Prezentace vsledk dotaznkovch przkum u k S, student VB a vrobnch podnik...
Download
1 / 24

Realizace: únor – březen 2009. - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prezentace výsledků dotazníkových průzkumů u žáků SŠ, studentů VŠB a výrobních podniků Moravskoslezského kraje Ing. Petra Kantorová Projektová manažerka OHK. Základní data průzkumů. Realizace: únor – březen 2009. Forma elektronického dotazníku, v ojedinělých případech tištěné verze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Realizace: únor – březen 2009.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentace vsledk dotaznkovch przkum u k S, student VB a vrobnch podnik Moravskoslezskho kraje

Ing. Petra Kantorov

Projektov manaerka OHK


Zkladn data przkum

Realizace: nor bezen 2009.

Forma elektronickho dotaznku, v ojedinlch ppadech titn verze.

Zapojeno 13 S technickho smru a 2 veobecn gymnzia z celho MSK (vechny okresy), celkem 1.147 k (pouze 18 % dvek). Osloveny 1. 4. ronky (nejvt zastoupen 3. ronk 33 %).

Proveden dotaznkov eten mapuje zjem k S o studium jednotlivch technickch obor a jejich pedstavy o budoucm povoln.

Zapojeno 259 student VB v Ostrav.

Proveden dotaznkov eten mapuje spokojenost student se studiem na V a jejich pohled na trh prce z hlediska uplatnn se v technickch profesch.

Zapojeno 118 firem technickho smru z celho MSK.

Proveden dotaznkov eten mapuje poteby zamstnavatel a jejich firem v MSK na sv nynj a potencionln zamstnance.


Motivace, spokojenost k S


Zjem o studium na V ze strany k S


Trh prce v hodnocen ky S


Uplatnn en v technickch profesch z pohledu k S


Zjem o aktivity projektu ze strany k S.


SHRNUT przkumu u k S

 • Nejvt zjem o studium na VB v Ostrav (54 %), nsleduje VUT v Brn (25 %) a Masarykova Univerzita v Brn (19 %). Kraluje obor informanch technologi.

 • 35 % dotazovanch se zjmem o V studium vyrst v rodin, kde alespo 1 z rodi vystudoval V.

 • 80 % respondent (ze zjemc o studium na V) si v, e zvldnou pijmac zkouky na V.

 • Zjem o V studium technickho smru pramen z ve mezd a nedostatku pracovn sly danch odvtv.

 • rove S je ky hodnocena jako pimen.


Dotaznkov przkum u firem MSK

 • 69 % PO, 31 % FO

 • Pevn mal a stedn firmy s potem do 50 zamstnanc 80 % respondent s nejastj dobou podnikn 15 let.


eten u zamstnavatel

 • 32 % v souasn dob uvauje o pijet novch zamstnanc, 68 % nikoliv. Zjem je o HPP, zamstnvn na DP i DPP jen vjimen.

 • dan profese: zednk, tesa, stola, hornk, zmenk, administrativa. Dle se objevil analytik/programtor, brusi, sve, dlnk ve vrob, elektromontr, frza, projektant, montr, topen, instalatr, stavbyvedouc i klemp.

 • U 65% dotazovanch zamstnavatel je vbr zamstnanc ovlivovn seznn.

 • 69 % dotazovanch zamstnavatel mlo v uplynulch 12 mscch problm s hlednm zamstnanc.

 • Zjem o spoluprci na projektu TechIN Propojen studia a praxe, maj firmy pedevm formou pasivn asti a to zskvnm informac o vstupech projektu. Dle pak formou umonn exkurze vpodniku sclem bliho seznmen se sdanmi profesemi i formou tzv. stnovn.


