Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi - PowerPoint PPT Presentation

Prof.Dr. Mustafa ERGN
Download
1 / 24

  • 302 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ. Milli Eğitim Bakanlığı örgüt yapısı. Örgüt Örgüt yapısı (güç ve yetkinin kullanılma biçimleri)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

Prof.Dr. Mustafa ERGN

Afyon Kocatepe niversitesi

Eitim Fakltesi retim yesi

TRK ETM SSTEM

Milli Eitim Bakanl rgt yaps


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

rgt

rgt yaps (g ve yetkinin kullanlma biimleri)

Yap, temel ve belirli grevleri kapsayan makamlar dizisi ile, bu makamlarn sahipleri arasndaki ilikileri dzenleyen normlar dizisi


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

Geleneklemi rgtlerde yap durgun bir zellik gsterir ve sreten stn tutulur.

Bu yapya uymayan davran da problemli kabul edilir. Byle davranlar rgt mantndan sapm saylr.

Halbuki bir rgtte sapm kabul edilen davran, dierinde uygun grlebilir


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

3797 sayl Mill Eitim Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Yasa ile de MEBin grevleri belirlenmitir. Buna gre;

1. Atatrk ilkelerine, devrimlerine ve T.C. Anayasasnda belirtilen Atatrk Millyetiliine bal, Trk Ulusunun mill, ahlak, manev, tarihi, kltrel deerlerini benimseyen, koruyan, gelitiren; ailesini, yurdunu, ulusunu seven ve daima yceltmeye alan, insan haklarna ve Anayasann balangcndaki temel ilkelere dayanan demokratik, lik ve sosyal bir hukuk devleti olan Trkiye Cumhuriyetine kar grev ve sorumluluklarn bilen, bunlar davran haline getirmi yurttalar yetitirmek zere, Bakanla bal her kademedeki retim kurumlarnn retmen ve rencilerine ait btn eitim ve retim hizmetlerini plnlamak, programlamak, yrtmek, izlemek ve denetim altnda bulundurmak.

2.Okul ncesi, ilkretim, ortaretim ve her eit rgn ve yaygn eitim kurumlarn amak, yksekretim dnda kalan retim kurumlarnn dier bakanlk kurum ve kurulularnca almasna izin vermek.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

3.Trk yurttalarnn yurt dnda yapacaklar eitim ve retim hizmetlerini dzenlemek ve yrtmek.

4.Dier bakanlk, kurum ve kurulularca alan, yksekretim dnda kalan rgn ve yaygn eitim kurumlarnn denklik derecelerini belirlemek, program ve ynetmeliklerini hazrlayp onaylamak.

5.Trk Silahl Kuvvetlerine bal ortaretim kurumlarnnprogram, ynetmelik ve renim denklik derecelerinin belirlenmesi konularnda i birliinde bulunmak.

6. Yksekretimin, mill eitim politikas btnl iinde yrtlmesini salamak iin Yksekretim Yasas ile Bakanla verilmi olan grev ve sorumluluklar yerine getirmek.

7.Okullardaki beden eitimi, spor ve izcilik eitimi ile ilgili hizmetleri yrtmek.

8.Yksekrenim genliinin barnma, beslenme ihtiyalarn ve madd ynden desteklenmelerini salamak.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile Bakanlk Avrupai bir rgte dnmtr. Merkez rgtnde maarif nazrnn bakanlnda, ilm ve idar iki daireden oluan bir Meclis-i Kebir-i Maarif (byk eitim meclisi) ve il dzeyinde bu meclisin ubesi ve icra organ olarak, bir maarif mdrnn bakanlnda maarif meclisi kurulmutur.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

1879da Nezaret merkez rgt, retim basamaklarna gre daireler halinde dzenlenmi ve bu temelde, Cumhuriyet dneminde de geerliliini srdrmtr.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

Kurtulu Sava yllarnda iki eitim bakanl vard. Ankarada Maarif Vekleti, stanbulda Maarif Nezareti.

1920 ylnda Maarif Vekleti;

1. Program Heyeti,

2. lk Tedrisat Dairesi,

3. Orta Tedrisat Mdrl,

4. Trk Asr Atikas Mdrl,

5. Sicil statistik Mdrl


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

- 1923 - 1935: Maarif Vekleti,

- 1935 - 1941: Kltr Bakanl,

- 1941 1946: Maarif Vekillii,

- 1946dan sonra Mill Eitim Bakanl,

- 1950den sonra Maarif Vekleti,

- 1960tan sonra Mill Eitim Bakanl ,

- 1983ten sonra Mill Eitim Genlik ve Spor Bakanl,

- 1989dan sonra Mill Eitim Bakanl


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

Mill Eitim Bakanlnn Tekilt ve Grevleri Hakkndaki 3797 sayl Yasaya gre MEB bugn;

olmak zere drt blmden olumaktadr.

