Paulus’ bediening
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Paulus’ bediening PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Paulus’ bediening. 2 Corinthiërs. Geschreven vanuit Macedonië in ongeveer 57/58 AD Brief uit en voor het hart. 12 Toen ik nu in Troas (Troje) kwam om het Evangelie van Christus…. (Handelingen 20:5-13). Evangelie: goed nieuws Christus.

Download Presentation

Paulus’ bediening

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Paulus’ bediening


2 Corinthiërs

Geschreven vanuit Macedonië in ongeveer 57/58 AD

Brief uit en voor het hart


12 Toen ik nu in Troas (Troje) kwam om het Evangelie van Christus…. (Handelingen 20:5-13)


Evangelie: goed nieuws Christus

Evangelie van de besnijdenisEvangelie van de voorhuidEvangelie van GodEvangelie van ChristusEvangelie van de genadeMijn evangelie - Paulus


en daar een deur voor mij geopend was in de Heer


…had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus (wilde duif), mijn broeder, niet vond…


maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië.


En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen

dank = charis = genade

genade is geen werk Romeinen 11:36


Jahweh, Hij zal voor jullie strijden, en jullie zullen stil zijn Exodus 14:14


En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen


En God zij dank, die ons in Christusaltijd doet triomferen / zegevieren

Woord van God spreken

Evangelie van genade en verzoening


Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd (Kolossenzen 2:15)


…en door ons de geur van Zijnkennis op iedere plaats openbaar maakt.

Geur: ruiken,het geestelijke, reukwerk


…en door ons de geur van Zijnkennis

wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus Heer (4:5)


Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan vers 15


Overwinning: God spreekt door geredde zondaren met een hart vol geloof.

(Eerst: uit het hart en de mond kwam geen goede reuk) Romeinen 3:10-14


12  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfsniet één.

13  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.

14  Hun mond is vol verwensing en bitterheidRomeinen 3:10-14


Paulus: ambassadeur van vrede

Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!


voor deze inderdaad een doodsgeur tot dood, maar voor die een levensgeur tot leven (vers 16)


hen die verloren gaan hen die gered worden doodslucht tot dood levensgeur tot leven

woord vh kruis leven in Christusdwaasheid woord van verzoening bevrijding tot heer- zwakheid lijkheid

(gevangenen v Rome) (Romeinse soldaten)


maar wie is tot dit bekwaam?

Niemand, alleen Christus zelf wij zijn in Hem compleet gemaakt…onze bekwaamheid is uit God (3:5)


want wij zijn niet als de velen, die handel drijven met het Woord van God

handeldrijven met,versjacheren, beneden de waarde van de hand doen, verkwanselen, marchanderen,op lage wijze tot een voorwerp van handel maken.


uw zilver is tot schuim geworden,

  • uw wijn is vermengd metwater…Ik zal Mij tegen u keren,

  • Ik zal uw schuim uitzuiveren

  • en Ik zal al uw tin wegnemen.

    Jesaja 1:22,25


  • Login