Създаване на база данни „Почивно дело“ - PowerPoint PPT Presentation

Създаване на база данни „Почивно дело“
Download
1 / 8

  • 142 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Създаване на база данни „Почивно дело“. Изготвили: Диляна Емилова Гълабова фак . № 111111432, гр.1736 Таня Валентинова Пашова фак. № 111111 430 , гр.1736. Анализ на проблема.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Създаване на база данни „Почивно дело“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3139193

Създаване на база данни „Почивно дело“

Изготвили:

Диляна Емилова Гълабова

фак. № 111111432, гр.1736

Таня Валентинова Пашова

фак. № 111111430, гр.1736


3139193

Анализ на проблема

За да решим настоящата приложна задача използваме програмата „MS Access“. Тя ни предоставя възможност за преработка на наличната информация и улеснява работата с нея.


3139193

Описание на базата от данни

За да започнем създаването на базата данни отваряме програмата „MS Access” и избираме Blank Access Datebase , и така започваме създаването на базата данни. Съхраняваме базата данни под името „ Почивно дело“ с помощта на командата File - Save object as.


3139193

Почивно дело

Проблемът, който ние трябва да решим е свързан с организирането на хотелиерската дейност. За тази цел е необходимо създаването на база от данни съдържаща информация за хотелите, стаите, посетителитеи и престоят в хотела.


3139193

Описание на базата от данни

За функционирането на базата данни, като система, е необходимо да се направят връзки между таблиците. Таблицата Hotels се свързва с таблицата Rooms, чрез полето CodeH. Таблицата Rooms се свързва с таблицата Recr чрезRoomNo . Таблицата Visсе свързва с таблицатаRecrчрез EGN.


3139193

Описание на входните данни

За нашата задача имаме да създадем два вида форми:

  • Самостоятелна форма за обновяване на данните от таблицата Хотели и Стаи.

  • Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Посетители и Престой в хотели.

    И за двете форми се използва менюто Create. Двете форми не са еднакви и затова от менюто Create се използват различни подменюта.


3139193

Описание на създадените отчети

Отчетите представляват начин за визуализиране на информация. Данните за съставянето на отчета се намират в БД, тези които ни са необходими избираме от дадената справка или таблица в процеса на създаване на отчета. По този начин вече отчетът е създаден и има следния вид.


3139193

Описание на главната форма

Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват различни функции свързани с отварянето, затварянето, редактирането на формуляри, отчети , таблици и т. н. Нашата главна форма е с име „Командни бутони“ и съдържа бутони за отваряне на вече създадените форми и отчети.


  • Login