Suomen akatemia 2011 tiede kasvuun
Download
1 / 43

Suomen Akatemia 2011: tiede kasvuun - PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Suomen Akatemia 2011: tiede kasvuun. Suomen Akatemia 2011: tiede kasvuun. Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Suomen Akatemia. Rahoitus. Rahoituksen haku ja hakemusten käsittely. Rahoituspäätökset. Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa. Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Suomen Akatemia 2011: tiede kasvuun

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Suomen Akatemia 2011: tiede kasvuun

Suomen Akatemia 2011: tiede kasvuun

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Suomen Akatemia

Rahoitus

Rahoituksen haku ja hakemusten käsittely

Rahoituspäätökset


Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa

Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa


T&k-toiminta Suomessa

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa

•Tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelee

noin 79 500 henkilöä

•T&k-rahoitus 6,9 mrd euroa

•Yritysten osuus 71 %

•T&k-panostus 3,9 % BKT:sta

•Julkisen t&k-rahoituksen osuus BKT:sta 1,09 %

•17 yliopistoa ja 25 ammattikorkeakoulua

•Yliopistoista valmistuu yli 1 600 tohtoria vuodessa

•Tutkijakoulujärjestelmään kuuluu 112

tohtoriohjelmaa


T&k-menot Suomessa 1991 - 2011

Tutkimus- ja kehittämismenot sektoreittain Suomessa 1991-2011

Yhteensä 6,9 mrd euroa

Lähde: Tilastokeskus, 2010


Valtion tutkimusmenot 2011

Valtion tutkimusmenot 2011

Yhteensä 2,065 mrd euroa

Lähde: Tilastokeskus2011


Julkinen t&k-rahoitus Suomessa 2000-luvulla

Julkinen t&k-rahoitus Suomessa 2000-luvun alussa

•Suomen kokonaistutkimuspanos kasvoi vuosittain keskimäärin 5 %. Vuonna

1999 se oli 3,9 miljardia euroa ja on vuonna 2010 noin 6,9 mrd. euroa. Kasvu

on tasaantunut.

• Valtion tutkimusrahoitus oli 1,3 miljardia euroa vuonna 2000 ja on 2,1 mrd. euroa

vuonna 2011

•Suomen Akatemian käytössä oleva rahoitus oli vuonna 2000 noin 154 miljoonaa

euroa ja on noin 384 milj. euroa vuonna 2010

•Akatemian ja Tekesin yhteenlaskettu rahoitus valtion tutkimusrahoituksesta oli

42 % vuonna 2000 ja on 46 % (940,2 milj. euroa) vuonna 2011

•Akatemia on ainoa julkisen tutkimusrahan saajaorganisaatio, jonka suhteellinen

osuus on kasvanut 2000-luvulla: 12 %:sta 19 %:iin


T&k-panostus eräissä OECD-maissa

Tutkimus- ja kehittämispanostus eräissä OECD-maissa

sekä Kiinassa ja Venäjällä (t&k-menojen osuus bkt:stä)

Lähde: OECD, Main Science and Technology Indicators, 9.2.2011 Tilastokeskus, 2011


Suomen tieteellisten julkaisujen määrä ja julkaisujen osuus

Suomalaisten tutkijoiden kansainväliset julkaisut vuosina 1991–2011

Lähde: Thomson Reuters, Web of science -tietokannat, 03. 02. 2011: SCI, SSCI, A&HCI


Suomen Akatemia

Suomen Akatemia

•Tehtävät

•Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä

•Myöntää rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen, tutkijakoulutukseen ja

tutkimusedellytysten kehittämiseen

•Kehittää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä

•Toimia asiantuntijaelimenä tiedepolitiikkaa koskevissa kysymyksissä

•Suorittaa muita tiedepoliittisia asiantuntijatehtäviä

•Neljä tieteellistä toimikuntaa, joiden toiminta kattaa kaikki tieteenalat

•Rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta noin 340 miljoonalla eurolla

vuonna 2011

•Akatemian tutkimusrahoituksella työskentelee vuosittain noin 5 000

henkilöä

•Akatemiassa työskentelee noin 160 henkilöä


Akatemian strategia 1/2

Suomen Akatemian strategia (1/2)

Suomen Akatemian visio:

•Tieteellisen tutkimuksen tärkein rahoittaja

•Keskeinen ja aktiivinen toimija kansallisessa tiede-

ja innovaatiojärjestelmässä

•Vahva vaikuttaja kansainvälisessä tiedepolitiikassa

Suomen Akatemian strategiset tavoitteet:

•Tutkimuksen vaikuttavuuden ja laadun

vahvistaminen

•Tieteellisen tutkimuksen aseman vahvistaminen

kansallisessa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmässä

•Suomen tieteen kansainvälisen aseman ja

vaikuttavuuden vahvistaminen


Akatemian strategia 2/2

Suomen Akatemian strategia (2/2)

Tutkimuksen vaikuttavuuden ja laadun vahvistamiseksi Akatemia edistää

•kansainvälisesti korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimusta sekä vetovoimaisten

tutkimusympäristöjen luomista

•tieteellisten läpimurtojen syntymistä

•uusia monitieteisiä ja tieteidenvälisiä tutkimusaiheita ja lähestymistapoja etsivää tutkimusta

Tieteellisen tutkimuksen aseman vahvistamiseksi kansallisessa tutkimus- ja

innovaatiojärjestelmässä Akatemia edistää

•korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen osuutta innovaatioihin tähtäävässä kehitystyössä

•rahoittamansa tutkimuksen tulosten ja asiantuntemuksen hyödyntämistä julkisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä

•hyvinvointia, sivistystä ja kulttuuria sekä taloudellista kilpailukykyä

Suomen tieteen kansainvälisen aseman ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi Akatemia korostaa

•tieteellisen tutkimuksen roolia ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisijana

•eurooppalaisen tutkimusalueen rakentamista tutkimuksen vahvuusalueilla

•suomalaisille tutkijoille kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia


Tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntemus

Suomen Akatemia tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana

•Tiedepoliittiset linjaukset ja kannanotot sekä

julkiseen tiedepoliittiseen keskusteluun

osallistuminen

•Hakemusten arviointi

•Tutkimuksen arviointi

•Tutkimusohjelmien arviointi

•Tieteen, tutkimuksen ja tieteenalojen arviointi

•Tieteen ja tutkimuksen ennakointi sekä

vaikuttavuuden analysointi

•Tiedeindikaattorit

•Eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen

tiedepolitiikkaan vaikuttaminen


Organisaatio (suppea)

Organisaatio


Organisaatio (laaja)

Organisaatio


Arviointitoiminta

Arviointitoiminta


Akatemian tutkimusrahoitus

Akatemian tutkimusrahoitus

•Rahoitus myönnetään isoina kokonaisuuksina

•Osana kaikkea tutkimusrahoitusta

•kansainvälisyys

•liikkuvuus

•tasa-arvo

•uudet tieteelliset avaukset

•Rahoituspäätösten perustana

•Tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirja

•puolueeton ja asiantunteva arviointi

•avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko

•hakijoiden tasa-arvoinen kohtelu

•kriteerit, prosessit ja päätökset julkisia


Tutkimusrahoituksen haku

Tutkimusrahoituksen haku

• Avoin kilpailu

• Rahoitus suunnataan parhaille tutkijoille ja lupaavimmille nuorille tutkijoille

• Perustuu tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteelliseen vertaisarviointiin sekä

tutkimus- ja tiedepoliittisiin linjauksiin

• Hakemuksia noin 1,4 miljardin euron arvosta vuonna 2010

• Hakemusten lukumäärästä laskettu hyväksymisprosentti alle 20 %:

tutkimusmäärärahahakijoista 18 % sai myönteisen päätöksen vuonna 2010,

haetusta rahoituksesta voitiin myöntää 16 %

• Rahoituspäätösten arvo yhteensä 324 miljoonaa euroa vuonna 2010

• Rahoitus on määräaikaista


Akatemian rahoitusmuodot

Akatemian rahoitusmuodot


Kansainvälistyminen ja tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen

Kansainvälistyminen ja tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen

Tuetaan kaikissa rahoitusmuodoissa, kuten

•Akatemiahankkeet

•Tutkimusohjelmat ja huippuyksikköohjelmat: ohjelmien

yhteishaut ja verkottuminen

•Finland Distinguished Professor -ohjelma

•Akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit

•Apurahat tutkijankoulutukseen EUI:ssa sekä

tutkijatohtori EUI:ssa

•ERA-NET-haut

•Tutkijoiden liikkuvuus ja muu kahdenvälisiin sopimuksiin

perustuva yhteistoiminta

•Kansainväliset yhteishankehaut ulkomaisten

rahoittajaorganisaatioiden kanssa


Akatemiahankkeet

Akatemiahankkeet

•Suomen Akatemian suurin ja keskeisin

rahoitusmuoto

•Edistävät tutkimuksen laatua, monimuotoisuutta ja

uusiutumiskykyä tarjoamalla mahdollisuuden

tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön

•Rahoitusta saavat korkeatasoiset tutkijat ja

tutkimusryhmät

•Ensisijaisesti ryhmät, jotka koostuvat jo

väitelleistä tutkijoista

•Palkkoihin

•Tarvikkeiden ja tutkimusvälineiden hankintaan

•Matkakuluihin

•Kansainväliseen yhteistyöhön


Mikä on tutkimusohjelma?

