E tinglysning sektorstandardisering 8 marts 2007
Download
1 / 43

e-Tinglysning Sektorstandardisering 8. marts 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

e-Tinglysning Sektorstandardisering 8. marts 2007. Søren Gjesse Systems Architect e-mail: [email protected]  tlf: +45 3614 5912. Agenda. Principper for udvikling af datatyper Beløbstyper Genbrug fra OIOXML Adressetyper Flertalstyper Gennemgang af anmeldelse og tinglysningsdokument

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' e-Tinglysning Sektorstandardisering 8. marts 2007' - coyne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
E tinglysning sektorstandardisering 8 marts 2007

e-TinglysningSektorstandardisering8. marts 2007

Søren Gjesse

Systems Architect

e-mail: [email protected]  tlf: +45 3614 5912


Agenda
Agenda

 • Principper for udvikling af datatyper

 • Beløbstyper

 • Genbrug fra OIOXML

 • Adressetyper

 • Flertalstyper

 • Gennemgang af anmeldelse og tinglysningsdokument

 • Overordnet om pantebreve og adkomster

 • Eksempel på adkomst

 • Svar på anmeldelse

 • Brugerformularer

 • Services


Oioxml
OIOXML

 • Namespace

  • Nyt Forslag: http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/2008.01.01/

  • Baseret på seneste anbefaling fra It- og Telestyrelsen

 • Princip for udvikling af datatyper

  • Udgangspunktet har været indhold af anmeldelsen

  • Data for anmeldelsen vil gå igen i mange af de andre services

  • Identificering af genbrug fra OIOXML kerneskemaer


Beskrivelse af xml skema for typer p forskellige niveauer
Beskrivelse af XML skema for typer på forskellige niveauer

 • Det fremsendte materiale indeholder beskrivelsen af XML skema på forskellige niveauer

 • Diagram med den overordnet struktur

  • Modsvarer en sequence/choice med indikation af optional

  • Indeholder ”logiske” navne,

 • Excel regneark

  • Benytter de specifikke OIOXML element- og typenavne

  • indeholder kardinalitet

  • Beskriver simple typer (gule)

  • indeholder indikation af om der er tale om genbrug (grøn/lyserød)

 • XML skema i XSD fil

  • Den ultimative beskrivelse


Bel bstyper basale
Beløbstyper - basale

 • Simple typer som byggeklodser for sammensatte beløbstyper

  • Har ikke fundet beløbstyper som allerede er defineret i OIOXML

 • Beløbsværdi

 • Valutakode (ISO 4217)

 • Kurstype (dagskurs, toldkurs, officiel middelkurs og sælgerkurs)

 • Kursdato

 • Kursværdi

 • Renteværdi


Bel bstyper sammensatte
Beløbstyper - sammensatte

Excel regneark

Diagram


Bel bstyper sammensatte 2
Beløbstyper – sammensatte 2

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tls="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/2008.01.01/" targetNamespace="http://rep.oio.dk/tinglysning.dk/xml.schema/2008.01.01/" elementFormDefault="qualified" version="1.0" xml:lang="DA">

<include schemaLocation="TLS_BeloebVaerdi.xsd"/>

<include schemaLocation="TLS_ValutaKode.xsd"/>

<include schemaLocation="TLS_KursType.xsd"/>

<include schemaLocation="TLS_KursDato.xsd"/>

<include schemaLocation="TLS_KursVaerdi.xsd"/>

<element name="BeloebValutaKurs" type="tls:BeloebValutaKursType">

<annotation>

<documentation>

Beløb med valuta og kurs.

