slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
University of

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 106

University of - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

University of. Ljubljana. Faculty of. administration. Mag. Iztok Rakar. PRAVNA UREDITEV JAVNE UPRAVE. VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM. študijsko leto 2009 / 2010. University of. Ljubljana. Faculty of. administration. PREDSTAVITEV PREDMETA. VRSTA IN VSEBINA PREDMETA LITERATURA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' University of' - corina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

Mag. Iztok Rakar

PRAVNA UREDITEV

JAVNE UPRAVE

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

študijsko leto 2009 / 2010

slide2

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

PREDSTAVITEV PREDMETA

 • VRSTA IN VSEBINA PREDMETA
 • LITERATURA
 • PREDAVANJA IN VAJE
 • E-ŠTUDIJ
 • IZPIT IN KOLOKVIJ
slide3

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

1) OPREDELITEV:

 • vrste:
  • teorija
  • zakonodaja
  • drugo
 • namen
slide4

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

TEORETIČNE OPREDELITVE:

 • organizacijska
 • javnofinančna
 • ekonomska
 • funkcionalna
 • kombinirane
slide5

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

ZAKONSKE OPREDELITVE: ZJF in ZJU / ZSPJS

slide6

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

 • zakaj razlike med opredelitvami?
 • ZNAČILNOSTI javnega sektorja
 • +
 • razmejitev javnega od ostalih sektorjev
slide7

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

2) STRUKTURA:

 • temelj: pravne osebe javnega prava
 • izhodišče: pravni subjekt
 • pravna oseba
 • organ
slide8

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

 • pravne osebe javnega prava:
  • vrste
  • konkretni primeri
  • skupne značilnosti
slide9

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

3) FUNKCIJE JAVNEGA SEKTORJA:

 • A) javno upravljanje
 • B) zagotavljanje javnih dobrin in storitev
slide10

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

 • A) JAVNO UPRAVLJANJE
 • IZHODIŠČE – UPRAVLJANJE
  • TEORIJE UPRAVLJANJA:
   • organizacijska
   • Fayolova
   • sistemska
   • kibernetsko-informacijska
   • Parsonsova
slide11

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

ORGANIZACIJSKA TEORIJA:

 • upravljanje = organizacijska dejavnost, ki omogoča sodelovanje večjega števila ljudi s skupnim ciljem
 • primeri
 • nadgradnja: delitev na temeljne in upravne naloge

upravljanje

temeljna dejavnost

slide12

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

FAYOLOVA TEORIJA:

 • dejavnosti podjetja:
  • tehnična (proizvodnja)
  • komercialna (nabava / prodaja)
  • finančna
  • varstvena
  • računovodska
  • upravna
 • upravna funkcija:
  • načrtovanje
  • organiziranje
  • ukazovanje (!)
  • usklajevanje
  • kontroliranje

vodenje

slide13

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

SISTEMSKA TEORIJA:

 • izhodišče: biologija
 • vse = sistem
 • sistem = skupek povezanih in odvisnih delov (menjava, dinamika, interakcija)
 • nasprotje = anarhija
 • vrste sistemov:
  • biološki, tehnični, družbeni, drugi
  • zaprti / odprti (interakcija: input – predelava – output; merilo menjave: enakovrednost; dinamično ravnotežje; menjava znotraj sistema)
slide14

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

SISTEMSKA TEORIJA:

 • potek interakcij:
  • v naravi: avtomatično
  • v družbi: avtomatično in usmerjano
 • upravljanje = zavestno usmerjanje sistemskih interakcij za dosego določenih ciljev
 • družbena moč (neenaka, prisilna menjava)
 • politično-upravni podsistem družbe
slide15

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

KIBERNETSKO-INFORMACIJSKA TEORIJA (Wiener):

 • temelj: sistemska teorija
 • kibernetes (krmar) = usmerjanje sistemov proti ciljem
 • samoregulacija
 • temelji: sistem, informacijski input, feed-back
slide16

