BOYUN AĞRILARI - PowerPoint PPT Presentation

Boyun a rilari
Download
1 / 49

 • 621 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BOYUN AĞRILARI. Prof. Dr. Şansın Tüzün. Fonksiyonel Anatomi. Boyun omurganın en hareketli kısmıdır Her yönde hareket yeteneği vardır 7 servikal vertebradan oluşur Anatomik ve fonksiyonel yapı bakımından 2 bölüme ayrılır; Üst servikal bölüm=> Atlas ve aksis

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BOYUN AĞRILARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Boyun a rilari

BOYUN AĞRILARI

Prof. Dr. Şansın Tüzün


Fonksiyonel anatomi

Fonksiyonel Anatomi

 • Boyun omurganın en hareketli kısmıdır

 • Her yönde hareket yeteneği vardır

 • 7 servikal vertebradan oluşur

 • Anatomik ve fonksiyonel yapı bakımından 2 bölüme ayrılır;

  Üst servikal bölüm=> Atlas ve aksis

  Alt servikal bölüm=> Son 5 vertebra


Tipik servikal vertebran n zellikleri

Tipik Servikal Vertebranın Özellikleri

 • Unkovertebral eklem

  (Lucshka eklem)

 • Arka orta hattan çıkan spinöz çıkıntının ucu çatallıdır

 • Transvers çıkıntısında foramen bulunur


Atlas

Atlas

 • Korpus vertebrası yoktur

 • Üst yüzleri oksipital kondillerle,alt yüzleri aksisin çıkıntıları ile eklem yapar

 • Atlanto-odontoid eklemi oluşturur


Aksisin zellikleri

Aksisin Özellikleri

 • Korpus ortasından çıkan odontoid çıkıntı vardır

 • Laminaları dardır


Spinal hareket segmenti

Spinal Hareket Segmenti

 • Komşu iki vertebradan oluşan yapıdır

 • Her segment belli bir denge içinde bulunur

 • Dengeyi sağlayan stabilizatörler;

  Pasif=> Vertebraların,faset eklemlerinin şekli ve yerleşimleri

  Aktif=> Kaslar

  Dinamik=> Ligament,kapsül,anulus fibrosus

  Hidrodinamik=> Nukleus pulposus turgoru


Luschka eklemi

Luschka Eklemi

 • Üst vertebranın alt platosunda bulunan semilunar eklem yüzü ile alttaki vertebranın unkusu birleşir Unkovertebral Eklem (Luschka) oluşur

 • Gerçek eklem değildir

 • Spinal kanal içeriğini disk protrüzyonundan korur


Faset eklemi

Faset Eklemi

 • Artiküler çıkıntıların oluşturduğu posterior intervertebral eklemlerdir

 • Gerçek sinovyal eklemlerdir

 • 45 derece açıyla korpusa bakar

 • Başın hareket açıklığını sağlar


Spinal ligamentler

Spinal Ligamentler

 • Anterior ve posterior longitudinal ligamentler

 • Ligamentum flavum

 • Fasetin kapsüler ligamenti

 • İntertransvers ligament

 • İnterspinöz ligament

 • Supraspinöz ligament


Ntervertebral diskler

İntervertebral Diskler

 • Nukleus pulposus

 • Anulus fibrosus


Kaslar

Kaslar

 • SKM

 • Skalen kaslar

 • Paravertebral kaslar

 • Longus capitis, longus colli, rectus capitis anterior

 • Splenius capitis

 • Semispinalis capitistir


Boyun hareketleri

Boyun hareketleri

 • Atlanto-oksipital eklemde fleksiyon-ekstansiyon hareketi yapılır, rotasyon yapılmaz

 • Atlanto-oksipital eklemde nötral pozisyonda ortalama 10 derece fleksiyon ve 25 derece ekstansiyon yapılabilir


Boyun hareketleri1

Boyun hareketleri

 • Atlanto-aksial eklemde odontoid çıkıntı çevresinde 45 derecelik sağa ve sola rotasyon hareketi görülür

