Hta v esk republice sou asnost a mo n budoucnost
Download
1 / 31

HTA v České republice současnost a možná budoucnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

HTA v České republice současnost a možná budoucnost. Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment. Možnosti a limity financování zdravotnictví – tzv. „health gap“. Rozvoj technologií. Náklady. „health gap“. Dostupné zdroje. čas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HTA v České republice současnost a možná budoucnost' - cormac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hta v esk republice sou asnost a mo n budoucnost

HTA v České republicesoučasnost a možná budoucnost

Tomáš Doležal

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment


Mo nosti a limity financov n zdravotnictv tzv health gap
Možnosti a limity financování zdravotnictví – tzv. „health gap“

Rozvoj technologií

Náklady

„health gap“

Dostupné zdroje

časP iny r stu zdravotn ch n klad
Příčiny růstu zdravotních nákladů v ČR

 • Demografická situace = stárnutí populace

 • Nové technologie/inovace

 • Vyšší informovanost pacientů

 • Nezdravý životní styl = civilizační nemoci

 • Rostoucí požadavky na kvalitu života

 • Vyšší dostupnost zdravotní péče

  • nabídka stimuluje poptávku

Podle G. Kobelt 2002


O ek van trendy v r
Očekávané trendy v ČR v ČR

 • Náklady na zdravotní péči do budoucna porostou

 • Možnosti solidárního zdravotního pojištění mají své limity/ jsou téměř vyčerpány

 • Pod tlakem budou nejen náklady na léky (tam jsou možnosti téměř vyčerpané při přísné aplikaci referenčního systému)

 • Poroste tlak na efektivní využívání zdrojů

 • Bude se zvyšovat spoluúčast pacienta

 • Zdravotní péče bude rozdělena na standardní (hrazená ze solidárního ZP) a nadstandardní (komerční připojištění)

 • Zdravotní pojištění se musí stát pojištěním


 • HTA: v ČRMultidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání medicínských technologií. Hodnocení je prováděno systematickým, transparentním a nezkresleným způsobem s cílem připravit informace pro zdravotní politiku, která je účinná, bezpečná, orientovaná na pacienta a poskytuje nejvyšší možnou hodnotu (value).

 • EUnetHTA /www.eunethta.net - Evropská síť jednotlivých členských zemí, které mají HTA agenturu, výzkumných organizací a MZd, která slouží k výměně informací, standardizaci společných postupů v rámci HTA a sledování implementace HTA principů do rozhodovacích procesů. Založena v roce 2005

 • INAHTA (The International Network of Agencies for Health Technology Assessment) /www.inahta.org -Mezinárodní organizace sdružující 46 HTA agentur z 24 zemí, která byla v roce 1993 založena s cílem pořádat edukační akce, organizovat výměnu informací a koordinovat procesy HTA v jednotlivých členských agenturách.


Health technology assessment
Health Technology Assessment v ČR

 • It answers these questions by investigating four main factors:

  • whether the technology works (evidence)

  • for whom (target population)

  • at what cost (efficiency)

  • how it compares with the alternatives (comparative effectiveness)

 • Health technology assessment (HTA) is the systematic evaluation of properties, effects or other impacts of health technology.


Procesy hta
Procesy HTA v ČR

 • Research

 • Synthesis

 • Appraisal

 • Decision

 • Utilization

 • Evaluation


Hodnocen a rozhodnut by m la b t odd lena
Hodnocení a rozhodnutí by měla být oddělena v ČR

Jedná se odborný proces na základě pravidel HTA a EBM

Nemá žádné jiné ekonomické ani politické vlivy

Obvykle ji provádějí nezávislé HTA agentury

Založené na důkazech

Analýza, zhodnocení

/assessment/

Appraisal

Rozhodnutí

/decision/

Do rozhodnutí promlouvají i jiné než farmakoekonomické/vědecké argumenty

Účastní se ho zejména plátci, ale také pacienti a poskytovatelé
Hta agentury v eu
HTA agentury v EU v ČR

www.eunethta.net


Co znamen hta v r google
Co znamená HTA v ČR? = Google v ČR

 • 1……Hockey Talent Academy

 • 2. HTA = HTML Application

 • 3. Hornický kahan ovládl tým HTA

 • 4. centrální vysavače – série HTA

 • 8. HTA jako standardní postup hodnocení zdravotních technologií – Doležal pro PBM

Google search z 8.3.2010


Rozsah hta hodnocen agentury
Rozsah HTA hodnocení/agentury v ČR

 • Velké agentury „heavy“

  • NICE (UK)

  • IQWiG (Německo)

  • TLV (Švédsko)

 • Malé agentury „light“

  • DACEHTA (Dánsko)

  • Španělsko (Katalánsko, Baskicko)

  • SMC (Skotsko)


Eunethta
EUnetHTA v ČR

 • Projekt financovaný EU 2006-2008

 • Follow-up aktivity 2009+ (Joint action 2010-2012)

 • Zejména metodické standardy (toolkit, coreHTA)


