toekomstverkenning agrarische sector landelijk noord
Download
Skip this Video
Download Presentation
Toekomstverkenning agrarische sector Landelijk Noord

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Toekomstverkenning agrarische sector Landelijk Noord - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Toekomstverkenning agrarische sector Landelijk Noord. Zunderdorp, 2 december 2008. Probleemstelling. Hoe staan de huidige agrarische bedrijven in het gebied Landelijk Noord er voor?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Toekomstverkenning agrarische sector Landelijk Noord' - coyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
probleemstelling
Probleemstelling
 • Hoe staan de huidige agrarische bedrijven in het gebied Landelijk Noord er voor?
 • Welke ontwikkelingen zullen de betreffende bedrijven naar verwachting de komende 10 à 15 jaar doormaken, rekening houdend met diverse toekomstscenario’s?
 • Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de betrokken ondernemers om, al dan niet in gezamenlijkheid, op die ontwikkelingen in te spelen?
werkwijze
Werkwijze
 • Structuur agrarische sector Landelijk Noord in beeld gebracht, o.a. m.b.v. de Landbouwtelling van het CBS
 • Ook gekeken naar ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar
 • Ontwikkelingen afgezet tegen Waterland als geheel en het hele Hollands-Utrechtse weidegebied
 • Interviews gehouden met gebiedsexperts
structuurkenmerken landelijk noord
Structuurkenmerken Landelijk Noord
 • Omvang ongeveer 1300 hectare grasland in 2007
 • 50 landbouwbedrijven, waarvan 16 melkvee-, 11 grasland- , 21 graasdier- en 2 overige bedrijven. 70% hoofdberoep.
 • Gemiddelde leeftijd ondernemers 55 jaar; 20 % bedrijven met een opvolger (geregistreerd bij ondernemers ouder dan 55 jaar)
 • 1100 melkkoeien, 1400 overige runderen en 3000 schapen
 • Melkveehouderijbedrijven in omvang vergelijkbaar met Waterland en Hollands-Utrechts weidegebied (gemiddeld 63, 67 en 62 koeien)
structuurkenmerken landelijk noord 2
Structuurkenmerken Landelijk Noord (2)
 • Melkveehouderij: gemiddelde bedrijfsoppervlakte 48 hectare met 63 melkkoeien
 • Gemiddeld 420.000 liter melk per bedrijf; 7000 kg melk per koe
 • 60 % bedrijven doen aan verbrede landbouw
 • 80% bedrijven daarvan doen aan agrarisch natuurbeheer
 • 3 zorgboerderijen in 2005
structuurkenmerken landelijk noord 3
Structuurkenmerken Landelijk Noord (3)
 • In de periode 2002 -2007 is het aantal bedrijven in Landelijk Noord iets gedaald (van 54 naar 50). Wel relatief meer terugloop in Waterland en landelijk.
 • Aantal melkkoeien en quotum in Landelijk Noord ongeveer gelijk gebleven
 • Aantal overige graasdierbedrijven gestegen
 • Aantal schapen afgenomen (-14%) en overige runderen toegenomen (+6%).
structuurkenmerken zunderdorp 2007
Structuurkenmerken Zunderdorp (2007)
 • 14 bedrijven,
 • Ondernemers gemiddeld 55 jaar oud, 30 % opvolgers
 • Totaal 511 hectare
 • 14 graasdierbedrijven, waarvan 5 melkvee-, 2 graasdier- en 7 overige graasdierbedrijven.
 • 11 bedrijven met verbreding: agrarisch natuurbeheer (10), huisverkoop, zorg, energie
 • Toekomstpotentieel:
  • > 100 nge: 5, waarvan 4 melkveebedrijven
  • 50 > x > 100 nge: 3, waarvan 1 melkveebedrijf
  • < 50 nge: 6, waarvan 0 melkveebedrijven
strategie n voor melkveehouders
Strategieën voor melkveehouders
 • Schaalvergroting
 • Verdieping (meer toegevoegde waarde per product, o.a. streekproducten)
 • Verbreding (natuur- en landschapsbeheer, recreatie en recreatieve toegankelijkheid)
 • Mogelijkheden verschillen per plaats van het bedrijf in het gebied
 • Combinaties mogelijk per bedrijf
mogelijke vormen van veenweidenlandbouw
Mogelijke vormen van ‘Veenweidenlandbouw’
 • (Wereld-)marktlandbouw zonder subsidies
 • Stads- of landschapslandbouw (nadruk op groene en blauwe diensten)
 • Natuurlandbouw
 • Megabedrijven (nog) geen optie in Veenweiden?
 • Stimulansen nodig voor (systeem-)innovaties, groen/blauwe diensten, natuur/milieu, bedrijfsovername
naar nieuwe vormen van samenwerking
Naar nieuwe vormen van samenwerking
 • Grond wel/niet in eigendom (erfpacht, grondbank)
 • Samenwerking tussen ondernemers
 • Samenwerking tussen ketenpartijen (streekproducten)
 • Zorglandbouw
 • Gebiedscontracten (bijvoorbeeld rond groene en blauwe diensten)
 • Gebiedsfondsen (financiële bijdrage burgers aan natuur -en landschapsonderhoud door boeren)
conclusies
Conclusies
 • Landelijk Noord kent relatief perspectiefvolle agrarische sector, verschilt wel per deelgebied
 • Gewenste schaalvergroting dus mogelijk
 • Inzetten op toenemende verbreding
 • Sector kan gebied heel goed open en groen houden.
aanbevelingen
Aanbevelingen
 • Sluit als boeren Veenweidepact af met gemeente en andere betrokkenen (SBB/Waterschap/Dorpsraad) om gebied open en groen te houden.
 • Maak afspraken voor periode van 15 tot 20 jaar, ook over natuurbeheer.
 • Vraag als Dorpsraad en boeren aan gemeente om WVG toe te passen bij grondaankoop en grondgebruik te bestemmen voor agrarisch gebruik
 • Vraag aan gemeente om grondbank Laag-Holland actief te gebruiken
 • Start als boeren vrijwillig kavelruilproject om structuur agrarische sector verder te versterken. Verleas eventueel onderling de melk.
 • Zet als Dorpsraad en boeren in op een gemeentelijke stimulerings-regeling voor groen-blauwe diensten, inclusief recreatie bij de boer.
 • Dring als Dorpsraad en boeren bij gemeente aan op een duidelijk en herkenbaar beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.
ad