J tehuoltop iv t 26 4 2012
Download
1 / 15

Jätehuoltopäivät 26.4.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Jätehuoltopäivät 26.4.2012. Orgaaninen jäte poistuu , mikä muuttuu ?. Kai Sormunen, kai.sormunen /at/ramboll.fi, 040-5127 944. Johdanto Kaatopaikkakiellon sisällöstä Kaatopaikkakiellon vaikutukset Käsittelyt Kaatopaikkasijoitus Kaasut Vedet. sisältö . Johdantoa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jätehuoltopäivät 26.4.2012' - conley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J tehuoltop iv t 26 4 2012

Jätehuoltopäivät 26.4.2012

Orgaaninenjätepoistuu, mikämuuttuu?

Kai Sormunen, kai.sormunen/at/ramboll.fi, 040-5127 944


Sis lt

Johdanto

Kaatopaikkakiellonsisällöstä

Kaatopaikkakiellonvaikutukset

Käsittelyt

Kaatopaikkasijoitus

Kaasut

Vedet

sisältöKaatopaikkakielto orgaanisille j tteille
Kaatopaikkakieltoorgaanisillejätteille

 • Tavoitteet

  • Rajoittaa/lopettaaorgaanisenjätteenloppusijoitustakaatopaikoille

  • Kaasu- javesipäästöjenvähentäminen

  • Kehittäämateriaalienhyötykäyttöä

  • Raja-arvo 10 % (TOC tai hehkutushäviö)

 • Voidaansaavuttaa vain laitosmaisillakäsittelyillä, joillatuotetaantuhkaaja/tai epäorgaanisiarejektejäsekähyötymateriaaleja

Lähde: Seppänen 15.11.2011


Koskee tavanomaisen j tteen kaatopaikalle sijoitettavia j tteit
koskee tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä

 • Yhdyskuntajäte (sekajäte)

 • Erilliskerätyt jätteet

 • Yhdyskuntajätteen käsittelyrejektit

 • Rakennusjätteiden käsittelyrejektit

 • Puhdistamolietteet ja sen käsittelyjäte

 • Sekalainen, puu-, muovi- ja kumijäte

 • Elintarviketeollisuuden orgaaninen jäte

 • Metsäteollisuuden orgaaninen jäte

 • Auto- ja sähkölaiteromun rejektit

 • Tekstiilijäte

Lähde: Seppänen 15.11.2011


Kotitalouksien sekaj tteen koostumus hsy n alue
Kotitalouksien sekajätteen koostumus ( jätteitäHSY:n alue)

 • Biohajoavaa 66 %

 • Muu palava (muovit, tekstiilit ja vaatteet)

 • Inerttijäte (lasit, metallit, SER, sekalaiset pakkaukset, sekalaiset jätteet ja ongelmajätteet)Vaikutukset k sittelyihin
Vaikutukset käsittelyihin jätteitä

 • Loppusijoituksen aluetarpeet pienenevät  laitoskapasiteetin, käsittelykenttien ja välivarastojen lisätarve

 • Sekasijoittamista vain perustellusti hajoamisprosessit ja ympäristökuormitus sekä myöhempi hyötykäyttö huomioiden

 • Materiaalia muuhun hyötykäyttöön. Materiaalit oltava ympäristökelpoisia (orgaanisten materiaalien tulee olla stabiloituja)


Materiaalien v livarastointia ja k sittelyit
Materiaalien välivarastointia ja käsittelyitä jätteitä

Lähde: Environmental Control Systems, Inc., 2000.


Kaasujen hallinnan uusia haasteita
Kaasujen hallinnan uusia haasteita jätteitä

Vanhat täytöt

 • Metaanin muodostuminen vähenee odotettua nopeammin

 • Menetelmät kaasun hyödyntämiseksi alhaisilla metaanipitoisuuksilla

 • Kaatopaikkojen aerobinen stabilointi (ilmastus) voi olla perusteltua kaasun hyötykäytön estyttyä alhaisen metaanipitoisuuden tai määrän vuoksi

 • Metaanin hapetuspintarakenteissa


Kaasujen hallinnan uusia haasteita1
Kaasujen hallinnan uusia haasteita jätteitä

Täytöt vuoden 2016 jälkeen

 • Ei metaanin muodostumista vuoden 2016 jälkeen sijoitetuilla jäteillä  ei uusia kaasunkeräysjärjestelmiä

 • Sulfaatin pelkistyminen rikkivedyksi voi aiheuttaa hajuhaittoja  edellyttää tarkkailu ja tarvittaessa toimenpiteitä


Suotovesien hallinnan haasteita
Suotovesien jätteitähallinnanhaasteita

 • Jätekeskusten vesimääristä valtaosa vanhoista täytöistä ja käsittelykentiltä

 • Typpikuormitus pitkäkestoinen, jopa 100 vuotta

 • Uusilta täytöiltä lisääntyvissä määrin suolat (sulfaatti, kloridi)

 • Siirtolinjojen hajuhaitat (sulfaatin pelkistymisestä rikkivedyksi) ->hajujen hallinta

 • Mekaanis-biologisten jätteiden alueelta myös typen ja orgaanisen aineksen kuormitus jatkuu


Muut vaikutukset
Muut vaikutukset jätteitä

 • Kuormantarkastukset ja analysointi

 • Kalustotarpeet

 • Mekaanis-biologinen käsittelyn raja-arvot?

  • Saksassa TOC-raja-arvo rejekteille 18 %

 • Hylkyrejektien käsittely

 • Ympäristötarkkailut


Yhteenveto
yhteenveto jätteitä

 • Kaatopaikkakaasujenhyötykäyttöä 2030-luvulle asti

 • Laitoskapasiteetin, käsittelykenttien (javälivarastojen) lisätarvetta

 • Ominaisuuksiltaanerilaistenjätejakeidensekasijoittamistavältettävä

 • Hajujenhallinnantarpeet

 • Orgaanisenaineksenjatypensuotovesikuormitusvähenee, jasuolojenkuormituslisääntyy


Kiitos

Kiitos ! jätteitä


ad