Mill Eitim Bakanl, tarada 81 il ve 58i byk ehir merkez ilesi olmak zere 850 ilede rgtlenmitir. MEBin, 21 eitim mavirlii ve 17 eitim ataelii olmak zere 22 lkede temsilcilii bulunmaktadr.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

MLL ETM BAKANLII MERKEZ TEKLATI

(8/4334 Sayl Bakanlar Kurulu Kararna Gre) (1982)

MstearMstear Yrd. (5)Ana Hizmet BirimleriDanma ve Denetim BirimleriYardmc Birimler

Olmak zere be grupta toplanr.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

iki mstearl dnem bitmi, tek mstear ve 5 yardmc.

Genel mdrlkler 22den 12ye indirilmi,

16 adet bamsz daire bakanl, 32 adet baml daire bakanl oluturulmutur.

Tm atamalar personel genel mdrlnde toplanm.

Aratrma planlama ve koordinasyon kurulu ile Bilgi lem dairesi kurulmutur.

retmen okullarn genel Mdrl kaldrlm, retmen yetitirme yksek retime balanmtr.

retim genel mdrl Eitim genel Mdrl ne dntrlmtr.

lkretim Genel Mdrl Okul ncesi hizmetlerini kapsayacak biimde dzenlenmitir.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

179 Sayl Kanun Hkmnde kararname ile (1983), 1926/789 tarih sayl Maarif Tekilatna Dair Kanun ile 1933/2287 tarih sayl Maarif Vekaleti Merkez Tekilat ve Vazifesi Hakknda Kanun ve ek ve tadilleri yrrlkten kaldrlmtr.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

Beden Terbiyesi Genel Mdrl ile

Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrl kuruldu.

Bakanln stnde Eitim ve retim Yksek Kurulu kurulmutur. Bir de bakanlkla ilikileri snrl olan Yksek retim Kurulu bulunmaktadr.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

179 Sayl Kanun Hkmnde kararnameye gre Milli Eitim Genlik ve Spor Bakanlndaki srekli kurullar unlardr.

Milli Eitim uras,

Genlik ve Spor uralar,

Eitim ve retim Yksek Kurulu,

Genlik Hizmetleri Kurullar,

Mesleki ve Teknik retim Yksek Danma Kurulu,

raklk Kurulu,

Yaygn Eitim ve Koordinasyon birlii Kurulu,

renci Disiplin Kurullar,

Trkiye zcilik Tekilat Milli zcilik Kurulu,

Genlik Faaliyetleri Yksek Disiplin Kurulu


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

zel Eitim, Rehberlik ve Danma Hizmetleri 1980 ylna kadar zel Eitim Hizmetleri ad altnda lkretim Genel Mdrl tarafndan yrtlm, 1998de Daire Bakanlna dntrlm; 1992de ise Genel Mdrlk olmutur.

4359 Sayl kanunla Bilgisayar Eitimi ve Hizmetleri Genel Mdrl grevlerinde de deiiklikler yaplm, Eitim Teknolojileri Genel Mdrl adn almtr.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

Milli Eitim Akademisi 3797 sayl Milli Eitim Bakanl Tekilat ve Grevleri hakknda kanunun 55inci maddesi bal kurulu olarak yer almaktadr.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

Merkez rgtnn bugnk yaps, grevden ok biimi balang olarak almtr. Bunun sonucunda, nce grevlerin tekrar ve karmas; sonra ayn grevleri yapan birimlerin oalmas gibi iki nemli sorun ortaya kmtr.

rgt modeli kadar, rgtteki insan esi de gelitirilmelidir. Zaten eitimimizdeki birok model deimeleri, insan esinin geliimi ile desteklenmediinden, baarsz kalmtr. .

Bakanln bilimsel kurulu diye nitelendirilen Talim ve Terbiye Kurulunun, gerek nitelikleri gerekse grevleri bakmndan grevini tam yapamyor. nk bilimsel nitelik ve hukuksal gvencesi yok.


Prof dr mustafa erg n afyon kocatepe niversitesi e itim fak ltesi retim yesi

Eitimimizde uzman gibi ynetici snfnn da kabul edilmeyii sonucunda, gerekte var olan bu yneticilerin doyumunu salamak iin yapay yollara bavurulmutur. Bunlardan biri olan ek grev mekanizmas gereince, en yksek yneticiler bile okul mdrlerinin maiyetinde alr duruma girmiler ve rgtte hiyerari, rol ve stat kavramlar zedelenmitir.(Bursalolu, 2002, S,59)


  • Login