocenjevanjem,

  novosti v devetletki, izobraževanjeučiteljev ipd.

  Objavljene so tudikolumne, razprave, analize

  in prikazi, razneocene in informacije.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Splo ne didakti ne revije8

Learning and Instruction

 • Jezik: Angleški.

 • Število izdaj na leto: 6 številk

  (februar, april, junij, avgust,

  oktober, december)

 • Namenjena: Znanstvenikom, strokovnjakom

  napodročjupedagogike, profesorjem,

  učiteljem, študentom.

 • Izposoja: Izposoja ni možna,

  dostopne v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Mednarodna, interdisciplinarnarevija, kiobjavlja

  najnaprednejšeoriginalneznanstveneraziskavena

  področjuizobraževanja, razvoja in poučevanja.Vsebina

  strokovnihčlankov, kijihobjavljajo, je povezana le s

  področjemaučenja in poučevanja.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Splo ne didakti ne revije9

Learning and Motivation

 • Jezik: Angleški.

 • Število izdaj na leto: 4 številke

 • Namenjena:Znanstvenikom, strokovnjakom

  napodročjupedagogike, profesorjem,

  učiteljem, študentom.

 • Izposoja: Izposoja ni možna, dostopne

  v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Revijaobjavljaoriginalneznanstvene

  raziskave, namenjeneanaliziosnovnihpojavov

  in mehanizmovzaučenje, spomin, in

  motivacijo.

SPLOŠNE DIDAKTIČNE REVIJE


Matemati ne revije

Namenjene so:

 • učiteljem in bodočim učiteljem matematike, profesorjem matematike,

 • učencem in dijakom,

 • študentom,

 • znanstvenikom, strokovnjakom s področja matematike.

MATEMATIČNE REVIJE


Matemati ne revije1

Presek

 • Jezik: Slovenski.

 • Število izdaj na leto: 6 številk

 • namenjena:Učencemvišjihrazredov

  osnovnešole, dijakom, učiteljem.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo

  preko spleta ali v pisni obliki /

  izposojanimožna, dostopne

  v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Objavljapoljudne in strokovnečlankeiz

  matematike, fizike, astronomije in

  računalništva. Polegčlankovobjavljaprikaze

  novihknjig s tehpodročij in poročila z

  osnovnošolskih in srednješolskihtekmovanj

  v znanju matematike in fizike.

MATEMATIČNE REVIJE


Matemati ne revije2

Obzornik za matematiko in fiziko

 • Jezik: Slovenski in angleški.

 • Število izdaj na leto: 6 številk (januar,

  marec, maj, julij, september, november)

 • Namenjena:Znanstvenikom, strokovnjakom

  s področjamatematike in fizike,

  profesorjem, študentom.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo

  preko spleta ali v pisni obliki /

  izposojanimožna, dostopne

  v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Objavljaizvirneznanstvene in strokovnečlankeiz

  matematike, fizike in astronomije, včasihtudikakprevod.

  Polegčlankovobjavljaprikazenovihknjig s tehpodročij,

  poročila o dejavnostiDMFA Slovenijeternovosti o

  drugihpomembnihdogodkih v okviruomenjenih

  znanstvenihved.

MATEMATIČNE REVIJE


Matemati ne revije3

Logika in razvedrilna matematika

 • Jezik: Slovenski.

 • Številoizdajnaleto: 4 številke

  (september, konecnovembra,

  konecfebruarjaalimarca in konec

  aprilaali maja)

 • Namenjena:Učiteljemmatematike,

  učencemosnovnihšol.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo

  v pisni obliki / izposojanimožna,

  dostopne v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Miselneigre in naloge , mrežerazličnihteles,

  kijihotrociizrežejo in sestavijo. Revija je

  namenjenarazvijanjuotrokovelogike in je

  odličnazapripravljanjeučencevnatekmovanja

  izlogike, vsebujetudinalogeiztovrstnega

  tekmovanja.

MATEMATIČNE REVIJE


Matemati ne revije4

Matematičko – fizički list

 • Jezik: Hrvaški.

 • Število izdaj na leto: 4 številke v šolskem letu.

 • Namenjena: Dijakomsrednjihšol, učencemosnovnihšol.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko elektronske pošte ali telefona / izposojanimožna, dostopne pa so v čitalnici FMF in IMFM, Matematičnaknjižnica, Univerza v Ljubljani.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:Revija z matematično in fizikalnovsebino, v vsakištevilki je tudiprilogaizastronomije. Vsebujevelikonalogzaučence, njihovenajboljšerešitvepotemobjavijo v naslednjihštevilkah,objavljajotudinalogeiztekmovanj v znanju matematike, zabavnomatematiko, nagradninatečaj in drugezanimivosti z dodatkomizfizikezaučenceosnovnihšol.

MATEMATIČNE REVIJE


Matemati ne revije5

Mathematics Magazine

 • Jezik: Angleški.

