Sistem spremljanja ESS skozi informacijski sistem ISARR Leon Devjak, Franci Košir, 4.12.2007 - PowerPoint PPT Presentation

Sistem spremljanja ESS skozi informacijski sistem ISARR
Download
1 / 22

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sistem spremljanja ESS skozi informacijski sistem ISARR Leon Devjak, Franci Košir, 4.12.2007. Vsebina:. Ključni doseženi cilji pri razvoju sistema ISARR v letu 2007: Prilagoditve sistema ISARR za NFP Izvedena I. faza modula za vnos podatkov (MVP) v okviru sistema ISARR za potrebe ESS

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sistem spremljanja ESS skozi informacijski sistem ISARR Leon Devjak, Franci Košir, 4.12.2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sistem spremljanja ess skozi informacijski sistem isarr leon devjak franci ko ir 4 12 2007

Sistem spremljanja ESS skozi informacijski sistem ISARRLeon Devjak, Franci Košir, 4.12.2007


Vsebina

Vsebina:

Ključni doseženi cilji pri razvoju sistema ISARR v letu 2007:

Prilagoditve sistema ISARR za NFP

Izvedena I. faza modula za vnos podatkov (MVP) v okviru sistema ISARR za potrebe ESS

Povezava sistema ISARR s sistemom APZnet pri ZRSZZ

Izvedba projekta z investicijsko dokumentacij za delovanje sistema ISARR v obdobju 2007-2010.

Predstavitev sistema ISARR.


Podro je delovanja

ISARR na enem mestu podpira spremljanje in izvajanje

vseh razvojnih programov oziroma razvojnih politik v državi

Področje delovanja

 • Viri financiranja in njihove napovedi,

 • Kategorije stroškov,

 • Fizični cilji (kvalitativni in kvantitativni),

 • Različne klasifikacije,

 • Teritorialne enote,

 • Državne pomoči,

 • Vloge udeležencev, ipd.


Na rtovanje na programski ravni

Načrtovanje na programski ravni

 • Nastavitve strukture, procesov, pravic dostopa in določene posebnosti razvojnih programov,

 • Vnos podatkov razvojnih programov v sistem ISARR (NSRO, OP-ji, ipd.),

 • Podpora procesu priprave in potrjevanja prednostnih usmeritev,

 • Prijava in potrjevanje instrumentov.


Izvajanje razvojnih programov

Izvajanje razvojnih programov

 • Nastavitve javnega razpisa (čas trajanja, administrativna ustreznost, kriteriji upravičenosti, merila izbora, ocenjevalna komisija, ipd.)

 • Prijava prijaviteljev preko interneta (E-prijava),

 • Vnos prijavljenih vlog, ocenjevanje in izbor,

 • Izpisi (poziv k dopolnitvam, sklep o potrditvi oziroma zavrnitvi, ipd.,

 • Dopolnitev podatkov o operaciji oziroma projektu,

 • Proces potrjevanja operacij oziroma projektov in izpis pogodb o sofinanciranju.


Potrjevanje operacije

Potrjevanje operacije


Izvajanje operacij oziroma projektov

Izvajanje operacij oziroma projektov

 • Vnos plačanih računov,

 • Vnos fizičnih dosežkov:

  • Lista prisotnosti (oseba, starost, spol, status, ciljna skupina, nacionalnosti, poklic, izobrazba, ipd.),

  • Lista izvajalcev,

  • Realizacija fizičnih ciljev.

 • Proces priprave in potrjevanje:

  • zahtevka za izplačilo iz proračuna RS,

  • zahtevka za povračilo v proračun RS,

  • zahtevka za plačilo iz proračuna EK,

  • zahtevka za vračilo v proračun EK.


Povezovanje isarr z drugimi sistemi oziroma registri

Povezovanje ISARR z drugimi sistemi oziroma registri

 • IS za pripravo proračuna (SAPPrA),

 • IS za izvrševanje proračuna (MFERAC),

 • IS organa za potrjevanje (IS-PA),

 • IS evropske komisije (SFC),

 • IS agentov (ZRSZ – APZ.net, JAPTI),

 • Register pravnih oseb (AJPES),

 • Centralni register prebivalstva (CRP),

 • Statistični urad.


Poro anje iz sistema isarr

Poročanje iz sistema ISARR

 • Pregledovanje v naprej pripravljenih poročil oziroma tabel iz spletnega modula za statusno poročanje,

 • Analitično več dimenzionalno pregledovanje agregatov in poizvedovanje po podrobnejših podatkih s posebnih orodjem ProClarity, v okviru modula za analize.


Revizijska sled sistema isarr

Revizijska sled sistema ISARR

 • Sledenje (kdo, kaj, kdaj in kje) vnosa, spremembe, brisanja in dodajanja podatkov,

 • Sledenje (kdo, kaj, kdaj in kje) vpogleda občutljivih osebnih podatkov.


Modularna zgradba sistema isarr

Modularna zgradba sistema ISARR

 • MAP – modul za analize podatkov (jedro sistema),

 • MRS – modul za referenčni sistem (načrtovanje na vseh ravneh, administracija, nastavitve),

 • MJR – modul za javne razpise,

 • MVP – modul za vnos podatkov,

 • MPP – modul za prenos podatkov,

 • MSP – modul za statusno poročanje.


Arhitektura isarr

MVP

ESS_APZ

IS-PA

AJPES

IS-SURS

APZ.net

URANUS

SAPPrA

CRP

MJR

MRS

MVP

E-prijava

MSP

RPARR

SFC07

MPP

MFERAC

Arhitektura ISARR

HKOM

DOSTOP DO HKOM

I N T E R N E T

Notranji IS.

JEDRO IS - PS

OLAP

MODULI

e-STORITVE

UPORABNIKI

ZUNANJI IS.

e-PRIJAVA

Neznani

prijavitelji

DMZ

e-POROČANJE

MAP

Upravičenci

e-TS

OU, PO,PT,

AG, NPU


Na rtovanje

Načrtovanje


Realizacija ciljev

Realizacija ciljev


Izvajanje

Izvajanje


Vnos ra unov

Vnos računov


Vnos oseb

Vnos oseb


Realizacija ciljev1

Realizacija ciljev


Zahtevek za izpla ilo

Zahtevek za izplačilo


Analiti ni pregled

Analitični pregled


Sistem spremljanja ess skozi informacijski sistem isarr leon devjak franci ko ir 4 12 2007

Hvala za vašo pozornost!Leon Devjak,

leon.devjak@gov.si

Franci Košir,

franci.kosir@gov.si


Sistem spremljanja ess skozi informacijski sistem isarr leon devjak franci ko ir 4 12 2007

Sistem ISARR-terminski načrt

 • Mejniki:

 • April 2008-podpis pogodbe z izvajalcem 3- letnega projekta

 • April 2008-vzpostavitev okolja za delovanje sistema (CPU, itd.)

 • April 2009 zaključek II. faze MVP

 • Oktober 2009 zaključek III. faze MVP


 • Login