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

KIBERNETSKO-INFORMACIJSKA TEORIJA (Wiener):

 • informacije:
  • vnos v sistem, podlaga odločanja in delovanja
  • upravljanje = predelava informacij v odločitve; upravljanje = odločanje
 • feed-back:
  • tok informacij v smeri od izvrševanja proti mestu odločanja
  • omogoča usmerjanje izvrševanja (negativni feed-back)
slide17

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

KIBERNETSKO-INFORMACIJSKA TEORIJA (Wiener):

 • potek delovanja:
  • določitev cilja
  • vodenje in usmerjanje
  • neposredno izvrševanje

feed-back

slide18

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – UPRAVLJANJE

PARSONSOVA TEORIJA:

 • dve ravni upravljanja:
  • institucionalna
  • instrumentalna (upravna)
slide19

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNO UPRAVLJANJE

 • opredelitev
 • struktura :
slide20

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNO UPRAVLJANJE

 • nosilci faz procesa javnega upravljanja
 • primeri odločitev
slide21

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNE SLUŽBE

 • B) ZAGOTAVLJANJE JAVNIH DOBRIN IN STORITEV:
 • država
 • S. L. S.
 • fizične osebe
 • pravne osebe
slide22

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNI SEKTOR

JAVNI SEKTOR - POVZETEK:

- obseg: teritorialne + specializirane POJP

- funkcije: javno upravljanje + javne službe

- nosilci funkcij:

- javno upravljanje: državni organi, organi S.L.S, NJP

- javne službe: pravne in fizične osebe,

državni organi, organi S. L. S.

slide23

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNA UPRAVA

JAVNA UPRAVA – organizacijska opredelitev:

 • državna uprava (+ vlada)
 • uprave S.L.S. (+ župan)
 • NJP

funkcionalna

opredelitev

slide24

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNA UPRAVA

FUNKCIJE:

 • sodelovanje pri PM
 • izvrševanje politik

ne vsi organi vsega

slide25

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – JAVNA UPRAVA

STATISTIKA:

 • DU: 35.000
 • JU: 45.000
 • JS: 155.000
slide26

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – PRAVO

JAVNO UPRAVLJANJE IN PRAVO

 • načini (instrumenti) za dosego ciljev
 • povezava med:
  • strukturo procesa javnega upravljanja
  • hierarhijo oblastnih pravnih aktov
slide27

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

I. TEMELJNI POJMI – PRAVO

PRAVNI AKTI

slide28

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

OPREDELITEV:

 • organ izvršilne oblasti v parlamentarnem sistemu
 • ponovitev pojmov:
  • državni organ
  • izvršilna oblast
  • parlamentarni sistem
 • vlada v EU?
slide29

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

SLOVENSKA PRAVNA UREDITEV:

 • ustavna izhodišča
 • pravni viri

FUNKCIJE:

 • kaj?
 • kako?
slide30

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

FUNKCIJE:

 • izhodišče: javno upravljanje + načelo delitve oblasti
 • pravna ureditev
 • vrste:
  • osnovne
  • dopolnilne
 • dejanska vloga vlade
slide31

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

SESTAVA:

 • PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED
 • SLOVENIJA
  • člani vlade
  • kolektivni, kolegijski, politični organ
  • pravni viri
slide32

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

 • vloga predsednika vlade
 • vloga ministra:
  • resorni
  • brez resorja
slide33

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

“CENTER VLADE”:

 • opredelitev
 • funkcije
 • sestava

VLADNE SLUŽBE:

 • opredelitev
 • vrste
 • vodenje
 • problemi
slide34

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

DRUGA VLADNA “TELESA”:

 • Svet za nacionalno varnost
 • strateški svet
 • komisija, odbor
 • delovna skupina
 • svet
slide35

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

DELOVANJE:

 • pravna ureditev
 • vrste odločitev
 • postopek odločanja

OBLIKOVANJE:

 • politični vidiki
 • pravni vidiki (posebnost SLO ureditve)
slide36

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

II. VLADA

PRENEHANJE FUNKCIJE:

 • vlade
 • ministra

RAZMERJA MED VLADO IN DZ:

 • odgovornost (vsebina, vrste, instrumenti)
 • samostojnost
 • sodelovanje
slide37

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

OPREDELITEV:

 • strokovni “aparat” izvršilne oblasti
 • jedro javne uprave
 • po ZDU-1: ...

