KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
Download
1 / 17

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU. „wielk A woda 2010”. ĆWICZENIA APLIKACYJNE. WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY. Zasady organizacji ćwiczeń.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU' - corby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU

„wielkA woda 2010”

ĆWICZENIA APLIKACYJNE

WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY


Zasady organizacji wicze
Zasady organizacji ćwiczeń WROCŁAWIU

 • Temat ćwiczeń: Symulacja akcji przeciwpowodziowej: prognozowanie zagrożenia powodziowego w dorzeczu środkowej Odry, powiadamianie i alarmowanie właściwych służb i podmiotów, organizowanie długotrwałych działań ratowniczych i humanitarnych.

 • Termin i miejsce ćwiczeń: – 24 – 26 lutego 2010 r.

 • Siedziba KW PSP we Wrocławiu, siedziby

 • współorganizatorów/uczestników ćwiczeń .


Uczestnicy wicze
Uczestnicy ćwiczeń WROCŁAWIU

>Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Kryzysowego;

>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ;

>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ;

>Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu;

>Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu ;

>Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ;

>Starostwo Powiatowe w Kłodzku;

>Starostwo Powiatowe w Oławie;

>Urząd Miejski we Wrocławiu;

>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ;

>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie ;

>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ;

>Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ;

>Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu ;

Inne służby i podmioty ratownicze zaproszone do ćwiczeń na szczeblu wojewódzkim

i powiatowym.


Początek ćwiczeń 24.02.2010 r. godz. 10 00. Planowane WROCŁAWIU

zakończenie 26.02.2010 r. godz. 15.30.

Ćwiczenia rozpoczynają komunikaty meteo z IMGW

Sytuację powodziową (i pogodową) określoną na początku

ćwiczeń należy traktować jako następstwo wcześniejszych

wydarzeń, z uwzględnieniem różnic pomiędzy czasem

astronomicznym a operacyjnym (ćwiczebnym).


Założenia do sytuacji powodziowej (symulacja) które zostaną

opracowane przed ćwiczeniami powinny wynikać z przyjętej

sytuacji meto, uwzględniając naliczenia inżynierskie i

doświadczenia z poprzednich powodzi.

Realizacja zadań polega na: planowaniu, wykonywaniu,

nadzorowaniu itp. ,w ramach swoich kompetencji, tak na

szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym..

Przedstawiciele podmiotów uczestniczących w ćwiczeniach

realizują zadania w ramach swoich kompetencji w swoich

siedzibach lub w wybranych przez siebie innych lokalizacjach.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży

Pożarnej we Wrocławiu powoła w siedzibie KW PSP we

Wrocławiu sztab, oparty na strukturze Dolnośląskiej Brygady

Odwodowej PSP. Do sztabu mogą zostać zaproszeni

przedstawiciele ww. służb/ podmiotów szczebla

wojewódzkiego, aczkolwiek nie jest to warunek konieczny do

prawidłowego przebiegu ćwiczeń.


Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu jako główny

moderator ćwiczeń pozostawia sobie możliwość ingerencji w

przebieg ćwiczeń, w zakresie organizacji działań ratowniczych.

Wymiana informacji pomiędzy podmiotami ćwiczącymi odbywa się

poprzez środki łączności określone w odpowiednich planach

ratowniczych i sposobach postępowania, aczkolwiek dopuszcza się

możliwości zmiany sposobów łączności , również w czasie trwania

ćwiczeń. Podstawowe środki łączności (zamienne) :

- łączność telefoniczna (w tym komórkowa) ;

- łączność fax ;

- łączność radiowa (szczebel wojewódzki, powiatowy, lokalne, CB) ;

- łączność komputerowa (mail, skype itp.).;


Spos b dokumentowania wicze
Sposób dokumentowania ćwiczeń główny

W czasie trwania ćwiczeń uczestnicy sporządzają na bieżąco karty

manipulacyjne (wg. wzoru opracowanego przez KW PSP we Wrocławiu).

Ponadto wszystkie sporządzone dokumenty (komunikaty, rozkazy, decyzje,

informacje) stanowią załącznik do karty manipulacyjnej.

