นายสมศักดิ์
Download
1 / 10

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สุพรรณบุรี - PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายสมศักดิ์ วิริยะธ นาวุฒิวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิ การ. นาง ศรีวรรณ อนันต ผล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง รักษาการ. นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สุพรรณบุรี. นายมีโชค นัฏสถาพร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สุพรรณบุรี

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5941056

นายสมศักดิ์ วิริยะธนาวุฒิวงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางศรีวรรณอนันตผล

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

รักษาการ

นายวีรวุฒิ ประวัติ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สุพรรณบุรี

นายมีโชค นัฏสถาพร

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางยุพา พวงมาลี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


5941056

Function


5941056

Function


5941056

Function


5941056

Function


5941056

Function


5941056

Agenda


5941056

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบลงทุนงบประมาณปี 2556

1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำท่าจีนบริเวณวัดสวนหงส์ (ตอน 4) 13,470,000.- บาท

ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น 26,970,000.- บาท

2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ 3 ตำบลบ้านกร่าง 13,970,000.- บาท

อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 270 เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น 39,950,000.- บาท

3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน วัดเทพสุธาวาส ตำบลมดแดง 4,000,000.- บาท

อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 160 เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น 20,000,000.- บาท

4. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดท่าเตียน ตำบลเดิมบาง 3,000,000.- บาท

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 100 เมตร

งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000.- บาท

รวมงบลงทุนปี 2556 34,440,000.- บาท

งบผูกพันจากปี 2555

งบประมาณที่ได้รับใหม่ปี 2556


5941056

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

18

2556

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2556

2556

2556


ad
  • Login