Paulus’ bediening - PowerPoint PPT Presentation

Paulus’ bediening
Download
1 / 25

  • 109 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Paulus’ bediening. 2 Corinthiërs. Geschreven vanuit Macedonië in ongeveer 57/58 AD Brief uit en voor het hart. 12 Toen ik nu in Troas (Troje) kwam om het Evangelie van Christus…. (Handelingen 20:5-13). Evangelie: goed nieuws Christus.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Paulus’ bediening

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Paulus bediening

Paulus’ bediening


2 corinthi rs

2 Corinthiërs

Geschreven vanuit Macedonië in ongeveer 57/58 AD

Brief uit en voor het hart


Paulus bediening

12 Toen ik nu in Troas (Troje) kwam om het Evangelie van Christus…. (Handelingen 20:5-13)


Paulus bediening

Evangelie: goed nieuws Christus

Evangelie van de besnijdenisEvangelie van de voorhuidEvangelie van GodEvangelie van ChristusEvangelie van de genadeMijn evangelie - Paulus


Paulus bediening

en daar een deur voor mij geopend was in de Heer


Paulus bediening

…had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus (wilde duif), mijn broeder, niet vond…


Paulus bediening

maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië.


Paulus bediening

En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen

dank = charis = genade

genade is geen werk Romeinen 11:36


Paulus bediening

Jahweh, Hij zal voor jullie strijden, en jullie zullen stil zijn Exodus 14:14


Paulus bediening

En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen


Paulus bediening

En God zij dank, die ons in Christusaltijd doet triomferen / zegevieren

Woord van God spreken

Evangelie van genade en verzoening


Paulus bediening

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd (Kolossenzen 2:15)


Paulus bediening

…en door ons de geur van Zijnkennis op iedere plaats openbaar maakt.

Geur: ruiken,het geestelijke, reukwerk


Paulus bediening

…en door ons de geur van Zijnkennis

wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus Heer (4:5)


Paulus bediening

Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan vers 15


Paulus bediening

Overwinning: God spreekt door geredde zondaren met een hart vol geloof.

(Eerst: uit het hart en de mond kwam geen goede reuk) Romeinen 3:10-14


Paulus bediening

12  Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfsniet één.

13  Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.

14  Hun mond is vol verwensing en bitterheidRomeinen 3:10-14


Paulus bediening

Paulus: ambassadeur van vrede

Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!


Paulus bediening

voor deze inderdaad een doodsgeur tot dood, maar voor die een levensgeur tot leven (vers 16)


Paulus bediening

hen die verloren gaan hen die gered worden doodslucht tot dood levensgeur tot leven

woord vh kruis leven in Christusdwaasheid woord van verzoening bevrijding tot heer- zwakheid lijkheid

(gevangenen v Rome) (Romeinse soldaten)


Paulus bediening

maar wie is tot dit bekwaam?

Niemand, alleen Christus zelf wij zijn in Hem compleet gemaakt…onze bekwaamheid is uit God (3:5)


Paulus bediening

want wij zijn niet als de velen, die handel drijven met het Woord van God

handeldrijven met,versjacheren, beneden de waarde van de hand doen, verkwanselen, marchanderen,op lage wijze tot een voorwerp van handel maken.


Paulus bediening

uw zilver is tot schuim geworden,

  • uw wijn is vermengd metwater…Ik zal Mij tegen u keren,

  • Ik zal uw schuim uitzuiveren

  • en Ik zal al uw tin wegnemen.

    Jesaja 1:22,25


  • Login