Rolnictwo bran a przysz o ci wyzwania strategie odpowiedzialno wroc aw 29 listopada 2013
Download
1 / 42

Prof. Dr. Johannes Holzner - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Rolnictwo - branża przyszłości Wyzwania, Strategie, Odpowiedzialność Wroc ł aw, 29. listopada 2013. Prof. Dr. Johannes Holzner. Zbiory kukurydzy naciskają na ceny . AZ 04.11.2013 Zaczyna brakować pszenicy . AZ 04.11.2013 M ATIF włącza bieg wsteczny . AZ 24.10.2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prof. Dr. Johannes Holzner' - conway


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rolnictwo bran a przysz o ci wyzwania strategie odpowiedzialno wroc aw 29 listopada 2013

Rolnictwo - branża przyszłościWyzwania, Strategie, OdpowiedzialnośćWrocław, 29. listopada 2013

Prof. Dr. Johannes Holzner


Najnowsze doniesienia z czasopism rolniczych

Zbiory kukurydzy naciskają na ceny. AZ 04.11.2013

Zaczyna brakować pszenicy. AZ 04.11.2013

MATIFwłącza bieg wsteczny. AZ 24.10.2013

Australijskie zapasy cierpią. AZ 24.10.2013

Rzepak – wysokie loty przed upadkiem? DLG 11/2013

Nawozy – kupować teraz! DLG 11/2013

Najnowsze doniesienia z czasopism rolniczych


Konkurencyjno w aspekcie

wyzwań

strategii

odpowiedzialności

Konkurencyjność w aspekcie:
M onachium i r egion

Monachium i region


Zboża: Produkcja światowa i regionalna w 2012r.

Quelle: LfL Agrarmarkt, 2012; Agrarwirtschaft 2012


Eksport z usa

Eksport z USA

Japan

USA

Korea

Mexiko

Ägypten

Venezuela

Nigeria

Quelle: Santer, Kammermeier, Kügel, Duller 2009


E ksport z kraj w eu 27

Eksport z krajów EU-27

Tunesien

Iran

Libyen

Algerien

Ägypten

Quelle: Santer, Kammermeier, Kügel, Duller 2009


Koszty transportu

Koszty transportu

Zboże

Magdeburg – Port w Hamburgu(transport samochodowy): 16,- €/t

Magdeburg – Port w Hamburgu(transport rzeczny): 6,- €/t

US-Golfküste – Egipt: 21,- €/t

Argentyna – Hiszpania: 32,- €/t

Ukraina – Hiszpania: 14,- €/t

Quelle: DLG Mitteilungen, 12/2011


Por wnanie wiatowej produkcji zb efektywno ekonomiczna pszenicy

Porównanie światowej produkcji zbóż – efektywność ekonomiczna pszenicy

Quelle: IMA Holzner et al, 2013


R zepak i s oja

R ekonomiczna pszenicyzepak i soja


Światowa i regionalna produkcja nasion roślin oleistych ekonomiczna pszenicyw 2012r.

Quelle: USDA


Kalendarz zbior w s oj a

Kalendarz zbiorów ekonomiczna pszenicy- soja


Eksport z usa1

Eksport z ekonomiczna pszenicyUSA

Kanada

EU 27

Japan

USA

China

Mexiko

Indonesien


E ksport z bra zylii

E ekonomiczna pszenicyksport z Brazylii

EU 27

Korea

Iran

China

Thailand

Brasilien

Quelle: Santer, Kügel, Kammermeier, Duller, 2009


Wiatowa i regionalna produkcja mleka kraje o najwi kszej produkcji mleka

150 ekonomiczna pszenicy

140

sonst.

19,6

IE

5,5

RO

6,0

ES

7,2

100

NL

10,9

91,0

IT

11,1

77,5

PL

11,8

UK

14,6

50

25,1

FR

31,9

28,8

27,0

23,5

15,1

13,8

10,7

10,1

10,0

28,2

DE

8,3

8,1

8,0

6,7

6,0

5,1

0

IN

US

RU

PK

CN

BR

NZ

UA

TR

AU

MX

JP

AR

CA

CO

IR

BY

EU-27

Światowa i regionalna produkcja mleka Kraje o największej produkcji mleka

Produkcja w mln t

Quelle: Isermeyer, 2007


Weltweite und regionale erzeugung ver nderungen in der milchproduktion 2000 2012

Światowa i regionalna produkcja mleka ekonomiczna pszenicyZmiany w produkcji mleka 2000-2012

Weltweite und regionale Erzeugung Veränderungen in der Milchproduktion 2000-2012

roczna stopa wzrostu

w %

spadek

bez zmian

wzrost

<=-5.0

>-5.0<=-2.5

>-0.5<=0.5

>0.5<=2.5

>2.5<=5.0

>5.0


Struktur ekonomiczna pszenicya stad trzody chlewnej

w Niemczech

Quelle: Stat. Bundesamt


Strategie

Strategie ekonomiczna pszenicy


Zakupy i sprzeda surowc w

Ocena aktualnej sytuacji podażowej ekonomiczna pszenicy:

Światowe zapasy – światowe zużycie

> 18% rocznego zużycia zbóż w magazynach = rynki światowe dobrze zabezpieczone, ceny niskie, małe wahania.