PRAVNI VIRI (SLO):

 • Ustava
 • zakoni
 • podzakonski predpisi
 • interni akti
slide38

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

FUNKCIJE:

 • sodelovanje pri oblikovanju politik
 • izvrševanje političnih odločitev:
  • regulativna
  • operativna:
   • upravno odločanje
   • nadzorna
   • pospeševalna
   • servisna

+ spremljanje

stanja

slide39

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

POSEBEJ O NADZORNI FUNKCIJI:

 • vrste nadzora
 • posebej inšpekcijski nadzor

POVEZAVA MED ORGANI IN FUNKCIJAMI

slide40

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

NAČELA DELOVANJA:

 • klasična
 • novejša (NPM)

KLASIČNA NAČELA:

 • zakonitost
 • pravna varnost, predvidljivost, enakost
 • prepoved arbitrarnosti, strokovnost
 • samostojnost, politična nevtralnost
slide41

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

NOVEJŠA NAČELA:

 • usmerjenost k uporabniku
 • e-poslovanje
 • odprtost in preglednost
 • kakovost / odličnost
slide42

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

OBLIKE DELOVANJA:

 • opredelitev
 • vrste:
  • pravne, ekonomske, informacijske
  • oblastne, neoblastne
  • formalne, neformalne
 • trendi
slide43

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

OBLASTNE OBLIKE DELOVANJA:

 • abstraktni splošni upravnopravni akti
 • konkretni posamični upravnopravni akti
 • materialni akti

NAČELO ZAKONITOSTI

NEOBLASTNE OBLIKE DELOVANJA:

 • materialni akti
 • interni akti
 • akti poslovanja
slide44

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

PODZAKONSKI PREDPISI:

 • vrste
 • razlogi za naraščanje obsega
 • zakonitost:
  • formalna
  • Materialna
 • kakovost:
  • vsebinska
  • procesna
  • metodološka

klasični

&

novejši elementi

slide45

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

POSAMIČNI UPRAVNI AKTI:

 • vrste
 • zakonitost:
  • formalna
  • materialna
slide46

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

INTERNI AKTI:

 • vrste
 • problem vsebine in nadzora

AKTI POSLOVANJA:

 • dvojna vezanost uprave

MATERIALNI AKTI:

 • vrste in primeri
 • zakonitost
slide47

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

ORGANIZIRANOST - SPLOŠNO:

 • ravni
 • načela
 • razvoj (značilnosti in tendence)

ORGANIZIRANOST - SLOVENIJA:

 • pravni viri (pravo EU?)
 • vrste organov državne uprave (po ZDU-1)
slide48

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

MINISTRSTVO:

 • vrste
 • ustanovitev
 • notranja organiziranost
 • vodenje

ORGAN V SESTAVI MINISTRSTVA:

 • pogoji za ustanovitev
 • način ustanovitve
 • vrste
 • vodenje
 • notranja organiziranost
 • razmerje do ministrstva
slide49

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

TERITORIALNA ORGANIZIRANOST:

 • razlogi in pogoji
 • modeli
 • slovenska ureditev

A) UPRAVNA ENOTA:

 • povezava z reformo lokalne samouprave 1994
 • način ustanovitve
 • obseg
 • naloge
 • notranja in teritorialna organiziranost
 • vodenje
 • razmerje do ministrstva
slide50

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

III. DRŽAVNA UPRAVA

B) OBMOČNE ENOTE / IZPOSTAVE MIN / OvS:

 • razlogi
 • primeri
 • problemi in možne rešitve

C) PRENOS NALOG NA S.L.S.:

