Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji - PowerPoint PPT Presentation

Duktal karsinoma insitu tan dan tedaviye radyoloji
Download
1 / 43

 • 518 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji . Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD. DKİS. Tüm meme kanserlerinin Palpabl lezyonlarda % 5  Mammografik tarama ile % 20. DKİS nun saptanması  TARAMA MAMOGRAFİSİ. DKİS invaziv meme kanserinin

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Duktal karsinoma insitu tan dan tedaviye radyoloji

Duktal karsinoma insitu- Tanıdan Tedaviye Radyoloji

Dr.Ayşenur Oktay

Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

DKİS

 • Tüm meme kanserlerinin

  • Palpabl lezyonlarda % 5 

  • Mammografik tarama ile % 20

DKİS nun saptanması 

TARAMA MAMOGRAFİSİ


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

 • DKİS invaziv meme kanserinin

  direkt prekürsörüdür

 • Heterojen bir hast grubudur

 • %30-50 → invaziv

  Recht A, et al. 4th EORTC DCIS Consensus meeting.

  Eur J Cancer 1998; 34

düşük dereceli

DKİS

yüksek dereceli

DKİS

Yüksek dereceli

inv ca (hızlı)

Sessiz kalır

Düşük dereceli

inv ca


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

1999

1993


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

TABLE 1 -- TWENTIETH-YEAR ADJUSTED SURVIVAL RATES (%) FOR BREAST CANCER DETECTED AT BCDDP ACCORDING TO AGE GROUP, CANCER TYPE, AND LYMPH NODE STATUS

Breast CancerAge at Detection (Years)

Type40- 4950- 5960- 69Total

In situ98.295.393.995.8

Invasive79.475.174.175.8

   Node -85.1838182.9

   Node +73.465.263.266.8

TOTAL81.277.67678.3

Data from Smart CR, Byrne C, Smith RA, et al: Twenty-year follow-up of the breast cancers diagnosed during The Breast Cancer Detection Demonstration Project. CA Cancer J Clin 47. 134-149, 1997.


Dk s da radyoloji

DKİS da radyoloji

 • Lezyon saptanması

 • Ayırıcı tanı- benign hastalık

  - invazivkarsinom

 • Lokal yayılım değerlendirmesi


Dk s mamografik bulgular

DKİS mamografik bulgular

 • Mikrokalsifikasyon%75-80

 • Asimetrik dansite

 • Dilate duktus/ duktus grubu

 • Kitle

 • Galaktografide dolma defekti

 • Negatif

0.6 cm DKİS


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

dkis 0.7 cm

dkis mikroinv


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

DKİS : Sorular

 • Benign /malignmikrokalsifikasyon ayırımı

 • DKİS in subtipi/ derecesi ?

 • Hastalık yayılımınedir ?

 • Eşlik eden invaziv kanservar mı ?

 • MKC tedaviyi engelleyecek multisentrik

 • hastalık var mı ?

 • Aksiller lenf değerlendirmesi gerekir mi ?


Mg nin s n rl l klar

MG nin sınırlılıkları

 • Gerçek tanısal inceleme değil

  Kalsifikasyon  %60-80 benign

dkis

adh


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Pleomorfik

Çizgisel, granüler

Dallanan kalsifikasyonlar

Komedo tip

Belirgin nekroz

C-erb B-2 pozitif DKİS

Clin Radiol 1994; 49

Eur J Radiol 2005; 54

MG nin sınırlılıkları

 • Histolojik subtip

 • İnvaziv/ insitu karsinom ayırımı


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

MG nin sınırlılıkları

 • Fazla tanı : Biyolojik “inert” DKİS saptaması ?

 • Eksik tanı : Kalsifikasyonsuz lezyonlar

 • Hastalık uzanımını göstermede sınırlı

  temiz cerrahi sınırlar için tekrarlayan reeksizyon


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

MRG nin DKİS tanısında potansiyel rolü nedir ?


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Anjiogenezis- Neoplastik hücrelerin oluşturduğu anjiogenetik faktörler (VEGF gibi) tetikler →Artmış vaskülarite, damar permeabilitesi, inters mesafe


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

DKİS de MRG kontrast tutulum patofizyolojisi

 • Artmış proteaz aktivitesi  artmış bazal membran permeabilitesi  duktus içine kontrast geçişi ve birikimi

 • Artmış mikrodamar dansitesi (MVD)

 • Artmış VEGF

Pavlakis, et al. BMC Cancer 2008

Jansen SA, et al. Radiology 2009

Kuhl CK, et al. Radiology 2009


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

DKİS de lezyon morfolojisi ve kinetiği

 • Kitlesel olmayan kontrastlanma %75 (Schmitz AC et al. Imag Dec 2009)

