TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA - PowerPoint PPT Presentation

Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa
Download
1 / 34

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA. Jiří Matějíček. Konstrukce věkové hodnotové křivky. Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (porostu/dřeviny). Kč. Au. Hodnota mýtní výtěže. Dc. Výnosy. Probírky. Db. Da. roky. Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B ).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

TEORIE OCEŇOVÁNÍ LESNÍHO POROSTU A LESA

Jiří Matějíček


Konstrukce v kov hodnotov k ivky

Konstrukce věkové hodnotové křivky


Ekonomick model pr b hu n klad a v nos porostu d eviny

Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (porostu/dřeviny)

Au

Hodnota mýtní výtěže

Dc

Výnosy

Probírky

Db

Da

roky

Úroky z půdního kapitálu (z pořiz. ceny půdy - B)

Všeobecné roční (správní) náklady - v

Náklady

Pf

c

Pf

Péče o kultury

c

u

Náklady na zajištěnou kulturu

obmýtí


Ekonomick model pr b hu n klad a v nos porostu d eviny1

Ekonomický model průběhu nákladů a výnosů (porostu/dřeviny)

Au

Hodnota mýtní výtěže

Výnosy

roky

a

u

c

obmýtí

Náklady na zajištěnou kulturu

Náklady


N kladov hodnota porostu faustmann 1854

NÁKLADOVÁ HODNOTA POROSTU(Faustmann 1854)

HKm = (B+V) . (1,0pm – 1) + ∑ ci . 1,0pm-i – Nj . 1,0pm-j - Da . 1,0pm-a

kde :

B = hodnota půdy

V = kapitál správních nákladů

m = věk porostu v době oceňování (max. 30 až 40 let)

i = věk porostu, kdy byly vynakládány náklady na dosažení zajištěné

kultury

Nj = případné vedlejší výnosy

j = okamžik (rok) vzniku vedlejších výnosů

Da = výnos z probírek (pokud byly realizovány)

a = okamžik (rok) realizace probírek

hrubá půdní renta


O ek van hodnota porostu

OČEKÁVANÁ HODNOTA POROSTU

kde :

Au = hodnota mýtní výtěže v u

Dn = hodnota jednotlivých probírek, jak jsou realizovány v různém věku

porostu (ve věku a, b, c, …)

B = hodnota půdy

V = kapitál správních nákladů

u = obmýtí

m = věk porostu v okamžiku oceňování

n = okamžiky realizace jednotlivých probírek, vyjádřené věkem porostu

v okamžiku realizace probírky


Hodnota m tn v t e

HODNOTA MÝTNÍ VÝTĚŽE

Výpočet:

Am = M . (P – Kv)

Am =  mi . (pi – kiv)

kde

Am = hodnota mýtní výtěže ve věku m

(porostní zásoba v m3 s k. v RT, m3 b.k. v LHP)

mi= množství hmoty i-tého sortimentu v m3

(sortimentace)

pi= cena i-tého sortimentu v Kč/m3

(ceníky surového dříví)

kiv = těžební náklady na výrobu i-tého sortimentu v Kč/m3

(použité technologie)

Poznámka: Aa, zvláštním případem je Au


Konstrukce v kov hodnotov k ivky vhk

Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK)

Nákladová hodnota

Am = Au

Očekávaná hodnota

Hodnota mýtní výtěže

Obmýtí (u)


Konstrukce v kov hodnotov k ivky vhk1

Konstrukce věkové hodnotové křivky (VHK)

VHK = polynom 5. stupně


Alternativn ocen n porostu s rizikem

Alternativní ocenění porostu(s rizikem)

riziko za obmýtím

VHK = polynom 5. stupně

Ha

c


V nosov hodnota p dy podle faustmannova vzorce 1849

VÝNOSOVÁ HODNOTA PŮDYpodle Faustmannova vzorce (1849)

kde:

Au = hodnota mýtní výtěže porostu v době obmýtní u po odečtení těžebních nákladů

∑ = výnosy z probírek v různých časových okamžicích n (ve věku a, b, c, …) po odečtení těžebních nákladů

Nq = výnos z vedlejších užitků ve věku q po odečtení nákladů

c = kulturní náklady (ve smyslu oceňování lesa)

