Lenstv r v eu
Download
1 / 21

Členství ČR v EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Členství ČR v EU. Vztahy ES/Unie a ČSSR/ČSFR/ČR (1957-1996). EHS a komunistický blok. ES jako nástroj imperialismu odmítnutí uznání i jednání kopie v RVHP neformální uznání v roce 1972 (Brežněv) ČSSR jedná až od 1974 obchodní nepreferenční vztahy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Členství ČR v EU' - csilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lenstv r v eu

Členství ČR v EU

Vztahy ES/Unie a ČSSR/ČSFR/ČR (1957-1996)


Ehs a komunistick blok
EHS a komunistický blok

 • ES jako nástroj imperialismu

  • odmítnutí uznání i jednání

 • kopie v RVHP

 • neformální uznání v roce 1972 (Brežněv)

 • ČSSR jedná až od 1974

  • obchodní nepreferenční vztahy

  • červen 1988: Deklarace o navázání oficiálních vztahů

  • duben 1989: Dohoda o obchodu průmyslovými výrobky

„Stejné cíle, stejné postupy“


Zlom roku 1989
Zlom roku 1989

 • dominový efekt pádu komunismu

 • nikdo nepřipraven

 • co bude dál?

  • např. teorie Mearsheimera

 • více svobody v zahraniční politice pro oba bloky


Z jmy postkomunistock ch st t
Zájmy postkomunistockých států

 • není recept na transformaci

 • obava ze SSSR, nepřipustit návrat komunismu

 • hledání pomoci na Západě (zachrání nás)

  • NATO či EHS?

 • EHS pojímán jako jednotný blok, jakési gravitační centrum naděje


Z jmy ehs
Zájmy EHS

 • moment překvapení ze změn- nová situace vykolejuje pevně daný postup (přítěž)

 • SVE pojímána jako celek

  • nedráždit SSSR (sjednocení Německa)

  • hospodářsky nezajímavá oblast (ani do budoucna z toho nic není)

  • ohromné náklady na restrukturalizaci (zkušenosti s NDR)

  • zemědělský charakter (krach CAP?)

  • EHS v dynamice (prohlubování, máme jiné věci na práci)

  • obava z trvání na nově získané suverenitě (příklad Řecka)

  • národnostní problémy (přenos do EHS?)


Z jmy jednotliv ch st t ehs
Zájmy jednotlivých států EHS

 • spory mezi zeměmi, každá vidí ve vztazích se SVE něco jiného

 • Německo

  • prioritou sjednocení

  • stabilita na východní hranici, ale…

 • Francie

  • obava ze ztráty politického vlivu v EHS (nemá spojence)

 • Británie

  • co nejrychlejší rozšíření, ale proč…

 • ostatní státy


V sledn strategie ehs
Výsledná strategie EHS

 • zpožděná reakce (politika není tvořena, ale politici jsou vlečeni událostmi)

 • strategie karantény

  • symbolická podpora reforem

  • finanční pomoc

   • Phare (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) v roce 1989, pak i další státy

  • normalizace obchodních vztahů, ale ochrana

  • spoléhejte se na sebe- ne brzkému přijetí

 • nejasná koncepce (příklad Mitteranda a Evropské konfederace)


Rozuměli obyvatelé východnímu rozšíření?

Zdroj: Eurobarometer no.33 (1990), s. 35.


Rok 1989 pozice ssr
Rok 1989- pozice ČSSR

 • zmatek- jak bude vypadat nová zahraniční politika?

 • několik variant, vítězí „Návrat do Evropy“

  • vedení Havla, Dienstbiera, Vondry

 • OF- zpět mezi evropské země

  • snaha o zapojení do mezinárodního Společenství (Rada Evropy, MMF, Světová banka)

  • silná podpora veřejnosti

 • příjem pomoci z Phare

 • Jacques Delors v Praze (září 1990)

  • budou navrženy nové typy dohod

 • ukazuje se změna postoje ES v průběhu roku 1990


Podpora pro lenstv v ehs v eskoslovensku v roce 1990
Podpora pro členství v EHS v Československu v roce 1990

Zdroj: Eurobarometer no.33 (1990), s. 31.


1990 startovac ra
1990: Startovací čára

 • Dohoda mezi ČSFR a EHS o spolupráci (květen 1990)

  • Marián Čalfa s Frankem Andriessenem

  • obchodní vztahy, jisté úlevy, platnost 10 let

 • chceme ale víc, Evropská rada a Komise navrhují nové druhy asociačních dohod

  • pro ČSFR, Maďarsko, Polsko

  • o obsahu se jedná po celý rok 1991

   • tlak a lobbing ze strany států SVE (Havel)

   • některé státy EU proti otevření trhů

   • říjen: zlomení odporu Francie (Smlouva o porozumění)

 • v prosinci Dohody o přidružení podepsány (tzv. Evropské dohody)


Evropsk dohody charakteristika
Evropské dohody- charakteristika

 • nejširší nečlenské smlouvy kdy uzavřené EU, platnost 10 let

 • hospodářské otázky

  • vytváření oblasti volného obchodu, ale

   • protokoly o citlivých komoditách

   • únikové klauzule (částečně odrazuje investory)

