Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning - PowerPoint PPT Presentation

Intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning
Download
1 / 17

 • 158 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning. VÄLKOMMEN! till Föreläsning 1 (7/3) (Litteratur till idag: Kap 1-3) INTERN redovisning i olika företag Ekonomistyrning genom planering och budget Ekonomisk respektive Finansiell analys och planering

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Intern redovisning för ekonomistyrningens planering och uppföljning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning

Intern redovisning förekonomistyrningens planering och uppföljning

VÄLKOMMEN!

till

Föreläsning 1 (7/3)

(Litteratur till idag: Kap 1-3)

 • INTERN redovisning i olika företag

  Ekonomistyrning genom planering och budget

 • Ekonomisk respektive Finansiell analys och planering

 • Totalt, företagets resultat och likviditet

 • Budgets och Kalkyler som styrmedel

 • Övning; Begrepp och Totalanalys, (Budget)

 • Utdelning uppgifter till 8/3 (a),(b)

  (Ö1.1 – 1.6)

Internredovisning 722G76


Begreppsmodellen

Begreppsmodellen

Betalningar

Utbetalning

Inbetalning

Betalningar

Anskaffning

Utgifter (S+ eller T-)

Inkomster (S- eller T+)

Försäljning

Förbrukning

Kostnader

Intäkter

Prestation

HÄR ÄR VI!

Internredovisning 722G76


Vad vi m ter

VAD vi mäter.

INTÄKTER

KOSTNADER

DIREKTA KOSTNADER

OMKOSTNADER (indirekta)

PRIS x VOLYM

RÖRLIGA

FASTA

EFFEKTIVITET

INRE EFFEKTIVITET/PRODUKTIVITET

Man mäter det man vill eller kan påverka!

Internredovisning 722G76


Allting handlar om

Allting handlar om…

KVANTITET x PRIS

Internredovisning 722G76


I v rt fall

i vårt fall…

Kvantitet x Pris / enhet

samt

ANTAL enheter (=VOLYM)

Internredovisning 722G76


Intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning

Exempel på två ”nivåer” (från Elmarknaden)

Antal hushåll

Antal KwH x pris/hushåll

TID

Internredovisning 722G76


Totalanalys vad det r som p verkar och kan p verkas i respektive f retag

TOTALANALYSVad det är som påverkar och kan påverkas i respektive företag?

Företagets resultat =

Avdelningens resultat =

Affärsområdets resultat =

Projektets resultat =

Produktgruppens resultat =

Produktens resultat =

Företagets likviditet =

Internredovisning 722G76


Intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning

ANALYS :

RESULTAT = INTÄKTER - KOSTNADER

Varför pekar resultatet och lönsamhetskurvan åt ett visst håll ?

Per Staffan Boström, PSB (722G46)


Intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning

ANALYS:

10.000 eller 100.000? Liten eller stor?

Effektiv produktion eller ? Volym eller pris/linje?

Cab 400 000

Pris/bidrag per ?

TX 310 000

Sed 275 000

Ökad lönsamhet eller bidrag per ?

Per Staffan Boström, PSB (722G46)


Ekonomisk respektive finansiell analys och planering

Ekonomisk respektive Finansiell analys och planering

 • Ekonomisk analys; volymer, kvantiteter och priser

 • Ekonomisk planering; (”ex ante”) kalkyler, budgets (kostnader, intäkter, investeringar)

 • Likviditetsplanering

 • Finansiell planering; kapitalanskaffning och kapitalanvändning utifrån avkastningskravet

  (…men är inte riktigt samma sak som likviditetsplanering)

Internredovisning 722G76


Ekonomisk uppf ljning

Ekonomisk Uppföljning

Från intern redovisningen (vald modell)

 • Redovisning (”ex post”) av resultatet

  • Budgetuppföljning ( med avvikelseanalys på totalnivå)

  • Resultatuppföljning (totalnivå)

  • Investeringsanalys

Internredovisning 722G76


Intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning

Resultatmått

Bidrag från (marginalen vid) försäljning

vs

Avkastning/Lönsamhet

Räntabilitet på totalt kapital

eller

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Internredovisning 722G76


Intern redovisning f r ekonomistyrningens planering och uppf ljning

Lönsamhet/räntabilitet versus kapitaleffektivitet

Internredovisning 722G76


Planering och uppf ljning budget som styrmedel

Planering och UppföljningBudget som styrmedel

 • Omkostnadsbudget/analys

 • Resultatbudget/analys

 • Investeringsbudget/analys

 • Likviditetsbudget (= betalningsflöden)

Internredovisning 722G76


Planering och uppf ljning kalkyler som styrmedel

Planering och Uppföljning Kalkyler som styrmedel

 • BEGREPPEN

  • Intäkter; särintäkter och samintäkter

  • Kostnader; särkostnader och samkostnader

  • Direkta kostnader och Omkostnader

  • Fasta och rörliga kostnader (även omkostnader)

 • Kalkylmodellerna

  • Period-, Påläggs- och Orderkalkyl

  • ABC-kalkyl

  • Standardkalkylering

  • Investeringskalkyl (2 av 4 metoder)

Internredovisning 722G76


Investeringskalkyl inbetalningar och utbetalningar

INVESTERINGSKALKYL= Inbetalningar och Utbetalningar!

Pay-backmetoden (pay-off) (utan eller med kalkylränta och skatteeffekter)

Nuvärdemetoden (Kapitalvärde = diff inbetalning/utbetalning = avkastning

Om kapitalvärdet = 0 så är avkastningen = kalkylräntan

Kapitalvärdekvoten = kapitalvärdet i förhållande till grundinvesteringen

Differensmetoden: dyrast alternativet är mest lönsamt vid positiv differens

Känslighetsanalysen: tre olika ekvationer; kolla närmsta värden i tabellerna (s 238!)

Annuitetsmetoden~”nuvärdemetoden”; används vid lika stort inbetalningsöverskott

Utbyteskalkylering; här används också annuitetsmetoden

Internräntemetoden = högsta möjliga avkastning jämfört med kalkylräntan!

Internredovisning 722G76


Till n sta g ng 9 3 resultatplanering analys pristeori

Till nästa gång 9/3:RESULTATPLANERING/ANALYS(PRISTEORI)

BIDRAGSANALYS (Kap 3) och Lönsamhetsbedömning (Kap 4)

Läses extra noggrant inför F 5/F6


 • Login