Zygmunt pruski cz owiek kt rego warto pozna
Download
1 / 42

ZYGMUNT PRUSKI czlowiek, kt rego warto poznac - PowerPoint PPT Presentation


  • 172 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

? Sa ludzie wielcy duchem i czynem, nie aby czolo wienczyc wawrzynem lub sie wyr?znic, zyskac znaczenie, lecz aby niesc drugim swiatla promienie".Do takich ludzi nalezal Zygmunt Pruski . Uznalismy go za kogos wyjatkowego, g

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ZYGMUNT PRUSKI czlowiek, kt rego warto poznac

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Autorzy: Klaudia Palasik, Natalia Kowalczyk, Martyna Feliga, Justyna Kania, Sylwia Kiebasiska, Renata Ksiak, Daria Feliga, Kamil Kamierski, Damian Stpniak, Aleksandra Ulicka, Patrycja Ulicka, Ewelina Wawrzyczak, Natalia Wawrzyczak - grupa acy Rybniacy ze Szkoy Podstawowej im. Zygmunta Pruskiego w Rybnie.

Opiekun grupy: Zofia Wawrzyczak, Dorota Jwiak.

Praca powstaa w ramach projektu realizowanego przez

Fundacj Fundusz Lokalny Ziemi Pockiej Modzi Razem

pn. My dla regionu finansowanego ze rodkw

Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego

i Starostwa Powiatowego w Pocku.

ZYGMUNT PRUSKI czowiek, ktrego warto pozna


S ludzie wielcy duchem i czynem,

nie aby czoo wieczy wawrzynem

lub si wyrni, zyska znaczenie,

lecz aby nie drugim wiata

promienie.

Do takich ludzi nalea Zygmunt Pruski .

Uznalimy go za kogo wyjtkowego, godnego tego,

by sta si patronem naszej szkoy.


Szkoa Podstawowa w Rybnie istnieje od dawien dawna. Nie znamy daty jej powstania , ale wiemy , e istniaa jeszcze przed 1863 rokiem (na zdj.).

Na tym placu , gdzie stoi obecna szkoa staa modrzewiowa chata , kryta som niska, bardzo stara i to wanie w niej miecia si szkoa- najpierw parafialna, potem gminna. Skadaa si z jednej klasy i jednego nauczyciela . Jeszcze w czasie trwania I wojny wiatowej okoo 1917 roku Gmina sprzedaa chat modrzewiow, a kupia ssiadujcy z ni wikszy budynek zbudowany z kamienia i gliny. W nim powstay dwie sale lekcyjne, a pniej trzy.

Z historii szkoy


Poniewa dzieci przybywao powstaway te sale lekcyjne w domach prywatnych.

W 1934 roku w szkole w Rybnie uczyo ju 6 nauczycieli

i ksidz. Ze wzgldu na brak sal lekcyjnych wiosn 1938 roku, rozpoczto budow nowego jednopitrowego gmachu szkolnego, a ju

w padzierniku tego roku zosta on oddany do uytku. Latem nastpnego roku otynkowano go na zewntrz.


Niestety 1 wrzenia 1939 r. dzieci nie rozpoczy w nim nauki , gdy wybucha II wojna wiatowa i budynek zosta przeznaczony na szpital wojskowy. Pniej stacjonowali tu onierze niemieccy, a jeszcze pniej szkoa zostaa zamieniona w magazyn zboowy. Smutny by okres wojny dla tutejszych dzieci. Tuay si one

w salach rozrzuconych po wsi. Kierownikiem szkoy by wwczas Zygmunt Pruski , ktry zorganizowa te od 1941 r. tajne Gimnazjum w Rybnie. Dziaao ono do 1945 roku.


Po wyzwoleniu nauka odbywaa si w gmachu wybudowanym w 1938 roku. Ale w 1976 r. Szkoa Podstawowa w Rybnie zostaa przeksztacona w Zbiorcz Szko Gminn. Przybya do dua liczba dzieci ze Zotej i Erminowa

i znw budynek szkolny sta si zbyt ciasny. eby poprawi sytuacj lokalow szkoy opracowano plan rozbudowy i przystpiono do jego realizacji w wyniku czego otrzymalimy nowe skrzydo poczone ze starym budynkiem szkolnym. W roku 1997 oddano do uytku sal gimnastyczn.