 • pravna ureditev
 • dejansko stanje
 • perspektive
slide51

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

IV. JAVNO POOBLASTILO

OPREDELITEV

ELEMENTI:

 • vsebina
 • nosilec
 • podelitev:
  • namen
  • postopek
  • trajanje
slide52

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

IV. JAVNO POOBLASTILO

POLOŽAJ NJP:

 • NJP vs. RS / S.L.S:
  • nadzor: kdo, kaj, kako
  • financiranje
 • NJP vs. uporabniki storitev:
  • položaj DU
  • financiranje

PRAVNI VIRI

slide53

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

OPREDELITEV:

 • A) PRETEKLOST – Francija
 • B) SEDANJOST – Slovenija:
 • dejavnost
 • javne dobrine
 • javni interes
 • zagotavlja RS / S.L.S.
 • javnopravni režim:
  • namen
  • vsebina

servisna funkcija JS

slide54

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

DOLOČITEV DEJAVNOSTI KOT JAVNE SLUŽBE:

- pravni akt?

- razlogi

- vpliv članstva v EU

slide55

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

VRSTE:

primeri & razlike

 • gospodarske
 • negospodarske

ZAKONSKI OKVIR:

 • področna zakonodaja
 • ZGJS, ZZ, ZJZP
slide56

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

JAVNOPRAVNI REŽIM:

1) NAČIN IZVAJANJA:

A) gospodarske JS:

 • režijsko
 • pravne osebe javnega prava
 • privatizirano

ZGJS / ZJZP

slide57

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • režijsko – režijski obrat: NOE DU / OU
 • pravne osebe javnega prava:
  • JGZ
  • javno podjetje
slide58

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • privatizirano:
  • javno-zasebno partnerstvo:
    • pogodbeno
    • statusno

koncesijsko

tveganje

javno-

naročniško

gospodarska družba v “mešani” lasti

slide59

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • POSEBEJ O KONCESIJI:
  • prepletanje ZGJS in ZJZP
  • vrste koncesij po ZJZP:
    • gradnje
    • storitve

modeli

slide60

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • koncesijsko razmerje:
  • koncedent – koncesionar
  • postopek podelitve:
    • akt o načinu izvajanja
    • akt o JZP / koncesijski akt
    • javni razpis / konkurenčni dialog
    • izbira koncesionarja
    • pogodba
  • prenehanje koncesije
slide61

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

B) negospodarske JS:

 • javni zavod
 • koncesija
 • 2) FINANCIRANJE:
 • gospodarske
 • negospodarske
slide62

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

V. JAVNE SLUŽBE

 • 3) RAZMERJA MED IZVAJALCI, UPORABNIKI IN RS / S.L.S
 • 4) STVARI, NAMENJENE IZVAJANJU JS:
 • javno dobro:
   • širše / ožje
   • grajeno / naravno
   • lastninski režim
slide63

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

OPREDELITEV

 • IZHODIŠČNI POUDARKI -1:
 • politična vrednota
 • sestavni del demokracije
 • decentralizacija / subsidiarnost
 • ne gre za suverenost
slide64

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

 • IZHODIŠČNI POUDARKI -2:
 • način upravljanja
 • značilnost upravnega procesa
 • varstvo
slide65

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

SESTAVINE:

 • teritorialna
 • pravna
 • funkcionalna
 • organizacijska
 • finančna
slide66

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

PRAVNI OKVIR V RS:

 • ustava
 • MELLS
 • ZLS, ZLV, ZFO-1
 • področna zakonodaja
slide67

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

1) TERITORIALNA SESTAVINA:

 • lokalna skupnost – sociološki pojav
 • težavnost določanja mej

2) PRAVNA SESTAVINA:

 • S.L.S. = pravna oseba javnega prava
 • ustanovitev – država:
  • referendum + zakon
slide68

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

RAZVOJNI PREGLED:

