slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dane INFORMAC YJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Dane INFORMAC YJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMAC YJNE. Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim ID grupy: 96/47_MP_G1 Kompetencja: Matematyka i przyroda Temat projektowy: Czas wyboru nadszedł – zostań chemikiem Semestr/rok szkolny: V / 2011/2012. Czym zajmuje się chemia?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dane INFORMAC YJNE ' - courtney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informac yjne
Dane INFORMACYJNE
 • Nazwa szkoły:

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

 • ID grupy: 96/47_MP_G1
 • Kompetencja:

Matematyka i przyroda

 • Temat projektowy: Czas wyboru nadszedł – zostań chemikiem
 • Semestr/rok szkolny: V / 2011/2012
czym zajmuje si chemia
Czym zajmuje się chemia?

Chemia jest nauką przyrodniczą, która zajmuję się budową i właściwościami substancji i mechanizmami reakcji chemicznej w których te substancję otrzymujemy.

znani chemicy np
Znani chemicy np.:

John Dalton(1766-1844)

Chemik angielski, wprowadził teorię atomową i na jej podstawie wytłumaczył prawo stałości składu połączeń chemicznych. Badał absorpcję gazów w cieczach oraz rozszerzalność cieplną gazów. Wykazał, że powietrze jest mieszaniną gazów. Na podstawie analizy składu węglowodorów, tlenków węgla i tlenków azotu ogłosił prawo stosunków wielokrotnych. Odkrył prawo ciśnień cząstkowych (prawo Daltona).

znani chemicy np1
Znani chemicy np.:

Skłodowska-Curie Maria (1867-1934)

Wybitna fizyczka i chemiczka polska żyjąca i pracująca we Francji, pierwsza kobieta będąca profesorem Sorbony, żona P. Curie. Wraz z nim w 1898 odkryła rad i polon. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla - w 1903 wraz z mężem (z fizyki) za badania nad odkrytym przez H. Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości naturalnej, oraz w 1911 (z chemii) za wydzielenie czystego radu. W 1914 założyła Instytut Radowy w Paryżu. Z jej inicjatywy powstał Instytut Radowy w Warszawie (1932).

znani chemicy np2
Znani chemicy np.:

Nobel Alfred Bernhard (1833-1896)

Szwedzki wynalazca i przemysłowiec, autor 355 patentów. Wynalazł m. in. dynamit, balistyt (pierwszy z serii prochów bezdymnych), skonstruował tzw. zapalnik (detonator) Nobla. Za swoje osiągnięcia Nobel został wybrany członkiem Instytutu Królewskiego w Londynie, Towarzystwa Inżynierów Cywilnych w Paryżu i Szwedzkiej Królewskiej AN w Sztokholmie, a także otrzymał doktorat honoris causa uniwersytetu w Uppsali. Zgodnie z testamentem odsetki od pozostawionego przez Nobla majątku (9,2 mln ówczesnych dolarów USA) są corocznie rozdzielane w formie Nagród Nobla.

slide7

Może ktoś z Was podobnie jak te znane osoby zasłynie w dziedzinie chemii. Zanim to nastąpi poznajmy kilka podstawowych informacji o związkach pierwiastkach i związkach chemicznych.

pierwiastki biogenne
Pierwiastki biogenne
 • Pierwiastki biogenne to takie pierwiastki, z których zbudowane są organizmy żywe i jest ich w tych organizmach najwięcej.
 • N – azot
 • O – tlen
 • H – wodór
 • S – siarka
ilo ci w procentach
Ilości w procentach
 • Tlen 30.12%
 • Siarka 2.92%
 • Azot 78.09%
 • Wodór 0.05%
kto odkry azot
Kto odkrył azot?
 • Za odkrywcę azotu uważa się Erazma Rutherforda. Nazwał on ten gaz "zepsutym powietrzem". Nazwa łacińska - nitrogenium- wywodzi się od łacińskiego nitrum - saletra i greckiego gennao - rodzę. Polska nazwa azot pochodzi od greckiego azotikus - nie podtrzymujący życia.
w a ciwo ci chemiczne
Właściwości chemiczne:
 • bez smaku
 • bezwonny
 • nie podtrzymuje palenia
 • mało aktywny chemicznie
 • jest gazem dwuatomowym
po o enie w uk adzie okresowym pierwiastk w
Położenie w układzie okresowym pierwiastków.