< 18%: Wahania popytu i podaży można jeszcze zniwelować. Nerwowość rynków.Wzrost cen.

< 15%: Panika krajów– importerów.Małe i średnie kraje – eksporterzy wstrzymują dostawy.Niewielkie zakłócenia prowadzą do dużych reakcji cenowych.

Zakupy i sprzedaż surowców

Quelle: DLG 6/2009; DLG 9/2009; DLG 11/2009;


Getreide weltversorgungsbilanz

Światowy bilans zbóż ekonomiczna pszenicy

Getreide - Weltversorgungsbilanz

Stan końcowy zapasów w stosunku do zużycia (w %)

2009/2010: 23 2012/2013: 18

2010/2011: 21 2013/2014: 19

2011/2012: 20

Quelle: IGC

Getreideernte 2013


Relacje - bazowe ekonomiczna pszenicy

Psz. ozima i rzepak: 1 : 2

Psz. ozimai kukurydza: 1 : 0,9

Psz. ozimai jęczmień ozimy: 1 : 0,8

Śruta z rzepaku i śruta sojowa: różnica ca. 8 €

Porównanie statyczne i dynamiczne relacji

Punkt wyjściazboża: żniwa (sierpień)

Punkt wyjścia pasze białkowe: żniwa rzepak

Zakupy i sprzedaż surowców


Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej ziarna kukurydzy i rzepaku w bawarii

Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej ekonomiczna pszenicy, ziarna kukurydzy i rzepaku w Bawarii

Quelle: LfL, Agrarmarktanalyse Chartvergleich 2013


Ceny skupu trzody chlewnej

Ceny skupu trzody chlewnej ekonomiczna pszenicy

Quelle: LfL, Agrarmarktanalyse Chartvergleich 2013


Strategie ekonomiczna pszenicy dla rolników

Porównanie koncernów mlecznych z pomocą giełdowego instrumentu analitycznego

(wskaźnika – Beta)

 • Czym jest wskaźnik – Beta?

 • Wskaźnik – Beta określa zależność między poziomem kursu akcji a indeksem giełdowym i pokazuje wrażliwość kursu akcji na zmiany stanu indeksu.

 • Wskaźnik-β > 1→ kurs akcji waha się bardziej niż cały rynek

 • Wskaźnik-β = 1→ wahania akcji i rynku są identyczne

 • Wskaźnik-β < 1→ kurs akcji waha się słabiej niż cały rynek

 • Wskaźnik-β < 0→ kurs akcji kształtuje się przeciwnie niż zmiany rynku


Obliczanie wartości wskaźnika- ekonomiczna pszenicyβ

kowariancja (kurs akcji, Indeks)

wskaźnik-β=

odchylenie standardowe (Indeks)²

Quelle: DeiFin.de


Obliczanie wartości wskaźnika- ekonomiczna pszenicyβ


Wskaźnik- ekonomiczna pszenicyβw rolnictwie

„Jak jest używany wskaźnik-β w rolnictwie?“


Wskaźnik- ekonomiczna pszenicyβw rolnictwie


Wskaźnik- ekonomiczna pszenicyβw rolnictwie

 • Wskaźnik-β(Nordmilch) = 1,262

  → cena mleka w Nordmilch waha się nieco silniej niż cena mleka

  w całych Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku

 • Wskaźnik-β(Müller Leppersdorf) = 0,778

  • → cena mleka Müller Leppersdorfpodlega mniejszym wahaniom niż cena

  • mleka w Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku

 • Wskaźnik-β(Zott) = 0,703

  • → cena mleka w Zottpodlega mniejszym wahaniom niż cena mleka

  • w Niemczech, i nie zmienia się przeciwnie do zmian na rynku

   • (podobnie jak w Müller Leppersdorf)


Odpowiedzialno

Odpowiedzialność ekonomiczna pszenicy


Inwestycje i rodzina ekonomiczna pszenicy(cykl rozwoju rodziny)

Quelle: Schilcher, 2010


Wniosek

Konkurencyjny jest ten, który stale podejmuje wyzwania, opracowuje strategie i bierze za swoje działania odpowiedzialność.

Wniosek


ad