รายชื่อวิทยากร
Download
1 / 3

รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model - PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on

รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model. 1. นครปฐม เขต 1 นางสุดาพร ปานกลิ่น 2. นครสวรรค์ เขต 3 นางเพ็ญแข นวกุล 3. นครสวรรค์ เขต 1 นายธงชัย ประกายสกุล 4. จันทุบรี เขต 1 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด 5. หนองบัวลำภู เขต 2 นางพรพิมล ชินภักดี

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model' - cortez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model

1. นครปฐม เขต 1 นางสุดาพร ปานกลิ่น

2. นครสวรรค์ เขต 3 นางเพ็ญแข นวกุล

3. นครสวรรค์ เขต 1 นายธงชัย ประกายสกุล

4. จันทุบรี เขต 1 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด

5. หนองบัวลำภู เขต 2 นางพรพิมล ชินภักดี

6. พิษณุโลก เขต 2 นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี

7. ขอนแก่น เขต 5 นายนิเวศน์ ชายสวัสดิ์


รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model

8. อุทัยธานี นางกาญจนา หงสยาภรณ์

9. ราชบุรี เขต 1 นายประจักษ์ อริยะโภคะกุล

10. สนผ. สพฐ. นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ

11. สนผ. สพฐ. นางกฤษณา สว่างแสง

12. สนผ. สพฐ. นายไตรรงค์ มณีสุธรรม

13. สนผ. สพฐ. นางปัทมา ปันทวังกูร

14. สนผ. สพฐ. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ


เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและโครงการ (สนผ. สพฐ.)

  • นางณรี สุสุทธิ 081-4231205

  • นายไตรรงค์ มณีสุธรรม 081-5848986

  • นางขวัญใจ ชินสร้อย 081-9381764

  • นางสาวลิลิน ทรงผาสุก 081-4254376

  • นางสุชาดา คล้ายทอง 081-6215953

  • นางเบญจวรรณ ดวงใจ 081-2661637

  • โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-2885847 Fax:02-2815232


ad