Sjukgymnastik vid akut sm rta
Download
1 / 12

Sjukgymnastik vid akut smärta - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sjukgymnastik vid akut smärta. Birgitta Arvidsson, leg sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedisk manuell medicin och terapi. Bakgrund.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Sjukgymnastik vid akut smärta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sjukgymnastik vid akut sm rta

Sjukgymnastik vid akut smärta

Birgitta Arvidsson, leg sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedisk manuell medicin och terapi.


Bakgrund

Bakgrund

Smärta är ett av de vanligaste symtomen som får patienten att söka vård. Detta avspeglar sig i att 30 % av patienterna på en vårdcentral har någon form av kliniskt betydelsefull smärtproblematik. Oftast rör det sig om olika former av muskuloskeletal smärta där ryggsmärta dominerar.


Sjukgymnastik vid akut sm rta

Samhällets kostnader för ryggsmärta är enorma. Kostnadseffektivitet och nyttan är okänd för många behandlingsmetoder inklusive de kirurgiska.

Många behandlingar görs utan någon vetenskaplig evidens för deras nytta – en del trots att det finns evidens för att de inte gör någon nytta.


Den enda interventionen med s ker nytta r fysisk tr ning

Den enda interventionen med säker nytta är fysisk träning


Sjukgymnastik vid akut sm rta

 • Livstidsprevalensen för ryggbesvär är 80 % och för nackbesvär 50 %.

 • 60 % blir i allmänhet smärtfria inom två veckor och 80-90 % inom tre månader.

 • Rygg/nacksmärta är oftast godartad och ospecifik. Allvarliga problem utgör troligen mindre än 5 % av alla ryggfall.


Stora enskilda sm rtdiagnoser

Stora enskilda smärtdiagnoser

 • Ländryggsmärta

 • Nack/skuldersmärta

 • Artrossmärta

 • Mjukdelssmärta

 • Muskelspänningsmärta som huvudvärk

 • Smärta vid trauma som WAD,

  fotleds/knäledsdistorsion,axelsmärta

 • Inom slutenvården; cancersmärta, postoperativ smärta, smärta efter trauma.


Behandling

Behandling

Grunden för all behandling är en noggrann undersökning av patientens funktion och en smärtanalys.

Anamnes

Funktionsstatus

Smärtteckning och skattningsskala (VAS)

Livskvalitet (EQ5D)

Skattning av risk för långvarig smärta (Linton)


Akut sm rta p sm rtmottagning

Akut smärta på smärtmottagning

Sätt in allt på en gång och plocka bort det som inte fungerar efterhand!

För att förhindra:

 • Rörelserädsla

 • Förändrat rörelsemönster

 • Sekundära muskelspänningar

 • Central sensitisering


Behandlingsmetoder sm rtmottagning

Behandlingsmetoder smärtmottagning

Akupunktur

TENS

Ledmobilisering

Muskeltöjning (stretchingtekniker som hold-relax)

Värme/kyla

Mjukdelsmobilisering

Lymfödembehandling

Bassängbehandling


Akut sm rta i ppen v rd

Akut smärta i öppen vård

Akut ländryggsmärta

Det viktigaste är:

 • Information om att hålla sig i rörelse och leva som vanligt.

 • Mobilisering/manipulation

 • Funktionell träning tex styrketräning, stabilitetsträning. Hemträningsprogram eller i gym.


Andra behandlingsmetoder f r akut sm rta

Andra behandlingsmetoder för akut smärta

 • Akupunktur

 • TENS

 • Ledmobilisering

 • Triggerpunktsbehandling

 • Muskeltöjning (stretchingtekniker som hold-relax)

 • Värme/kyla

 • Mjukdelsmobilisering


ad
 • Login