</documentation>

</annotation>

</element>

<complexType name="BeloebValutaKursType">

<sequence>

<element ref="tls:BeloebVaerdi"/>

<element ref="tls:ValutaKode"/>

<element ref="tls:KursType" minOccurs="0"/>

<element ref="tls:KursDato" minOccurs="0"/>

<element ref="tls:KursVaerdi" minOccurs="0"/>

</sequence>

</complexType>

</schema>


Angivelse af bel bstyper
Angivelse af beløbstyper

 • I tinglysning forekommer angivelse af beløb mange steder

  • Fx købesum og hovedstol

 • Der er to muligheder for at repræsentere dette i forhold til de definerede beløbstyper

  • Et generisk beløbselement med type

  • Specifikt element for hver beløbstype

<Hovedstol>

<BeloebValutaKurs>

<BeloebVaerdi>150000</BeloebVaerdi>

<BeloebValuta>DKK</BeloebValuta>

</BeloebValutaKurs>

</Hovedstol>

<Beloeb>

<Type>hovedstol</Type>

<BeloebValutaKurs>

<BeloebVaerdi>150000</BeloebVaerdi>

<BeloebValuta>DKK</BeloebValuta>

</BeloebValutaKurs>

</Beloeb>


Angivelse af bel bstyper1
Angivelse af beløbstyper

 • Vi har valgt den sidste

 • Er mere i tråd med OIOXML tanken, hvor et element angiver hvad det indeholder

 • Giver mulighed for at have ekstra oplysninger sammen med et beløb

  • Fx betalingsdato sammen med købesum

 • Simplere for elementer med flere beløb

  • Fx ved angivelse af tinglysningsafgift (kommer senere)

<Koebesum>

<BeloebValutaKurs>

<BeloebVaerdi>150000</BeloebVaerdi>

<BeloebValuta>DKK</BeloebValuta>

</BeloebValutaKurs>

</BetalingsDato>2007-04-01</BetalingsDato>

</Koebesum>


Identificeret genbrug
Identificeret genbrug

 • CPR og CVR nummer

  • cpr:PersonCivilRegistrationIdentifierType

  • cvr:CVRnumberIdentifierType

 • Adresse information

  • xkom:AddressSpecificType

  • xkom:AddressPostalType

 • Navn på person

  • itst:PersonNameType

  • Fravalgt: PersonNameStructureType, som er struktureret

 • Telefonnummer

  • itst:TelephoneNumberIdentifierType

  • Fravalgt: TelephoneNumberStructureType som er struktureret

 • Email adresse

  • xkom:EmailAddressIdentifierType


Identificeret genbrug1
Identificeret genbrug

 • Ejerlav og matrikelnummer

  • kms:CadastralDistrictIdentifierType

  • kms:LandParcelIdentifierType

 • Beløbstyper

  • Ingen fundet

 • Digital signatur

  • ds:Signature

  • Ikke OIOXML type men W3C recommendation


Identificeret genbrug eksempel
Identificeret genbrug - eksempel

 • Angivelse af en rolle i tinglysningsdokumentet

  • CPR og CVR nummer

  • Navn på person

  • Adresser

  • Telefonnummer

  • Email adresseBem rkninger til adressetyper
Bemærkninger til adressetyper

 • Der benyttes to adressetyper i tinglysning

  • xkom:AddressSpecific

  • xkom:AddressPostal

 • Angivelse af adresser ved anmeldelse

 • Ved angivelse af adresser på roller kan begge typer benyttes

  • xkom:AdressSpecific til angivelse af en dansk adresse ved angivelse af koder

  • xkom:AddressPostal til angivelse af c/o, udenlandsk- eller postboksadresse

 • Ved angivelse af kontaktadresser for anmelder benyttes xkom:AddressPostal

  • Mulighed for at angive ekstra oplysninger som postboks eller kontor

 • Ved identifikation af andelsbolig benyttes xkom:AddressSpecific

  • Der refereres til at andelsbevis for en lejlighed på en specific dansk adresse


Anvendelse af adresse labels
Anvendelse af adresse labels

 • Der findes yderligere to adressetyper i OIOXML

  • xkom:PostalCompleteLabel (adresselabel)

  • xkom:SecondaryPostalLabel (sekundær adresselabel)

 • Disse er indtil videre fravalgt af følgende årsager

  • Kombinerer navn med adresse

  • Indeholder ”implicit” c/o adresse

 • Det er ikke nødvendigvis det rigtige

  • Brugerinterface til xkom:AddressPostal kan være problematisk

  • Kan xkom:AddressPostal indeholde en udenlandsk adresse?

