Onderzoekseenheid - PowerPoint PPT Presentation

Onderzoekseenheid
Download
1 / 15

 • 218 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Onderzoekseenheid. Wat ga je onderzoeken? En hoe?. Onderzoekseenheid. Voor het onderzoeken van je onderzoekseenheid bestaan grofweg twee methoden: Kwantitatief onderzoek

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Onderzoekseenheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Onderzoekseenheid

Onderzoekseenheid

Wat ga je onderzoeken? En hoe?


Onderzoekseenheid1

Onderzoekseenheid

 • Voor het onderzoeken van je onderzoekseenheid bestaan grofweg twee methoden:

  • Kwantitatief onderzoek

   • Bron: Baarda en De Goede, Basisboek methoden en technieken. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek, 2006, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten.

  • Kwalitatief onderzoek

   • Bron: Baarda en De Goede, Basisboek kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 2005, Wolters-Noordhoff Groningen, Houten.


Kwantitatief versus kwalitatief

Kwantitatief

Zijn website trekt 5565 bezoekers per dag

Hij eet 6 maaltijden per dag

Het boek is in 45 talen vertaald

Kwalitatief

Zijn website is succesvol

Hij eet de hele dag door

Het boek is een internationale bestseller

Kwantitatief versus Kwalitatief


Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek

 • Kenmerken: subjectieve meting:

  • geeft inzicht hoe men over een bepaald onderwerp en/of product denkt en/of deze ervaart en waarom.

 • Methode van dataverzameling

  • Interviews

  • Groepsgesprekken / groepsdiscussies

  • Individuele gesprekken a.d.h.v. topiclijst

 • Weergave in scriptie

  • Gegevens worden verwerkt in je onderzoeksverslag

  • Uitgewerkte interviews als bijlage


Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek

 • Kenmerken: objectieve meting

  • biedt cijfermatig inzicht en geeft hoeveelheden aan.

   • grootte bepalen van een doelgroep

   • tevredenheid van een product bepalen

   • bereik van een product bepalen

   • etc.

 • Methode van dataverzameling:

  • Enquête:

   • Schriftelijk onderzoek

   • Telefonisch onderzoek

   • Online onderzoek

   • Face tot face onderzoek

   • Etc.

 • Weergave in scriptie

  • Grafieken

  • Tabellen


Research methods emphasis on qualitative research

Research methodsEmphasis on qualitative research

Quantitative research is built around numbers and data

Mostly carried out through questionnaires

Focus mainly on qualitative research

Tip: quantitative data can be found at www.cbs.nl and all kind of branche organisations


Research methods emphasis on qualitative research1

Research methodsEmphasis on qualitative research

Qualitative research deals with words and images

Uses tools such as (expert) interviews, group interviews, literature reviews and observations

Tip: every designer must understand the customer, use observations to get the real customer insights


Research methods emphasis on qualitative research2

Research methodsEmphasis on qualitative research


The human centered ict toolkit

The Human Centered ICT Toolkit

This might be useful for you while working on your graduation project.

project.cmd.hro.nl/cmi/hci/toolkit/index.php


Why the hci toolbox

Why the HCI Toolbox?

While working on a (graduation) project, you’ll encounter many problems/questions.

Questions like:

 • Who is ‘the user’?

 • What does the user want/need?

 • How do I gain insights into the target group?

 • How do I gain insight into the context of use?

 • Will the user understand what to do?

 • How do I test my first prototype?

 • Etc…


A reference card describes

A reference card describes

Definition of the tool/method (What is it?)

Project phase (When to use it?)

Purpose (Why to use it?)

Points of interest / Pitfals

References

Best practices / examples in the near future.


A few things to bear in mind

A few things to bear in mind

The toolbox is only a collection of references

So no complete how-to’s, but references to books and websites

It’s a work in progress, the first version is online.

Enabling co-creation (so users can add content)

Adding some essential tools


Almost finished

Almost finished…

Recommended literature

A Designer’s Research Manual

Jennifer & Kenneth Visocky O'Grady

A brilliant book! It explains the theory of research, and many techniques or methods are explained in a very clear and concise manner.


Reminder

Reminder

 • Is de onderzoeksvraag origineel en relevant voor het vakgebied (onderwerp en probleemstelling)

 • Is de probleemstelling goed afgebakend en helder en nauwkeurig geformuleerd(kennisgebied)

 • Is het theoretisch, praktisch en/of methodologisch belang van het onderzoek voldoende aangetoond (relevantie/verantwoording)


Opdracht

Opdracht

 • Aan de hand van de verschillende soorten van onderzoek, kies je het onderzoek waarvan jij denkt dat dit betrekking heeft op jpouw onderzoek.

 • Beargumenteer je keuze.

 • Analyse marketingsonderzoek:

  • http://virtmed.econ.hvu.nl/pdf/Marketing/rapportmarketingtrends2008.pdf


 • Login