S gara dumaninin ks r k refleks ne etk ler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

SİGARA DUMANININ ÖKSÜRÜK REFLEKSİNE ETKİLERİ PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SİGARA DUMANININ ÖKSÜRÜK REFLEKSİNE ETKİLERİ. DR. ÇİĞDEM AKYÜZ. Giriş. Öksürük insanların tıbbi yardım almak için en çok başvurdukları semptomlardan birisidir. Sigara dumanı solunum yolunu tahriş eden en önemli ajanlardan birisidir.

Download Presentation

SİGARA DUMANININ ÖKSÜRÜK REFLEKSİNE ETKİLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SİGARA DUMANININ ÖKSÜRÜK REFLEKSİNE ETKİLERİ

DR. ÇİĞDEM AKYÜZ


Giriş

 • Öksürük insanların tıbbi yardım almak için en çok başvurdukları semptomlardan birisidir


 • Sigara dumanı solunum yolunu tahriş eden en önemli ajanlardan birisidir.

 • Sigara içmeyenlerde sadece küçük bir puf sigara dumanı bile güçlü öksürük yanıtını uyarır.


 • Bununla birlikte birçok çalışma gösterdi ki ; kapsaisin inhalasyonu ile oluşturulan öksürük refleks duyarlılığı hiçbir havayolu semptomu olmayan kronik içicilerde hiç içmeyenlerle karşılaştırıldığında anlamlı olarak azalmıştır.

 • Son çalışmalarda sigara dumanı ile indüklenen nörojenik inflamasyonun TRPA1 ant ile inhibe edildiği gösterilmiştir.


Amaç

 • Sağlıklı erkeklerde sigara dumanının TRPV1 agonisti kapsaisin ve TRPA1 agonisti cinemaldehidin indüklediği öksürük ve öksürüğe boğulma üzerindeki etkileri


Yöntem

 • Kamu ilanıyla 26 hiç sigara içmeyen ve 30 sigara içen sağlıklı kişiler çalışmaya alındı

 • Öksürük refleks eşikleri ve öksürüğe boğulma eşiği TRPV1 agonisti kapsaisin TRPA1 agonisti cinemaldehidin inhalasyonu ile değerlendirildi.Öksürük refleks eşikleri C2 ve C5i ortaya çıkarabilecek en düşük cinemaldehid ve kapsaisin dozlarına göre değerlendirilmiştir.


 • Öksürüğe boğulma ise modifiye Borg skalası kullanılarak değerlendirilmiştir.


Çalışmanın Tipi

 • 56 kişinin katıldığı randomize kesitsel bir çalışma


Bulgular

 • Kapsaisinle indüklenen kişilerde C2 ve C5 için tanımlanan öksürük refleks eşikleri sigara içenlerde içmeyenlere oranla anlamlı derecede yüksek bulundu.

 • (p<0.01 ve p<0.001 sırasıyla)

 • Yine öksürüğe boğulma sigara içenlerde içmeyenlere oranla daha yüksek bulundu. (p<0.001)


 • Sinemaldehid ile indüklenen kişilerde C2 ve C5 için öksürük refleks eşikleri açısından sigara içenlerle içmeyenler arasında bir fark bulunamadı.Yine sigara içenlerle içmeyenler arasında öksürüğe boğulma açısından da bir fark bulunamadı.


Sonuç

 • Bu çalışma sigaranın öksürük yanıtı üzerine TRPV1 agonistleri ile TRPA1 agonistleri uyarıları arasında ayırt edici fark

 • olduğunu düşündürtmelidir.


 • Login