 • xkom:SecondaryPostalLabel kunne komme på tale

  • Erstatning for xkom:AddressPostal for c/o, postboks udenlandske og kontaktadresser

  • Suppleret med markering af om der er tale om en c/o, postboks eller udenlandsk adresse

 • Det vil være fornuftigt at begrænse brugen af adressetyper til 2


Anvendelse af flertalstyper
Anvendelse af flertalstyper

 • Hvis der er flere forekomster af et element pakkes det ind i et flertals element

  • Kan give et mere læseligt XML dokument (både for mennesker og computere)

 • Med anvendelse af XML skema kan man sikre rækkefølge

 • OIOXML NDR siger så enkelt og entydigt som overhovedet muligt uden unødvendig kompleksitet og overflødige konstruktioner

 • Der benyttes pt. Ikke flertalstyperi de definerede skemaer

<...>

<Roller>

<Rolle>

...

</Rolle>

<Rolle>

...

</Rolle>

</Roller>

</...>

<...>

<Rolle>

...

</Rolle>

<Rolle>

...

</Rolle>

</...>


Anmeldelse
Anmeldelse

 • Anmeldelsen er den basale struktur for at anmelde et dokument til tinglysning

  • Indeholder selve tinglysningsdokumentet

  • Indeholder binære data for eventuelle bilag

  • Indeholder de digitale signaturer


Flere anmeldelser i kuvert
Flere anmeldelser i kuvert

 • Flere anmeldelser kan sendes samlet i en ”kuvert”

  • Indeholder et antal anmeldelser

  • Disse anmeldelser kan i princippet være fra forskellige anmeldere

  • Indeholder en følgeseddel, som beskriver rækkefølge af behandlingen af anmeldelser samt regler ved afvisninger

  • Underskrift af følgesedlen af anmelderen


Princip for definitionen af tinglysningsdokumentet
Princip for definitionen af tinglysningsdokumentet

 • XML skemaet for tinglysningsdokumentet beskriver alle typer af anmeldelser

 • XML skemaet indeholder faste og variable afsnit

 • Selvom anmeldelsen kan valideres i forhold til XML skemaet bøhøver anmeldelsen ikke at være korrekt

  • XML skemaet beskriver, at en anmeldelse kan have en købesum og en hovedstol

  • Der vil aldrig være korrekte anmeldelser, hvor begge disse optræder

 • Tinglysningssystemet vil kunne generere specifikke XML skemaer for hver ekspeditionstype

  • Dette vil være baseret på konfiguration af tinglysningssystemet

  • Det specifikke XML skema for EndeligtSkøde vil indeholde købesum, men ikke hovedstol

  • Det specifikke XML skema for Realkreditpantebrev vil indeholde hovedstol men ikke købesum


Struktur af tinglysningsdokument identifikation
Struktur af tinglysningsdokument identifikation