Mimo tak dugiego istnienia i cigego rozwoju Szkoa Podstawowa w Rybnie nie miaa imienia. Prace nad wyborem patrona szkoy rozpoczlimy we wrzeniu 1995 roku od plebiscytu. Zgoszono wielu kandydatw : Zygmunta Pruskiego, Henryka Sienkiewicza, Mikoaja Kopernika, Mari Konopnick, Stanisawa Konarskiego. W klasach przeprowadzono pogadanki na temat proponowanych postaci na patrona szkoy , wykonano gazetk informacyjn, odbyto narad z rodzicami i Rad Gminy, konsultowano si ze spoeczestwem.

W wyniku plebiscytu zdecydowano , e Patronem Szkoy zostanie Zygmunt Pruski.


Wybr nie by przypadkowy.

Przede wszystkim dlatego, e y i pracowa na naszym terenie, by kierownikiem tutejszej szkoy . Zmobilizowany w 1939 r. do wojska bra udzia w kampanii wrzeniowej. Po ucieczce z niewoli niemieckiej wrci do Rybna i zacz w warunkach okupacyjnych organizowa tajne nauczanie . Codziennie przez okres caej okupacji naraa swoje ycie po to, eby modzie z naszego terenu moga zdobywa wiedz mimo zakazu wadz niemieckich. Spoeczestwo Gminy Rybno wyrazio swj szacunek i wdziczno Zygmuntowi Pruskiemu

oraz wszystkim, ktrzy w Tajnym Gimnazjum w Rybnie pracowali, fundujc tablic pamitkow , wmurowan w cian frontow szkoy w r. 1974. Po raz drugi zrobilimy to, nadajc naszej szkole imi Zygmunta Pruskiego. Uwaamy, e jest godnym wzorem do naladowania dla wszystkich uczniw.


Z yciorysu Zygmunta Pruskiego

Urodzi si 2 marca 1901r. w Chrzstowie, pow. Woszczowa woj. kieleckie; zmar 29 czerwca 1973r. pochowany na cmentarzu wojskowym na Powzkach w Warszawie.

Ukoczy 8 - letnie Gimnazjum Filologiczne im. K. Kulwiecia przy Placu Trzech Krzyy

w Warszawie i Wyszy kurs nauczycielski specjalizacja j. polski , historia.

Przebieg pracy zawodowej w powiecie sochaczewskim:

30 listopada 1923 1padziernika 1935- kierownik Publicznej Szkoy Powszechnej w Grkach

(gm. Kampinos, pow. sochaczewski )

1 padziernik1935 czerwiec 1945 Kierownik Szkoy Powszechnej w Rybnie.


Zygmunt Pruski wrd uczniw 1942r.


Od 1 marca 1947 1 wrzenia 1948 Kierownik szkoy Podstawowej nr.2 we Wochach pod Warszaw.

Od 1 wrzenia 1948 -1 wrzenia 1954r. wicedyrektor XI Szkoy Oglnoksztaccej Towarzystwa Przyjaci Dzieci we Wochach.

W latach 1956 -1966 Kierownik Szkoy Podstawowej nr.61 w Warszawie

W Warszawie


Dziaalno zwizkowa

Podczas okupacji prezes ZNP w powiecie sochaczewskim, powoany przez Tajn Organizacj Nauczycielsk.

Do roku 1945 prezes Zwizku Zarzdu Oddziau Powiatowego ZNP w Sochaczewie

1945 1947 czonek Prezydium Zarzdu Okrgu Warszawskiego ZNP

1947 -1950 sekretarz Gwnej Komisji Kontroli Przy Zarzdzie Gwnym ZNP

1 kwietnia 1950 -1951 prezes Zarzdu Okrgu Warszawskiego ZNP

1951- 1953 sekretarz Zarzdu Okrgu Warszawskiego ZNP

1953 -1955 czonek Zarzdu Dzielnicowego ZNP Warszawa Ochota.


