Sort gr eller lilla p dagogik
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Sort, grå eller Lilla pædagogik PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sort, grå eller Lilla pædagogik. Lasse T. Jensen og Bente V. Steffensen Nørresundby Gymnasium og HF. Plan. HF – NGHF- style Det lilla – anerkendende pædagogik Det sorte eller grå Hverdagssprog til fagsprog LP Stilladsering fx SSO Hvor er vi så selv?. Nørresundby Gymnasium og HF.

Download Presentation

Sort, grå eller Lilla pædagogik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sort gr eller lilla p dagogik

Sort, grå eller Lilla pædagogik

Lasse T. Jensen og Bente V. Steffensen

Nørresundby Gymnasium og HF


Sort gr eller lilla p dagogik

Plan

 • HF – NGHF-style

 • Det lilla – anerkendende pædagogik

 • Det sorte eller grå

  • Hverdagssprog til fagsprog

  • LP

  • Stilladsering fx SSO

 • Hvor er vi så selv?


N rresundby gymnasium og hf

Nørresundby Gymnasium og HF

 • Aalborg gymnasium - oplandsgymnasium

 • Antal elever: Ca. 930

 • Antal– HF elever: 4+5 klasser( ca.225)

  • 2-3 retninger:

   • Pædagogisk-social klasse

    alle har Ps B

   • Idræt-erhverv

    alle har Id B og eø C

   • Standard HF


Skolens m ls tning

Skolens målsætning

 • Et stigende antal unge fra hjem uden tradition for videreuddannelse tager en eksamen fra vores skole

 • Frafaldet mindskes, og en stigende andel går i gang med en videregående uddannelse

 • Udbygning af skolens gode ry som et sted, hvor der foregår meget spændende fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde

 • Både elever og medarbejdere skal opleve skolen som et godt sted at arbejde


Baggrund

Baggrund

 • Lærere der talte grimt om HF-elever

 • Elever der italesatte sig selv som mindre værd end stx-eleverne.

  Noget måtte gøres….


Hvad g r vi

Hvad gør vi?

 • Lærere markerer, at de ønsker HF

 • Pædagogiske arrangementer

 • Små teams om hver klasse

 • Klar fraværspolitik

 • Håndfæstninger

 • Indsats med særlige lektieværksteder i matematik og tid til arbejde med enkelt elever


Det lilla anerkendende p dagogik

Det lilla - Anerkendende pædagogik

 • SE eleverne ( det personlige><det faglige)

  • Vedkendelse af fagligt niveau – det er ønsket om at blive dygtigere der anerkendes.

 • Differentieret undervisning

 • Autentiske lærere

 • Tæt lærersamarbejde – hurtig opfølgning

 • Fra hverdagssprog til fagsprog


Den gr skole baggrund

Den grå skole - Baggrund

Markante problemer med én bestemt studieretning (Idræt/Erhverv), som har et stort antal drenge i klassen.

Problemer var:

- Fravær

- Ligegyldighed ift. lektier og skole; skolen var mere et ’værested’ end ’lærested’.

- Meget forstyrrende adfærd

- Fagligt meget svage


Den gr skole tydelighed og rammes tning

Den grå skole – Tydelighed og rammesætning

Indsatsen blev tydelighed i form af klare regler:

 • For sent fremmøde = fravær.

 • Manglende lektielæsning = Læsning udenfor klasselokalet.

 • Mobiltelefoner i vinduet.

 • Streng kontrol af brugen af bærbare.

 • Manglende fremmøde/afleveringer. Eleven blev bliver indkaldt til møde med Studievejleder og Tovholder.


P skoleniveau

På skoleniveau

 • Stilladsering i forhold til SSO

 • Projekt Uddannelsesløft

 • Regionsprojekt om LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse)

 • Klar organisation og opbakning omkring problemer med fravær og skoleparathed.

 • Synlig og tilgængelig ledelse


Status

Status

 • Vi arbejder med NF

 • Vi arbejder med motivation

  og elevtyper

 • Vi har stadig frustrerede lærere,

  men…

 • Vi har elever der er glade for

  at gå i skole

 • Vi skal fortsætte indsatsen og arbejder henimod…


En gr sort p dagogik med lilla striber

En gråsort pædagogik med lilla striber

 • Klare og explicite rammer og krav

 • Rummelighed og anerkendelse

 • Konsekvens


Sort gr eller lilla p dagogik

Nørresundby Gymnasium og HF

Hjemmeside: www.nghf.dk

Lasse: lje@nghf.dk

Bente: bst@nghf.dk

”Faglighed og fællesskab i klare rammer”


 • Login