opnum kennslustofuna hrif n msumsj narkerfis n mi kennslustofunni
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opnum kennslustofuna Áhrif námsumsjónarkerfis á námið í kennslustofunni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Opnum kennslustofuna Áhrif námsumsjónarkerfis á námið í kennslustofunni - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Opnum kennslustofuna Áhrif námsumsjónarkerfis á námið í kennslustofunni. Meistaraverkefni Okt óber 2008 Pr ófessor: Jón Torfi Jónasson. Hafd ís Ólafsdóttir. Viðfangsefni ranns óknarinnar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opnum kennslustofuna Áhrif námsumsjónarkerfis á námið í kennslustofunni' - conor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opnum kennslustofuna hrif n msumsj narkerfis n mi kennslustofunni

Opnum kennslustofunaÁhrif námsumsjónarkerfis á námið í kennslustofunni

MeistaraverkefniOktóber 2008Prófessor: Jón Torfi Jónasson

Hafdís Ólafsdóttir

vi fangsefni ranns knarinnar
Viðfangsefni rannsóknarinnar
 • Viðfangsefni rannsóknarinnar var áhrif námsumsjónarkerfisins Moodle á starfið í kennslustofum tveggja framhaldsskóla á Íslandi
 • Markmiðið var að kanna viðhorf kennara og nemenda til kerfisins; hvað þeir telji að hindri og hvernig þeir telji að hugbúnaðurinn eigi möguleika á að bæta námið.
ranns knarspurningar
Rannsóknarspurningar
 • Hvaða kosti telja kennarar og nemendur helsta við að nota Moodle í kennslustofunni?
 • Hvaða rök nota kennarar til að útskýra að Moodle bæti námið?
 • Hvað hindrar það helst að kennarar noti Moodle í kennslustofunni?
 • Í hverju felst sá stuðningur sem þarf að vera til staðar að mati kennara til að innleiða upplýsingatæknina í kennslustofuna?
uppl singa og samskiptat knin
Upplýsinga- og samskiptatæknin
 • Í ráðuneyti menntamála hefur undanfarin áratug verið lögð mikil áhersla á að upplýsinga- og samskiptatæknin verði tekin í notkun í menntastofnunum
 • Nýtt til að breyta námsaðferðum í skólum með í huga að auðga og bæta námið
stefnur menntam lum
Stefnur í menntamálum
 • Í krafti upplýsinga, 1996Þar var gert ráð fyrir miklum breytingum á meginþáttum skólastarfs með að leiðarljósi að nýta kosti upplýsingatækninnar til hins ýtrasta
 • Forskot til framtíðar, 2001Áhersla á netið sem upplýsingaveitu
 • Áræði með ábyrgð,2005 Áhersla á breytta kennsluhætti og stafrænt námsefni
 • Netríkið Ísland, 2008Áhersla á að notkun upplýsingatækni í námi og kennslu verði efld

(Menntamálaráðuneytið, 1996; 2001; 2005; Forsætisráðuneytið, 2008)

menntun og j lfun
Menntun og þjálfun

Menntun og þjálfun, 2008 - 2010

Nýjar áherslur í mati á námi

 • Færni, hæfni- og þekkingarmarkmið
 • Stuðst við samþykktir landa sem eiga aðild að Evrópusambandinu
 • Kennarar nái betur að nýta sér verkfæri sem stuðla að sveigjanlegu skólastarfi og að nemendur líti fremur á upplýsingatækni sem eðlilegan hluta námsins í stað sérstakrar tækni(Menntamálaráðuneytið, 2007)
n msumsj narkerfi
Námsumsjónarkerfi
 • Námsumsjónarkerfi er hugbúnaður sem er ætlaður til að halda utan um nám og kennslu
 • Oliver og Herrington setja fram þriggja flokka líkan sem sýnir hvernig námsumsjónarkerfi er skipulagt og getur haldið utan um verkþætti á aðgreinandi hátt (Oliver og Herrington, 2003)