 • mejniki: 1848, 1921, 1945, 1994
 • problem novih meril za ustanovitev občin
 • teritorialne spremembe:
  • vrste
  • postopek
slide69

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

PROBLEMATIKA POKRAJIN:

 • pravna razsežnost
 • politična razsežnost

3) FUNKCIONALNA SESTAVINA

 • izvirne pristojnosti
 • prenesene pristojnosti

občine

&

pokrajine

primeri

&

razlike

slide70

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

4) ORGANIZACIJSKA SESTAVINA:

 • organi
 • način oblikovanja
 • pristojnosti
 • medsebojna razmerja
slide71

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VI. LOKALNA SAMOUPRAVA

5) FINANČNA SESTAVINA:

 • proračun
 • premoženje – vrste in upravljanje
 • načini financiranja:
  • lastni viri
  • sredstva države
  • zadolževanje

načela MELLS

slide72

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

IZHODIŠČE:

 • organizacija, delovno mesto
 • fizična oseba

STATUS OSEB:

 • javni uslužbenec
 • funkcionar
slide73

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

FUNKCIONARJI :

 • izvrševanje oblasti
 • vrste funkcionarjev:
  • po vrstah funkcij:
   • politični
   • neodvisni nadzorni
   • pravosodni
slide74

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

  • po organih:
   • državni
   • samoupravni lokalni
 • značilnosti / posebnosti statusa:
  • način in podlaga pridobitve statusa
  • časovni okvir
  • način opravljanja funkcije
  • privilegiji / omejitve
slide75

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • pravni okvir:
  • ustava
  • zakon o funkcionarjih v državnih organih
  • področna zakonodaja
  • podzakonski predpisi
slide76

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • JAVNI USLUŽBENCI:
 • opredelitev:
  • splošno
  • ZJU
 • zgodovinski razvoj vloge JU
 • specifike statusa => pravna ureditev?
slide77

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • PRAVNI OKVIR V RS:
 • ustava
 • zakoni (sistemski + področni)
 • podzakonski predpisi
 • akti sui generis
 • interni akti
 • posamični pravni akti
slide78

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • CILJI NOVE PRAVNE UREDITVE JU V RS:
 • opredelitev pojma JU
 • vzpostavitev uslužbenskega sistema
 • ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH:
 • obseg veljave:
  • 1. del
  • 2. del

vsebina

slide79

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • POUDARKI 2. DELA ZJU:
 • uradnik / strokovno-tehnični JU
 • kadrovski načrt
 • sistemizacija DM
 • delovno mesto
 • položaj
 • naziv
slide80

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • ZAPOSLITEV JU:
 • A) SPLOŠNO:
 • pogodba
 • nedoločen čas
 • sistemizirano DM
 • pogoji
slide81

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • B) POSTOPEK:
 • “iskanje notranjih rezerv”
 • postopek nove zaposlitve:
  • strokovno-tehnični JU
  • uradniki
  • posebej za 5 najvišjih uradnikov
slide82

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • PRAVICE IN OBVEZNOSTI JU:
 • navodila / odredbe
 • dodatno / drugo delo
 • druge dejavnosti / konflikt interesov
 • NAPREDOVANJE:
 • karierni & pozicijski sistem
 • DM, naziv, plača
slide83

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA:
 • poslovni razlog
 • nesposobnost
 • neizpolnjevanje pogojev za DM
 • PLAČNI SISTEM:
 • posebnosti JS in posledice za pravno ureditev
 • osnovna vprašanja
 • osnovni cilji
slide84

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • RAZLOGI NOVE PLAČNE UREDITVE:
 • enotnost
 • preglednost
 • primerljivost
 • odprava nesorazmerij
 • obvladljivost
 • socialno partnerstvo
slide85

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • TEMELJNE DOLOČBE IN POJMI ZSPJS:
 • obseg veljave (osebni in institucionalni)
 • plačna skupina / podskupina
 • plačna lestvica
 • plačni razred
 • plača:
  • osnovna
  • delovna uspešnost
  • dodatki
slide86

