slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Folketrygdens alderspensjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Folketrygdens alderspensjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Folketrygdens alderspensjon. Folketrygden. Folketrygden etablert 01.01.1967 Full opptjening krever 40 år med pensjonspoeng Pensjonsalder 67 år Grunnpensjon 0,75 G. (gradvis opptrappende til 0,85G pt. for gifte eller 1G for enslige . (fra 2003 0,80G) Tilleggspensjon er inntektsavhengig

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folketrygdens alderspensjon' - crete


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Folketrygdens

alderspensjon

folketrygden
Folketrygden
 • Folketrygden etablert 01.01.1967
  • Full opptjening krever 40 år med pensjonspoeng
  • Pensjonsalder 67 år
  • Grunnpensjon 0,75 G. (gradvis opptrappende til 0,85G pt. for gifte eller 1G for enslige. (fra 2003 0,80G)
  • Tilleggspensjon er inntektsavhengig
  • 1 G = kr 56.861 pr 01.05.2003
pensjonsniv folketrygden
Pensjonsnivå folketrygden

Pensjonsordningen er Viktig!

slide4

Pensjonsforsikring

Halliburton AS

kollektiv pensjon
Kollektiv Pensjon
 • Pensjonsalder
  • 67 år.
 • Alderspensjon/Nivå
  • Utgjør differansen mellom ca 66% av pensjonsgrunnlaget og antatt alderspensjon fra folketrygden beregnet med grunnpensjon 3/4 G. Utbetales livsvarig.
 • Opptjeningstid
  • Full opptjeningstid er 30 år. Ved kortere opptjeningstid reduseres pensjonene forholdsmessig.
 • Pensjonsgrunnlag
  • Pensjonsgrunnlaget (lønn) er maksimert til 12 G pt. kr 682.332
line r opptjening reserveutvikling

Opptjening

Lineær

Dagens

«GAP»

Pensjonsalder

Lineær opptjening - reserveutvikling
kollektiv pensjon1
Kollektiv Pensjon
 • Uførepensjon
  • Lik alderspensjonen ved 100 % ervervsuførhet.
  • En må ha minst 25% nedsatt arbeidsevne.
  • Rett til uførepensjon avgjøres etter 12 måneders sammenhengende sykefravær og utbetales frem til pensjonsalder 67 år da alderspensjonen overtar.
   • Utbetales det attføringspenger mer enn 12 mnd etter at ervervsevnen ble redusert, utbetales uførepensjon først fra det tidspunkt attføringspenger opphører.
  • Innskrenkninger i rett til uførepensjon: Sykdom eller lyte som den forsikrede må antas å ha hatt ved inntredelse i forsikringen og som innen 2 år deretter medfører uførhet.
  • Barnetillegg på 10 % for hvert barn under 21 år.
kollektiv pensjon2
Kollektiv Pensjon
 • Ektefellepensjon
  • Ektefellepensjonen er opphørt og erstattet av høyere engangserstatninger i gruppelivsforsikringen. Oppsparte rettigheter frem til opphør er sikret for medlemmene
 • Barnepensjon

Årlig barnepensjon utgjør for første barn 50% av en del av alderspensjonen. Øvrige barn får 50% av første barns pensjon Utbetales til barnets 21. år

  • Se eget forsikringsbevis for beløp
kollektiv pensjon3
Kollektiv Pensjon
 • Opptak
  • Må være helt arbeidsfør for å bli innmeldt i pensjonsavtalen.
  • NÅ: Meldes inn fra ansatt dato fra fylte 20 år. Må ha minimum 50% arbeidstid.
  • FRA 2008: Alle ansatte som arbeider minst 1/5 dels stilling (20%) skal med fra den dag de fyller 20 år.
 • Pensjonsregulering
  • Minimumsregulering. Hvis pensjonistenes overskuddsfond generer avkastning reguleres pensjonistene. (max tilsvarende økning i folketrygdens grunnbeløp.
 • Tidligere rettigheter
  • Fra 01.01.03 tas det ikke hensyn til tidligere rettigheter opparbeidet i annen tjenestepensjonsordning for NYE medlemmer.
kollektiv pensjon4
Kollektiv Pensjon
 • Hvis du slutter i Halliburton
  • Ett års medlemskap i pensjonsforsikringen gir den ansatte rett til den oppsparte kapital knyttet til ham/henne på sluttidspunkt.
  • Er oppspart alderspensjonskapital på sluttidspunkt < 1/2G, blir kapitalen overført til IPA(Individuell PensjonsAvtale)
  • Er oppspart alderspensjonskapital på sluttidspunkt > 1/2G, blir det utstedt en fripolise.
   • Fripolisens størrelse vil gjenspeile medlemstiden i forsikringen.
  • Får tilbud om fortsettelsesforsikring
 • Forsikringsbeviset
  • Årlig utsteder Storebrand forsikringsbevis til det enkelte medlem som viser pensjonsytelsene fra pensjonsordningen og estimat over folketrygden. Dette er et verdipapir som en bør ta godt vare på!
eksempler p utbetaling
Eksempler på utbetaling
 • Eksempler på årlige pensjonsutbetalinger ved 100% ervervsuførhet.

Forutsetninger: Ikke avkortet pensjon i pensjonsforsikring(30/30) Mulighet for full pensjon fra folketrygden

definisjon samboer

PENSJONSFORSIKRING

 • Samboer: Person som medlemmet:
 • ----------------------------------
 • 1. har felles bolig og felles barn med, eller
 • 2. lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når
 • det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem årene
 • før dødsfallet, og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig
 • ekteskap eller partnerskap ble inngått.
 • PERSONFORSIKRING
 • Med samboer forstås:
  • Person hovedforsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i Folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme
  • bopel i de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med hovedforsikrede.
  • Dette gjelder likevel ikke hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder
  • for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås.
Definisjon Samboer
 • PENSJONSFORSIKRING

Samboer: Person som medlemmet:

1. har felles bolig og felles barn med, eller

 • lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet, og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått.
 • PERSONFORSIKRING

Med samboer forstås: Person hovedforsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i Folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel i de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med hovedforsikrede. Dette gjelder likevel ikke hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås.