Syndrom diabetick nohy mo nosti prevence diagnostiky a l by
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Syndrom diabetické nohy: možnosti prevence, diagnostiky a léčby PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Syndrom diabetické nohy: možnosti prevence, diagnostiky a léčby. as. MUDr. Pavlína Piťhová. Syndrom diabetické nohy. postižení nohy distálně od kotníku > 25% diabetiků závažnými následky jsou gangrény (4-10%, tj.20x více než nediabetici)

Download Presentation

Syndrom diabetické nohy: možnosti prevence, diagnostiky a léčby

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Syndrom diabetické nohy:možnosti prevence, diagnostiky a léčby

as. MUDr. Pavlína Piťhová


Syndrom diabetické nohy

postižení nohy distálně od kotníku

> 25% diabetiků

závažnými následky jsou gangrény (4-10%, tj.20x více než nediabetici)

nutnost amputace 0,5-1% (30x více než nediabetici)

diabetická neuropatie

diabetická angiopatie (ischémie tkání)

porucha pohyblivosti kloubů (limited joint mobility)

na obtížném hojení ran se podílí infekce


Z kolika kostí se skládá chodidlo?

funkce kloubů spojujících 26 kostí, 33 kloubů, 107 šlach, 33 svalů, síť nervů a cév

chodidlo – 3 části – pata, střední a přední část

chůze = výsledek harmonického vztahu mezi nervy a svaly v návaznosti na funkci skeletu


Ulcerace

fokální ztráta kožní bariéry, někdy i s erozí podkožní tkáně

v těžších případech poškození hlubších struktur, především šlach, svalů a kostí

za normálních okolností se poměrně snadno hojí

situace se mění v okamžiku porušeného prokrvení, průniku infekce nebo opakovaného či kontinuálního zraňování tkání při sníženém vnímání bolesti


Co je u diabetiků jinak:

změna metabolismu kůže (↑glu)

snížení činnosti potních a mazových žláz! (ovlivňuje změnu hydratace kůže a antimikrobiální působení lipidové vrstvy na povrchu) – vede k pomnožení kožní mikroflóry a možnosti uplatnění fakultativních patogenů + fragilita kůže

glykace vazivových struktur - ↑ tuhost vaziva

snížení buněčné imunity (↓ funkce bílých krvinek)

změny biomechaniky nohy (neuropatie!), větší obvod v oblasti MTP kloubů

atrofie tukových polštářků v MTP oblastech


Syndrom diabetické nohy Etiopathogeneze

populace značně heterogenní

periferní neuropatie (senzorická…autonomní…motorická)

snížení dotykového, vibračního, tepelného čití

porucha biomechaniky chůze

změny regulace kapilárního průtoku „pseudohypoxie“

změny činnosti potních a mazových žláz

angiopatie – ischemická choroba tepen dolních končetin – cca u 50% případů, významně zhoršuje hojení

infekce – významně zhoršuje hojení


Syndrom diabetické nohy – vyvolávající příčiny ulcerací

Nesprávná obuvs následnými otlaky – až v 80%

Popáleniny

Drobné úrazy a dekubity (při chůzi naboso, při pádech, při nesprávně provedené pedikúře a při dekubitech vznikajících při chůzi s cizím předmětem uvnitř obuvi)

Ragády

Plísňové infekce, panaricia


Klinické vyšetření – určení, zda je pacient v riziku…a jak velkém nebo co k ulceraci vedlo

Inspekce – pohled

Palpace – pohmat

Neurologické vyšetření

Základní vyšetření prokrvení

Vyšetření obuvi, v které pacient přišel

Všeobecné další vyšetření – metabolická kompenzace, nutrice, lipidogram…


1/ Pohled – inspekce: Systematicky prohlížíme obě nohy a porovnáváme je

 • Kůže – barva, kvalita, známky poškození, ragády, oděrky, změny barvy – pigmentace, stav kožních adnex – ochlupení, nehty


Pohled – inspekce: Systematicky prohlížíme obě nohy a porovnáváme je

Pátráme po přítomnosti deformit:

 • Kladívkové prstce

 • Vbočené palce

 • Propadnutí příčné klenby – atrofie tukových polštářků v MTP oblasti!