Tutkimusohjelmat

•Aiheeltaan tai ongelmanasettelultaan rajattuja, määräaikaisia ja johdettuja

tutkimushankkeiden kokonaisuuksia

•Tuovat lisäarvoa hankekohtaiseen erillisrahoitukseen verrattuna

•Omaavat useita tiedepoliittisia tavoitteita

•Tieteen tai yhteiskunnan kannalta tärkeän alan tutkimuksen tieteellisen

tason nostaminen

•Tutkimus- tai tieteenalan kehittäminen

•Hajallaan olevan tutkimuskapasiteetin kokoaminen

•Monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden edistäminen

•Yhteistyö tutkijoiden, rahoittajien ja tutkimustulosten

hyödyntäjien välillä

•Edistävät kansainvälistä yhteistyötä

•Ohjelmien kansainvälinen verkottaminen

•Yhteisrahoitteiset kansainväliset ohjelmat


Käynnissä olevat tutkimusohjelmat

Käynnissä olevat tutkimusohjelmat vuonna 2011

•Kestävä tuotanto ja tuotteet, KETJU (2006–2013)

•Kestävä energia, SusEn (2008–2012)

•Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus, WORK (2008–2011)

•Jokapaikan tietotekniikka ja monimuotoinen viestintä, MOTIVE (2009–2012)

•Kansanterveyden haasteet, SALVE (2009–2012)

•Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät, FOTONIIKKA (2010–2013)

•Laskennallisten tieteet, LASTU (2010–2015)

•Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys, SKIDI-KIDS (2010–2014)

•Ilmastonmuutos - vaikutukset ja hallinta, FICCA (2011–2014)

Haettavana asumista koskeva tutkimusohjelma ASU – Asumisen tulevaisuus (2011–2015). Lisäksi Akatemia osallistuu yhteiseurooppalaiseen Itämeri-tutkimusohjelmaan (2010–2016).


Strategia

Kansalliset tutkimuksen huippuyksiköt

Tavoitteet

•Tutkimuksen laatutason nostaminen

•Tutkimuksen kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen sekä

näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen

•Huippututkimuksen integrointi osaksi tutkimus-, koulutus- ja

teknologiapolitiikkaa

•Korkeatasoiset, luovat ja tehokkaat tutkimus- ja tutkijankoulutusympäristöt

Edellytykset

•Koostuu yhdestä tai useasta korkeatasoisesta tutkimusryhmästä

•On alansa kansainvälisessä kärjessä tai lähellä sitä

•Omaa selkeät yhteiset tutkimukselliset päämäärät ja yhteisen johdon

Neljä huippuyksikköohjelmaa vuodesta 2000 alkaen

•2000–2005 (26 huippuyksikköä); 2002–2007 (16 yksikköä);

2006–2011 (23 yksikköä); 2008–2013 (18 yksikköä)

•Tulossa huippuyksikköohjelma 2012–2017

Lisäksi pohjoismaisia huippuyksiköitä kolme


Huippuyksikköohjelmilla

Huippuyksikköohjelmilla

•Luodaan toimintaedellytyksiä tutkimusryhmien yhteenliittymille

•Mahdollistetaan tieteellisten läpimurtojen saavuttaminen tieteen-

ja tutkimusalojen rajapinnoilla

•Tehostetaan tutkimusinfrastruktuurien käyttöä

•Verkotetaan huippuyksiköitä kansallisesti ja kansainvälisesti

•Kehitetään ja tuetaan tutkimusyhteistyötä parhaiden kansainvälisten

tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa

•Edistetään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

•Vaikutetaan suomalaiseen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmään

•Edistetään huippuyksikön ja sen taustaorganisaatioiden

strategioiden yhteensopivuutta

•Nostetaan suomalaisen tutkimuksen laatutasoa ja kansainvälistä

kilpailukykyä, näkyvyyttä ja arvostusta


2006 - 2011

Kansallinen tutkimuksen huippuyksikköohjelma 2006–2011


2008 - 2013

Kansallinen tutkimuksen huippuyksikköohjelma 2008–2013


Akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat

Akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat

•Akatemiaprofessori (41 henkilöä)

