Download

TEATR


Advertisement
/ 21 []
Download Presentation
Comments
corbin
From:
|  
(1367) |   (0) |   (0)
Views: 45 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
TEATR. W starożytnej Grecji. Narodziny teatru.
TEATR

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TeatrSlide 1

TEATR

W starożytnej Grecji

Narodziny teatruSlide 2

Narodziny teatru

Teatr narodził się w antycznej Grecji poprzez odbywanie się dwa razy do roku wielkich Dionizji, ku czci boga zabawy i wina Dionizosa. Pierwsze początki teatru są notowane w VI w. p.n.e. (534 r. p.n.e.). Budynek teatru na otwartym powietrzu nazywamy amfiteatrem.

DionizjeSlide 3

Dionizje

Dionizje Wielkie

Odprawiane wiosną w miastach.

Dionizje Małe

Odprawiane jesienią na wsiach.

Dytyramby

-Dialog koryfeusz z chórem

-wprowadzenie przez Tespisa pierwszego aktora

-wprowadzenie przez Ajschylosa drugiego aktora

-wprowadzenie przez Sofoklesa trzeciego aktora

= TRAGEDIA = KOMEDIA

G wne stadia rozwoju teatruSlide 4

Główne stadia rozwoju teatru

Teatr objazdowy (wóz Tespisa), - VI w. p.n.e., Klasyczny teatr ateński - V–IV w. p.n.e., Teatr hellenistyczny - III w. p.n.e. (gł. poza Grecją)

Wygl d teatruSlide 5

Wygląd teatru

TeatrSlide 6

Najlepiej zachowanym teatrem greckim jest zbudowany około 330 r. p.n.e. teatr w Epidauros. Widownia, rozmieszczona w 52 rzędach mogła pomieścić około 14 000 widzów.

AktorzySlide 7

Aktorzy

W sztuce występował chór złożony z dwunastu lub piętnastu młodych ludzi i trzech aktorów. Grali oni często więcej niż jedną rolę. Aktorzy byli profesjonalistami, chórzystów natomiast wybierano spośród ateńskiej młodzieży. W chórze i na scenie występować mogli tylko mężczyźni ; kłócono się nawet o to, czy kobiety mogły zasiadać wśród publiczności.

Stroje aktor wSlide 8

Stroje aktorów

Dla przedstawień teatralnych szyto specjalne stroje, oraz sporządzano obuwie na grubych podeszwach (koturny). Aktorzy i chórzyści nosili maski, które pokazywały gesty twarzy i peruki (onkos). Maski wykonywano z usztywnianego płótna. Były one ściśle związane z określoną rolą i sygnalizowały widzom kim jest postać pojawiająca się na scenie.

TeatrSlide 9

MASKI

MASKI

KOTURNY

RZEŹBY MASEK

Wielcy dramaturdzy v w p n eSlide 10

Wielcy dramaturdzy V w p.n.e.

Ajschylos (525-456r. p.n.e.) - uczestnik walk pod Salaminą i Platejami. Spośród ponad 90 jego dramatów do naszych czasów zachowało się tylko 7. Jego sztuki kilka razy wygrywały konkurs ku czci Dionizosa.

  • "Persowie"; "Oresteia"; "Prometeusz"

TeatrSlide 11

Sofokles (496-404r. p.n.e.) - kapłan Asklepiosa, po śmierci był czczony jako heros. Wygrywał 18 lub 24 razy konkurs teatralny, spośród jego 124 sztuk do naszych czasów zachowało się 7. Wprowadził on ważną innowację w sztuce teatralnej.

  • "Antygona"; "Edyp król"; "Elektra"

TeatrSlide 12

Eurypides (480-406) – o jego życiu wiemy najmniej. Zwyciężał 5 razy w konkursie, spośród kilkudziesięciu jego sztuk do naszych czasów zachowało się 17.

  • "Medea"; "Cyklop"; "Hipolit".

Wa ne poj ciaSlide 13

Ważne pojęcia

  • Parodos, Dytyramby

  • Exodos

  • Kommos

  • Katharsis

  • Stasimon

  • Epeisodion

TeatrSlide 14

Koloseum w Rzymie; ruiny wielkiego amfiteatru z końca I w. n.e.

TeatrSlide 15

Amfiteatr w Milecie z II w. n. e.

TeatrSlide 16

Wielki teatr w Aspendos (Turcja) z II w. n.e., rekonstrukcja XX w.

TeatrSlide 17

Teatr w Halikarnas (Turcja)

TeatrSlide 18

Teatr rzymski w Taormina, proscenium z II w. n.e., Sycylia (Włochy)

TeatrSlide 19

Teatr w Priena z ok. 300 p.n.e. (Turcja)

TeatrSlide 20

Teatr w Segesta zbudowany w połowie III w. p.n.e. (Włochy)

KoniecSlide 21

KONIEC


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro