Haz rlayanlar mer faruk g lsoy adile tun er nisa karakum 10 02 2011
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Hazırlayanlar: Ömer Faruk GÜLSOY Adile TUNÇER Nisa KARAKUM 10.02.2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hazırlayanlar: Ömer Faruk GÜLSOY Adile TUNÇER Nisa KARAKUM 10.02.2011. KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ DPT GRUP ÇALIŞMASI. Türkiye Kamu Sektöründe Değerlendirme Yöntemleri.

Download Presentation

Hazırlayanlar: Ömer Faruk GÜLSOY Adile TUNÇER Nisa KARAKUM 10.02.2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Haz rlayanlar mer faruk g lsoy adile tun er nisa karakum 10 02 2011

Hazırlayanlar:

Ömer Faruk GÜLSOY

Adile TUNÇER

Nisa KARAKUM

10.02.2011

KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ

DPT GRUP ÇALIŞMASI


T rkiye kamu sekt r nde de erlendirme y ntemleri

Türkiye Kamu Sektöründe Değerlendirme Yöntemleri

 • Türk idaresinde hangi değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır?

 • Sunulan ilkeler ve arka plandaki materyal dikkate alındığında, Türkiye’deki değerlendirme uygulamalarında başlıca sorunlar/zorluklar hangileridir?

 • Örnek veriniz

  • Ya başarılı bir değerlendirmeye ilişkin “en iyi uygulama”ya ve kullanımına örnek

  • Veya bir değerlendirmeye ilişkin “kötü uygulama”ya örnek


1 t rk idaresinde hangi de erlendirme y ntemleri kullan lmaktad r

1. Türk idaresinde hangi değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır?

 • Yasal Mevzuat

 • Diğer İdari Düzenlemeler

  (İdarelere özel uygulamalar)

 • Araçlar (IT)


1 t rk idaresinde hangi de erlendirme y ntemleri kullan lmaktad r1

1. Türk idaresinde hangi değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır?

 • Yasal Mevzuat:

  • 5018 s.KMYKK (Kurumsal Değerlendirme)

   • İdare Faaliyet Raporu (Tüm Kamu İdareleri)

   • Genel Faaliyet Raporu (Maliye Bakanlığı)

   • Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu (İçişleri Bakanlığı)

   • Genel Değerlendirme Raporu (Sayıştay)

   • İç Denetim Raporları (İç Denetçiler)

  • 657 s. DMK (Bireysel Değerlendirme)

   • Sicil Raporları

   • Ödül ve Takdirname

  • Diğer Mevzuat

   • Yönetmelik (Düzenleyici Etki Analizi) (Kurumsal Değerlendirme)


1 t rk idaresinde hangi de erlendirme y ntemleri kullan lmaktad r2

1. Türk idaresinde hangi değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır?

 • Diğer İdari Düzenlemeler:

  (Özel Uygulamalar)

  • TKY uygulamaları (DSİ, OGM, Sağlık Bakanlığı vb.)

  • Spesifik Bireysel Çalışmalar ( Kuruma özgü yazılımlar aracılığıyla, üst yöneticinin vizyonerliğine bağlı)

 • Kullanılan Araçlar (IT Uygulamaları):

  • SGB.net

  • E-bütçe

  • vb… (Kuruma özgü yazılımlar)


 • 2 t rkiye deki de erlendirme uygulamalar nda ba l ca sorunlar zorluklar hangileridir

  2. Türkiye’deki değerlendirme uygulamalarında başlıca sorunlar/zorluklar hangileridir?

  • Mevzuatın şeklen uygulanması,

   • 5018 s.k.’da 19 kez “değerlendirme” ibaresi geçmesine karşın mevzuatta tanımı ve kimin nasıl yapacağı bilgisi yok.

  • Yeterli yönlendirmelerin yapılamaması,

  • Değerlendirmeye ilişkin uygulamalarda yeknesaklığın olmaması,

  • Araçların (IT) aynı dilden konuşmuyor olması,

  • Ortak veri ambarının olmaması,

  • İzleme ile değerlendirme arasındaki farkın algılanamaması

  • Göstergelerin karşılaştırılabilir olmaması vb…


  3 rnek uygulamalar kurumsal performans

  3. Örnek Uygulamalar (Kurumsal Performans)

  • Kamu Yatırımlarının Değerlendirmesi (DPT)

   - Yatırım harcamalarının üçer aylık dönemler halinde izlenmesi ve yıllık “Kamu Yatırımları Değerlendirme Raporları” hazırlanması.

   (Ertesi yıl ödeneğine dayanak teşkil eden veriler oluşturan karar destek sistemi)

  • Kalkınma Ajansları İzleme ve Değerlendirme(DPT)

   - KAYS: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi

   - İKİS: İl Koordinasyon İzleme Sistemi

   (Kalkınma Ajanslarına bütçeden ayrılan paylara ilişkin etkinlik değerlendirmesi)


  3 rnek uygulamalar bireysel performans

  3. Örnek Uygulamalar (Bireysel Performans)

  • Sicil Raporları sonuçlarına (Çok iyi sicil) göre kademe ilerlemesinin yapılması (Tüm memurlar)

  • Ödül (Bakan yetkisinde, En fazla toplam personel sayısının %2’si kadar)

  • Takdirname (Üst yönetici yetkisinde, sınır yok)

  • Teşvik ikramiyesi (Bazı idarelerde)

   (Mevzuat açısından iyi uygulamalar olmasına karşın “insan” faktörü öne çıkmakta.)


  Haz rlayanlar mer faruk g lsoy adile tun er nisa karakum 10 02 2011

  SONUÇ

  • Yasal mevzuatta “değerlendirme” zorunluluğu getirilmiş, ancak uygulamada idarelere yol gösterecek kılavuzlar bulunmamaktadır.

  • Mevcut kurumsal değerlendirmeler sistematik değil, bireysel değerlendirmeler ise objektif şekilde yapılamamaktadır.

  • Somut çözüm önerisi ise; “faaliyet raporu”ndan “hesapverebilirlik raporu” na devşirim.

   “Benim Allah’tan başka hesap vereceğim kimse yok!..”

   Eski Siyasetçi


  Haz rlayanlar mer faruk g lsoy adile tun er nisa karakum 10 02 2011

  SABRINIZA

  TEŞEKKÜRLER…


 • Login