USAHAWAN MUDA ONLINE - PowerPoint PPT Presentation

USAHAWAN MUDA ONLINE
Download
1 / 54

 • 200 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

USAHAWAN MUDA ONLINE. . Membentuk Generasi Bebas Daripada Tekanan Hidup . Melahirkan Pemuda Berharta , Berwibawa , Idola Dan Menjadi Tunjang Keluarga. Anak Melayu Izat Rusli , Baru 25 tahun Pemilik Lamborgini termuda dunia. Untuk mencapai Kemewahan sebagai Usahawan Online

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

USAHAWAN MUDA ONLINE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Usahawan muda online

USAHAWAN MUDA ONLINE

.

MembentukGenerasiBebas

DaripadaTekananHidup

.


Usahawan muda online

MelahirkanPemudaBerharta,

Berwibawa, Idola Dan Menjadi

TunjangKeluarga


Usahawan muda online

AnakMelayuIzatRusli,

Baru 25 tahun

PemilikLamborginitermudadunia


Usahawan muda online

Untukmencapai

Kemewahansebagai

Usahawan Online

Andaperlukan

TRANSFORMASI


Usahawan muda online

TRANSFORMASI

Bebaskandiriandadaripada

Sikapmalas

Hutang

Kemiskinan

Rasa tidakcukup


Usahawan muda online

KOS SARA HIDUP MENINGKAT


Usahawan muda online

PENDAPATAN RENDAH


Usahawan muda online

GAJI

RM3,000.00

SIMPANAN ???

RUMAH

RM500

JALAN-JALAN

CARI MAKAN

RM250

BELANJA

DAPUR

RM500

IBUBAPA

RM300

BIL API,

AIR & TEL

RM200

ANSURAN LAIN

(BANK, INTERNET)

RM400

KERETA

RM600

SEKOLAH & PELAJARAN

ANAK-ANAK

( 2 ORANG)

RM400

MINYAK &

TOL

RM400


Usahawan muda online

Kataorang...

DUIT BUKAN segala-galanya…

…tetapiSEGALA-GALANYAmemerlukan….

$$


Usahawan muda online

MaHU…….

……mAmpU


Usahawan muda online

Ini yang kita ‘MAHU’


Usahawan muda online

HAKIKATNYA

kenapaini yang kitamiliki?


Usahawan muda online

mampu


Usahawan muda online

“ ...ramaiorangadamasalahduit...tapi....ramai yang TIDAK TAHU bagaimanacarauntukmengatasinya..


Usahawan muda online

TAHNIAH!

Keranaandaadalah yang terpilihuntukhadir

“…PELUANG YANG BESAR DAN TERBAIK HANYA DATANG SEKALI…”


Janji kami

Janjikami

DI AKHIR PROGRAM NANTI....

 • Kehadiranandatidakakansia-sia, keranainiilmuadalahmajlisperkongsianilmu.

 • Pastinyaandaakannampaksatujalankeluardaripadamasalahkewangandanhidupkankembaliimpian-impiankita yang dah lama terkubur


Usahawan muda online

UntukmencapaiImpianUsahawan

Muda Online, makakamibawakan

PELUANG HEBAT !!!!

Untuk ANDA

www.egurufx.com


Usahawan muda online

E-guruFXNetwork Ltd.

Sebuahsyarikat yang berdaftar di United Kingdom

Profesionaldalambidang

pendidikan online.

3. Menggabungkanteknologielearning

terkiniuntukpembelajaransecara

‘self learning.’


Usahawan muda online

KenapaMemilihForex

Forex merupakanindustriterbesar di dunia yang

melibatkanurusniagaantara USD3 trillion hingga

USD5 trillion setiaphari.

Industritanpasempadan, yang melibatkan

syarikat-syarikatbesarseperti bank, syarikat-syarikat

kewangandansebagainyasertaindividu.

Industri yang bolehdisertaiolehsesiapasahaja

dengan modal yang sangatkecilsehinggalah

berbilion-billion dollar.


Usahawan muda online

E-learning

Syarikat membangunkanmodulpendidikan Forex

Secara online (E-learning)

Yuranpembelajaran yang sangatrendahhanya USD50 setahun.

3. Modulpembelajaranasas forex sehinggake

tahappelajaran yang lebihtinggi.