Mynd: Oliver og Herrington, skipulag námsumsjónarkerfis

moodle
Moodle
 • Aðalhönnuður Moodle er Martin Dougiamas
 • Dougiamas telur mikla möguleika felast í að hugsa nám og kennslu út frá kenningum hugsmíðahyggjunnar sem gerir ráð fyrir að nemendur séu virkir þátttakendur í eigin námi og kennsla feli í sér að afla nemendum tækifæra til að rannsaka, byggja upp, vinna saman og ræða um það sem áunnist hefur (Dougiamas, 1998)
hugsm ahyggjan
Hugsmíðahyggjan
 • Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á upplifun og þátttöku einstaklingsins í námi. Mikilvægi kennarans og samnemenda felst í að styðja við, örva og hvetja
 • Félagsleg hugsmíðahyggjaleggur áherslu á félagslega og menningarlega þætti við miðlun og uppbyggingu þekkingar
 • Vygotsky leggur áherslu á að til staðar sé viðeigandi stuðningur við að ná þar til ætluðum árangri. Þennan stuðning kallar hann vinnupalla (e. scaffolding) og getur hann verið frá samnemendum, kennara eða hlutum í umhverfinu.(Duffy og Cunningham, 1996)
skipulag kennslu
Skipulag kennslu
 • Mikilvægt er að upplýsinga- og samskiptatæknin sé inni í skipulagi kennslu
 • Ekki utanaðkomandi þáttur aðgreindur frá innihaldi og kennslufræði
 • Notkun námsumsjónarkerfa krefst undirstöðuþekkingar í upplýsinga- og samskiptatækni og þekkingar á hvernig hægt sé að tengja saman fagþekkingu, kennslutækni og tölvutækni
 • Innleiðing tækninnar geri kröfur til kennara um að endurhugsa kennslufræðiþáttinn

(Koehler og Mishra, 2008; Urwin, 2007)

sam tting uppl singa og samskiptat kni vi fag ekkingu og kennslufr i
Samþætting upplýsinga- og samskiptatækni við fagþekkingu og kennslufræði

TPCK líkanið

Mishra og Koehler

 • Mynd: Samþætting upplýsinga- og samskiptatækni við fagþekkingu og kennslufræði
 • (T: technology, P: pedagogical, C: content knowledge) (Mishra og Koehler, 2008)
kennarinn
Kennarinn
 • Kennarinn er áhrifavaldur að öllum breytingum sem verða innan kennslustofa
 • Án þátttöku hans fer tæknin ekki inn fyrir dyr skólastofunnar
 • Það er til lítils að kunna vel á forrit ef þekking á nýtingu er ekki til staðar
 • Til að geta nýtt upplýsinga- og samskiptatæknina í skólastarfi þarf aðgang, hæfni og hvatningu(Vihera og Nurmela, 2001; Empirica, 2006)
a gangur h fni hvatning
Aðgangur HæfniHvatning
 • Aðgengi að tölvum og samskiptakerfum
 • Hæfni færni eða kunnátta í notkun hugbúnaðar og netsins með markmið kennslunnar í huga
 • Hvatning vísar til viðhorfs eða áhuga á að nota tölvur í kennslustofunni til að auðga námið
 • Mynd: Aðgangur – Hæfni – Hvatning (Vihera og Nurmela, 2001)
sj nvarpi tvarpi kvikmyndir t lvur
SjónvarpiðÚtvarpiðKvikmyndirTölvur
 • Mörg af þeim tækjum sem ætlunin var að færi inn í stofuna á síðastliðnum 50 árum enduðu inni í skáp

Kennarar tölu að;

