Vammaisuuden m rittelyn malleja
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Vammaisuuden määrittelyn malleja PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vammaisuuden määrittelyn malleja. Lääketieteellinen malli Sosiaalinen malli Biopsykososiaalinen malli. Lääketieteellinen malli. Sairas, sairaalloinen Heikko ja hauras Tarvitsee hoitoa tai kuntoutusta Jalka, käsi, näkö tai jotakin muuta puuttuu

Download Presentation

Vammaisuuden määrittelyn malleja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vammaisuuden m rittelyn malleja

Vammaisuuden määrittelynmalleja

Lääketieteellinen malli

Sosiaalinen malli

Biopsykososiaalinen malli


L ketieteellinen malli

Lääketieteellinen malli

 • Sairas, sairaalloinen

 • Heikko ja hauras

 • Tarvitsee hoitoa tai kuntoutusta

 • Jalka, käsi, näkö tai jotakin muuta puuttuu

 • Ei osaa kävellä, ei osaa puhua, ei pysty näkemään

 • Epäonninen

 • Terveyslautakunnalle kuuluva asia


Sosiaalinen malli

Sosiaalinen malli

 • Henkilö

 • Yhteisön jäsen

 • Isä, äiti, veli, serkku, ystävä

 • Saattaa tarvita erityishuomiota, mutta ei ole sairas

 • Puhuu omasta puolestaan

 • Tietää mitä haluaa

 • Oikeutettu hyvään elämänlaatuun

 • Vammaisuus aiheutuu fyysisistä ja asenteellisista esteistä


L ketieteellisen ja sosiaalisen mallin vaikutuksia liikunnanopetukseen

Lääketieteellinen malli

Terapeuttinen ja kuntouttava

Erotetaan ja eristetään

Lääketieteen ammattilainen luo liikuntaohjelman

Sosiaalinen malli

Voimaannuttava ja itsemääräävä

Integraatio ja inkluusio

Monitieteellinen ryhmä yhdessä erityistä tukea tarvitsevan henkilön kanssa luo yksilöllisen liikuntaohjelman

Lääketieteellisen ja sosiaalisen mallin vaikutuksia liikunnanopetukseen


Vammaisuuden m rittelyn malleja

ICF

 • International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO 2002; suomennettu 2004)

 • ”Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus”

 • Tavoite: tarjoaa yhtenäisen sanaston ja viitekehyksen toiminnallisen terveyden kuvaamiseen

 • Biopsykososiaalinen malli


Icf biopsykososiaalinen malli

ICF - Biopsykososiaalinen malli

 • Vammaisuus universaalina inhimillisenä kokemuksena

 • Viitekehys/työkalu mittaamaan yhteiskunnassa toimimista

 • Toiminta on tärkeää hoidon suunnittelussa, mutta myös yleisen terveyden arvioinnissa ja politiikan kehittämisessä

 • Kohdistaa huomion vamman syistä vaikutukseen

 • Kontekstuaaliset tekijät


Icf biopsykososiaalinen malli1

ICF – Biopsykososiaalinen malli

Viitekehys, jokakeskittyyterveydenosatekijöihintaudin/vammanseuraustensijaan – positiivinenjarakentava


Icf suomessa

ICF Suomessa

 • Ohjeistaa moniammatillista työnjakoa, mutta ei tarjoa suoranaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä

 • ”Yhteinen kieli” palveluiden kehittämisessä, väestötutkimuksissa ja toimintakyvyn kliinisissä tutkimuksissa

 • Myös kasvatuksen ja kuntoutuksen määrittelyissä korostetaan osallistumista aiempaa enemmän


Icf k sitteellinen malli

ICF: Käsitteellinen malli

Toimintakyky sisältää kaikki kehon toiminnot, suoritukset ja osallistumisen toimintaan

Toimintarajoitteet sisältävät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset rajoitteet, jotka voivat olla pysyviä tai tilapäisiä


Icf n osatekij t

Kehontoiminnot

Suoritukset

&

osallistuminen

Ympäristö- & yksilötekijät

Toiminnot

Rakenteet

Kyvykkyys

Suorituskyky

Rajoitukset

Helpottavattekijät

ICF:n osatekijät


Icf k sitteellinen malli1

ICF: Käsitteellinen malli

Terveydentila

(häiriö/sairaus)

Suoritukset

(Rajoitukset)

Kehontoiminnot

& ruumiinrakenteet

(Vammat)

Osallistuminen

(Rajoitukset)

Ympäristö-tekijät

Yksilö-tekijät


Kehon toiminnot ruumiinrakenteet

Kehon toiminnot & ruumiinrakenteet


Suoritukset ja osallistuminen

Suoritukset ja osallistuminen

1Oppiminenjatiedonomaksuminen

2Yleisettehtävätjavaatimukset

3Kommunikaatio

4Liikkuminen

5Itsestähuolehtiminen

6Kotiinjaasumiseenliittyvätasiat

7Ihmistenvälinenvuorovaikutus

8Suuretelämänalueet

9Yhteiskunta; sosiaalinenjakunnallinenelämä


Kontekstuaaliset tekij t

Yksilö

Sukupuoli

Ikä

Muu terveydentila

Selviytymiskeinot

Sosiaalinen tausta

Koulutus

Ammatti

Edeltävät kokemukset

Luonne

Ympäristö

Välineet

Luonnollinen ympäristö

Tuki ja ihmissuhteet

Asenteet

Palvelut, järjestelmät ja toimintaperiaatteet

Kontekstuaaliset tekijät


Icf luokituksen perusteet

Toimiva ihminen - ei pelkästään vammainen henkilö

Universaali malli - ei vähemmistöjä koskeva malli

Yhdistävä malli - ei pelkästään lääketieteellinen tai sosiaalinen malli

Interaktiivinen malli - ei lineaarisesti etenevä malli

Huomioi koko kontekstin - eipelkkää henkilöä

Kulturaalisesti muokattavissa - ei vain länsimainen konsepti

Toimii käytännössä - ei perustu vain teoriaan

Kattaa koko elämänkaaren - ei vain aikuiskeskeinen

ICF-luokituksen perusteet


L hteet

Lähteet

 • Rintala, P., Huovinen, T. & Niemelä, S. (2012): Soveltava liikunta. Helsinki: Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168.

 • Sherrill C. (2004) Adapted physical activity, recreation, and sport : crossdisciplinary and lifespan. London : Boston : McGraw-Hill. 6th Ed

 • Swain, J., French, S. & Cameron, C. (2003) Controversial issues in a disabling society. Buckingham ; Philadelphia, PA : Open University Press

 • Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL). ICF – toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. <www.thl.fi>

 • WHO (2002) Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF.


 • Login