Judendom den ldsta monoteistiska religionen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Judendom – den äldsta monoteistiska religionen PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Judendom – den äldsta monoteistiska religionen. 1800 f. Kr. blir Abraham utvald av Gud som sin representant på Jorden. Abraham levde i staden Ur (södra Irak) i Mesopotamien (Irak) Lovades landet Kanaan (Palestina och Israel) i ett heligt förbund mellan Abraham och Gud.

Download Presentation

Judendom – den äldsta monoteistiska religionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Judendom den ldsta monoteistiska religionen

Judendom – den äldsta monoteistiska religionen

 • 1800 f. Kr. blir Abraham utvald av Gud som sin representant på Jorden.

 • Abraham levde i staden Ur (södra Irak) i Mesopotamien (Irak)

 • Lovades landet Kanaan (Palestina och Israel) i ett heligt förbund mellan Abraham och Gud.


F rbundet mellan abraham och gud

Förbundet mellan Abraham och Gud

 • Abrahams familj och släktingar skulle få Kanaans land och Guds beskydd om:

 • De trodde på en enda Gud. TRO

 • De lydde den enda Guden. LYDNAD


F rbundet f rs vidare till isak och jakob i kanaans land

Förbundet förs vidare till Isak och Jakob i Kanaans land

 • Isak – son till Abraham och Sara

 • Jakob (Israel) – son till Isak

 • Abraham, Isak och Jakob (Israel) är judendomens tre patriarker – viktigaste och äldsta förfäder.

  Abraham Isak Jakob (Israel)


Flykten till egypten och mose

Flykten till Egypten och Mose

 • 1200 f. Kr. – hungersnöd och konflikt i Kanaans land ledde till flykt till Egypten.

 • Israeliterna, det utvalda folket, judarna blev förslavade av Faraon i Egypten

 • Mose gjorde motstånd och var

  tvungen att fly.


Mose terv nder f r att r dda israels folk

Mose – återvänder för att rädda Israels folk

 • Gud visar sig för Mose bakom en brinnande buske och ger honom i uppgift att leda sitt folk ut ur Egypten.

 • Mose delar Röda havet och israeliterna når Sinaihalvön.


Kenvandringen och de tio budorden

Ökenvandringen och de tio budorden

 • Det tog 40 år för Mose och Israels folk att vandra genom öknen innan de nådde gränsen mot Kanaans land.

 • Under ökenvandringen tog Mose emot de tio budorden från Gud nedskrivna på två stentavlor.


De tio budorden och f rbundet

De tio budorden och förbundet

 • Om israeliterna följer de tio budorden ska Gud ta hand om och beskydda dem.

 • Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

 • Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn.

 • Tänk på vilodagen så att du helgar den.

 • Visa aktning för din far och din mor.

 • Du skall inte dräpa.

 • Du skall inte begå äktenskapsbrott.

 • Du skall inte stjäla.

 • Du skall inte vittna falskt (ljuga) mot din nästa.

 • Du skall inte ha begär till din nästas hus.

 • Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller tjänare.


Omkring 1000 f kr bos tter sig israeliterna slutligen i kanaans land

Omkring 1000 f. Kr. bosätter sig israeliterna slutligen i Kanaans land

 • Krig och konflikt mellan inom israeliterna och mellan andra stammar.

 • David, son till kung Saul, besegrade jätten Goljat och enade riket Israel som blev en mäktig stormakt.

 • Salomo, son till kung David, lät bygga tempel i Jerusalem där förbundsarken med de tio budorden förvarades.


Templet f rst rdes 586 f kr av babylonierna och f rbundsarken f rsvann

Templet förstördes 586 f. Kr. av babylonierna och förbundsarken försvann.


Romarnas int g i jerusalem r 70

Romarnas intåg i Jerusalem år 70

 • Israeliterna kallades för judar av romarna efter Juda rike (Judéen), som var en del av Israel.

 • Diasporan - de flesta judarna drevs ut och flyttade till andra delar av världen.

 • Sista striden vid Masada där judarna stred till sista man mot romarna.


Tanach gt judendomens skrift

Tanach (GT) – judendomens skrift

1. Tora eller Lagen/läran

 • 1:a Mosebok – 5:e Mosebok

  2. Neviim eller Profeterna (varna-döma-trösta)

 • Jesaja, Jeremia, Amos och Hosea

  3. Chetuvim eller Skrifterna (visdomar om livet)

 • Job, Psaltaren, Ordspråksboken, Höga visan, Predikaren


Talmud tolkningar av lagar och ber ttelser i tanach

Talmud – tolkningar av lagar och berättelser i Tanach


Judendomen vad tror man p

Judendomen – vad tror man på?