Membership pakej

Membership Pakej

 • Yuran keahlian USD 50 setahun (RM 175)

 • Belajar ASAS Trading Forex ( e-learning )

 • FREE Demo akaun MT4

 • Teknik dan strategi Trading FOREX yang berkesan

 • PELUANG menjana PENDAPATAN melalui Member Introduce Member ( MIM )

 • FREE Debit Mastercard


Usahawan muda online

INCOME HEBAT

1. AFFILIATE Plan

2. Global Profit Sharing (GPS)

3. Private Trading Plan


Usahawan muda online

www.eguruFX.comAFFILIATE PLAN


Affiliate plan

Affiliate Plan)

 • Memperkenalkan 2 orang kawan untuk menjadi AHLI

 • Membantu 2 orang kawan memperkenalkan 2 orang kawan lagi menjadi AHLI

 • Anda akan mendapat BONUS dari setiap AHLI yang register di bawah JARINGAN anda

 • TIADA HAD Pendapatan


1 introducer bonus

1. INTRODUCER BONUS

 • Sponsor Bonus – USD10

 • U menaja A

 • U menaja B

 • B menaja C

 • U mendapat sponsor bonus

 • USD10 x 2=USD20

 • B mendapat sponsor bonus = USD10

U

A

B

C


2 pairing bonus

2. PAIRING BONUS

 • Satu kiri dansatu kanan = I pair = USD7.50

U

Maksimum pairing

100 pair sehari atau USD750.

Selebihnya Flushing dan anchor leg dikekalkan.

A

B

1 pair = USD 7.50

2 pair = USD15.00

100 pair = USD750

(maksimumharian)

C

D


Strategi maksimum income dengan pairing bonus

Strategimaksimumincome denganpairing bonus

Bagaimanaandadapatmenjanapendapatanmaksima USD 750 sehari (RM2400)

RM 72,000 sebulan

@ RM 200,000 sebulan

Melaluicara

GOLDEN TRIANGLE STRATEGY


Usahawan muda online

Membership USD50 / RM175

U

Minggu 1

A

B

1 pair x USD7.50 = USD7.50 (RM24)

C

D

Minggu 2

2 pair x USD7.50 = USD15.00 (RM48)

Minggu 3

4

4

4 pair x USD7.50 = USD30.00 (RM96)

Minggu 4

8

8

8 pair x USD7.50 = USD60.00 (RM192)

Minggu 5

16

16

16 pair x USD7.50 = USD120.00 (RM384)

Minggu 6

32

32

32 pair x USD7.50 = USD240.00 (RM768)

Minggu 7

64

64

64 pair x USD7.50 = USD480.00 (RM1536)

Minggu 8

128

128

100 pair x USD7.50 = USD750.00 (RM2400)

Selepastahapinipendapatananda RM2400 sehari


Usahawan muda online

.

Gandakan Income dengan

GOLDEN TRIANGLE STRATEGY

U

U1 = USD750 = RM2400

U2

U3

U2 = USD750 = RM2400

U3 = USD750 = RM2400

B

A

D

C

--------------------------------

USD2250 = RM7200

--------------------------------

100

100

100

100

RM216,000 sebulan


3 sponsor matching bonus

3. SPONSOR MATCHING BONUS

 • Dibayar 5 level

 • Berdasarkan

  tajaan. (Jumlahtajaantidakterhad).

  Jadualsebelahmenunjukkanpendapatan U, sekiranyasetiapahlimenajaduaahlisahaja.

U

L1

L2

L3

L4

L5


Sponsor matching bonus

SPONSOR MATCHING BONUS

U

Pendapatan U

L1 : 3 x USD3 = USD 9.00

L2 : 2 x USD2.5 = USD 5.00

L3 : 2 x USD2 = USD4.00

L4 : 2 x USD1.5 = USD3.00

L5 : 2 x USD1 = USD2.00

L1

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L4

L4

L5

L5


4 placement bonus

4. PLACEMENT BONUS

 • Dibayar 5 level USD 1 setiap level.

 • Berdasarkan

  rangkaian

  placement. (samadadaritajaanatau spill over dariupline)

U

L1

L2

L3

L4

L5


Placement bonus

Placement Bonus

L1 = 2

L2 = 4

L3 = 8

L4 = 16

L5 = 32

A

Spill over dariupline

U

L1

L1

L2

L2

L3

L3

L4

L4

L5

L5


Usahawan muda online

5. GLOBAL POOL BONUS

 • 10 % daripadapendapatan bonus akandikumpulsehinggamenjadi 1 lot bernilai USD10.