 • Število izdaj na leto: 5 številk

 • Namenjena:Strokovnjakomnapodročju

  matematike, profesorjem, študentom.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo preko

  spleta / izposoja ni možna, dostopne

  v čitalnicah.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:

  Revijaponujaživahno, berljivo in privlačno

  predstavitevrazličnihmatematičnihvsebin.

  Objavljastrokovnečlankenavečstraneh,

  vsakčlanekimaobnovo, podkrepljeni so s

  primeri, aplikacijami, ilustracijami in

  zgodovinskimiozadji.

MATEMATIČNE REVIJE


Matemati ne revije6

Matka

 • Jezik: Hrvaški.

 • Število izdaj na leto: 4 številke

 • Namenjena:Učencem, dijakomprvegaletnika, učiteljem, staršem.

 • Naročanje/izposoja: Naročilo v pisni obliki / izposojanimožna, dostopne pa so v čitalnici FMF in IMFM, Matematičnaknjižnica, Univerza v Ljubljani.

 • Kratekopis in obravnavanatematika:Revijavsebujematematičnečlankeizgeometrije, aritmetike in algebre, zgodovinematematike, življenjepisehrvaških in svetovnoznanihmatematikov, nalogeizrazličnihtekmovanj, posebnestranizanajmlajše, posebnoizbranenalogezanadarjene, različnematematičneigre, križanke, uganke, matematičnerebuse, raznaobvestila, pismabralcev, nagradninatečaj.

MATEMATIČNE REVIJE


REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Matematika v šoli

 • Jezik: Slovenščina

 • Število izdaj na leto: 4 številke

 • Spletna stran: http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=17&rID=1546

 • Namenjeno: učiteljem, raziskovalcem s področja didaktike


REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Mathematics teaching

in the middle school

 • Jezik: Angleški

 • Število izdaj na leto: 9 številk

 • Spletna stran: http://www.nctm.org/publications/content.aspx?id=9416ID=1546

 • Namenjeno: srednješolskim učiteljem, študentom pedagoške matematike, tistim, ki izobražujejo učitelje


REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Teaching children

mathematics

 • Jezik: Angleški

 • Število izdaj na leto: 9 številk

 • Spletna stran:

  Brezplačno dostopni članki ID=1546http://www.nctm.org/eresources/journal_home.asp?journal_id=4

 • Tematika: reševanje praktičnih problemov, novosti na področju didaktike


REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Mathematics teacher

 • Jezik: Angleški

 • Število izdaj na leto: 9 številk

 • Spletna stran:

 • http://www.nctm.org/publications/mt.aspx?id=8594

 • Tematika: vsakdanji problemi in njihovo matematično reševanje, spodbujanje razprave glede pedagoškega dela


REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Educational studies in

Mathematics

 • Jezik: Angleški

 • Število izdaj na leto: 3 številke

 • Namenjena:učiteljem matematike in drugim strokovnjakom s področja matematičnega izobraževanja

 • Tematika:predstavlja nove ideje s področja izobraževanja


REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

For the learning of mathematics

 • Jezik: Angleški

 • Število izdaj na leto: 3 številke

 • Spletna stran: http://flm.educ.ualberta.ca/index.php?do=current&lang=en

 • Tematika: spodbuja razmišljanje o matematičnemu poučevanju


REVIJE ZA DIDAKTIKO MATEMATIKE

Mathematics teaching and learning

 • Jezik: Angleški

 • Spletna stran, kjer je dosegljiva brezplačnohttp://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/default.htmIntervju z učiteljem

Intervju z gospo Simono Zupan, učiteljico na OŠ Sečovje.

 • Ali je OŠ, na kateri poučujete, naročena na katero od revij: splošno didaktično, revijo za didaktiko matematike ali matematične revije?

  OŠ Sečovlje je naročena na revije Matematika v šoli, Presek in Logiko ter razvedrilno matematiko.

 • Kako dostopate do teh revij?

  Naročena sem na iste revije kot v šoli, po internetu pa ne iščem tovrstnih vsebin.

 • Ali pregledate kdaj tudi kakšno tovrstno revijo v katerem drugem jeziku?

  Ne.

 • Katere revije uporabljate pri pouku in za kakšne namene?

  Za izbirni predmet matematika uporabljam revijo Logika in matematika, kjer najdem večkrat članke, ki jih lahko vključim v pouk in ga zelo popestrijo. Pred novim letom recimo je bil v reviji koledar iz poliedrov, ki smo ga izdelali z učenci. S pomočjo te revije se učenci pripravljajo na tekmovanja iz logike.

 • Kaj menite o revijah, koliko si učitelji lahko z njimi pomagajo v praksi?

  Menim, da je kar nekaj koristnih nasvetov in uporabnih člankov in da lahko marsikaj uporabim pri pouku.

 • Ali katero od revij priporočate tudi učencem?

  Pri meni si učenci lahko izposodijo Logiko in razvedrilno matematiko in občutek imam, da jo zelo radi pregledajo, predvsem zato, ker iz te revije rešujemo tudi naloge za tekmovanja iz logike.ad