 • Alle tinglysningsdokumenter får tildelt et ID som de også gør i dag

  • Tildeles ved modtagelse af anmeldelsen

 • Samme princip med dato og løbenummer

 • I fremtiden ingen retskreds


Struktur af tinglysningsdokument
Struktur af Tinglysningsdokument

 • Faste sektioner

  • Ekspeditionstyper

  • Roller

  • Anmelderinformation

  • Anvendte fuldmagter

  • Tinglysningsobjekter

  • Ideele andele

  • Tinglysningsafgift

  • Respekter

  • Bilag

 • Variable sektioner

  • Tekstsektioner

  • Strukturerede sektioner


Struktur af rolle
Struktur af rolle

 • Angiver de parter som er indvolveret i en tinglysning

  • Vil næsten altid benytte CPR eller CVR

  • Kan benytte navn og adresse, fx for c/o adresse eller udlændinge

  • Kan angive telefon og email

  • Indeholder også en id attribut til reference


Struktur af anmelderinformation
Struktur af anmelderinformation

 • Angiver yderligere information om anmelder

  • Anvendt anmelderordning

  • Kontaktinformation

  • Anmelders sagsnummer

  • Emailadresser for yderligere modtagere


Struktur af anvendt fuldmagt
Struktur af anvendt fuldmagt

 • Angiver information om anvendte fuldmagter

  • Refererer til den rolle som der anvendes fuldmagt for

  • Reference til det tinglysningsdokument hvor fuldmagten er anmeldt

  • Det kan indikeres, at fuldmagten ikke er anmeldt endnu


Struktur af ideele andele
Struktur af ideele andele

 • Angiver information om ideele andele

  • Refererer til den rolle som der angives ideel andel for

  • Den ideele andel angivet som brøk

  • Angives ingen ideele andele fordeles tinglysningsobjektet ligeligt


Struktur af tinglysningsafgift
Struktur af tinglysningsafgift

 • Indeholder anmelderens beregning af tinglysningsafgift

  • Ved anmeldelse af hæftelser skal sektionen Afgiftsoplysninger udfyldes

  • Afgiftsbeløb skal altid udfyldes

  • Hvis der ikke betales fuld tinflysningsafgift, så kan der angives en årsag til afvigelse

  • Tinglysningssystemet vil tilbyde en service, hvor man kan få beregnet tinglysningsafgift


Struktur af respekt
Struktur af respekt

 • Indeholder angivelse af respekt

 • Kan angives på tre måder

 • Reference til et specifikt dokument, som respekteres

 • Angivelse af type og dato, svarer til fx ”alle servitutter lyst før 01/01/2007”

  • Det overvejes om denne måde skal droppes

 • Fremtidig respekt

  • Reference til noget som tinglyses senere

  • Enten ved tildeling af id, som videregives til fremtidig dokument

  • Eller ved angivelse af metadata for fremtidig dokument

  • Ikke endelig fastlagt


Struktur af bilag

 • Beskrivelse de bilag som tinglysningsdokumentet har

  • Refererer til bilag i anmeldelsen eller bilag, som tidligere er fremsendt

  • Angiver typen af bilaget (application/pdf, image/jpeg, image/png, ...)

  • Skal bilaget indgå i prøvelsen eller ej


Tinglysningsobjekt
Tinglysningsobjekt

 • Angiver hvad der tinglyses på

  • Kan angive flere objekter

  • Alle objekter skal have samme type

  • Type for person, virksomhed og eksisterende tinglysningsdokument findes allerede


Tinglysningsobjekt ejendom
Tinglysningsobjekt - ejendom

 • Ejendom er typisk identificeret ved et antal matrikler

 • Kan også være umatrikuleret areal

 • Kan også være et delareal


Tinglysningsobjekt bil og andelsbolig
Tinglysningsobjekt – bil og andelsbolig

 • Andelsbolig identificeres via kodet CPR adresse på dørniveau

  • Udpeger i princippet et andelsboligbevis

 • Bil identificeres via stelnummer

  • Type defineret i tinglysning skal muligvis udskiftes med type fra SKAT når det nye motorregister har defineret sin OIOXML sektorstandard

  • Dette kræver at denne type findes i Infostrukturbasen


Tinglysningsdokument variable sektioner
Tinglysningsdokument – variable sektioner

 • De variable sektioner beskriver det konkrete indhold af tinglysningen

 • For hvert område/bog defineres et antal sektioner

 • For hver ekspeditionstype konfigureres hvilke sektioner der kan anvendes


Pantebreve
Pantebreve

 • De forskellige typer af pantebreve har mange fælles oplysninger

 • Nogle pantebrevstyper har enkelte ekstra oplysninger


Generelle pantebrevsoplysninger
Generelle pantebrevsoplysninger

 • Beskriver de sektioner som kan være relevante for pantebreve

 • Nogle af disse vil også være relevante for andre typer af hæftelser, fx Hovedstol


