intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning
Download
Skip this Video
Download Presentation
Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning. VÄLKOMMEN! till Föreläsning 1 (7/3) (Litteratur till idag: Kap 1-3) INTERN redovisning i olika företag Ekonomistyrning genom planering och budget Ekonomisk respektive Finansiell analys och planering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning' - conner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning
Intern redovisning förekonomistyrningens planering och uppföljning

VÄLKOMMEN!

till

Föreläsning 1 (7/3)

(Litteratur till idag: Kap 1-3)

 • INTERN redovisning i olika företag

Ekonomistyrning genom planering och budget

 • Ekonomisk respektive Finansiell analys och planering
 • Totalt, företagets resultat och likviditet
 • Budgets och Kalkyler som styrmedel
 • Övning; Begrepp och Totalanalys, (Budget)
 • Utdelning uppgifter till 8/3 (a),(b)

(Ö1.1 – 1.6)

Internredovisning 722G76

begreppsmodellen
Begreppsmodellen

Betalningar

Utbetalning

Inbetalning

Betalningar

Anskaffning

Utgifter (S+ eller T-)

Inkomster (S- eller T+)

Försäljning

Förbrukning

Kostnader

Intäkter

Prestation

HÄR ÄR VI!

Internredovisning 722G76

vad vi m ter
VAD vi mäter.

INTÄKTER

KOSTNADER

DIREKTA KOSTNADER

OMKOSTNADER (indirekta)

PRIS x VOLYM

RÖRLIGA

FASTA

EFFEKTIVITET

INRE EFFEKTIVITET/PRODUKTIVITET

Man mäter det man vill eller kan påverka!

Internredovisning 722G76

allting handlar om
Allting handlar om…

KVANTITET x PRIS

Internredovisning 722G76

i v rt fall
i vårt fall…

Kvantitet x Pris / enhet

samt

ANTAL enheter (=VOLYM)

Internredovisning 722G76

slide6

Exempel på två ”nivåer” (från Elmarknaden)

Antal hushåll

Antal KwH x pris/hushåll

TID

Internredovisning 722G76

totalanalys vad det r som p verkar och kan p verkas i respektive f retag
TOTALANALYSVad det är som påverkar och kan påverkas i respektive företag?

Företagets resultat =

Avdelningens resultat =

Affärsområdets resultat =

Projektets resultat =

Produktgruppens resultat =

Produktens resultat =

Företagets likviditet =

Internredovisning 722G76

slide8

ANALYS :

RESULTAT = INTÄKTER - KOSTNADER

Varför pekar resultatet och lönsamhetskurvan åt ett visst håll ?

Per Staffan Boström, PSB (722G46)

slide9

ANALYS:

10.000 eller 100.000? Liten eller stor?

Effektiv produktion eller ? Volym eller pris/linje?

Cab 400 000

Pris/bidrag per ?

TX 310 000

Sed 275 000

Ökad lönsamhet eller bidrag per ?

Per Staffan Boström, PSB (722G46)

ekonomisk respektive finansiell analys och planering
Ekonomisk respektive Finansiell analys och planering
 • Ekonomisk analys; volymer, kvantiteter och priser
 • Ekonomisk planering; (”ex ante”) kalkyler, budgets (kostnader, intäkter, investeringar)
 • Likviditetsplanering
 • Finansiell planering; kapitalanskaffning och kapitalanvändning utifrån avkastningskravet

(…men är inte riktigt samma sak som likviditetsplanering)

Internredovisning 722G76

ekonomisk uppf ljning
Ekonomisk Uppföljning

Från intern redovisningen (vald modell)

 • Redovisning (”ex post”) av resultatet
  • Budgetuppföljning ( med avvikelseanalys på totalnivå)
  • Resultatuppföljning (totalnivå)
  • Investeringsanalys

Internredovisning 722G76

slide12

Resultatmått

Bidrag från (marginalen vid) försäljning

vs

Avkastning/Lönsamhet

Räntabilitet på totalt kapital

eller

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Internredovisning 722G76

planering och uppf ljning budget som styrmedel
Planering och UppföljningBudget som styrmedel
 • Omkostnadsbudget/analys
 • Resultatbudget/analys
 • Investeringsbudget/analys
 • Likviditetsbudget (= betalningsflöden)

Internredovisning 722G76

planering och uppf ljning kalkyler som styrmedel
Planering och Uppföljning Kalkyler som styrmedel
 • BEGREPPEN
  • Intäkter; särintäkter och samintäkter
  • Kostnader; särkostnader och samkostnader
  • Direkta kostnader och Omkostnader
  • Fasta och rörliga kostnader (även omkostnader)
 • Kalkylmodellerna
  • Period-, Påläggs- och Orderkalkyl
  • ABC-kalkyl
  • Standardkalkylering
  • Investeringskalkyl (2 av 4 metoder)

Internredovisning 722G76

investeringskalkyl inbetalningar och utbetalningar
INVESTERINGSKALKYL= Inbetalningar och Utbetalningar!

Pay-backmetoden (pay-off) (utan eller med kalkylränta och skatteeffekter)

Nuvärdemetoden (Kapitalvärde = diff inbetalning/utbetalning = avkastning

Om kapitalvärdet = 0 så är avkastningen = kalkylräntan

Kapitalvärdekvoten = kapitalvärdet i förhållande till grundinvesteringen

Differensmetoden: dyrast alternativet är mest lönsamt vid positiv differens

Känslighetsanalysen: tre olika ekvationer; kolla närmsta värden i tabellerna (s 238!)

Annuitetsmetoden~”nuvärdemetoden”; används vid lika stort inbetalningsöverskott

Utbyteskalkylering; här används också annuitetsmetoden

Internräntemetoden = högsta möjliga avkastning jämfört med kalkylräntan!

Internredovisning 722G76

till n sta g ng 9 3 resultatplanering analys pristeori

Till nästa gång 9/3:RESULTATPLANERING/ANALYS(PRISTEORI)

BIDRAGSANALYS (Kap 3) och Lönsamhetsbedömning (Kap 4)

Läses extra noggrant inför F 5/F6

ad