Dziaalno polityczna

1923- 1931- przynaleno do Polskiego Stronnictwa Ludowego ,,Wyzwolenie

1926 -1927 sekretarz Zarzdu Powiatowego PSL ,,Wyzwolenie w Sochaczewie

1931 -1945 czonek Stronnictwa Ludowego

1940 -1943 kierownik organizacyjny SL ,,ROCH na powiat sochaczewski

1947 -1949 przynaleno do PSL Lewicy, czonek Zarzdu Wojewdzkiego w Warszawie

Od 1949 do mierci czonek ZSL


Dziaalno polityczna w czasie okupacji

Listopad 1939 przystpienie do tworzcego si Zwizku Walki Zbrojnej

Od II poowy 1941 organizator Batalionw Chopskich, komendant BCH na powiat sochaczewski

Od 1943 z ramienia Stronnictwa Ludowego ,,ROCH delegat rzdu Londyskiego na powiat sochaczewski

1940 1945 organizacja i prowadzenie w Rybnie tajnego nauczania

Odznaczenia

Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzy Partyzancki

Zoty Krzy Zasugi

Zota Odznaka ZNP


Ze wspomnie o Zygmuncie Pruskim

Jak wspaniaym by czowiekiem moemy si dowiedzie ze

wspomnie maonki Haliny Pruskiej

Okupacja hitlerowska

,, Pocztek okupacji hitlerowskiej zasta mnie w Rybnie na stanowisku nauczycielki 7-klasowej Szkoy Podstawowej III stopnia. Mj m Zygmunt Pruski dziaacz ludowy i zwizkowy- by kierownikiem tej szkoy. Zmobilizowany w 1939 roku do wojska, bra udzia w kampanii wrzeniowej. Po ucieczce z niewoli niemieckiej, wrci do Rybna i zacz w warunkach okupacyjnych organizowa tajne nauczanie.

Powoany przez Tajn Organizacj Nauczycielsk (TON) na prezesa tajnego Oddziau Powiatowego ZNP w Sochaczewie, organizowa z pomoc oddanych sobie Kolegw sie tajnych komrek ZNP. Jednoczenie przez cay czas okupacji bra udzia w Ruchu Oporu. By organizatorem Batalionw Chopskich w powiecie sochaczewskim.


W Rybnie mj m w szerokim zakresie organizowa tajne nauczanie na poziomie klas VI i VII szkoy podstawowej oraz czterech klas Gimnazjum Oglnoksztaccego. Kierownikiem i organizatorem tajnego gimnazjum by rwnie Zygmunt Pruski. Na tajnych kompletach dzieci i modzie przerabiay normalny program, zabroniony przez Niemcw pod kar mierci.

Zygmunt Pruski by te cznikiem z Warszaw. Przywozi z TON ZNP programy i instrukcje, stara si o podrczniki i przywozi.

Lekcje odbyway si w izbach szkolnych w okresach, kiedy szkoa nie bya zajta przez wojsko niemieckie( na koszary wojskowe) lub kiedy nie bya zajta na zsyp zboa zabieranego przez Niemcw polskim gospodarzom. Nauka odbywaa si te w prywatnych mieszkaniach, w izbie czworakw dworskich, w domach gospodarzy, w mieszkaniu kierownika szkoy ,a nawet w remizie straackiej.

Tajne nauczanie


Upamitnienie dokona Zygmunta Pruskiego

Po uroczystoci odsonicia tablicy pamitkowej w Rybnie na gmachu szkoy we wrzeniu 1974 roku uroczystoci poczonej ze zjazdem tajnych kompletw- napisaa :

patrzc na absolwentw zajmujcych rne wane stanowiska- ludzi, ktrym tajne nauczanie umoliwio start yciowy- przekonaam si, e praca nasza nie posza na marne, bo zrbie Polski zostaa wmurowana ywa cegieka. Uroczysto ta bya dla mnie ogromnym przeyciem, ktre na zawsze zostanie w mojej pamici.


Wspominaj Zygmunta Pruskiego crka i wnuczka na spotkaniu z uczniami Szkoy Podstawowej w Rybnie


Ze wspomnie o ojcu Zygmuncie Pruskim wspomina crka, Hanna Pruska - Boniewicz

Moi rodzice i Halina i Zygmunt Pruscy- pochodzili z niezamonych rodzin, ktre w miar moliwoci staray si jednak zapewni swoim dzieciom wyksztacenie, zawd. W tych rodzinach liczya si uczciwo, o wartoci czowieka wiadczyo to , co robi, jak y, jakim by dla innych.

Mj ojciec nie przywizywa adnego znaczenia do pochodzenia spoecznego, z jednym wyjtkiem- nie lubi klasy posiadaczy ziemskich. Dzi si zastanawiam, z czego to wynikao?