•Huippututkija, joka vaikuttaa tutkimuksen edistymiseen oman

tutkimusalansa piirissä

•Toteuttaa tutkimussuunnitelmaansa ja johtaa tutkimusryhmäänsä

•Ohjaa nuoria tutkijoita sekä antaa tutkimustyöhön liittyvää opetusta

•Enintään viideksi vuodeksi kerrallaan

•Akatemiatutkija (282 henkilöä)

•Määräaikainen mahdollisuus pätevöitymiseen ylimpiin tutkijan tehtäviin

tai muihin asiantuntijatehtäviin

•Tohtori, joka tutkinnon jälkeen on harjoittanut menestyksekästä

tieteellistä työtä ja julkaisutoimintaa

•Suunnitelman mukaista itsenäisenäistä tieteellistä työskentelyä

•Oman tutkimusalan opetusta ja opinnäytetyön ohjausta

•Enintään viideksi vuodeksi


Tutkijatohtori

Tutkijatohtori

•Tutkija, joka on äskettäin väitellyt ja pätevöityy

ammattitutkijaksi

•Enintään 4 vuotta tohtoriksi tulemisesta

•Toteuttaa omaa tutkimussuunnitelmaa, ohjaa

opinnäytetöitä ja opettaa

•Rahoitukseen sisältyy hakijan palkkaus- ja

tutkimuskuluja

•Kolmivuotinen kausi


Tohtoriohjelmat

Tohtoriohjelmat

•Pohjautuu tutkijakoulujärjestelmään, jossa Suomen Akatemialla on

•päätöksenteko

•kehittämis- ja seurantatehtävät

•112 tohtoriohjelmaa:

•paikallisia ohjelmia noin 15 %, kansallisia verkosto-ohjelmia noin 85 %

•1600 okm-palkallista tohtoriohjelmapaikkaa ja 4 800 muutaopiskelijapaikkaa

•koulutettavista ulkomaalaisia noin 16 %

• uusista tohtoreista noin 50 % valmistuu tohtoriohjelmista

•Nelivuotinen tohtoriohjelmarahoitus – haku 2 vuoden välein:

•okm: noin 46 milj. euroa/v. (palkat)

•Akatemia: noin 5 milj. euroa/v. (määräraha)

•Akatemia rahoittaa tohtoriohjelmien toimintaa. Lisäksi Akatemian

rahoittamien tutkimusprojektien väitöskirjatyöntekijöitä on mukana

tohtoriohjelmissa.

•Isäntäyliopistot vastaavat ohjaaja- ja opettajaresursseista


Tohtorinkoulutusohjelman linjaukset ja kehittämistavoitteet

Tohtoriohjelmien linjaukset ja kehittämistavoitteet

•Jatkokoulutuksen suunnitelmallisuuden lisääminen ja laadun parantaminen

•Väitöskirjatyöhön käytetyn ajan lyhentäminen ja väittelyiän alentaminen

•Tutkimustyön ohjausvastuun selkiyttäminen ja seurantaryhmäkäytänteiden

omaksuminen

•Kansainvälisen, kansallisen ja sektoreiden välisen yhteistyön ja verkottumisen

sekä liikkuvuuden lisääminen

•Ulkomaisten tohtorikoulutettavien määrän kasvattaminen 20 %:iin

•Tohtorikoulutettavien urasuunnittelun ja -ohjauksen tehostaminen

•Ohjelman rakenteellinen kehittäminen

•Tutkijanuran houkuttelevuuden lisääminen

•Isäntäyliopiston tutkimusstrategian ja profiloitumisen tukeminen

•Tohtoreiden suhteellisen osuuden nostaminen 20 %:iin tutkijakunnasta

vuoteen 2020 mennessä

•Yliopiston ulkopuolella työskentelevien tohtoreiden määrän kasvattaminen


Tutkijanuran neliportaisuus

Tutkijanuran neliportaisuus

•Akatemiaprofessori / Professori / Tutkimusjohtaja

•Tehtävät ovat laaja-alaisia ja kaikkein vaativimpia tutkimus- ja opetustehtäviä

•Tehtävää hoitava henkilö on alansa tieteellinen ja akateeminen johtaja

•Akatemiaprofessori myötävaikuttaa tutkimuksen edistymiseen omalla tieteenalallaan

•Professuuri on toistaiseksi voimassa oleva

•Akatemiatutkija / Ryhmänjohtaja

•Tutkijat ovat itsenäisiä, akateemiseen johtajuuteen kykeneviä tutkimuksen ja koulutuksen

ammattilaisia

•Akatemiatutkijalta edellytetään menestyksekästä ja korkeatasoista tieteellistä työskentelyä

