teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa
Download
Skip this Video
Download Presentation
TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA. Jiří Matějíček. Konstrukce věkové hodnotové křivky. Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (porostu/dřeviny). Kč. Au. Hodnota mýtní výtěže. Dc. Výnosy. Probírky. Db. Da. roky. Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA' - connor-stevens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonomick model pr b hu n klad a v nos porostu d eviny
Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (porostu/dřeviny)

Au

Hodnota mýtní výtěže

Dc

Výnosy

Probírky

Db

Da

roky

Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B)

Všeobecné roční (správní) náklady - v

Náklady

Pf

c

Pf

Péče o kultury

c

u

Náklady na zajištěnou kulturu

obmýtí

ekonomick model pr b hu n klad a v nos porostu d eviny1
Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (porostu/dřeviny)

Au

Hodnota mýtní výtěže

Výnosy

roky

a

u

c

obmýtí

Náklady na zajištěnou kulturu

Náklady

n kladov hodnota porostu faustmann 1854
NÁKLADOVÁ HODNOTA POROSTU(Faustmann 1854)

HKm = (B+V) . (1,0pm – 1) + ∑ ci . 1,0pm-i – Nj . 1,0pm-j - Da . 1,0pm-a

kde :

B = hodnota půdy

V = kapitál správních nákladů

m = věk porostu v době oceňování (max. 30 až 40 let)

i = věk porostu, kdy byly vynakládány náklady na dosažení zajištěné

kultury

Nj = případné vedlejší výnosy

j = okamžik (rok) vzniku vedlejších výnosů

Da = výnos z probírek (pokud byly realizovány)

a = okamžik (rok) realizace probírek

hrubá půdní renta

o ek van hodnota porostu
OČEKÁVANÁ HODNOTA POROSTU

kde :

Au = hodnota mýtní výtěže v u

Dn = hodnota jednotlivých probírek, jak jsou realizovány v různém věku

porostu (ve věku a, b, c, …)

B = hodnota půdy

V = kapitál správních nákladů

u = obmýtí

m = věk porostu v okamžiku oceňování

n = okamžiky realizace jednotlivých probírek, vyjádřené věkem porostu

v okamžiku realizace probírky

hodnota m tn v t e
HODNOTA MÝTNÍ VÝTĚŽE

Výpočet:

Am = M . (P – Kv)

Am =  mi . (pi – kiv)

kde

Am = hodnota mýtní výtěže ve věku m

(porostní zásoba v m3 s k. v RT, m3 b.k. v LHP)

mi= množství hmoty i-tého sortimentu v m3

(sortimentace)

pi= cena i-tého sortimentu v Kč/m3

(ceníky surového dříví)

kiv = těžební náklady na výrobu i-tého sortimentu v Kč/m3

(použité technologie)

Poznámka: Aa, zvláštním případem je Au

konstrukce v kov hodnotov k ivky vhk
Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK)

Nákladová hodnota

Am = Au

Očekávaná hodnota

Hodnota mýtní výtěže

Obmýtí (u)

alternativn ocen n porostu s rizikem
Alternativní ocenění porostu(s rizikem)

riziko za obmýtím

VHK = polynom 5. stupně

Ha

c

v nosov hodnota p dy podle faustmannova vzorce 1849
VÝNOSOVÁ HODNOTA PŮDYpodle Faustmannova vzorce (1849)

kde:

Au = hodnota mýtní výtěže porostu v době obmýtní u po odečtení těžebních nákladů

∑ = výnosy z probírek v různých časových okamžicích n (ve věku a, b, c, …) po odečtení těžebních nákladů

Nq = výnos z vedlejších užitků ve věku q po odečtení nákladů

c = kulturní náklady (ve smyslu oceňování lesa)

V = kapitalizované správní náklady

v po et efektivn rokov m ry
VÝPOČET EFEKTIVNÍ ÚROKOVÉ MÍRY

Základní statická rovnice

Au + Da . 1,0pu-a + …. = c . 1,0pu + (B + V) . (1,0pu – 1)

hrubá půdní renta

Bez výnosů z probírek je pak

Au = (B+ V + c) . 1,0iu – (B + V)

kde i =interní (efektivní) úroková míra

Úrokové míry použité pro konstrukci věkových hodnotových faktorů Spolkové směrnice 1977

f a v kov hodnotov faktor vhf
fa = věkový hodnotový faktor (VHF)

Glaser-Blumeho vzorec

Ha – c

fa = 

Au - c

Au - c

Ha - c

c

c

kalkula n obdob pro cba

Kalkulační období pro CBA

v rámci doby obmýtní

na definované časové okno

slide15

Časové okno na celou dobu obmýtní

Diskontování budoucích výnosů

100 let

slide20

?

obmýtí

TRH: věcná cena X ceny obvyklá (výnosová)

celkov ocen n lesa les lesn pozemek lesn porost

CELKOVÉ OCENĚNÍ LESA(LES = lesní pozemek + lesní porost)

Výnosová hodnota lesa

Důchodová hodnota lesa

Kapitálová hodnota lesa

metody celkov ho ocen n
Metody celkového ocenění

CELKOVÁ HODNOTA

VĚCNÁ HODNOTA

VÝNOSOVÁ HODNOTA

jako součet hodnoty půdy + hodnoty porostu („rozdělená hodnota“)

Pravidelné podnikové poměry

Nepravidelné podnikové poměry

= kapitalizace renty

pravideln hospod sk skupina
Pravidelná hospodářská skupina

ha

1000 ha

u = 100

1000

Těžební předpis =  = 10 ha mýtní těžby ročně

100

200

200

200

200

200

I

II

III

IV

V

věkové třídy

nepravideln hospod sk skupina
Nepravidelná hospodářská skupina

ha

1000 ha

u = 100

400

300

100

100

100

300

100

100

100

400

I

II

III

IV

V

věkové třídy

hospod sk skupina 1
Hospodářská skupina -1

Hospodářskou skupinou se rozumějí části hospodářského celku, jež jsou tvořeny porostními soubory

 • stejného hospodářského tvaru
 • s přibližně stejným hospodářským způsobem a
 • stejnou dobou obmýtí a
 • se stejným hospodářským určením
hospod sk skupina 2
Hospodářská skupina - 2
 • Dále má být při tvoření hospodářských skupin přihlíženo i k poměrům stanovištním, k zastoupení dřevin, k poměrům dopravním, jež by měly být v rámci hosp. skupiny přibližně souhlasné
 • Porosty, jež patří k téže hosp. skupině, nemusí spolu prostorově souviset
 • Každá hosp. skupina má zvláštní těžební úpravu
hospod sk skupina 3
Hospodářská skupina - 3
 • Porosty, z nichž má být vytvořena hosp. skupina, mají mít výměru alespoň 3 % porostní půdy hosp. celku, nejméně však 50 ha
 • S hosp. tvarem úzce souvisí doba obmýtní. V hosp. skupině má být jednotná doba obmýtní
 • Zásada co nejmenšího počtu hosp. skupin

(V.Korf: Taxace lesů, 2. část Hosp. úprava lesů, SZN Praha, 1955)

v nosov d chodov hodnota lesa
Výnosová (důchodová) hodnota lesa

Normální zastoupení věkových tříd

Au + D - (c + u . v) r

WR =  = 

0,0p 0,0p

renta věčná

kapitalizační úroková míra

ad