Download
1 / 18

Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

. Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí. Teorie bilancí. Teorie účetnictví – následuje praxi, zobecňuje některé prvky, rozvíjí dále možnosti (neexistuje před prakt. účetnictvím) - taktéž i teorie bilancí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Účetní systémy 1 2. přednáška Teorie bilancí ' - conley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
.

Účetní systémy 1

2. přednáška

Teorie bilancí


Teorie bilanc
Teorie bilancí

Teorie účetnictví – následuje praxi, zobecňuje

některé prvky, rozvíjí dále možnosti

(neexistuje před prakt. účetnictvím)

- taktéž i teorie bilancí

První ucelené názory (teorie) jako odpověď na položené otázky o funkci rozvahy se objevují ve 2. polovině 19. století (souvisejí s tvorbou a výkladem právních předpisů o vykazování majetku pro daňové účely.


Bilance rozvaha
Bilance (rozvaha)

„přehled o majetku podniku a jeho zdrojích“

„přehled o finanční situaci podniku“

- stavový výkaz – k určitému okamžiku

- vychází z minulosti, údaje o stavu majetku a čerpaných zdrojů, které je výsledkem minulých skutečností

Současná podoba rozvahy je výsledkem vývoje různých přístupů k tomu, jak majetek vykazovat, jakou úlohu má bilance plnit

(viz dále)


Bilance a jej pojet
Bilance a její pojetí

 • vychází z výchozí teze o tom, jaký je účel bilance:

  a) pojetí monistické

  b) pojetí dualistické

  c) pojetí komplexní


Monistick pojet
Monistické pojetí

Cílem:

 • vykazovat správně majetek a dluhy k určitému datu, bilanční zjištění výsledku

  ustupuje do pozadí

  - vyčíslit výsledek, vykázání majetku a dluhů ustupuje do pozadí


Dualistick pojet
Dualistické pojetí

Cílem:

- vykázání majetku a dluhů spolu s vykázáním vlastního kapitálu a jeho změn za uplynulé období (tj. výsledku hospodaření)


Komplexn pojet
Komplexní pojetí

(multifunkční bilance)

 • vzniklo v posledních letech min. století

  Cíle :

 • jsou formulovány z pozic informačního

  užitku (uspokojení informačních potřeb

  uživatelů)


Teorie bilanc1
Teorie bilancí

 • objevují se na přelomu 19. a 20.stol.

 • zpočátku jako právní výklad obsahu bilancí pro účely daňové a obchodního

  zákonodárství

  - základy statické teorie bilancí


Teorie bilanc2
Teorie bilancí

 • statické

 • dynamické

 • eudynamické

 • organické

 • nominalistické

 • „očekávací“ (nové směry v pojetí bilancí

  na konci 20.století)


Statick teorie bilanc
Statická teorie bilancí

Úkol bilance:

vykázat veškeré složky majetku k určitému okamžiku (složky majetku vykazovány individuálně, oceněné hodnotou bil.dne)

a) čistě statické

b) omezeně statické


Dynamick teorie bilanc
Dynamické teorie bilancí

 • autorem E. Schmalenbach

 • změna v chápání úkolu bilance, resp. úkolů účetní závěrky jako soustavy odpočtů (výkazů) zaměřených na hlavní stránky podnikového procesu

 • orientace na výsledek hospodaření – tak, aby byly údaje v čase srovnatelné (čas.rozlišení); totální výsledek

 • majetková situace ustupuje do pozadí


Eudynamick teorie bilanc
Eudynamická teorie bilancí

 • autorem H.Sommerfeld, zcela nový přístup

 • požadavek oceňování v realizačních cenách ovšem s extrémní opatrností

  (rezervní fondy)

 • rozdělení podléhá pouze zbytek zisku – po všech přídělech – cílem je uchovat „kvalifi-kovanou výši“ podstaty podniku


Organick teorie bilanc
Organická teorie bilancí

 • autorem F.Schmidt

 • dualistický přístup k úkolům bilance:

  a) zjistit výsledek

  b) vykázat majetkovou a zdrojovou

  skladbu

 • oceňování v „cenách dnešního trhu“ (prak-tické obtíže) a v pevné kupní síle měny

  = konečná fáze směru „věcné bilancování“


Nominalistick teorie bilanc
Nominalistická teorie bilancí

 • autorem W.Rieger

 • výsledek pochyb,zda je účetnictví schopno výsledek hosp. stanovit správně

 • důraz na peněžní účtování (náklad=časově

  rozlišený výdaj,výnos=časově rozlišený příjem),

  - „hodnota bil.dne“ pro pohledávky a závazky

  - totální výsledek – po ukončení činnosti


Nov j teorie bilanc
Novější teorie bilancí

 • (nové směry v pojetí bilancí na konci 20.století)

  - spojené s myšlenkou zachování podnikové

  podstaty (finanční x věcné pojetí)

  a) objemu nutné výše a struktury majetku pro dosažení stejného výsledku v násled.roce (věcné pojetí)

  b) stejné výše kapitálu na konci jako na začátku období (finanční pojetí)


Nov j teorie bilanc1
Novější teorie bilancí

a) finanční pojetí – nominální

- reálné

zachování kapitálu (podstaty podniku)

b) věcné pojetí - absolutní

- reprodukční – relativní

- kvalifikované

zachování podnikové substance

Cílem: max.přesně určit rozdělitelný zisk


Nov j teorie bilanc2
Novější teorie bilancí

Autorem: H. Albach, G. Seicht

Novější teorie bilancí x klasická teorie bilancí

= očekávací (do = shrnující (stav a vý-

budoucna) sledky za minulé

- mimo peněz a období)

kapitálu jde o anti-

cipace budoucí

hodnoty aktiv na

základě VVP


Nov j teorie bilanc3
Novější teorie bilancí

„očekávací“ teorie chápe:

úhrn aktiv jako peníze + čistá současná hodnota budoucích příjmů

úhrn pasiv jako vložený kapitál + čistá současná hodnota očekávaných výdajů


ad