Tækin virkuðu illa

Þeim var ekki treystandi

þau væru flókin

Of langan tíma tæki að koma þeim í gang

Þau væru of fá

 • Sjónvarpið, útvarpið og kvikmyndirnar hafa ekki náð mikilli útbreiðslu en krítartaflan og skjávarpinn hafa komist hjá að fara inn í skápana
 • Cuban og Tyackhafa áhyggjur af að tölvurnar séu ekki notaðar til að auðga námið (Tyack og Cuban, 1995)
breytingastarf
Breytingastarf
 • Til að nýta upplýsingatæknina í skólaumhverfinu þarf skólinn að skilja og skilgreina þann ábata sem af notkuninni hlýst
 • Skólar þurfa að marka sér stefnu um stöðu og leiðir í upplýsingatækni

Þekking á viðfangsefninu

Sannfæring

Ákvörðun

Framkvæmd

Staðfesting

(Wilson, Sherry, Dobrovolny, Batty, og Ryder, 2000)

kennaramenntun
Kennaramenntun
 • Árangursrík leið til að breyta kennsluháttum og efla áhuga kennara á að nota stafrænt kennsluumhverfi sem byggi á hugsmíðahyggju er að gefa þeim færi á að vera sjálfir nemendur í slíku námsumhverfi (Maor, 1999; Urwin, 2007)
 • Endurmenntunaraðferðir í upplýsinga- og samskiptatækni þurfa að breytast og nauðsynlegt er að beina athyglinni meira að kennslufræðiþættinum
kennaramenntun1
Kennaramenntun
 • Í rannsókn Guðrúnar Geirsdóttur kemur fram að þær kennsluaðferðir sem kennarar venjast í skóla hafa mikil áhrif á kennsluhætti síðar meir: „Ég kenni á sama hátt og mér var kennt“ eru orð háskólakennara við Háskóla Íslands.
 • Fáir háskólakennarar hafa nægan kennslufræðilegan bakgrunn og þar af leiðandi illa undirbúnir að nálgast margbreytileika nútíma kennsluhátta.
 • Kennarar kvarta yfir óvirkum nemendum og margir segja að tæknin passi ekki inn í þeirra kennslu (Guðrún Geirsdóttir, 2008).
gagnas fnun
Gagnasöfnun
 • Þátttakendur voru kennarar og nemendur við Borgarholtsskóla og Fjölbrautarskólann í Breiðholti
 • Þátttakendur í rannsókninni voru níu kennarar, 5 kenna við BHS og 4 við FB
 • Nemendur tóku þátt í þremur rýnihópum, 2 hópar frá FB og 1 frá BHS
 • Gögnum um fjölda notenda var safnað úr gagnagrunnum Moodle
tttakendur
Þátttakendur
 • Við val á kennurum og nemendum var haft í huga að þeir hefðu góða reynslu í að nota Moodle
 • Ætla má að þessi hópur geti lagt til þekkingu og miðlað reynslu til þeirra sem á eftir koma

Kennarar

gagnagreining
Gagnagreining

Aðferðir grundaðar kenningar voru notaðar við að koma skipulagi á gögnin og skilja megináhrifaþætti

slide21

Niðurstöður: Fjöldi notenda

 • Skoðað var hvenær notandur komu síðast inn í kerfið
 • Á 10 daga tímabili hafa 30% kennara frá BHS og 37% frá FB komið inn
 • 641 nemandi frá BHS og yfir 1000 nemendur frá FB
ni urst ur fj ldi notenda
Niðurstöður: Fjöldi notenda
 • Um það bil þriðjungur notenda skráður inn síðustu 5 daga frá mælingu
 • Niðurstöður sýna að þeir sem hafa farið af stað hafa flestir haldið áfram
ni urst ur

