slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ОДАБЕРИ ПИТАЊЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

ОДАБЕРИ ПИТАЊЕ - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

ОДАБЕРИ ПИТАЊЕ. 6. 11. 16. 1. 21. 7. 12. 17. 22. 2. 13. 18. 23. 8. 3. 4. 19. 9. 14. 24. 5. 10. 20. 15. 15. 5. 10. 20. 25. 1 бод. 3 бода. 5 бодова. 2 бода. Израчунати: -(-6) +│-7│+│+9│-6:2= А) 5 Б) -7 В) 19 Г ) -8 Д) даље.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ОДАБЕРИ ПИТАЊЕ' - cormac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ОДАБЕРИ ПИТАЊЕ

6

11

16

1

21

7

12

17

22

2

13

18

23

8

3

4

19

9

14

24

5

10

20

15

15

5

10

20

25

1 бод

3 бода

5 бодова

2 бода

slide2

Израчунати: -(-6) +│-7│+│+9│-6:2=

А) 5

Б) -7

В) 19

Г) -8

Д) даље

slide3

Од 4кг брашна се добија 5кг хлеба. Колико хлеба се добија од 44кг брашна?

А) 55

Б) 11

В) 8

Г) 36,2

Д) даље

slide4

Шта треба уписати у квадратић?

38*276 = 3

95

А) 21

Б) 16

В) 9

Г) 19

Д) даље

2x y 8

Одреди нулу функције 2x+y=8

А) 8

Б) 4

В) -4

Г) 0

Д) даље

slide7

Угао на основици једнакокраког троугла је 30°. Ако је висина која одговара основици 4 cm тада је површина троугла:

А) 32 cm2

Б) 16 cm2

В) 8 cm2

Г) 16cm2

Д) даље

10 cm 14 cm 16 cm cm 1 6 m

Дужине страница троугла су 10cm,14cm, 16cm. Колико cm је дугачка најкраћа страница њему сличног троугла обима 1,6m.

A) 56cm

Б) 7cm

В) 40cm

Г) 32cm

Д) даље

y 5 4k 0 2 x 5

Одредити к тако да функција буде опадајућаY= -5/4k-0,2 x+5

А) k>-4/25

Б)k< -4/25

В)k= -4/25

Г)k=5

Д) даље

slide11

Шта је тачно?

А)2√3+ √3=18

Б) √32: √2=4

В) √180: √2=60

Г) (3√2)2:√22= 18

Д) даље

60 18 40 50

35%

Извесна радио станица емитовала је само рок и поп музику. Заступљеност ових музичких стилова приказана је дијаграмом.Након захтева слушалаца почиње се емитовати народна музика, тако да је заступљеност поп музике пала на 21%,а рок на 39%.Колико је % заступљености народне музике?

65%

А) 60%

Б) 18%

В) 40%

Г) 50%

Д) даље

6 2 10 10 2

Израчунати:(-62+10)*(-10)2

А) 1600

Б) -4600

В) 4600

Г) -2600

Д) даље

slide14

Израчунати површину тетраедра ивице 6 cm.

А) 144√3 cm2

Б) 36 √3 cm2

В) 36 cm2

Г) 144 cm2

Д) даље

25 2 16 b 2

Израз 25а2-16b2 је

А) 9а2b2

Б) (5а-4b)2

В) (5а+4b)(5а-4b)

Г) (25а-16b)(25а+16b)

Д) даље

2 5 7

Решити једначину:│2х-5│= 7

А) х= -1

Б) нема решења

В) Х= 6 и Х= -1

Г) Х=6

Д) даље

1120 3 2 3 2

Основна школа има 1120 ученика старијих разреда, а број ученика се односи као 3:2:3:2. Израчунај број ученика сваког разреда.

А) 336, 216, 336, 216

Б) 338, 222, 338,222

В) 330, 232, 330,232

Г) 336, 224, 336, 224

Д) даље

slide18

6

х

Колико је х са цртежа?

10

А) 4

Б) 8

Б)2√34

В) 64

Г) даље

2 7 2 4 2 3 2 2 5

3

Израчунај:27: 24*23 2*25

А) 16

Б) 1

В) 8

Г) 2

Д) даље

22 22 5 20 20 5
Израчунај површину трапеза са слике.А) 22Б) 22,5В) 20Г) 20,5Д) даље
50 l 30 l 40 l 45 l

Слика показује резервоар за млеко у који, кад је пун, може да стане 60l млека.Цилиндар је цртицама подељен на четири дела. Количина млека приказана на слици приближно је једнака:

А) 50l

Б) 30l

В) 40l

Г) 45l

Д) даље

12 56 cm

Обим круга је 12,56cm. Колика је површина?

А) 6,28 cm2

Б) 12,56 cm2

В) 4 cm2

Г) 25,56 cm2

Д) даље

2 3 4 5 3 3 3

Решити једначину:2х- 3(х-4)=5+ 3(3-3х)

А) 1/4

Б) 4

В) -7/ 5

Г) 1/ 5

Д) даље

slide24
ИЗРАЧУНАТИ

)=

А) 0,03

Б) 23/5

В) 0,06

Г) 0,02

Д) даље

44 35 40 50

Ема је рачунала просечну старост чланова своје породице. Аритметичка средина година Еме, њеног брата и мајке је 22, а аритметичка средина година Еме, њеног брата, мајке и оца је 26,5. Колико година има Еминин отац?

А) 44

Б) 35

В) 40

Г) 50

Д) даље

y 3x 8

Да ли је функција растућа или опадајућа?y= -3x-8

А) растућа јер је к=-8

Б) опадајућа јер је n=-8

В) опадајућа јер је к=-3

Г) oпадајућа јер је функција стално негативна

Д) даље

ad