 • Bu servikal bölgedeki rotasyon hareketinin %90’ını oluşturur

 • Geri kalan kısmı ise C2-C7 arasında yapılır

 • Atlanto-aksial eklem çok az fleksiyon-ekstansiyon hareketi de yapabilir


Boyun hareketleri2

Boyun hareketleri

 • C2-C3,C7-T1 en az hareketli segmentler

 • C5-C6,C4-C5 en hareketli segmentler


Boyunda a r ya duyarl yap lar

Boyunda Ağrıya Duyarlı Yapılar

 • Servikal sinirler ve sinir kökleri

 • Diskin dış annuler lifleri

 • Kaslar

 • Ligamanlar (flavum ve interspinöz lig hariç)

 • Faset eklemleri

 • Dura ön yüzü

 • Vertebral yapılar (korpus hariç)


Boyun a risi nedenler

Mekanik

Travma (Whiplash sendromu)

Servikal sprain

Servikal strain

Servikal disk hernisi

Servikal spondiloz

Servikal stenoz

Servikal instabilite

Romatolojik

Ankilozan spondilit

Romatoid artrit

Diffüz idiopatik skeletal hiperostoz (DISH)

Polimiyalji romatika

Fibromiyalji

Miyofasiyal ağrı sendromu

BOYUN AĞRISI NEDENLERİ


Boyun a risi nedenler1

İnfeksiyöz

Vertebral osteomiyelit

Diskit

Epidural, intradural ve subdural abseler

Retrofaringeal apse

Tümoral

İntradural

Ekstradural

Endokrinolojik ve metabolik

Osteoporoz

Osteomalazi

Paratiroid bozuklukları

Paget hastalığı

Hipofiz hastalıkları

Diğer nedenler

A-V malformasyon

Siringomiyeli

BOYUN AĞRISI NEDENLERİ


Travmatik boyun a r lar

Travmatik boyun ağrıları

 • Başa gelen darbeler

 • Düşme

 • Spor yaralanmaları

 • Yumuşak doku zedelenmeleri

 • Zorlu kas kontraksiyonları

 • Mesleki nedenler ve postural bozukluklar


Servikal strain ve sprain

Servikal Strain ve Sprain

 • Kontraktil dokuların (kaslar,tendonlar) yaralanmaları strain

 • Eklem kapsülleri,ligament, bursa, kan damarları, kıkırdak ve dura yaralanmaları sprain

 • Strainde germe ile oluşan bir doku incinmesi vardır

 • Sprainde germe ile oluşan yaralanmada doku yırtılması ve kanama vardır


Servikal strain ve sprain klinik

Servikal Strain ve Sprain-Klinik

 • Servikal strainde sıklıkla görülen servikal lordoz düzleşmesi paravertebral kas spazmını gösterir

 • Ağrı boyunda lokalizedir

 • Nörolojik bulgu yoktur


Whiplash yaralanmalar

Whiplash Yaralanmaları

 • Travma ile başın önce fleksiyona sonra da hiperekstansiyona zorlanması ile boyun bölgesinde indirekt travma oluşmasıdır

 • Ligamentler,kaslar,faset eklemleri ve bazen sinir kökleri etkilenir (fokal hemoraji veya gerilme hasarına bağlı)

 • Temel klinik semptom baş ve boyun ağrısıdır


Whiplash yaralanmalar1

Whiplash Yaralanmaları


Serv kal nstab l te

SERVİKAL İNSTABİLİTE

 • Fizyolojik yüklenmeler sonrasında servikal kolonun stabilitesinin bozulması

 • İnstabilite kararını vermede klinik yakınma, bulgular ve radyolojik verilerin birlikte değerlendirilmesi gerekir.

 • X-Ray’de servikal omurlar arasında kayma görülür


Serv kal spond loz

SERVİKAL SPONDİLOZ

 • Spondiloz:İntervertebral disk,faset veunkovertebral eklemlerdeki dejeneratif süreç ve nörovasküler tutulum tablosu

 • Dejenerasyona katkıda bulunan faktörler: Yaşlanma,mikrotravma,iş aktiviteleri genetik

 • Normal yaşlanma süreci içinde gelişen dejeneratif değişim her zaman ağrı yapmaz


Serv kal spond loz1

SERVİKAL SPONDİLOZ

Servikal Spondiloza bağlı Sendromlar;