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • OSNOVNA PLAČA:
 • opredelitev
 • JU in F
 • določitev
 • napredovanje v višji plačni razred:
  • kdo odloča?
  • podlaga
  • obseg

ne

F

&

Posl.O.

slide87

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • DELOVNA USPEŠNOST:
 • JU in nekateri F
 • vrste:
  • redna
  • povečan obseg dela
  • prodaja blaga in storitev na trgu
slide88

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VII. LJUDJE V UPRAVI / JAVNEM SEKTORJU

 • DODATKI:
 • vrste
 • JU + pravosodni F: vse
 • vsi F: le za delovno dobo
 • JAVNOST PLAČ: ZSPJS + ZDIJZ
slide89

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VIII. NADZOR JAVNE UPRAVE

OPREDELITEV:

primerjava dejanskega delovanja oz. rezultatov s pričakovanimi na podlagi vnaprej določenih meril

slide90

University of

Ljubljana

Faculty of

administration

VIII. NADZOR JAVNE UPRAVE

VRSTE:

 • splošni / posebni
 • notranji / zunanji
 • nacionalni / mednarodni
 • predhodni / naknadni
 • rezultatov / načina delovanja
 • formalnih aktov / drugih oblik delovanja
 • sistematični / spontani
 • na pobudo prizadetih / po uradni dolžnosti
 • formalni / neformalni
slide91

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

NAMEN IN PREDMET NADZORA

A) skladnost delovanja s temeljnimi pravnimi načeli

B) vse oblike delovanja

slide92

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

NEFORMALNI NADZOR

A) JAVNOST

B) MEDIJI

C) NEVLADNE ORGANIZACIJE

informacije

javnega

značaja

slide93

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

FORMALNI NADZOR

A) UPRAVNI

B) POLITIČNI

C) SODNI

Č) SUI GENERIS

NOTRANJI

ZUNANJI

slide94

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

A) UPRAVNI NADZOR

1. NOTRANJI (v ožjem smislu) - hierarhični:

: vlada – MIN, MIN – UE/OVS

: DU – organi SLS

: DU / organi SLS – NJP

2. ZUNANJI - horizontalni: inšpekcije:

: proračunska (ZJF)

: upravna (ZUP, ZDU-1)

: sistem javnih uslužbencev (ZJU)

zakonitost

strokovnost

učinkovitost

kakovost

slide95

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

B) POLITIČNI NADZOR

RAZMERJA MED VLADO IN DZ:

: poslanska vprašanja

: interpelacija

: konstruktivna nezaupnica

: ustavna obtožba

: parlamentarna preiskava

ODGOVORNOST

slide96

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR - splošno

RAZVOJ:

1. pravna država & načelo zakonitosti (nemo iudex in causa sua)

2. nezadostnost in neprimernost političnega nadzora

BISTVO: neodvisnost + enakopravnost položaja

PRIMERJALNO :

francoski vs. angloameriški sistem + variacije

slide97

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

 • sodišča splošne pristojnosti
 • specializirana sodišča
 • Ustavno sodišče
 • mednarodna sodišča (ESČP, SES)
slide98

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

slide99

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

I. PRISTOJNOST SLOVENSKIH SODIŠČ:

1. SPLOŠNI PRAVNI AKTI:

: US – ocena ustavnosti in zakonitosti:

: zahteva / pobuda (pravni interes)

: procesni preizkus

: odločitev:

- odprava / razveljavitev

- ugotovitev (ne)skladnosti

: ostala sodišča – exceptio illegalis

SODNI NADZOR

I. NACIONALNI

1) splošni PA

2) posamični PA

2.I. upravni spor

2.II ustavna pritožba

3) materialni akti

4) interni akti

5) akti poslovanja

II. MEDNARODNI

1) ESČP

2) SES

slide100

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

2. POSAMIČNI PRAVNI AKTI:

: UprS / DSS + VS – upravni / “socialni” spor

: US – ustavna pritožba

: sodišča splošne pristojnosti - npr. pravdni postopek (škoda)