  • Segmental

  • Lineer/duktal

 • “clumped” kaldırım taşı benzeri- kümelenmiş heterojen kontrastlanma paterni


Dk s de mrg nin sensitivitesi

DKİS de MRG nin sensitivitesi


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Kuşkulu kalsifikasyonlarda MRG

112 BİRADS 4-5 mikrokalsifikasyon – ( 17 merkez )

37 benign / 33 DKİS / 42 inv

Tüm olgularda:

sens: %87, spes: %68, PPD: %84, NPD: %71, doğr: %80

DKİS de sensitivite: % 79

MG de saptanan kalsifikasyonların değerlendirmesinde

elde edilen sonuçlar MRG nin klinik kullanımı için yeterli değildir

Bazzocchi, et al. AJR 2006; 186


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

DKİS - MRG: 2000- bugüne

 • Yüksek uzaysal rezolusyon, kinetik özellikler destekleyici

 • Çalışmalarda MG ve US de saptananlar dışındaki

  lezyonları da kapsayan planlama

 • Tarama MRG deneyimlerinin artması ile

 • DKİS saptamada MG ve MRG nin gerçek karşılaştırması


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Meme MRG ve MG nin pür DKİS göstermede,

seçilmemiş kadınlarda (kohort) tanısal doğruluğu ?

The Lanset 2007


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Sonuçlar: DKİS de sensitivite

Mamografi: 93/ 167 (%56) pozitif

MRG:153/ 167 (%92) pozitif

Kuhl C, et al. Lancet 2007; 370


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Sağ meme opere, sol bx: DKİS


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Sağ bx insitu lob ca, sol mr işaretleme- bx: DKİS


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Sonuçlar: DKİS de sensitivite

Kuhl C, et al. Lancet 2007; 370


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

MRG: DKİS de prognoz göstergesi ?

Neubauer H, et al. High grade and non high grade ductal carcinoma in situ on dynamic MR mammography: characteristic findings for signal increase and morphological pattern on enhancement.

The British Journal of Radiology 2003;76:3-12

Normal MRG“yüksek dereceli” DKİS i dışlayabilir


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

DKİS

Fazla tanı /

Fazla tedavi


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

 • Düşük/ orta derece DKİS çok iyi prognoza sahip

 •  Fazla tanı ?

 • Mikrokalsifikasyonda alttaki patolojiyi tanımlamak için biyopsi

 • Fazla tanı?

 • Fazla tedavi? sorgulanmalı

 • Düşük riskli DKİS grubunda yakın izlem alternatif ??

 • Yüksek dereceli DKİS ve invaziv kanseri ekarte etmek için

 • MRG nin kullanım potansiyeli ?


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

DKİS tedavi planlaması

%23-47 olguda DKİS birden fazla kadranı tutabilir

Faverly DR, et al. Three dimensional imaging of mammary ductal carcinoma in situ: clinical implications. Semin Diagn Pathol 1994

Holland R, et al. Extent, distribution, and mammographic/histological correlations of breast ductal carcinoma in situ. Lancet 1990

Mastektomi spesmenlerinde %23 DKİS multifokal

Rosen EL, et al. BI-RADS MRI en­hancement characteristics of ductal

carcinoma in situ. Breast J 2007


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

DKİS tedavi planlaması


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

İntraduktal komponent ya da DKİS uzanımının saptanabilirliği


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

MRG nin DKİS tedavisine katkısı ?

Menell JH et al. Determination of the presence and extent of pure ductal carcinoma in situ by mammography and magnetic resonance imaging.

The Breast Journal, 2005;11; 382-390

DKİS saptanmasında MRG, MG ye göre daha sensitiftir,

hastalık uzanımını göstermede önemli katkı sağlayabilir


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Rezidüel hastalık değerlendirmesi ?


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

DKİS tedavi planlamasında MRG

54 DKİS

Cerrahi yaklaşımda değişiklik: %26

Daha uygun tedavi: %15

Negatif cerrahi girişim: %11

Gerçek pozitif: 8 olgu

Yalancı pozitif: 7 olgu

Meme MRG DKİS de duyarlı bir yöntemdir. Ancak tedavi

planlamasını yaparken kuşkulu bulgu varsa biyopsi yapılmalıdır

Chung, et al. Am Surg 2005; 71


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

SONUÇ

 • DKİS lezyonlarının saptanmasında MG tarama gücü nedeniyle halen en önemli tanı yöntemidir, Birads 4-5 mikrokalsif  biyopsi

 • DKİS boyutu ve belirgin intraduktal komp. değerlendirmesinde MRG başarılıdır, ancak aşırı/ eksik tanı olabilir

 • MR da görülen ek odaklar için, tedavi kararını etkileyecek olgularda MR biyopsi önerilir

 • Multidisipliner çalışma önemlidir


Duktal karsinoma insitu tanidan tedaviye radyoloji

Ege Ün Meme Hastalıkları Konseyi


 • Login