Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet - PowerPoint PPT Presentation

Tanker til den regionale samlingen for oppl ringsprogrammet
Download
1 / 13

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet. Noen tall om kommunen. Innbyggere: 42.000 (stigende) Fødsler per år: ca. 500, 400 av de gravide går til jordmor; flere unge gravide Ca 10.000 innbyggere under 20 år 8 oppvekstområder. Organiseringen av kommunen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tanker til den regionale samlingen for oppl ringsprogrammet

Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet


Noen tall om kommunen

Noen tall om kommunen

 • Innbyggere: 42.000 (stigende)

 • Fødsler per år: ca. 500, 400 av de gravide går til jordmor; flere unge gravide

 • Ca 10.000 innbyggere under 20 år

 • 8 oppvekstområder


Organiseringen av kommunen

Organiseringen av kommunen

Forsterket Barn og Familieteam (Modellkommuneforsøk)

Arendalsmodellen: Tjenestene er organisert i 8 Oppvekst-områder rundt 8 1-10 skoler


Organiseringen av modellkommunearbeidet

Organiseringen av modellkommunearbeidet

 • Styringsgruppe

 • Referansegruppe

 • Arbeidsgruppe: Forsterket Barne- og Familieteamet


Status som modellkommune

 • Det har vi fått til:

  • Arbeidet er kjent i det øvrige hjelpeapparatet

  • Bedre samarbeid mellom jordmor, helsesøster, barnevern og psykisk helsevern både barn og voksne (inkludert spesialisthelsetjeneste)

  • Informasjon til og samarbeid med barnehagene

  • Veiledning av involverte tjenester

  • EPDS: godt implementert

 • Vi jobber med:

  • Modellering av eksisterende tilbud og rutiner

  • Milepælsplan

  • Opplæringspakke

Status som modellkommune


Status kartlegging

Status kartlegging


Status kartlegging1

Status kartlegging

 • Veiledning på plass for EPDS og TWEAK samlet gjennom BUFETAT

 • Samarbeid med legene: ikke på plass

 • Tverrfaglige samarbeidsrutiner:Uløst problem med gradering av vansker.For ”tunge saker” har rutinene vært på plass:


Status kartlegging2

Status kartlegging

 • I lettere saker:

 • Helsesøstre og jordmødre tilbyr støttesamtaler (EPDS)

 • Barne- og Familieteamet støtter helsesøstre og jordmødre ved behov

 • Drøftning i Forsterket Barne- og Familieteam


Tilbud n r vi avdekker problemer

Tilbud når vi avdekker problemer

 • Psykiatrisk sykepleier, helsesøster, jordmor, barnevern, ppt, barne- og Familieteam og kombinasjoner av disse

 • God samhandling med spesialisthelsetjenesten

 • Vi får til et helhetlig og systematisk tilbud der og da, men har utfordringer med å sikre langsiktighet


Utfordringer videre

Utfordringer videre    

 • Finne flere gode tiltak

 • Langsiktighet

 • Implementering og strukturendringer parallelt med andre prosesser, som implementering av samhandlingsreformen og omstrukturering av oppvekstsektoren i kommunen


 • Login