W celu jednoznacznego określenia formy podejmowania działań, odróżnienia

zadań ćwiczebnych od realnych, wprowadza się wzór dokumentacji do

ćwiczeń z nadrukiem „ćwiczenia przeciwpowodziowe Wielka Woda 2010”.

W celu lepszego monitorowania przebiegu ćwiczeń ( wprowadzania ewentualnych zmian w ich organizacji ) uczestnicy zobowiązaniu są przesyłać raporty dzienne z wykonywanych zadań, oceną sytuacji powodziowej wraz z prognozami i planami działań na następny dzień,

do godz. 15 30 do KW PSP we Wrocławiu.


KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POARNEJ WE WROCŁAWIU

Wzór DOKUMENTU OBOWIĄZUJĄCEGO PODCZAS ćwiczeń

WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY WYDZIAŁ OPERACYJNY


Cel wicze
Cel ćwiczeń WROCŁAWIU

-W celu oceny ćwiczeń powołuje się zespół rozjemców w skład

którego wchodzą przedstawiciele współorganizatorów ćwiczeń.

- Zakończenie i podsumowanie ćwiczeń odbędzie się w dniu 26

lutego 2010 r. o godz. 15 30 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (sala kryzysowa III p.).

.

 • Przedstawiciele podmiotów (członkowie zespołu rozjemców)

 • prześlą szczegółową ocenę ćwiczeń w okresie 14 dni do DUW

 • i KW PSP we Wrocławiu.

 • Szczegółowe podsumowanie ćwiczeń odbędzie się w terminie 30

 • dni od zakończenia ćwiczeń..


sytuacja powodziowa WROCŁAWIU

24. 02.2010 r.

W wyniku gwałtownego ocieplenia powodującego topnienie pokrywy śnieżnej a także gwałtownych opadów deszczu, w Kotlinie Kłodzkiej nastąpiło podniesienie stanów wód we wszystkich ciekach w kotlinie, szczególnie w Masywie Śnieżnika.

Wystąpiło przekroczenie stanów alarmowych – dane z IMGW

SYTUACJA W POWIECIE KŁODZKIM:

Gmina Stronie Śl. i Lądek Zdrój dochodzi do lokalnych podtopień /rzeka Biała Lądecka/ Gmina Bystrzyca Kłodzka – przerwanie (przelanie ?) „suchego” zbiornika w Międzygórzu , katastrofa – zalana wieś Wilkanów/,

Gminy Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój – lokalne podtopienia

Gmina wiejska Kłodzko – powódź – zalane części miejscowości Ołdrzychowice, Żelazno, Krosnowice, podtopione Szalejów Dolny, Bierkowice, Gołogłowy, Jaszkowa Dolna.

Gminy Duszniki-Zdrój, Szczytna, Polanica-Zdrój – lokalne podtopienia

Proponowany zator lodowy na Nysie w rejonie Długopola.


sytuacja powodziowa WROCŁAWIU

25.02.2010 r.

W wyniku kulminacji fali powodziowej na Odrze, wzmocnionej przyborem wód z Nysy Kłodzkiej nastąpiło przekroczenie stanów alarmowych na rzece Odrze:

Stan wody na godz. 9.00 :

- Stan dla 1% dla Brzegu most – 645 – 685 cm ; przepływ 1400 - 2000 m3 /s

- Dla stanu 380 cm w Brzegu następuje przygotowanie polderów do zalania.

- Decyzje o zalewaniu polderu podejmuje Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu

Melioracji i Urządzeń Wodnych.

SYTUACJA W POWIECIE OŁAWSKIM:

- Decyzje Zalewanie polderu na prawym brzegu Odry m.in.: zagrożone

zalaniem miejscowości: Stary Górnik, Stary Otok a także droga nr 455

Oława –Jelcz Laskowice ;.

- Zalewanie obiektów na wyspie Zwierzyniec w Oławie;.

- Przesiąkanie wałów p.powodź. w kilku miejscach na terenie powiatu oławskiego;.