Azot znajduje się w 15 grupie i 2 okresie w układzie okresowym pierwiastków.

zastosowanie azotu
Zastosowanie azotu.
 • produkcja nawozów azotowych
 • produkcja barwników
 • produkcja kwasu azotowego
 • napełnienie poduszek powietrznych w samochodzie
 • produkcja materiałów wybuchowych
 • napełnienie żarówek elektrycznych
tlenki w przyrodzie
Tlenki w przyrodzie
 • Tlenki to związki chemiczne zbudowane z atomów tlenu oraz atomów danych pierwiastków.
otrzymywanie
Otrzymywanie

Tlenki otrzymujemy w następujących

reakcjach chemicznych:

 • utlenianie pierwiastków,
 • ogrzewania wodorotlenków,
 • ogrzewania węglanów.
tlenek wodoru
Tlenek wodoru

Wzór: H2O lub HOH

Masa molowa : 18,02 g/mol

Inna nazwa: woda

Stan skupienia : ciekły

Występowanie: zbiorniki wodne, atmosfera, ciała żywe

dwutlenek siarki
Dwutlenek siarki

Wzór : SO2

Masa molowa : 64,06 g/mol

Inna nazwa : tlenek siarki (IV)

Stan skupienia : gaz

Występowanie: spaliny paliw kopalnych,

tlenek w gla
Tlenek węgla
 • Wzór: CO
 • Masa molowa: 28,01 g/mol
 • Inna nazwa: czad
 • Stan skupienia: gaz
 • Występowanie: podczas erupcji wulkanów, naturalne pożary roślin, spaliny samochodowe
tlenek wapnia
Wzór : CaO

Masa molowa: 56,08g/mol

Inna nazwa: wapno palone

Stan skupienie: ciało stałe

Występowanie: otrzymywanie technicznie przez prażenie

Tlenek wapnia
tlenek krzemu iv
Wzór: SiO2

Masa molowa: 44,09 g/mol

Inna nazwa: krzemionka

Stan skupienia: ciało stałe

Występowanie: piasek na plaży

Tlenek krzemu (IV)
dwutlenek w gla
Wzór: CO2

Masa molowa: 44,0095 g/mol

Inna nazwa: tlenek węgla (IV)

Stan skupienie: gaz

Występowanie:

powietrze, spaliny samochodowe, produkt reakcji spalania

Dwutlenek węgla
slide23

WIĄZANIA KOWALENCYJNE

WIĄZANIA JONOWE

Wzory cząsteczek o wiązaniach kowalencyjnych można przedstawiać za pomocą wzorów elektronowych kropkowych lub kreskowych. Wiązanie chemiczne utworzone

za pomocą wspólnej pary elektronowej to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane

lub kowalencyjne spolaryzowane. Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane występują

w cząsteczkach homoatomowych: H2, N2, O2.

Wiązanie jonowe to wiązanie wytworzone w wyniku elektrostatycznego przyciągania się imiennych jonów. Tworzy się np. między typowym metalem i typowym niemetalem tak jak

w cząsteczkach: NaCl, CaO, K2O, MgBr2.

slide24

WIĄZANIA KOWALENCYJNE

WIĄZANIA JONOWE

Wzory cząsteczek o wiązaniach kowalencyjnych można przedstawiać za pomocą wzorów elektronowych kropkowych lub kreskowych. Wiązanie chemiczne utworzone

za pomocą wspólnej pary elektronowej to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane

lub kowalencyjne spolaryzowane. Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane występują

w cząsteczkach homoatomowych: H2, N2, O2.

Wiązanie jonowe to wiązanie wytworzone w wyniku elektrostatycznego przyciągania się imiennych jonów. Tworzy się np. między typowym metalem i typowym niemetalem tak jak

w cząsteczkach: NaCl, CaO, K2O, MgBr2.

slide25

WIĄZANIA KOWALENCYJNE

WIĄZANIA JONOWE

Wzory cząsteczek o wiązaniach kowalencyjnych można przedstawiać za pomocą wzorów elektronowych kropkowych lub kreskowych. Wiązanie chemiczne utworzone

za pomocą wspólnej pary elektronowej to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane

lub kowalencyjne spolaryzowane. Wiązania kowalencyjne niespolaryzowane występują

w cząsteczkach homoatomowych: H2, N2, O2.

Wiązanie jonowe to wiązanie wytworzone w wyniku elektrostatycznego przyciągania się imiennych jonów. Tworzy się np. między typowym metalem i typowym niemetalem tak jak

w cząsteczkach: NaCl, CaO, K2O, MgBr2.

slide26

ALKENY I ALKINY

Alkeny to łańcuchowe węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach znajduje się jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla.

Alkiny to łańcuchowe węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach znajduje się jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla.

slide28

Istnieje bardzo wiele związków chemicznych, zwanych pochodnymi węglowodorów, które oprócz węgla i wodoru zawierają jeszcze inne pierwiastki np. tlen. Przykładem takich związków są alkohole.

co to s alkohole
Co to są alkohole ?