Pro pot ebujeme hta agenturu
Proč potřebujeme HTA agenturu? v ČR

 • Abychom se účinné zapojili do mezinárodní spolupráce

 • Aby byla vypracována a udržována metodika na mezinárodní úrovni

 • Abychom se naučili používat HTA (EBM, FE)

 • Aby byl rozdělen proces hodnocení a rozhodování

 • Aby nebyl celý proces regulován jen z jednoho místa

 • Aby byla do procesu rozhodování vtělena odborná hlediska


Sm rnice ep a rady eu o uplat ov n pr v pacient v p eshrani n zdravotn p i 2 7 2008
Směrnice EP a rady EU o uplatňování práv pacientů v v ČRpřeshraniční zdravotní péči – 2.7.2008


L ky vs ostatn v daje ve zdravotnictv
Léky vs. Ostatní výdaje ve zdravotnictví v ČR

 • Náklady na léky a jejich spotřebu je třeba posuzovat v komplexu celého financování zdravotní péče

 • Léky jsou dnes nejvíce regulovaný segment

  • Vs. Zdravotnické prostředky (materiál, „devices“)

  • Vs. Přístroje, investice, apod.


Hta je t eba aplikovat na v echny postupy
HTA je třeba aplikovat na všechny postupy v ČR

 • Např. zdravotnické prostředky, diagnostické postupy, pomůcky, „devices“


zákon o veřejném zdravotním pojištění v ČR§ 39b Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků

 • Kriteria hodnocení

  • terapeutická účinnost a bezpečnost

  • závažnost onemocnění

  • nákladová efektivita – náklady a přínosy na jednoho pojištěnce a celkové náklady na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění

  • veřejný zájem

  • vhodnost cesty podání, formy, síly

  • obvyklé dávkování

  • nezbytná délka léčby

  • míra součinnosti osoby, které je podáván

  • jeho nahraditelnost jiným léčivem

  • předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění

  • doporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové efektivity a s ohledem na dopad na finanční prostředky


Farmakoekonomick anal zy po adovan v r
Farmakoekonomické analýzy požadované v ČR v ČR

 • Analýza nákladové efektivity

  • Jaké jsou náklady a přínosy pro jednoho pacienta ve srovnání s alternaticní terapií v daném stadiu onemocnění ?

 • Analýza dopadu na rozpočet

  • Kolik pacientů bude reálně léčeno a kolik to bude stát v následujících 5-ti letech ?


Kde je hta v procesu hrad l iv v r
Kde je HTA v procesu úhrad léčiv v ČR? v ČR

Vnitřní reference:

>300 terapeutických skupin

Vnější reference:

Nejnižší EU konečná cena

HTA/

Farmakoekonomika/ value based pricing


Mechanismy stanoven hrad
Mechanismy stanovení úhrad v ČR

 • Regulace cenovou a terapeutickou referencí

  • „budeme platit jen to, co platí jinde“

 • Regulace HTA/farmakoekonomika

  • „budeme platit za hodnotu produktu/služby, kterou sami stanovíme“

 • Citlivá kombinace

  • Reference jako indikátor, ale základ v hledání „value“


Pot ebujeme vyv en hled n spor a hodnoty dan l by
Potřebujeme vyvážené hledání úspor a hodnoty dané léčby

ČR

Země aplikující HTA

Nástroje šetřící náklady

„Cost-containment“

Nástroje posuzující nákladovou efektivitu

„Cost-effectiveness“


Regulace n klad vs kvality p e
Regulace nákladů vs. Kvality péče léčby

 • Náš systém je zaměřen na kontrolu nákladů a není schopen účinně měřit kvalitu péče

 • Zdravotní pojišťovny nejsou motivovány ke kontrole kvality, ale jen k udržení rozpočtu

 • Ekonomicky se ale jedná o mylný koncept, který nebude možné ufinancovat

 • Pouze dlouhodobé náklady odráží současnou kvalitu léčby (diabetes, KV nemoci) a prevence (onkologie)


3 podm nky pou v n farmakoekonomiky v rozhodovac m procesu
3 podmínky používání farmakoekonomiky v rozhodovacím procesu

 • Osoby/instituce schopné provádět FE analýzy

 • Poučené publikum na straně státní správy a plátců („decision- and policy-makers)

 • Metodika provádění a hodnocení analýz

Singer ME. Pharmacoeconomics May 2008


Cesta k hta roadmap
Cesta k HTA („roadmap“) procesu

Poptávka/potřeba HTA procesu

/Mzd, ZP, politici/

Odborná kapacita

/univerzity, SÚKL, HTA agentura/

Publikum aplikující HTA do rozhodnutí

/plátci, poskytovatelé, pacienti/


Je to ot zka priorit
je to otázka priorit... procesu

 • zdravotnické rozpočty jsou vždy omezené

nebudeme mít na všechny technologie

je třeba uvést v život metodiku, která pozná správné technologie, které mají pro společnost největší hodnotu („value“)ad