Kostir

Niðurstöður
 • Dæmi um breytingar sem bæta námið

Betra skipulag

Vinnusparnaður

Ljósritun hefur minnkað

Virkari nemendur

Minni glærunotkun - Meiri tími til samskipta

Aukinn aðgangur að námsefni

Nemendur skila verkefnum betur

Aukin ábyrgð nemenda

Meiri sveigjanleiki

Verkefni nemenda eru sýnilegri

Samskipti utan kennslustunda

slide24

Niðurstöður

Hindranir

 • Moodle er ætlað að styðja við nýja starfshætti en það gerist ekki sjálfkrafa
 • Hætta er á að þeir sem hafa haft veg og vanda og metnað til að kerfið þróist á þann veg að það stuðli að bættu námi missi áhugann ef skólamenningin er ekki mótuð til að taka á móti nýrri hugsun
 • Moodle gæti fest hefðbundna kennsluhætti enn frekar í sessi en til þess að það gerist ekki þarf stuðning skólamenningarinnar
 • Námsumsjónarkerfi sem notuð eru án ígrundunar, án tilgangs, eða eingöngu til mötunar á efni geta haft gagnstæð áhrif, þ.e.a.s. gert námið verra en ekki betra
ni urst ur1

Hindranir

Niðurstöður
 • Áhersla var lögð á að námsumsjónarkerfið væri markvisst tekið með við skipulag og stefnumótun skólanna, enda byði það upp á mikla möguleika við innleiðingu upplýsinga- og samskiptatækninnar í skólasamfélagið
 • Stefnuleysi í málefnum UST var talin helsta orsök þess að fleiri væru ekki að nota kerfið og stæði frekari þróun á þessu sviði fyrir þrifum
 • Hvatning var bæði nefnd sem hindrun og sem drifkraftur
 • Vöntun á færni í upplýsinga- og samskiptatækni var talin heftandi, bæði hjá nemendum og kennurum
ni urst ur2

Hindranir

Niðurstöður

Kennarar telja helstu hindranir vera:

Vöntun á markvissri stefnu

Skortur á hvatningu

Ónógt aðgengi að tölvum

Vandamál við innskráningar

Léleg tölvufærni

Ónóg tækniaðstoð

Grunnmenntun og endurmenntun kennara í UST ekki nægjanleg

Nemendur koma inn í framhaldskólana með of litla þekkingu í UST

Fjárskortur

Nemendur telja helstu hindranir vera:

Hefðir og venjur

Tölvufærni kennara

Að kennarar nenni þessu ekki

Vöntun á stuðningi við fartölvunotendur

ni urst ur3
Niðurstöður

Stuðningur við Moodlenotendur

 • Þau atriði sem oftast voru nefnd í tengslum við endurmenntun kennara voru:

Námskeið í upphafi anna

Aðgengi að umsjónaraðila

Kennsluefni á vef

Litlir kennslupakkar

Stoðteymi

Almenn námskeið í notkun upplýsingatækni

ni urst ur endurmenntun kennara
Niðurstöður: Endurmenntun kennara
 • Endurmenntun kennara virðist ekki vera nægilega markviss og ekki skipulögð í samræmi við markmið námsskráa
 • Endurmenntun kennara þarf að vera hluti af þeirra starfi
 • Ef nýrri menntastefnu á að takast betur til en þeim sem hafa komið fram síðasta áratug, þarf að leggja áherslu á tíma, tíma til samvinnu, umræðna og endurmenntunar
skapandi vinna
Skapandi vinna

Að lokum

 • Ég vil einnig sjá skapandi vinnu sem fer fram án þess að tölvan komi þar nærri
 • Ég vil sjá meiri áhersla á tjáningu og skapandi vinnu
 • Ég vil ekki sjá alla vinnu í skólastofunni hverfa inni í tölvur
slide30