 • širší okruh vztahů

  • nediskriminace občanů navzájem

  • harmonizace plateb a kapitálu

  • kulturní spolupráce

  • finanční pomoc

 • výhled na členství

  • přidružení a členství jsou rozdílné věci

  • malý ústupek v preambuli: „vstup je konečným cílem a přidružení mu může pomoci“

 • zhodnocení: krok vpřed, ale žádný zázrak


Rozpad sfr
Rozpad ČSFR

 • Evropské dohody- nutnost ratifikace v členských státech- do platnosti uzavřena prozatímní dohoda

  • asymetrie uvolňování obchodu, členství v GSP

 • Komise otevírá zastoupení v Praze

 • parlamentní volby- vítězí ODS a HZDS

  • směřování k rozdělení

  • souboje zahraničních politik

 • reakce EU

  • nekomentuje, ale není z rozdělení nadšena

   • obava z napodobení Jugoslávie

   • integrační logika

  • pozastavení ratifikace asociační dohody

  • není možný automatický přechod dohod na nástupnické státyPrvn kroky nov ho st tu
První kroky nového státu

 • snaha navázat na pozici Československa

 • ukotvení ČR na mapě mezinárodní politiky

 • vstup do staronových smluv

 • zahraniční politiku vede ODS (Zieleniec)

  • větší orientace na západ

 • jednání o nové asociační dohodě- podepsána v říjnu 1993

  • podobná předchozí

  • novinkou suspenzivní klauzule: pro nás málo přijatelná

  • vznik institucionálního rámce (Rada přidružení, Výbor přidružení, Parlamentní výbor přidružení)

  • stále dohoda dlouhodobá a asymetrická (ale nevyvažuje naše nevýhody)


Nov strategie eu summit v kodani
Nová strategie EU: Summit v Kodani

 • snaha Komise (Andriessen, Hans van der Brook, Leon Brittain) a Německa dát rozšíření rámec

 • závazek rozšíření EU

 • důvody:

  • Maastricht za námi

  • podpora pro reformy v SVE klesá

  • pořád ochrana trhu, EU má přebytky

  • hrozba Jugoslávie

  • rozpory mezi rétorikou a realitou


Nov strategie eu summit v kodani1
Nová strategie EU: Summit v Kodani

 • definice podmínek členství (kodaňská kritéria)

  • politická kritéria:

   • stabilita a funkčnost demokr. institucí, právní stát

   • ochrana lidských práv a menšin

  • hospodářská kritéria

   • existence tržního hospodářství

   • schopnost čelit konkurenci vnitřního trhu

 • dále: Unie musí být schopna nové členy přijmout bez ohrožení integrace

 • dopady a význam kritérií

  • definice snahy o členství

  • jsme žadatelé druhé kategorie?

  • možnost výmluv ze strany EU, něco neovlivnitelné


Krit ria lenstv dle teorie
Kritéria členství dle teorie

 • kandidát musí mít v pořádku své zahraniční vztahy a nesledovat odlišné zájmy než EU

 • podobnost se současnými státy EU hospodářsky a sociálně nebo alespoň výrazně nezaostávat za nejslabšími

 • souhlas s integrací a jejími cíli a hodnotami (elity i občané)

 • plní toto i současní členové EU?


Mezidob do p ihl ky
Mezidobí do přihlášky

 • úsilí o využití posunu v Kodani

 • summit v Essenu (prosinec 94)

  • předsedá Německo

  • schválená strategie pro přistoupení nových států

   • není důležité účastnit se politik, ale přejímat legislativu

  • jednotlivé nástroje

   • Bílá kniha- příprava na začlenění do vnitřního trhu

   • strukturovaný dialog

   • Evropské dohody

   • program Phare


Mezidob do p ihl ky1
Mezidobí do přihlášky

 • rok 1995: spory v EU

  • rozšíření o další státy

  • mezivládní konference- nutné institucionální změny

  • předsedá Španělsko a Francie

   • priority jinde, preference Středozemí

  • Bílá kniha (Cannes, červen 1995)- kuchařka pro vstup

   • seznam předpisů nutných k připojení k vnitřnímu trhu- ne o přistoupení jako celku

   • obecný postup pro převzetí legislativy

   • poskytnutí technické pomoci (právní pomoc, vzdělávání, náklady)

   • není závazná (ale ani závazek k rozšíření)

  • summit v Madridu (prosinec 1995)

   • doplnění kodaňských kritérií: schopnost přijmout acquis a jeho ochrana


P ihl ka r rok 1996
Přihláška ČR- rok 1996

 • leden 1996

  • předal Klaus italskému premiéru Dinimu

  • ČR podává jako jedna z posledních (taktika)

  • doprovodné prohlášení:

   „Vláda České republiky však nezvratně dospěla k témuž závěru, k jakému dospěly v minulosti vlády dnešních členských států, že v moderním evropském vývoji je výměna části vlastní státní suverenity za sdílený podíl na suverenitě nadstátní a na spoluzodpovědnosti nevyhnutelná jak pro prospěch vlastní země, tak i celé Evropy.“

 • přihláška není garancí rychlého členství- mezi podáním a zahájením rozhovorů často dlouhý časový interval

 • Komise se připravuje na vypracování posudku (zaslání dotazníku)

 • volby červen 1996- vítězí ODS, kontinuita, členství pořád priorita

 • odevzdán dotazník (proč zůstal tajný?)