Alkohole są to związki organiczne zbudowane z grupy węglowodorowej i grupy hydroksylowej ( -OH ), o wzorze ogólnym :

CnHn+1OH

podzia alkoholi
Podział alkoholi

Ze względu na położenie grupy hydroksylowej wyróżnia się alkohole: pierwszorzędowe (1°), drugorzędowe (2°) i trzeciorzędowe(3°). Biorąc pod uwagę liczbę grup -OH alkohole można podzielić na jedno i wielowodorotlenowe.

nazwy systematyczne
Nazwy systematyczne

Nazwy alkoholi tworzy się przez dodanie końcówki –ol z odpowiednim lokantem do nazwy macierzystego związku . Stara nomenklatura polegała na użyciu słowa alkohol i dodaniu nazwy alkilu w formie przymiotnikowej .

w a ciwo ci
Właściwości:

Monohydroksylowe :

 • Etanol ( alkohol etylowy ) – jest bezbarwną cieczą , która jest stosowana w rozpuszczalnikach oraz napojach alkoholowych ;
 • Metanol ( alkohol metylowy ) – głównie jest stosowany jako rozpuszczalnik , ponieważ jest substancją toksyczną ;

Polihydroksylowe :

 • Glikol etylowy – jest substancją ciekłą , gęstą , bezbarwną i dobrze rozpuszczającą się w wodzie . Jest też wykorzystywany do płynów chłodzących w silnikach samochodowych , kosmetyków oraz detergentów .
 • Gliceryna – bezbarwna , gęsta i higroskopijna ciecz stosowana m.in. w produkcji leków oraz kosmetyków . Stanowi również składnik nitrogliceryny i dynamitu.
reakcje otrzymywania alkoholi
Reakcje otrzymywania alkoholi :

Znaną od dawna metodą otrzymywania alkoholu etylowego jest fermentacja alkoholowa cukru, którą sumarycznie można przedstawić równaniem:

C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2

reakcja spalania metanolu
Reakcja spalania metanolu :

Spalanie całkowite :2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2OPółspalanie :2 CH3OH + 2 O2 → 2 CO + 4 H2OSpalanie niecałkowite :2CH3OH + O2 → 2C + 4H2O

reakcja estryfikacji
Reakcja estryfikacji :

Alkohole mogą reagować z kwasami tworząc estry ( jest to reakcja estryfikacji ) :

kwas karboksylowy + alkohol -----> ester + wodanad strzałką stęż. H2SO4

slide37
Kwasy karboksylowe – grupa związków organicznych zawierających w cząsteczce jedną lub więcej grup karboksylowych .
w z r og lny
Wzór ogólny

Ogólny wzór kwasów monokarboksylowych:

R* – COOH

a wzór dla szeregu homologicznego tych związków to CnH2n + 1 COOH .

*R – grupa węglowodorowa

– COOH – grupa karboksylowa

j ak dzielimy te kwasy
Jakdzielimy te kwasy ?

kwasy karboksylowe dzielimy na :

* niższe – mają kilka atomów węgla w cząsteczce .

* wyższe – mają kilkanaście atomów węgla w cząsteczce .

! wraz ze wzrostem wielkości cząsteczki wzrastają temperatury topnienia i wrzenia kwasów karboksylowych .

n i sze kwasy karboksylowe
Niższe kwasy karboksylowe

niższe kwasy karboksylowe :

 • są cieczami o ostrym zapachu ;
 • kwasy o średniej wielkości są oleistymi cieczami o przykrej woni ;
 • kwasy długo-łańcuchowe ciałami stałymi lub cieczami w zależności od stopnia nienasycenia

najważniejszymi kwasami monokarboksylowymisą kwasy: mrówkowy, octowy, propanowy , butanowy .

kwas mr wkowy
Kwas mrówkowy

inaczej kwas metanowy :

 • o wzorze HCOOH ;
 • najprostszy kwas karboksylowy ;
 • obdarzony bardzo ostrym zapachem, podobnym do zapachu chlorowodoru ;
 • doskonale miesza się z wodą ;
 • ma właściwości żrące ;
 • jest najmocniejszym kwasem wśród kwasów monokarboksylowych ;
 • łatwo utlenia się do dwutlenku węgla i wody ;
 • jest związkiem silnie redukującym* ;

* te właściwości redukujące wynikają z nietypowej budowy kwasu mrówkowego (atom wodoru zamiast grupy węglowodorowej) powodującej obecność grupy aldehydowej w jego cząsteczce.

kwas octowy
Kwas octowy

inaczej kwas etanowy :

 • o wzorze CH3COOH ;
 • bezwodny ;
 • jest cieczą o gęstości nieco większej od wody (d = 1,049 g/cm3) i doskonale się z nią mieszającą ;
 • krzepnie w postaci kryształów podobnych do lodu* ;
 • można go otrzymać w wyniku fermetancji octowej i nie tylko .