 • Charcotovaosteoartropatie


2/ Pohmat – palpace: Systematicky palpujeme obě nohy a porovnáváme je

 • Teplota kůže – zvýšená teplota značí možnost přítomnosti

  • Infekce

  • Zlomeniny

  • Charcotovy osteoartropatie…

 • …ale také může znamenat erysipel(růže), zánět žil, dnu…

Periferní pulzace – ATP, ADP

nepřítomnost pulzací může znamenat ischémii…


3/ Neurologické vyšetření

anamnéza neuropatických bolestí

anamnéza snížené citlivosti nohou

ladička/neurothesiometr

monofilamenta

štětička

teplo/chlad


4/ Základní vyšetření prokrvení:

pohmat – pulzace

periferní tlaky

fotopletysmografie

„kapesní“ Doppler


Přítomná ulcerace

Neuropatická noha

Ischemická noha


Léčba neuropatických ulcerací

optimální kompenzace diabetu

odlehčení nohy, tj. odstranění tlaku na ulceraci

léčba infekce- širokospektrá antibiotika -

lokální léčba- systematické čištění rány

volba vhodného krytí- podporačištění rány, granulace a epitelizace, zásada „vlhkého hojení“, bráníme vysýchání rány


Léčba ischemických/neuroischemických ulcerací

zlepšit krevní zásobení – revaskularizace – PTA nebo by-pass - lze zachránit končetinu až v 90%

zakazujeme kouření, léčíme hypertenzi a dyslipidémii

co nejlepší kompenzace DM

Lokální léčba, oddělovat prsty – gáza, prstové ponožky

Velmi pečlivé a trpělivé čištění a ošetřování rány


Ulcerace: co teď?

Ulcerace je „zlomovou“ příhodou, mezníkem u pacienta se syndromem diabetické nohy – rozvojem ulcerace vstupuje do st.3

Cesta k amputaci = neuroischemické s těžkou ischémií; diabetická noha u pacientů se selháním ledvin; neuropatická, pokud je podceněna

Cesta k vyhojení – vyžaduje velmi rychlý a aktivní přístup, minimalizace infekce a architektury nohy


Noha ve vysokém riziku vzniku ulcerace

Vyžaduje multidisciplinární přístup

 • „mechanická“ kontrola – obuv, ponožky, ovlivnění přítomných deformit, hyperkeratóz, suché lomivé kůže a ragád

 • vaskulární (cévní) kontrola – rozhodování o případné revaskularizaci

 • metabolická kontrola – cukr, krevní tlak, krevní tuky a cholesterol, nekouření…

 • edukace


Výběr obuvi

 • tuhá podrážka mezi patou a metatarzofalangeálními klouby, umožňující souhyb s flexí nohy, „rocker sole“, odval

 • pružná vložka, tlumící nárazy a přizpůsobí se deformitám

 • podpatek maximálně 2 cm

 • rovný mediální okraj k zabránění vzniku vbočených palců a stlačení prstů

 • dostatek prostoru ve špičce

 • dostatečně dlouhé a široké, prodyšné

 • optimálně i s protiplísňovou úpravou, neměly by mít vnitřní švy


Stupeň 2: výběr obuvi

Požadavky splňuje i sportovní obuv – především pro mladé pacienty

Tuhá podrážka – prevence propíchnutí!

Adjustabilní zapínání v případě otoku

Střídat obuv, nenosit 2dny po sobě stejnou

Pantofle nevhodné i pro domácí obutí

Pravidelné kontroly obuvi!!


Edukace: prevence vzniku defektu:

Riziko vzniku defektu při fitness aktivitách!! (Moderní léčba diabetes mellitus“ – pohyb, pohyb, pohyb a dieta!)

Nutno doporučovat vhodné obutí a aktivity bez zatížení planty (spinning, veslařské trenažéry, plavání…)


 • Login