Teritori l s sadarb bas programmas vidzemes pl no anas re ion 2007 2013 gad
Download
1 / 13

Teritoriālās sadarbības programmas Vidzemes plānošanas reģionā 2007.-2013. gadā - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Teritoriālās sadarbības programmas Vidzemes plānošanas reģionā 2007.-2013. gadā. Laila Gercāne Dagnija Ūdre Attīstības un projektu Projektu vadītāja nodaļas vadītāja Vidzemes plānošanas reģions www.vidzeme.lv Rīga, 21.01.2013. Vidzeme i pieejamās programmas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Teritoriālās sadarbības programmas Vidzemes plānošanas reģionā 2007.-2013. gadā' - cruz-raymond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teritori l s sadarb bas programmas vidzemes pl no anas re ion 2007 2013 gad

Teritoriālās sadarbības programmas Vidzemes plānošanas reģionā 2007.-2013. gadā

Laila Gercāne Dagnija Ūdre

Attīstības un projektu Projektu vadītāja

nodaļas vadītāja

Vidzemes plānošanas reģions

www.vidzeme.lv

Rīga, 21.01.2013.


Vidzeme i pieejam s programmas
Vidzeme reģionā i pieejamās programmas

 • Igaunijas-Latvijas programma

 • Igaunijas-Latvijas-Krievijas programma

 • Centrālbaltijas programma

 • Baltijas jūras programma

 • INTERREG IVC


P rrobe u programmu ietekmes izv rt jums vidzemes re ion
Pārrobežu programmu ietekmes izvērtējums Vidzemes reģionā

 • Projektu tēmu/pārstāvēto jomu dažādība

 • Lielākoties neliela apjoma projekti

 • Pierobežas pašvaldībām, kas ir ārpus nacionālajām interesēm, pārrobežu programmas ir vienīgais attīstības instruments

 • Pašvaldību un NVO cilvēkresursu un dažkārt arī finanšu kapacitāte nav pietiekoša konkurēšanai ar Rīgas un tās apkārtnes institūcijām

 • Nākotnē lielāka vērība jāpiegriež ES mērķu sasniegšanai vietējā līmenī, nodrošinot ilgtspējīgu, gudru un iekļaujošu izaugsmi

 • Ir maksimāli jāizmanto teritoriālās sadarbības programmas pierobežas attīstībai, projektu realizēšanu nosakot par atbalstāmu tikai pierobežas teritorijā. Gadījumos, ja tie ir nacionāli projekti, tiešajam ieguvumam ir jābūt pierobežā


Igaunijas latvijas programma
Igaunijas-Latvijas programma reģionā

 • 32 apstiprināti projekti Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā

 • Kopējais ERAF finansējums reģiona teritorijā

  2 386 800,67 EUR, t.i. 14% no Latvijas partneriem kopumā piešķirtā finansējuma (17 177 299,12 EUR)

 • Papildu ieguvums no centrālo institūciju īstenotajiem projektiem ar tiešo ietekmi reģionā (Satiksmes ministrija, VUGD, Latvijas Dabas fonds u.c.)


Igaunijas latvijas krievijas programma
Igaunijas-Latvijas-Krievijas programma reģionā

 • Pirmais projektu konkurss – Vidzemes partneri iesaistīti 4 projektos, kopējais projektu budžets 923 761,66 EUR (11,53% no visu Latvijas partneru budžeta)

 • Otrais projektu konkurss – 4 projektu vada partneri no Vidzemes, pavisam projektos iesaistīti 9 partneri no Vidzemes


Vpr projekti
VPR projekti reģionā

 • Jomas:

  - Attīstība un teritorijas plānošana,

  - Uzņēmējdarbība un profesionālā izglītība,

  - Kultūra, tūrisms, vietas mārketings

  - Vide, enerģētika, transports

  - Informācijas tehnoloģiju pielietošana un attīstība

 • Kopējais apgūtais finansējums 742 987 LVL (2007-2012)

 • Programmas:

 • Igaunijas-Latvijas-Krievijasprogramma(1) - ViaHanseatica

 • Centrālbaltijasprogramma(4) - WoodenergyandCleantech, BECOSI, BalticTrainingProgram, CultIdentity

 • Baltijasjūrasprogramma(1) - Trans inForm

 • Interreg IVC(9) - NEEBOR, [email protected], RITS-Net, GRISI+, Histcape, Helth4Growth, MoveonGreen, Tourage, WaterwaysForward


Koksnes ener ija un ekolo iski t ras tehnolo ijas
Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas reģionā

Mērķis - veicināt meža resursu efektīvu izmantošanusiltumenerģijas iegūšanai, paaugstināt atjaunojamoenergoresursu izmantošanu:

 • Energoplānošanas vadlīnijasVPR

 • Energoplānošanas rīcības plāns un ieteikumi siltumražošanas sistēmu uzlabošanai pašvaldībām

 • Apmācībukurss pieaugušajiem un interaktīva mācību programma sākumskolas bērniem

 • Koksnes tirgusanalīze

 • VPR uzsācis diskusiju par koksnes enerģiju un tās izmantošanas iespējāmvisos līmeņos (politikas veidotāji, meža īpašnieki, pašvaldību pārstāvji, skolotāji, skolēni, vecāki)


Densce i att st bai
Ūdensceļi attīstībai reģionā

 • Mērķis - veicināt iekšējo ūdensceļu pareizu un pārdomātu izmantošanu:

  • Izstrādātas vadlīnijas ūdenstilpju un ūdensteču izmantošanas un apsaimniekošanas plānošanai;

  • Rīkoti semināri pašvaldību teritorijas plānošanas speciālistiem;

  • Organizētas praktiskās ūdensceļu apsaimniekošanas apmācības / talkas.Trans in form
Trans in Form reģionā

Projekta mērķis ir veicināt mazo un vidējo pašvaldību konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību, veidojot tās pievilcīgākas dzīvošanai, darbam, investīcijām

 • Izstrādāti Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji

 • Izstrādāta reģiona vizuālās identitātes sistēma

 • Reģiona pašvaldības iepazīstinātas ar labākajām attīstības iniciatīvām Eiropā

 • Apkopoti un vietējā sabiedrībā un masu medijos popularizēti Vidzemes veiksmes stāstiVpr n ko perioda priorit tes
VPR nākošā perioda prioritātes reģionā

Pīlāri:

specializācija, zināšanu pārnese, sadarbība

Rīcību virzieni:

 • Uzņēmējdarbības un tās sadarbības attīstība (klasteri)

 • Reģionālās uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta sistēmas, reģionālā gudras specializācijas stratēģija

 • Konkurētspējīga profesionālā un augstākā izglītība

 • Energoneatkarība un reģionālā kapitāla izmantošana

 • Katras teritorijas un vietas pievilcības palielināšana un potenciāla izmantošana

 • Inovatīvi un iekļaujoši publiskie pakalpojumi


ad