* wskutek tego nosi on zwyczajową nazwę kwasu octowego lodowatego.

wy sze kwasy karboksylowe
Wyższe kwasy karboksylowe

wyższe kwasy karboksylowe :

 • nie są dobrze rozpuszczalne w wodzie ;
 • mniej reaktywne chemicznie ( niż niższe kwasy karboksylowe )
 • występują w postaci cieczy lub ciała stałego .

często są one nazywane kwasami tłuszczowymi, ponieważ pochodzą od tłuszczów zwierzęcych.

kwas stearynowy
Kwas stearynowy

kwas stearynowy :

 • o wzorze C17H35COOH ;
 • nasycony kwas tłuszczowy ;
 • występuje w postaci białej masy bez zapachu ;
 • temperatura topnienia 70 C ;
 • temperatura wrzenia 360 C ;
 • nie rozpuszcza się w wodzie * ;
 • jest głównym składnikiem tłuszczów roślinnych i zwierzęcych** ;
 • stosuje się go do produkcji mydeł, kremów, świec, różnego rodzaju past.

* natomiast rozpuszczalny jest w etanolu i eterze ;

** występuje tam jako ester z gliceryną .

kwas oleinowy
Kwas oleinowy

kwas oleinowy :

 • o wzorze C17H33COOH ;
 • nienasycony kwas tłuszczowy ;
 • jest oleistą, bezbarwną cieczą ;
 • w zetknięciu z powietrzem utlenia się i ciemnieje ;
 • jest nierozpuszczalny w wodzie * ;
 • ulega addycji elektrofilowej .

* miesza się natomaist z etanolem, eterem oraz z roztworem NaOH .

myd a
Mydła

mydła, czyli sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów tłuszczowych (palmitynowego, stearynowego, oleinowego), otrzymuje się najczęściej w wyniku zasadowej hydrolizy estrów (tzw. zmydlania tłuszczów) .

Produktem ogrzewania tłuszczów w roztworach wodorotlenków sodu lub potasu, oprócz mydeł, jest także gliceryna.

Mydła otrzymać można także w wyniku zobojętniania wyższych kwasów tłuszczowych otrzymanych w wyniku kwasowej hydrolizy tłuszczów.

Wzór powstawania mydła .

kwas + zasada -> sól + woda

aminy
Aminy
 • organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.
rz dowo amin
Rzędowość amin
 • W przeciwieństwie do alkoholi, rzędowość amin nie zależy od rzędowości atomu węgla przy azocie, lecz jest równa rzędowości atomu azotu (ich rzędowość to liczba atomów wodoru, które zostały zastąpione przez atom węgla). Aminy dzieli się na pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe oraz czwartorzędowe sole amoniowe.
slide50

Amina drugorzędowa

Amina pierwszorzędowa

Amoniak

Amina trzeciorzędowa

Amina czwartorzędowa

wyst powanie w przyrodzie
Trimetyloamina występuje w tkankach zwierzęcych, jest częściowo odpowiedzialna za zapach wielu ryb.

Nikotyna to znana substancja wchodząca w skład tytoniu.

Kokaina jest środkiem pobudzającym, obecnym w południowoamerykańskich krzewach koki.

Występowanie w przyrodzie
projekt wykonali
Projekt wykonali

Uczniowie

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

Grupa 96/47_MP_G1

bibliografia
Bibliografia
 • http://www.chemia.dami.pl/gimnazjum/gimnazjum12/tlenki2.htm
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda#Wyst.C4.99powanie_wody
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_wapnia
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_krzemu#Zastosowanie
 • http://www.bryk.pl/teksty/liceum/chemia/chemia_nieorganiczna/9947-rodzaje_i_w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci_wi%C4%85za%C5%84_chemicznych.html
slide55

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohole

 • http://www.bryk.pl/teksty/gimnazjum/chemia/chemia_organiczna/12935-alkohole_definicja_podzia%C5%82_i_w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci.html
 • http://www.sciaga.pl/tekst/35185-36-alkany_alkeny_alkiny_alkohole_wzory_sciaga
 • http://www.sciaga.pl/slowniki-tematyczne/2118/metody-otrzymywania-alkoholi/
 • http://zadane.pl/zadanie/801448
ad