 • Gud har skapat jorden, människor och djur och är kärleksfull, rättvis, hård och bestämd.

 • Människan är Guds avbild, fast svagare, och har en fri vilja att skapa ett så bra liv som möjligt.

 • Judarna är Guds utvalda folk som ska leva upp till regler och lagar angivna i Tanach.

 • Väntar fortfarande på Messias ankomst då fred blir verklighet och jorden åter blir ett paradis.


Judendomens olika riktningar

Judendomens olika riktningar

 • Ortodoxa judar

  • Följer så många av de 613 reglerna i Tanach som möjligt.

  • Följer matreglerna (kosher) genom att inte äta fläskkött eller skaldjur.

  • Ojämställt vid gudstjänster i synagogan.


Judendomens olika riktningar1

Judendomens olika riktningar

 • Konservativa judar

  • Följer inte reglerna i samma utsträckning som ortodoxa judar.

  • Mer jämställt vid gudstjänster i synagogan.


Judendomens olika riktningar2

Judendomens olika riktningar

 • Liberala judar

  • Följer mer sällan reglerna och bortser fullt ut från matreglerna som de menar är irrelevanta och från en annan tid.

  • Jämställt vid gudstjänster i synagogan.


Sekulariserade judar

Sekulariserade judar

 • Går sällan till gudstjänster, är kanske tveksamma till om de är troende eller inte.


Judiska h gtider

Judiska högtider

 • Chanukka – firas i december som ljusets fest till minne av judarnas uppror mot grekerna/romarna (100 f. Kr.) och miraklet med oljelampan som lös i 8 dagar istället för 1 dag i templet. Därför åttaarmad ljusstake.


Judiska h gtider1

Judiska högtider

 • Pesach – firas i mars/april till minne av hur Mose ledde folket ur fångenskap i Egypten. Samt hur dödsängeln skonade israeliternas barn medan egyptiernas dödades. Man äter speciell mat och läser om flykten från Egypten.


Judiska h gtider2

Judiska högtider

 • Rosh Hashana – firas i september/oktober och är den judiska nyårsdagen. Människor ska fundera över sina liv och minnas hur Gud skapade jorden. Enligt Tanach skapades jorden 3761 f. Kr. så nu är det år 5768 enligt judisk tideräkning.


Judiska h gtider3

Judiska högtider

 • Jom Kippur – firas 10 dagar efter Rosh Hashana och kallas försoningsdagen. Det är en nystart och man ber människor om förlåtelse och man förlåter andra, man blir sams. Under dagen fastar man, ber och går till gudstjänster.

  Shofar=vädurhorn


Judiska h gtider4

Judiska högtider

 • Bar Mitzva – fest efter undervisning i Tora där pojke blir Budets son vid 13-års ålder. Räknas som en av 10 vuxna män som krävs för en gudstjänst.

 • Bat Mitzva – fest efter undervisning i Tora där flicka blir Budets dotter, religiöst myndig, vid 12-års ålder


Judiska h gtider5

Judiska högtider

 • Sabbat (vilodagen) – firas från fredag eftermiddag till lördag kväll till minne av Guds vilodag. Ej tillåtet att arbeta, endast vila och mat. Kan firas både hemma och i synagogan.


Synagogan

Synagogan

 • Judarnas gudstjänstlokal. En gudstjänst kan även hållas på annan plats om tio vuxna judiska män är närvarande.

 • Begravningshögtiden sker i synagogan.

 • Giftermål kan ske i synagogan men även på andra platser.

 • Är även en plats för studier av Tora och andra skrifter.


Rabbin

Rabbin

 • Är den lärde som undervisar och predikar det som står i Tanach.


Antisemitism

Antisemitism

 • Betyder förföljelse av judar.

 • Levt i minoritet mellan år 70 och 1948, därför ofta anklagats för olika saker som att vara orsaken till pesten, dålig ekonomi och för att ha dödat Jesus.

 • I kristna länder har antisemitismen varit mer vanlig, år 2000 bad påven om förlåtelse.

 • Nådde sin kulmen i Förintelsen där 6 miljoner judar dog.


Diskussionsfr gor

Diskussionsfrågor

 • Har du träffat någon som bekänner sig till judendomen? Om inte, varför tror du?

 • Vilka likheter ser du med andra religioner?

 • Vart bor det många judar idag?

 • Varför tror du att judarna har blivit förföljda genom åren?


 • Login