Adkomst
Adkomst


Svar p anmeldelse
Svar på anmeldelse

 • Resultat af tinglysning

  • Indeholder uddrag af anmeldelsen

   • Giver mulighed for at kunne vise indholdet af svar på anmeldelse uden selvstændigt

  • Status af tinglysning

   • Tinglyst

   • Tinglyst med frist

   • Afvist

  • Anmærkninger

  • Placering i prioritetsrækkefølge

  • Tinglysningsystemets afgiftsberegning

   • Kan medføre afgiftskontrol


Brugerformularer
Brugerformularer

 • Baserer sig på et tinglysningsdokument med annotationer i form af attributter

 • Disse annotationer angiver hvilke dele af brugerformularen er faste og hvilke er variable

 • Kan betragtes som en template for et tinglysningsdokument

 • Giver et mere ”relaxed” XML skema

  • En brugerformular ikke vil være et fuldt gyldigt tinglysningsdokument

  • En anmeldelse på beggrund af en brugerformular vil ikke være et fuldt gyldigt tinglysningsdokument

 • XML skema for anmeldelse på baggrund af brugerformular

  • Kan genereres af tinglysningssystemet

 • En brugerformular kan baseres på en anden brugerformular

 • Anmeldelse på baggrund af en brugerformular kan udfra brugerformularen omdannes til et fuldt tinglysningsdokument


Brugerformularer fast sektion
Brugerformularer – fast sektion

 • Nedenstående eksempel viser et fast opsigelsesvilkår

  • Angivet via en standardtekst

  • 7 kunne fx referere til teksten Der henvises til pantebrevets særlige bestemmelser

 • Ved anmeldelse på baggrund af brugerformularen skal sektionen opsigelsesvilkår ikke med, da den tages fra brugerformularen

<Opsigelsesvilkaar anvendelse=”fast”>

<OpsigelsesvilkaarIdentifikator>7</OpsigelsesvilkaarIdentifikator>

</Opsigelsesvilkaar>


Brugerformularer sektion med variabel
Brugerformularer – sektion med variabel

Brugerformular med variable information

<Opsigelsesvilkaar anvendelse=”variabel”>

<OpsigelsesVarselMaaneder anvendelse=”variabel”>3</OpsigelsesVarselMaaneder>

<Tekst anvendelse=”fast”>

Pantebrevet indestår fra kreditors side uopsigeligt fra ejer til ejer

indtil udløb. Pantebrevet kan fra debitors side indfries helt eller delvist

med ${OpsigelseVarselMaaneder} måneders varsel

</Tekst>

</Opsigelsesvilkaar>

Anmeldelse på baggrund af brugerformular

<Opsigelsesvilkaar>

<OpsigelsesVarselMaaneder>6</OpsigelsesVarselMaaneder>

</Opsigelsesvilkaar>


Anvendelse af typer fra tinglysningsdokumentet til services
Anvendelse af typer fra tinglysningsdokumentet til services

 • Anmeldelse af tinglysningsdokumenter er der primære service

 • De øvrige services vil i høj grad benytte de typer som kommer fra tinglysningsdokumentet

 • Der bliver selvfølgelig behov for flere typer


Webservice operationer
WebService operationer

 • Anmeldelse af tinglysning

  • tinglysningAnmeld(Anmeldelse) : AnmeldelseSvar

  • tinglysningAnmeld(Kuvert) : AnmeldelseSvar

  • bilagIndsend(Bilag) : BilagSvar

 • Prøvetinglysning

  • tinglysningPrøve(Anmeldelse)

 • Hent oplysninger

  • aktHent(Tinglysningsobjekt) : Akt

  • dokumentHent(TinglysningDokumentIdentifier) : Tinglysningsdokument/PDF

 • Hertil kommer

  • Søgninger

  • Administrationad