SODNI NADZOR

I. NACIONALNI

1) splošni PA

2) posamični PA

2.I. upravni spor

2.II ustavna pritožba

3) materialni akti

4) interni akti

5) akti poslovanja

II. MEDNARODNI

1) ESČP

2) SES

slide101

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

2. I. UPRAVNI SPOR (ZUS-1):

: zakonitost dokončnih PPA

: stranke:

- tožnik

- toženec = država oz. SLS oz. NJP

- prizadete osebe

: procesni pogoj: izčrpanost pritožbe po ZUP

: pooblastila sodišča:

- kasacija

- spor polne jurisdikcije

SODNI NADZOR

I. NACIONALNI

1) splošni PA

2) posamični PA

2.I. upravni spor

2.II ustavna pritožba

3) materialni akti

4) interni akti

5) akti poslovanja

II. MEDNARODNI

1) ESČP

2) SES

slide102

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

2. II. USTAVNA PRITOŽBA (ZUstS):

: vsakdo

: procesne predpostavke:

- kršitev ustavne pravice

- izčrpana vsa pravna sredstva

: procesni preizkus

: odločitev:

- zavrnitev

- odprava / razveljavitev

- meritorna odločitev

- koneksnost – splošni pravni akt

SODNI NADZOR

I. NACIONALNI

1) splošni PA

2) posamični PA

2.I. upravni spor

2.II ustavna pritožba

3) materialni akti

4) interni akti

5) akti poslovanja

II. MEDNARODNI

1) ESČP

2) SES

slide103

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

3. MATERIALNI AKTI (poseg v ustavne pravice):

: UprS - upravni spor (*)

: sodišča splošne pristojnosti (KD, škoda)

4. INTERNI AKTI:

: US ?

5. AKTI POSLOVANJA:

: sodišča splošne pristojnosti

SODNI NADZOR

I. NACIONALNI

1) splošni PA

2) posamični PA

2.I. upravni spor

2.II ustavna pritožba

3) materialni akti

4) interni akti

5) akti poslovanja

II. MEDNARODNI

1) ESČP

2) SES

slide104

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

II. PRISTOJNOST MEDNARODNIH SODIŠČ:

1. ESČP (Svet Evrope):

: podlaga – EKČP

: vsakdo, izčrpanost domačih pravnih sredstev

: javnost in kontradiktornost postopka

: dolžnost spoštovanja odločb

SODNI NADZOR

I. NACIONALNI

1) splošni PA

2) posamični PA

2.I. upravni spor

2.II ustavna pritožba

3) materialni akti

4) interni akti

5) akti poslovanja

II. MEDNARODNI

1) ESČP

2) SES

slide105

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

C) SODNI NADZOR – slovenska ureditev

2. SES (EU):

izvrševanje prava EU preko uprav držav članic:

: SES nima neposrednih pristojnosti:

- “evropski sodnik”

- procesna avtonomija držav članic

- predhodno odločanje (preliminary ruling)

: posreden vpliv: učinkovito sodno varstvo:

- primarnost procesnega (!) evropskega prava

- nediskriminacija, obrazložitev, udeležba, ...

- “evropsko” pravno sredstvo - škoda

SODNI NADZOR

I. NACIONALNI

1) splošni PA

2) posamični PA

2.I. upravni spor

2.II ustavna pritožba

3) materialni akti

4) interni akti

5) akti poslovanja

II. MEDNARODNI

1) ESČP

2) SES

slide106

Univerza v

Ljubljani

Fakulteta

za upravo

Č) SUI GENERIS

FORMALNI NADZOR, POSEBNOSTI GLEDE:

1. postopka in/ali pooblastil organa

2. položaja organa v sistemu državnih organov

VRSTE:

1. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC (RS)

2. RAČUNSKO SODIŠČE (RS in EU)

3. INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

4. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

5. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA

ad