V = kapitalizované správní náklady


V po et efektivn rokov m ry

VÝPOČET EFEKTIVNÍ ÚROKOVÉ MÍRY

Základní statická rovnice

Au + Da . 1,0pu-a + …. = c . 1,0pu + (B + V) . (1,0pu – 1)

hrubá půdní renta

Bez výnosů z probírek je pak

Au = (B+ V + c) . 1,0iu – (B + V)

kde i =interní (efektivní) úroková míra

Úrokové míry použité pro konstrukci věkových hodnotových faktorů Spolkové směrnice 1977


F a v kov hodnotov faktor vhf

fa = věkový hodnotový faktor (VHF)

Glaser-Blumeho vzorec

Ha – c

fa = 

Au - c

Au - c

Ha - c

c

c


Kalkula n obdob pro cba

Kalkulační období pro CBA

v rámci doby obmýtní

na definované časové okno


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

Časové okno na celou dobu obmýtní

Diskontování budoucích výnosů

100 let


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí

70 let


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí

40 let


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí

20 let


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

Časové okno na zbývající roky do konce obmýtí

10 let


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

?

obmýtí

TRH: věcná cena X ceny obvyklá (výnosová)


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

Klouzavé „časové okno“ (time window) během obmýtí

30 let

30 let

30 let


Celkov ocen n lesa les lesn pozemek lesn porost

CELKOVÉ OCENĚNÍ LESA(LES = lesní pozemek + lesní porost)

Výnosová hodnota lesa

Důchodová hodnota lesa

Kapitálová hodnota lesa


Metody celkov ho ocen n

Metody celkového ocenění

CELKOVÁ HODNOTA

VĚCNÁ HODNOTA

VÝNOSOVÁ HODNOTA

jako součet hodnoty půdy + hodnoty porostu („rozdělená hodnota“)

Pravidelné podnikové poměry

Nepravidelné podnikové poměry

= kapitalizace renty


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

84 ha


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

527 ha


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

863 ha


Teorie oce ov n lesn ho porostu a lesa

195 ha


Pravideln hospod sk skupina

Pravidelná hospodářská skupina

ha

1000 ha

u = 100

1000

Těžební předpis =  = 10 ha mýtní těžby ročně

100

200

200

200

200

200

I

II

III

IV

V

věkové třídy


Nepravideln hospod sk skupina

Nepravidelná hospodářská skupina

ha

1000 ha

u = 100

400

300

100

100

100

300

100

100

100

400

I

II

III

IV

V

věkové třídy


Hospod sk skupina 1

Hospodářská skupina -1

Hospodářskou skupinou se rozumějí části hospodářského celku, jež jsou tvořeny porostními soubory

 • stejného hospodářského tvaru

 • s přibližně stejným hospodářským způsobem a

 • stejnou dobou obmýtí a

 • se stejným hospodářským určením


Hospod sk skupina 2

Hospodářská skupina - 2

 • Dále má být při tvoření hospodářských skupin přihlíženo i k poměrům stanovištním, k zastoupení dřevin, k poměrům dopravním, jež by měly být v rámci hosp. skupiny přibližně souhlasné

 • Porosty, jež patří k téže hosp. skupině, nemusí spolu prostorově souviset

 • Každá hosp. skupina má zvláštní těžební úpravu


Hospod sk skupina 3

Hospodářská skupina - 3

 • Porosty, z nichž má být vytvořena hosp. skupina, mají mít výměru alespoň 3 % porostní půdy hosp. celku, nejméně však 50 ha

 • S hosp. tvarem úzce souvisí doba obmýtní. V hosp. skupině má být jednotná doba obmýtní

 • Zásada co nejmenšího počtu hosp. skupin

  (V.Korf: Taxace lesů, 2. část Hosp. úprava lesů, SZN Praha, 1955)


V nosov d chodov hodnota lesa

Výnosová (důchodová) hodnota lesa

Normální zastoupení věkových tříd

Au + D - (c + u . v) r

WR =  = 

0,0p 0,0p

renta věčná

kapitalizační úroková míra


V nosov d chodov kapit lov hodnota lesa

VÝNOSOVÁ (DŮCHODOVÁ, KAPITÁLOVÁ) HODNOTA LESA

P ….. plocha


 • Login