Za tita poslovnih informacionih sistema
Download
1 / 26

ZAŠTITA POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

ZAŠTITA POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA. Aleksandra Anđelković 1289/12 Katerina Tubić 593/12. Sve veći problem razvoja i primene računarskih sistema postaje bezbednost informacionih sistema.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZAŠTITA POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA' - cosmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Za tita poslovnih informacionih sistema

ZAŠTITA POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA

Aleksandra Anđelković 1289/12

Katerina Tubić 593/12Razli ite vrste ra unara u jednom poslovnom sistemu
Različite vrste računara u jednom poslovnom sistemu: postaje bezbednost informacionih sistema.

 • Veliki računari za centralizovanu obradu

 • Manji računari za decentralizovano prikupljanje i obradu podataka

 • Personalni računari za automatizaciju kancelarijskog poslovanja


Poslovi kod velikih ra unarskih sistema se dele na
Poslovi kod velikih računarskih sistema se dele na: postaje bezbednost informacionih sistema.

 • Inženjerske

 • Operaterske

 • Programerske

 • Korisničke

Rizici koji prete jednom računarskom sistemu su:

 • Kompjuterski kriminal

 • Sabotaža

 • Špijunaža

 • Nedovoljna čistoća u prostorijama u kojima su smešteni računari

 • Slučajno ili namerno kvarenje računarskih sistema

 • Razne vremenske nepogode


Kompjuterski kriminal
Kompjuterski kriminal postaje bezbednost informacionih sistema.

 • Predstavlja oblik kriminalnog ponašanja, kod koga se korišćenje kompjuterske tehnologije i informacionih sistema ispoljava kao način izvršenja krivičnog dela, gde se kompjuter ili računarska mreža upotrebljavaju kao sredstvo izvršenja.

 • Termin sajber prostor je prvi upotrebio Vilijam Gibson u naučno-fantasticnoj noveli 1948. godine.


Oblici kompjuterskog kriminala
Oblici kompjuterskog kriminala: postaje bezbednost informacionih sistema.

 • Politički

 • Ekonomski

 • Proizvodnja i distribucija nedozvoljenih i štetnih sadržaja

  - Manipulacija zabranjenim proizvodima, supstancama i robama

 • Povrede privatnosti


Izvodi iz krivi nog zakona srbije
Izvodi iz Krivičnog zakona Srbije postaje bezbednost informacionih sistema.

Kompjuterski kriminal i autorska prava

U ovu oblast spadaju sledeća krivična dela:

 • neovlašćeno korišćenje računara i računarska mreže (minimalna kazna – novčana, maksimalna – 5 godina zatvora)

 • računarska sabotaža (minimalna kazna – 1godina, maksimalna – 8 godina zatvora)

 • pravljenje i unosenje virusa (minimalna kazna –novčana, maksimalna – 3 godine zatvora)

 • računarska prevara (minimalna kazna – 6 meseci, maksimalna – 12 godina zatvora)

 • neovlašćen pristup zaštićenom računaru ili računarskoj mreži (minimalna kazna –novčana, maksimalna – 5 godina zatvora)

 • neovlašćeno korišćenje autorskog i drugo srodnog prava (minimalna kazna – novčcana, maksimalna – 5 godina zatvora)


Oblici kompjuterskog kriminala1
Oblici kompjuterskog kriminala: postaje bezbednost informacionih sistema.

 • Krađa računarske opreme

 • Krađa računarskog vremena

 • Krađa softvera radi neovlašćenog korišćenja i prodaje

 • Upadi u računarsku komunikacionu mrežu

 • Kopiranje podataka

 • Pronevera zaposlenih u informacionim centrima


Neke od činjenica koje povećavaju opasnost od zloupotrebe su:

 • Konstantno povećanje broja osoba koje imaju pristup računarskim sistemima

 • Stalno povećanje broja osoba koje se školuju i poseduju znanja iz informatike

 • Zbog velike vrednosti informacija u računarskim sistemima postoji i veliki interes za njima


Mere za tite
Mere zaštite su:

 • Organizacione

 • Tehnicke

 • Komunikacione


Organizacione mere za tite
ORGANIZACIONE MERE ZAŠTITE su:

Preduzimaju se da se obezbedi:

 • Integritet

 • Raspoloživost

 • Trajnost podataka

  Obuhvataju:

 • Uslove za rad računara i osoblja

 • Stručne kadrove

 • Tehnologiju obrade podataka

 • Medijume za čuvanje podataka

 • Pravne aspekte zastite podataka


Tehni ke mere za tite
TEHNIČKE MERE ZAŠTITE su:

Obuhvataju zaštitu:

 • Hardvera

 • Softvera

 • Prenosa i obrade podataka

Mogu se podeliti na:

 • 1. Fizičke- obezbeđuju zaštitu od:

 • Neispravnih instalacija

 • Zagađene okoline

 • Štetnih zračenja

 • Požara

 • Poplava

 • Elementarnih nepogoda

 • 2. Mere zaštite u računarskom sistemu- tu spadaju:

 • Zaštita hardvera

 • Zaštita datoteka sa podacima

 • Zastita sistemskog i aplikativnog softvera

 • Kontrola radih postupaka


Mere za tite u telekomunikacionom prenosu
MERE ZAŠTITE U TELEKOMUNIKACIONOM PRENOSU su:

Obuhvataju dve metode:

 • Softverska-šifriranje podataka i posebne protokole

 • Tehnička-posebna oprema


 • Od svih mera, posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti podataka i datoteka sa podacima, a sigurnost podataka i datoteka treba da bude takav da se onemoguće neovlašćene izmene.

 • Obezbeđenje sigurnosti podataka neophodno je kod programa kojima se direktno (“on-line”) može pristupiti podacima i kod programa koji se čuvaju izvan sistema (“off-line”).
Mere zaštite podataka u zaštićuju se tako što svaki nosilac podataka ima jedinstven identifikacioni broj.telekomunikacionom prenosu čine posebnu grupu.

Vrste kontrole područja u računarsko komunikacionoj mreži su:

 • Kontrole pouzdanosti i integriteta sistema

 • Organizacione kontrole

 • Kontrole pristupa

 • Kontrole integriteta podatakaVirusi
VIRUSI tačno obnovi posle greške ili nepravilnog rada.

 • U poslednjih nekoliko godina veliku opasnost za IS predstavljaju kompjuterski virusi.

 • Kompjuterski virusi su samoreprodukujući programi koji se pripajaju uz aplikativne programe ili sistemske komponente.

 • Oni mogu da se neopažano ubace u sektore za inicijalno punjenje kao i razne aplikativne programe. • Štete koje prouzrokuju virusi mogu da budu različite. da se inficirani programi mogu dugo i normalno izvršavati. Za to vreme virus se ubacuje i u ostale komponente sistema.

 • Najveća šteta nastaje ako dođe do potpunog gubljenja podataka i raspada celog informacionog sistema.


Neke vrste virusa
Neke vrste virusa da se inficirani programi mogu dugo i normalno izvršavati. Za to vreme virus se ubacuje i u ostale komponente sistema.

 • Crv - je mali računarski program koji koristi računarsku mrežu i sigurnosne propuste da se replicira sa računara na računar. Najčešći način širenja crva je putem e-maila. Za replikaciju neophodna je računarna mreža-internet.

 • Trojanski konj - pod maskom stiže putem e – maila ili popularnih chat programa do lakovernih i nedovoljno informisanih korisnika mreže, navodeći ih da ga pokrenu i instaliraju na računar. Trojanski konj zapravo nije virus iako se pod tim pojmom često podrazumeva.

 • Backdoor

 • Lažna uzbuna (Hoax)


 • U zavisnosti od vrste virusa postoje i različite metode odbrane od virusa.

 • Takođe, postoje i posebni programi koje obaveštavaju korisnika o prisustvu virusa, pronalaze ga i uništavaju ga. To su takozvani antivirusni programi.

 • Oni moraju da budu neprekidno prisutni u memoriji računara.

 • Zadatak ovih programa je da uočavaju i ukazuju na pokušaje virusa da uđu u sistem.


Antivirusi
Antivirusi odbrane od virusa.


Linkovi
Linkovi odbrane od virusa.

 • http://sr.wikipedia.org/sr/Kompjuterski_kriminalitet

 • http://www.neskwebart.com/2014/04/sajber-kriminal/

 • http://racunalnivirusi.150m.com/vrstevirusa.html

 • http://www.beousluge.com/kompjuteri/kompjuter_saveti/virusi.html


Hvala na pa nji
Hvala na pažnji! odbrane od virusa.


ad