 • Lot-lot iniakandimasukandalam Global Trading Pool.

 • Keuntunganantara 10% hingga 50% akandiagihkanmengikut unit setiapbulanselama 12 bulan.

 • Contohjikaandaada 100 lot pool (bernilai USD 1000),

  andaiankeuntungan pool setiapbulanpurata 20% makaandadibayar

  USD200 x 12 bulan = USD2400.


Usahawan muda online

Siapaprospeksaya !!!

Rakansekerja

Kawankawan

Ahlikeluarga

facebook

twitter

instagram

flyers

blog


Usahawan muda online

PASARAN GLOBAL


Usahawan muda online

ApakahtindakanAnda?

1. Dapatkan 2 prospeksertai

KelabEksekutifMuda

2. Bantu 2 prospekandasehingga

berjayamasing-masingmenaja

2 prospekmereka.

3. Bawaprospekkesessipenerangan

4. Pastikan leader dibawahandaberjaya

menajadanmemenuhicarta yang

dibekalkan.


Usahawan muda online

Private GPS Plan

Global Pool Sharing (GPS)

Keuntungandaripada Global Pool 10% hingga 30% selama 12 bulan. (Passive Income)

Serentahsatu unit bersamaan USD50,

tiadamaksimumpenyertaan

Boleh transfer dari c-Wallet ke GPS Wallet. Ataubeli unit dari e-trader anda.


Usahawan muda online

Contoh

Andasertai 20 unit = USD2000

Jikakeuntunganpurata 20% sebulan

USD2000 x 20% = USD400

Andadibayarselama 12 bulan

USD400 x 12 bulan = USD4800

Pendapatan USD4800 – USD2000

MakauntungandaUSD2800

(dalammasa 12 bulanandadapatbalik modal dankeuntungan)


Usahawan muda online

2 Jenis Bonus ditawarkandibawah plan GPS

1. Matching Sponsor Bonus 20%

Andaakanmendapat matching bonus daripadapeserta

level 1 10% dan 2 10% yang menyertai plan GPS.

Unilevel Bonus 50%

Unilevel bonus dubayarsehingga lima level antara 4% hingga 10%,


Usahawan muda online

1. Matching Sponsor Bonus 20%

Level 1 - 10%

Level 2 - 10%

Contoh :

USD100 GPS

U

USD5000

Level 1 USD10,500 x 10% = USD1050

Level 2 USD11,100 x 10% = USD1110

A

B

C

D

USD4000

USD550

USD1000

USD100

E

F

G

H

USD5000

USD5000

USD1000

Andajugaakanmendapat 10% bonus setiap kali tajaan level 1 dan level 2 andamelakukan .


Usahawan muda online

2. Unilevel Bonus maksimum 50%

Andalayakmendapatperatusan bonus berdasarkan

jumlah GPS yang andamiliki

Jumlah GPS

Level


Usahawan muda online

Contohkiraanpendapatanjikaandamemiliki GPS sebanyak USD100dengan bonus Unilevel4%

Berbandingjikaandamemiliki GPS USD10K (10%)


Usahawan muda online

Masing-masingmencari 6 orangsahaja

Menyertai GPS USD50 Matrik 6 X 6

USD50


Usahawan muda online

KataHikmatProf.Dr.Hamka, “Peluang yang besaritudatangsecaratiba-tiba…datangtidakmenentumasa… datangdisaatkitakesempitanataukesusahan.

Nilailahpeluangitudengan

secarabijaksana. Rebutlah,

keranaiabolehpergidengan

tiba-tiba.

JanganjadikanSeribuAlasanuntuktidakmerebutpeluang

yang besaritu!”


Usahawan muda online

Semogakitamenjadi

rakankongsi yang

berjaya & sama-samadapat

merealisasikan

impiankita !


Usahawan muda online

keputusan

TRANSFORMASI

dimindaanda


Usahawan muda online

Terimakasih

Jumpalagidisesiakandatang

SEMOGA BERJAYA .InsyaALLAH


Usahawan muda online

www.egurufx.com


 • Login