WROCŁAW I OKOLICE: WROCŁAWIU

Dla tych stanów zalane będą poldery: Blizanowice, Trestno... w widłach rzek

Odry i Oławy;

Odcięte osiedla: Mokry Dwór, Opatowice, Trestno, Nowy Dom;

Zalane tereny wodonośne MPWiK - konieczność organizacji alternatywnych ujęć wody i sposobów jej dostarczania ?

Zagrożenie od Widawy: Zgorzelisko ul. Sienna zalanie 30 cm.;

Przesiąki na wałach : Osobowice, Bartoszowice w okolicach kanału Odra-Widawa

Założony duży przepływ na Odrze musi spowodować konieczność

kierowania przepływami we Wrocławskim Węźle Wodnym.


26.02.2010 r. WROCŁAWIU

Sytuacja w powiecie wrocławskim i Wrocławiu, do sytuacji z dni

poprzednich dokłada się:

Spust wody ze zbiornika w Mietkowie powodujący podtopienia doliny

Bystrzycy aż do ujścia do Odry.

Wypływ ze zbiornika 80 m3/s powodujący podtopienia, m.in.: zalana

stadnina koni przy ul. Gałowskiej we Wrocławiu;

Strzegomka – wypływ ze zbiornika w Dobromierzu do 15 m3/s - bezpieczny;

W przypadku stanu 645 cm. nie ma możliwości cofki ze Ślęży na Kozanów.

Możliwości miejscowego zalewania miasta przez sieć kanalizacyjną.

REALIZACJA SCENARIUSZA NR 4 UM WROCŁAWIA.


czynności podejmowane przez WROCŁAWIUPaństwową straż pożarną iJednostki ochrony przeciwpożarowej podcZas ćwiczeń„wielka woda 2010”

Organizacja dowodzenia działaniami ratowniczymi na szczeblu województwa,

w tym powołanie Sztabu KW PSP we Wrocławiu.

Powołanie Sztabu KW PSP ze struktury Dolnośląskiej Brygady Odwodowej PSP na czas trwania ćwiczeń.

Zadania sztabu:

- opracowanie zamiaru taktycznego (sposobu prowadzenie działań ratowniczych)

do przyjętych założeń sytuacji powodziowej,

- nadzór nad jego realizacją,

- koordynacja ćwiczeń w zakresie organizacji działań ratowniczych na szczeblu powiatu,

- aplikacyjne dysponowanie sił i środków ratowniczych, w tym pododdziałów DBO,

- nadzór nad obiegiem dokumentacji operacyjnej dot. założonych epizodów.,


 • Utrzymywanie stałej łączności z uczestnikami ćwiczeń, w tym,

>zadanie stanowiska łączności dla Sztabu KW PSP;

>wymiana dokumentacji z innymi podmiotami;

>nadzór nad korespondencją radiową jednostek ochrony ppoż.;


organizacja działań ratowniczych tj. stanowiska kierowania

Aplikacyjne kierowanie działaniami ratowniczymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym – udział: komendantów powiatowych (miejskich) PSP, D-ców JRG, grup operacyjnych KW i KP(M) PSP ;

organizacja długotrwałych działań ratowniczych

Sprawdzenie możliwości organizacji, (w tym finansowania) działań długotrwałych, na poziomie wojewódzkim i powiatowym.

Aplikacyjne sprawdzenie realnych możliwości wprowadzenia stanów podwyższonej gotowości operacyjnej czy podniesienia stanów osobowych przez KP(M) PSP na okres trwania ćwiczeń/akcji ;

.


Sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych jednostek ochrony ppoż. pod kątem prowadzenia działań p.powodziowych

Sprawdzenie stanu technicznego sprzętu ratowniczego, poprzez:

- inspekcje, kontrole na szczeblu powiatu;

- aktualizację danych w programach operacyjnych w tym SWD ST;

- sprawdzenie możliwości Samochodu Dowodzenia i Łączności KW PSP

we Wrocławiu jako mobilnego stanowiska kierowania.

- sprawdzenie procesu alarmowania d-ców pododdziałów DBO..


ad