 • Radikülopati

 • VBY Sendromu

 • Servikal miyelopati


Radik lopati

Radikülopati

 • Radikülopati;radiküler ağrı, paresteziler yüzeyel duyu bozuklukları, derin tendon reflekslerinde değişiklikler, kas kuvveti kaybı gibi belirti ve bulgularla karşımıza çıkar

 • En sık nedeni, servikal vertebral disk herniasyonu olup, ikinci sıklıkta ise servikal spondiloza bağlı görülür


Servikal myelopati

Servikal Myelopati

 • Spinal kanalda stenoza neden olan; osteofitler ,disk hernisi,lig.flavum ve faset eklem hipertrofisi,PLL kalınlaşması ve ossifikasyonu,Paget, gut ve yapısal özellikler servikal miyelopatiye yol açabilir

 • Servikal miyelopati;radikülopatinin tersine , 1. motor nöron bulguları görülür.Yaşlı erkeklerde sıktır,yavaş ilerler. Alt extremitede spastite,ağrı parestezi olur


Vby sendromu

VBY sendromu

 • C6-C2 transvers foramenden geçen vertebral arterler Luschka ve Apofizer eklemlerle yakın ilişkidedir

 • Spondiloza bağlı gelişen osteofitler ve periosteofitik ödem VA’e bası yapar

 • Disk aralıklarının daralması ve arterin bu yüksekliğe uyum sağlamak için kıvrıntılı hal alması da arter kan akımını azaltır


Semptomlar

Semptomlar

 • İç kulağın kanlanması,beyin sapındaki vestibüler ve kohlear çekirdeklerin beslenmesi VBS ile sağlanır

 • Vertigo,drop atak,oksipital baş ağrısı, bulantı,

 • Koordinasyon bozuklukları, hafıza kusuru

 • Tinnitus, işitme kaybı, diplopi, hemianopsi

 • Uyuşma, nistagmus, disfaji


Vby semptomlar

VBY- Semptomlar

 • Tüm semptomların ortak özelliği boyun hareketleri ile ilişkili olması ve aynı zamanda az-çok değişik şiddetlerde lokal veya radiküler şikayetler olmasıdır


Romatoid artrit

Romatoid Artrit

 • RA genellikle sinovyal dokudan zengin olan üst servikal bölgeyi etkiler

 • Tutulum 3 şekilde olabilir

  1.Atlanto-aksiyal tutulum

  2. C1-C2 faset eklem ve atlanto-oksipital eklem tutulumu

  3. Subluksasyon ve spondilodiskiti içeren subaksiyal tutulum


Ankilozan spondilit

Ankilozan Spondilit

 • Hareket kısıtlılığı genel olarak simetriktir

 • İlk önce lateral fleksiyonlar sonra rotasyonlar kısıtlanır

 • Fleksiyon ve ekstansiyon en son etkilenir (Nedeni atlanto-aksiyal eklemin korunmasıdır)


Boyun a rilarinda tani

BOYUN AĞRILARINDA TANI

 • Ayrıntılı öykü ve fizik muayene

 • Servikal grafi(4 yönlü):

  Disk aralıklarının daralması, endplatelerde skleroz, korpus köşelerinde sivrileşmeler, faset eklemlerinde dejenerasyon, osteofitler

 • MR:Konjenital anomalileri saptamada yararlı

 • EMG: Servikal sinir kökü kompresyonunun derecesini ve ciddiyetini göstermede ve olayı diğer nörolojik problemlerden ayırmada yararlıdır

 • BT: Dejeneratif,travmatik,neoplastik, infeksiyon gibi patolojilerin görüntülenmesinde yararlı

 • Doppler US:

  Dinamik olay hakkında bilgi verir.Boyun hiperekstansiyonu ve rotasyonu sırasında çekim yapılabilirse kan akımındaki geçici azalma saptanabilir.


Tedavi

Tedavi

 • İmmobilizasyon:Servikal Kollar

 • Medikal Tedavi:NSAİİ, analjezik, miyelorelaksanlar, kortikosteroidler, periferik vazodilatötörler,

 • Fizik Tedavi: Yüzeyel-derin ısı, masaj, elektroterapi, traksiyon

 • Terapötik Egzersizler:İzometrik, EHA


 • Login