•Tehtävät ovat määräaikaisia tai toistaiseksi voimassaolevia

•Tutkijatohtori

•Kelpoisuusvaatimuksena on äskettäin suoritettu tohtorintutkinto

•Tehtävä on määräaikainen (3–5 vuotta) ja luonteeltaan itsenäinen

•Tohtorikoulutettava

•Kelpoisuusvaatimuksena on yleensä ylempi korkeakoulututkinto

•Tehtävä on määräaikainen (noin 4 vuotta)

•Tutkijat tekevät pääsääntöisesti väitöskirjatyötään


FiDiPro

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro)

•Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma ulkomaisten tai

ulkosuomalaisten huippututkijoiden työskentelyyn Suomessa

•Tavoitteet:

•Vahvistaa Suomen tieteellistä ja teknologista osaamista

•Kansainvälistää suomalaista tutkimusjärjestelmää

•Tuottaa lisäarvoa kansalliselle innovaatiojärjestelmälle

•Tukea yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimuksellista profiloitumista

•Tieteellisesti, teknologisesti ja teollisesti merkittäville aloille

•Hakijana suomalainen yliopisto tai tutkimuslaitos

•Rahoitus myönnetään kilpailuun perustuen ja määräajaksi

•Akatemia on rahoittanut 35 vierailevaa FiDiPro-professoria ja

Tekes 35 professoria sekä 11 FiDiPro-tutkijaa


Hakemusten käsittelyprosessi

Rahoitushakemusten arviointi- ja päätösprosessi


Arviointiperusteet

Hakemusten arviointiperusteet

•Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja

innovatiivisuus

•Hakijan / tutkimusryhmän pätevyys

•Tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus

•Tutkimuksen yhteistyösuhteet

•Tutkimushankkeen merkitys ammattimaisen

tutkijanuran edistämiselle ja tutkijankoulutukselle

•Muut Akatemian hyväksymät tutkimuspoliittiset

tavoitteet


Rahoituspäätöksiin vaikuttavavia tekijöitä

Rahoituspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä tieteellisen laadun lisäksi

•Akatemian tutkimuspoliittisia tavoitteita

•nuorten ja naisten tutkijanuran edistäminen

•sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tutkimuksessa

•tutkimuksen monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden edistäminen

•luovien tutkimusympäristöjen kehittäminen

•tutkimuksen kansainvälistäminen

•laajempien tutkimuskokonaisuuksien toteuttaminen

•tutkijoiden liikkuvuuden edistäminen

•strategisen huippuosaamisen keskittymiä palvelevan tutkimuksen edistäminen

•Rahoitusmuotokohtaisia tavoitteita

•tutkimusohjelmien erityistavoitteet

•huippuyksiköiden tukeminen

•Muita tekijöitä

•tutkimusympäristön laatu

•Akatemialta tai muualta saatu tutkimusrahoitus

•hakijan kyky hallita tutkimusvaroja

•hyvä tieteellinen käytäntö (ml. eettiset kysymykset) ja aineettomat oikeudet


Rahoituspäätökset 1995–2010

Suomen Akatemian rahoituspäätökset vuosina 1995–2010


Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätökset 2010

Yhteensä 324 milj. euroa


Päätösten jakautuminen toimikuntien toimialoille 2010

Suomen Akatemian rahoituspäätösten jakautuminen

toimikuntien toimialoille 2010


Toimikunnittain 1995–2010

Suomen Akatemian rahoituspäätösten jakautuminen toimikuntien

toimialoille 1995–2010


Suorituspaikoittain 2010

Suomen Akatemian rahoituspäätökset suorituspaikoittain 2010

Yhteensä 324 milj. euroa


Yliopistoittain 2010

Suomen Akatemian rahoituspäätökset yliopistoittain 2010


Hakupaine yleisessä tutkimusmäärärahahaussa

Myönteisten päätösten osuus

(esimerkkinä yleinen tutkimusmäärärahahaku 2000–2010, %)


Lisätietoja

Suomen Akatemia toimii tieteen parhaaksi

Lisätietoja:

•www.aka.fi: Akatemiasta

•www.research.fi: tiedepolitiikasta

•www.apropos.fi: tieteestä ja tutkimuksesta

•www.tietysti.fi: tieteestä kansantajuisesti

•www.euraxess.fi: tutkijoiden liikkuvuudesta

KIITOS!


ad
  • Login