Sajak lebah dan madu
Download
1 / 19

Sajak : Lebah dan Madu - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Sajak : Lebah dan Madu. Menengah Rendah Satu Cikgu Jamilah. Maksud Rangkap Pertama. Lebah merupakan serangga yang aktif dan sentiasa hidup bekerjasama . Sikap itu amat terpuji. Maksud Rangkap Kedua.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sajak : Lebah dan Madu' - cosmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sajak lebah dan madu

Sajak : LebahdanMadu

MenengahRendahSatu

CikguJamilah


Maksud rangkap pertama
MaksudRangkapPertama

Lebahmerupakanserangga yang aktifdansentiasahidupbekerjasama. Sikapituamatterpuji.


Maksud rangkap kedua
MaksudRangkapKedua

Dalamkumpulanlebahterdapatpembahagiantugas yang jelas, namunsalingmembantu. Madu yang dihasilkanmerupakanubatkepadapenyakitmanusia.


Maksud rangkap ketiga
MaksudRangkapKetiga

Lebah-lebahpadadahanpokoktualangmenyedarkanakusupayasentiasaberusahadanmenaburkanjasa.


Tema

Cara kerjakumpulanlebah yang tersusunhinggadapatmenghasilkansesuatu yang sangatbaik.


Persoalan
Persoalan

 • Kebaikankerjasamadalamsatupasukan.

 • Muafakatdalammenjalanikehidupan.


Persoalan1
Persoalan

 • Bekerjasamabagikesejahteraansemuapihak.

 • Kesedaranuntukberubah agar menjadilebihbaik.


Nada

Romantis


Gaya bahasa
Gaya Bahasa

INVERSI

Madunyamanis

SIMILE

Sepertimadumu yang istimewa


Gaya bahasa1
Gaya Bahasa

SINKOPE

kau

IMEJ ALAM

 • lebah

 • Pohontualang

 • serangga


Nilai
Nilai

 • Bekerjsama

 • Keinsafan

 • Kerajinan

 • Kegigihan


Pengajaran
Pengajaran

Kita hendaklahmengamalkansikapbekerjasamadalamsatupasukan.


Pengajaran1
Pengajaran

Kita hendaklahsedarbahawasikapmuafakatmembawaberkat.


Pengajaran2
Pengajaran

Kita mestilahberusahabersungguh-sungguhdalamsetiappekerjaan yang dilakukan.


Soalan 1
Soalan 1

Apakah perkara yang menyedarkan

penyajak apabila melihat lebah?

A Hidup mestilah sentiasa mulia

B Hidup ini perlu berbuat jasa

C Hidup perlulah bekerjasama

D Hidup biarlah pantas dan cergas


Soalan 2
Soalan 2

Frasa ada ratu bermaksud...

A menjadi idola.

B permaisuri hidup.

C ada pemimpin.

D ada orang yang cantik.


Soalan 3
Soalan 3

Baris seperti madumu yang

istimewa merupakan gaya

Bahasa...

A simile C hiperbola

B epifora D personifikasi


Soalan 4
Soalan 4

Antara sifat lebah yang boleh

dicontohi oleh manusia ialah...

A berjawatan tinggi

B bernaung pada tempat kukuh

C selalu berbuat kebaikan

D mengamalkan bekerjasama


Soalan 5
Soalan 5

Antara yang berikut merupakan

peribahasa yang sesuai dengan sajak ini

kecuali...

A bagai aur dengan tebing.

B berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

C seperti lebah, badan bawa madu, ekor bawa sengat

D seperti ular kena palu


ad