Wychowywa si w pobliu dworw, od dziecka widzia-z jednej strony bogactwo, z drugiej ogromn bied, ponienie ludzi.

Mieszkajc pniej w Rybnie nie utrzymywa kontaktw z tamtejszym dworem .To byo czym wyjtkowym, poniewa natury by towarzyski, rozmowny, pogodny, lubi ludzi, mia dobre kontakty z wieloma osobami . w Rybnie ojciec nie mg znie warunkw ycia fornali- mieszkajcych w czworakach, gdzie caa rodzina miaa jedn izb, ciemn czsto bez podogi, z klepiskiem.


Kultywowanie tradycji narodowych

Mieli to szczcie, e w ich rodzinach byy dobre, narodowe tradycje, ktre mogli kontynuowa, pomnaa, e nie musieli si odcina od korzeni rodzinnych. Czynienie czego poytecznego w yciu, nie tylko mylenie wasnej wygodzie i zdobywaniu dbr materialnych, byo dla nich czym naturalnym.


O czowieku szczerym i yczliwym

Dzieci ze szkoy w Rybnie w czasie pierwszego mojego spotkania pytay mnie, czy ojciec mia jakie wady. Myl, e nie ma takiego pojcia, ktre mona by okreli wyrazem wada. S cechy charakteru, ktre jednego czowieka irytuj, a dla drugiego nie maj znaczenia

i przechodzi o nad nimi do porzdku dziennego. Jeli czowiek jest szczery, uczciwy, myli o innych i w miar moliwoci czyni dla nich dobro - to wszelkie inne cechy nie maj znaczenia. Moe kto uznaby za wad to, e ojciec nie umia na przykad niczego zrobi w domu. Zwyke wbicie gwodzia byo dla niego problemem. Jego umiejtno gotowania koczya si na zaparzeniu kawy i herbaty.


Dziaalno konspiracyjna

O caej dziaalnoci konspiracyjnej- Batalionach Chopskich, zdobywanie broni, kolportowaniu gazetek, tajnym nauczaniu czy pomocy dla uciekajcych z Rzeszy u nas w domu si nie mwio, nie podkrelao si tego, co si robi. Ta praca moich rodzicw bya czym naturalnym, normalnym. Po wojnie zreszt te nie byo rozmw na ten temat. W rezultacie o niektrych dziaaniach ojca dowiadywaam si ju po jego mierci od innych ludzi.


Pomoc uciekinierom wojennym

Po latach na przykad dowiedziaam si o pomocy,

jakiej ojciec udzieli w czasie okupacji niejakiemu panu Pestce- nauczycielowi, ktry po wybuchu wojny

uciek z rodzin z Pomorza i trafi do Rybna. Mieszka obok nas. Mia kilkoro dzieci. Kto ju po mierci ojca powiedzia mi: Wie pani, oni wspominali,

e gdyby pani ojciec im nie pomg,

o nie wiadomo, co by si z nimi stao.


Mimo, e ojciec stale by zajty, czuam jego obecno. On mia czas dla domu- nie wiem, jak to robi. Ja w domu odczuwaam spokj, stabilno. W czasie okupacji nie czuam adnego zagroenia na co dzie, nie baam si Niemcw, nie baam si, e bdzie gd, e nie bdzie pienidzy. Moi rodzice stworzyli taki dom, w ktrym bya mio, wzajemna pomoc. Tu rwnie dalsza rodzina i obcy ludzie czuli si dobrze.

Oddany rodzinie i kochajcy ojciec


Pruski nauczycielem sztuki ycia

Czego mona si nauczy od takich ludzi, jak ojciec? Sztuki ycia. To znaczy umiejtnoci postpowania z ludmi, umiejtnoci pogodzenia pracy zawodowej, spoecznej z yciem osobistym. Tego, by nie by zaabsorbowanym tylko swoimi sprawami, ale widzie to, co wok si dzieje. Nie tylko obserwowa,

ale dziaa, widzie ludzk krzywd i stara si jej zaradzi


Ojciec by bardzo oddany rodzinie, bardzo kocha mnie i moj siostr. Zawsze kiedy go potrzebowaam, w dowolnej chwili, zostawia wszystko i by dla mnie, pomagajc tak, jak tylko byo to moliwe. Miaam poczucie, e zawsze przy mnie jest. Wiedziaam, e zawsze mog na niego liczy.

