Diskurs og diskursanalyse - PowerPoint PPT Presentation

Diskurs og diskursanalyse l.jpg
Download
1 / 11

 • 203 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

Diskurs og diskursanalyse. 2009 Ida Kornerup www.nvie.dk. ?. Hvad er det, der har gjort det muligt at tale om dette, på denne måde, på dette tidspunkt?. Udsagn, sandhed og diskurser. Børn er kompetente, og er selv i stand til at bestemme Den enkelte er ansvarlig for sig selv

Related searches for Diskurs og diskursanalyse

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Diskurs og diskursanalyse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Diskurs og diskursanalyse l.jpg

Diskurs og diskursanalyse

2009

Ida Kornerup

www.nvie.dk

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Slide2 l.jpg

?

 • Hvad er det, der har gjort det muligt at tale om dette, på denne måde, på dette tidspunkt?

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Udsagn sandhed og diskurser l.jpg

Udsagn, sandhed og diskurser

 • Børn er kompetente, og er selv i stand til at bestemme

 • Den enkelte er ansvarlig for sig selv

 • Man skal spise 6 stk. grønt om dagen

 • Børn skal udvikle sig alderssvarende

 • Det er statens opgave at tage sig af de, der ikke kan tage sig af sig selv

 • Det er helt almindeligt at få en 30 års krise

 • Teenagere skal tage afstand fra deres forældre for at kunne blive sig selv

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Diskurs l.jpg

Diskurs

Diskurs er en måde, som sprog bruges på indenfor en given social praksis.

En bestemt måde at tale om og forstå verden på.

I-tale-sættelse

(Kirsten Beedholm)

Diskurs er en samling af udsagn –derbliver til måder at tale om viden på – på et bestemt historisk tidspunkt

(S. Hall, Foucault)

Diskurs er en måde at tale om (et udsnit) af verden på.

(Jørgensen og Phillips)

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Viden sprog identitet og handlem der l.jpg

Viden, sprog, identitet og handlemåder

 • Michel Foucault’s teori om diskursanalyse

 • Diskurs er en bestemt måde at tale om verden på

 • Viden som en diskursiv formation – bestemte talemåder knyttet til magt og subjektivitet, der ordner sig i en bestemt rækkefølge

 • Diskurser producerer subjektiveringsmuligheder

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Eks p subjektiveringsmuligheder og hvordan diskurser interpellerer subjektet l.jpg

Eks. På subjektiveringsmuligheder og hvordan diskurser interpellerer subjektet

 • Elev – lærer

 • Patient – læge

 • Klient – psykolog

 • Forbruger – marked

 • Basisbarn - ventelistebarn

 • Normal -afviger

 • Hvilke subjektiveringsmuligheder findes på dagtilbudsområdet – og hvilken magt relation giver det?

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Forskellige p dagogiske diskurser l.jpg

Forskellige pædagogiske diskurser

 • Almenpædagogisk diskurs

 • Specialpædagogisk diskurs

 • Socialpædagogisk diskurs

Almen

Special

Normalitet

homogen

social

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Lille velse l.jpg

Lille øvelse

 • Når vi studerer det afvigende,

 • Hvad er det der ekskluderer børn i vores dagtilbud?

 • Hvilke diskurser indskriver det sig i?

 • Hvad siger det om vores samfund?

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Tegn betydning mening l.jpg

Tegn, betydning, mening

Selvforvaltning

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Begreber i diskursteori l.jpg

Begreber i diskursteori

Mulighedsbetingelse – hvad er det, der har gjort det muligt, at tale om dette, på denne måde, på dette tidspunkt?

Subjekt

Subjektet skabes af og i diskursen. (Foucault)

Subjektiveringsmuligheder – de måder det er muligt at ytre/udfolde sig indenfor en given diskurs

Diskursstrategier – regelmæssige gentagende udsagn, positioner der stilles til rådighed og udelukker andre

Diskursanalyse er ikke interesseret i underliggende mening – kun fremtrædelse i sprog og tekst

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


Analyse af jeres tekster og fort llinger l.jpg

Analyse af jeres tekster og fortællinger

 • Hvordan tales der om social inklusion i jeres tekster?

 • Hvad er det for handlinger der beskriver social inklusion i jeres fortællinger?

 • Lav en liste over de ord der anvendes om social inklusion?

 • Se herefter på opsamlingspapiret!

diskurs og diskursanalyse.Ida Kornerup 2009


 • Login