Rannsóknin hefur skilað niðurstöðum sem nýta má til áframhaldandi þróunar á innleiðingu námsumsjónarkerfa

slide32
Kví
 • KVÍ er fræðslusetur fyrir Moodle og upplýsingatækni í skólastarfi á Íslandi
 • KVÍ leggur áherslu áað samþættafagþekkingu, kennslufræði og tækni
 • KVÍ fékk styrkur úr þróunarsjóði framhaldsskóla 2007
 • KVÍer samstarfsverkefni 4 starfsmanna Borgarholtsskóla
 • Þeir sem standa að KVÍeru: Hlynur Helgason, Hafdís Ólafsdóttir, Ari Halldórsson og Kristján Ari Arason
takk fyrir
TAKK FYRIR

http://www.bhs.is/hafdis/opnumkennslustofuna/

heimildir
Heimildir

Dougiamas, M. (2008) Dougimas. Sótt 2. ágúst 2008 af http://dougiamas.com

Duffy, T. M. og Cunningham, D. J. (1996). Constructivism; implications for the design and delivery of Instruction. Í D. H. Jonassen (ritstjóri), Educational Communications and Technology (bls. 170-198). New York, NY: Simon & Schuster MacMillan.

Empirica. (2006). Use of Computers and the Internet in Schools in Europe 2006. Country briefs: Iceland. Sótt 30. júlí 2008 af: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/studies/learnind_countrybriefs_pdf.zip

Forsætisráðuneytið. (2008). Netríkið Ísland: Stefna ríkisstjórnar Íslands um upplýsinga-samfélagið 2008 – 2012. . Sótt 11. ágúst 2008 af: http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettamyndir/NETRIKID_ISLAND_stefnuskra.pdf

Guðrún Geirsdóttir. (2008). We are caught up in our own world: Conceptions of curriculum within three different disciplines at the University of Iceland. Doktorsritgerð. Kennaraháskóli Íslands.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008) Í Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators. Introducing TPCK. (bls. 3 – 25). Routledge, NY og London.

Maor, D. (1999). A teacher professional development program on using a constructivist multimedia learning environment. Learning Environments Research, 2(3), 307-330.

Menntamálaráðuneytið. (2005). Áræði með ábyrgð: Stefna menntamálaráðuneytis um upplýsingatækni í menntun, menningu og vísindum 2005–2008. Sótt 16. ágúst af: http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/aredi.pdf

Menntamálaráðuneytið. (2001). Forskot til framtíðar: Verkefnaáætlun mennta-málaráðuneytisins í rafrænni menntun 2001-2003. Sótt 16. ágúst 2008 af: http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/forskot.pdf

Menntamálaráðuneytið. (2007). Menntun í mótun: Þróun menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi. Sótt 20. ágúst 2008 af: http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/menntun_i_motun.pdf

Menntamálaráðuneytið. (1996). Í krafti upplýsinga: Tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, menningu og upplýsinga. Sótt 18. ágúst 2008 af: http://menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/utgefin-rit-og-skyrslur/HTMLrit/nr/2024.pdf

Menntamálaráðuneytið. (2007). Menntun í mótun: Þróun menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi. Sótt 20. ágúst 2008 af: http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/menntun_i_motun.pdf

Oliver, R. og Herrington. J. (2003). Exploring technology-mediated learning from a Pedagogical Perspective. Journal of Interactive Learning Environments, 11(2), 111-126.

Tyack, D. og Cuban, L. (1995). Tinkering towards utopia:A century og public school reform. cambridge: Harward University Press.

Urwin, A. (2007). Online task design on the master of teaching. Í J. Pickering, C. Daly og N. Pachler (ritstjórar), New designs for teachers’ professional learning (bls. 174-191). Institute of Education: University of London.

Viherä, M. L og Nurmela, J. (2001). Communication capability is an intrinsic determinant for information age. Futures, 33 (3-4), 245-265.

Wilson, B., Sherry, L., Dobrovolny, J., Batty, M., og Ryder, M. (2000). Adoption of learning technologies in schools and universities. Í H. H. Adelsberger, B. Collis, og J. M. Pawlowski (ritstjórar). Handbook on Information Technologies for Education and Training. New York: Springer-Verlag.

ad