Problematika vhodnho uchazee

Firmy poaduj:

1. Pracovn nvyky

2. Praxe

3. Vzdln


Poadovan klov dovednosti u zamstnanc se S vzdlnm

 • Loajalita k zamstnavateli

 • Jednn se zkaznkem

 • Komunikan schopnosti

 • Tmov spoluprce

 • Organizan schopnosti

 • Prce s PC

 • Kreativn schopnosti a prce s informacemi

 • Jazykov znalosti

 • Prezentan dovednosti


Poadovan klov dovednosti u zamstnanc s V vzdlnm

 • Loajalita k zamstnavateli

 • Jednn se zkaznkem

 • Organizan schopnosti

 • Komunikan schopnosti

 • Tmov spoluprce

 • Prce s PC

 • Prce s informacemi

 • Kreativn schopnosti

 • Prezentan dovednosti

 • Jazykov znalosti


Pracovn versus rodinn ivot

 • 61% respondent umouje slaovn rodinnho a pracovnho ivota, nejastj zpsobem jak spolenost umouje toto slaovn je zajitn flexibiln (prun) pracovn doby nebo monost sten prce zdomu (tzn. vybaven domc kancele) i forma zkrcenho vazku.


Spoluprce firem a kol hodnoceno z pohledu firem

 • 55 % dotazovanch zamstnavatel ji s njakou kolou spolupracovalo

 • Nejastji se jednalo o spoluprci s uiliti (50 %), dle pak se S (37 %) a pouze ve 13 % se jednalo o V.


Dotaznkov przkum u student VB

259 student VB, fakulty strojn (34 %), elektroniky a informatiky (20 %), bezpenostnho inenrstv (15 %), metalurgie a metlovho inenrstv (12 %), stavebn (12 %) a hornicko geologick (7 %).

70 % navtvuje 2. a 4. semestr studia


Oekvn, spokojenost student VB se studiem


Trh prce v pohledu studenta V


Hodnocen trhu prce studenty V


Lukrativn technick obory?


Uplatnn en v technickch profesch z pohled vysokokolka


Obecn zvry przkum u student VB

 • Zeten provedenho u student VB vyplv, e velk vtina student se hodl technick profesi vnovat i po dokonen studia. Faktory, kter je motivuj nebo by je motivovaly ksetrvn vprofesi technickho zamen jsou pedevm ve mezd a dal formy odmovn vdanm oboru a tak nedostatek odbornk voboru, tud snadn uplatnn se na trhu prce. Vznamnm faktorem ksetrvn vtechnickm oboru tak bylo okol, jako nap. rodie, ptel, spoluci apod. a rychl karirn rst.

 • Hodnocen studia na V (tj. vyuitelnost teoretickch znalost i praktickch dovednost) bylo zvt sti ohodnoceno studenty jako spe dostaujc. Studenti si vtinov mysl, e by se velmi dobe uplatnili na trhu prce, ale maj i obavy kvli souasn ekonomick krizi a nronm poadavkm zamstnavatel.

 • Nejvce si studenti vybrali technick obor zdvodu navazovn na vystudovan stedokolsk obor, nebo se o zvolen obor zajmaj a tak, e dan obor povauj za lukrativn.

 • Vce ne polovina dotazovanch vysokokolk nastupovala na V spozitivnmi poadavky a jsou spokojeni. Hlavnm dvodem nespokojenosti se studiem se ukzal nedostatek praxe bhem studia a hned za nm nekvalitn vuka.

 • A jak obecn studenti hodnot poadavky ze strany V? Vce ne polovina student shledala studium jako pimen a odpovdajc V, o nco mlo student odpovdlo, e je studium obtn a poadavky jsou nron. Tm zanedbateln se daj povaovat krajn odpovdi, e poadavky jsou extrmn nron nebo e poadavky jsou naopak minimln.


eten u vedoucch pracovnk S

 • Clem bylo zmapovat pohled ze strany veden S na oblast spoluprce jejich koly s V a se zamstnavateli.

 • Vsledky z jednotlivch S velmi rozdln.

 • Dlouhodob navzna partnerstv S firma funguj, problm je oslovovn novch zamstnavatel.

 • Neochota ze strany firem umoovat exkurze, astnit se vuky formou pednek apod.

 • Spoluprce s V: chyb zptn vazba ve vztahu k nstupu student na V a ukonen jejich studia, spoluprce omezena pouze na st letk a informanch nstnek.

 • Zjem S o: exkurze, nvtvy ve vuce ze strany odbornch pracovnk, ppadn vuka ze strany firem, stipendia, vchova student pro konkrtn podniky, zapjen novch technologi do vuky apod.


Dkuji za pozornost

a peji hezk zbytek dne.

Ing. Petra Kantorov

Projektov manaerka OHK


ad
 • Login