AT-1 - efterspil
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

AT-1 - efterspil 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AT-1 - efterspil 2013. Hermeneutik (fortolkningskunst). Forforståelse  værket  ny forforståelse  Forforståelse ( før-forståelse ): Den viden og de holdninger vi som mennesker har på et givent tidspunkt og som er udgangspunkt for vores arbejde med tekster, drama, film, musik etc.

Download Presentation

AT-1 - efterspil 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AT-1 - efterspil

2013


Hermeneutik (fortolkningskunst)

 • Forforståelse værket  ny forforståelse 

 • Forforståelse (før-forståelse):

 • Den viden og de holdninger vi som mennesker har på et givent tidspunkt og som er udgangspunkt for vores arbejde med tekster, drama, film, musik etc.

 • Ny forforståelse:

 • I arbejdet med værket vil vi få bekræftet, ændret og udvidet vores viden og holdninger. Værket udvider og ændrer altså vores forforståelse Ny forforståelse

Mette Kynemund

19-09-2014

2


Hermeneutik i praksis

- Forforståelse:

 • ”Deformitet” – hvad forbandt du med ordet, da du blev præsenteret for det i fodbadet første dag?

Mette Kynemund

19-09-2014

3


Ny forforståelse?

 • Hvordan ændrede din opfattelse sig af ordet ”deformitet”, efter du blev præsenteret for emnet mere indgående ude i din kunstnergruppe?

Mette Kynemund

19-09-2014

4


Ny forforståelse?

 • Hvordan ændrede din opfattelse sig af ordet ”deformitet” i løbet af de 3 dage sig, efter du begyndte din egen kreative og praktiske arbejdsproces?

Mette Kynemund

19-09-2014

5


Forforståelse  delen  helheden 

Delen: Helheden:

F.eks. et citatF.eks. et tema

Forforståelse  delen

Bekræftelse

Ændring af forforståelse

Udvidelse


Processen i ord

Find et centralt citat

Forklar det centrale citat

Fastlæg tema/tendens

Ny forforståelse: vores forforståelse er blevet bekræftet,

ændret og /eller udvidet en lille smule via tolkningen af det

centrale citat

Denne nye forforståelse er nu vores bagage af viden, som vi

møder det næste citat med og dermed vores forforståelse.


 • Find 3-4 centrale citater (dele) i de teksten. Citaterne (delene) er centrale,

 • hvis de via en fortolkning, kan bruges til at belyse f.eks. et tema (en helhed)

 • eller et budskab (en helhed)

 • ”Før” citaterne (delene) rundt i den hermeneutiske cirkel og brug cirklen til

 • at demonstrere og forklare, hvad der sker trin for trin:

  • Placer de centrale citater på plads 1 i hver sin cirkel (figur 3)

  • Forklar det centrale citat (fortolkning)

  • Noter, hvilket tema/budskab tolkningen af citaterne underbygger.

  • Noter, hvordan din forforståelse er blevet bekræftet/udvidet /ændret

  • til en ny forforståelse i arbejdet med citatet

 • Det er en god idé at medbringe de udfyldte hermeneutiske cirkler til

 • den mundtlige fremlæggelse. Så kan du pege og forklare samtidig.


 • Login