W trudnych momentach mojego ycia potrafi mi dobrze doradzi, uspokoi, koczc optymistycznie: Wszystko bdzie dobrze. I faktycznie byo. Jego mier pozbawia mnie najwikszego w yciu oparcia.

Zygmunt Pruski z rodzin


Zygmunt Pruski jako kierownik szkoy nr 61 by naszym przeoonym w latach 1956-1966. kiedy dzi wspominamy t szko i jej pierwszego kierownika, to cech wspln, najcenniejsz dla tamtych lat postrzegamy w atmosferze pracy.

Dowiadczony pedagog i dziaacz spoeczny ( do powiedzie, e nasz kierownik zaliczany by do grona zaoycieli Zwizku Nauczycielstwa Polskiego) potrafi tworzy klimat, atmosfer, w ktrej kady nauczyciel znajdowa zacht dla swych pomysw, inicjatyw.

Wspomnienia o Zygmuncie Pruskim nauczycieli ze Szkoy Podstawowej nr 61 w Warszawie


Kierujc tak duym organizmem, jakim bya Szkoa nr 61 nie ba si odchodzenia od ustalonych czy narzuconych szablonw. Wrcz przeciwnie- ceni takich nauczycieli, ktrzy poszukiwali nowych metod dydaktycznych, nowych form pracy wychowawczych. Takim nauczycielom dawa pen swobod dziaania, w razie potrzeby by dla nich tarcz.


Czsto gocilimy nauczycieli i kierownikw innych szk warszawskich na tak zwanych lekcjach otwartych. Niejednokrotnie inspektorat albo kuratorium przysyay nam goci niespodziewanych- Bo Pruski na pewno da sobie rad i zawsze znajdzie dla nich co interesujcego.


Mona powiedzie, e wszystko, co nasz kierownik robi, w jaki sposb postpowa, jak odnosi si do nauczycieli, do modziey i do rodzicw, sprowadzao si do wsplnego mianownika- chci zespolenia wszystkich w dziaaniu dla dobra szkoy, temu suya wspomniana samodzielno jego podwadnych, zachcenie ich do wszelkich nowoci, rozmaitoci form i metod dziaa pedagogiczno- dydaktycznych.

Zygmunt Pruski jako nasz przeoony dba nieustannie, bymy podnosili wasne kwalifikacje. Gdy tylko pojawiay si jakie nowe moliwoci- Studium Nauczycielskie, kursy specjalistyczne, studia na wyszych uczelniach- nie byo wypadku, by komu odmwi, powstrzyma, by tumaczy, e bdzie trudno w szkole, kolegom odciy kogo studiujcego. Czsto sam przychodzi do nas z wiadomoci, e jest co nowego i warto si tym zainteresowa.


By to kierownik, do ktrego mona byo przyj z kadym pomysem. Nie istniay pomysy, inicjatywy ze czy nowoci, ktrych by si ba. Byy tylko pomysy atwiejsze, trudniejsze, bd takie, ktre naleao przedyskutowa w szerszym gronie, na przykad na Radzie Pedagogicznej.

Wspominajc Zygmunta Pruskiego jako naszego przeoonego widzimy go rwnie podczas przerw lekcyjnych, otoczonego gromadk dzieci rozemianych . I on rozemiany, serdeczny, przyjacielski


KULTYWOWANIE PAMICI O ZYGMUNCIE PRUSKIM

Zygmunt Pruski by nauczycielem, ktry pozostaje w yczliwej pamici uczniw, nauczycieli, rodzicw.

Wspomnienia o nim pielgnujemy w naszej szkole, odwoujemy si do nich w trudnych chwilach z nich czerpiemy si i optymizm.

Co roku obchodzimy rocznic nadania szkole imienia Zygmunta Pruskiego.

Pogbiamy wiedz o jego yciu i dziaalnoci poprzez spotkania z rodzin i kombatantami.

Wzbogacamy archiwum gromadzc wszelkie publikacje na temat Zygmunta Pruskiego.


Przykadowe prace dzieci powicone patronowi.

Organizujemy liczne konkursy powicone patronowi plastyczne, literackie, ze znajomoci yciorysu Zygmunta Pruskiego.


,,Czowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym si dzieli z innymi


ad
  • Login