seminar biblic
Download
Skip this Video
Download Presentation
Seminar Biblic

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Seminar Biblic - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Seminar Biblic. Profețiile Speranței :. 26. Cum va arăta Cerul ?. 1. Unde este cerul ?. 2Corinteni 12:2. „ Cunosc un om în Hristos , care... a fost răpit până în __________ cer .”. al treilea. 2. Ce a promis Isus ?. Ioan 14:1-3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Seminar Biblic' - conan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seminar biblic

Seminar Biblic

Profețiile Speranței :

slide2

26.

Cum va arăta Cerul ?

slide3

1. Undeestecerul?

2Corinteni 12:2

„Cunosc un omînHristos, care... a fostrăpitpânăîn __________ cer.”

al treilea

slide4

2. Ce a promisIsus?

Ioan 14:1-3

„În casa TatăluiMeusuntmulte_________. Dacă n-arfiaşa, v-aşfispus. EuMăducsăvăpregătesc un loc.

locașuri

slide5

2. Ce a promisIsus?

Ioan 14:1-3

ŞidupăceMăvoi duce şivăvoipregăti un loc, Mă ___________ şivăvoilua cu Mine, ca acoloundesuntEu, săfiţişivoi.”

voi întoarce

slide6

3. Cândvom merge la cer?

1Tesaloniceni 4:16.17

„CăciÎnsuşiDomnul, cu un strigăt, cu glasulunuiarhanghelşi cu trâmbiţaluiDumnezeu, Se vacoborî din cerşiîntâivorînviaceimorţiînHristos.

slide7

3. Cândvom merge la cer?

1Tesaloniceni 4:16.17

Apoi, noicei vii, care vomfirămas, vomfirăpiţitoţiîmpreună cu eiînnori, ca să-L întâmpinămpeDomnulînvăzduh, şiastfelvomfi __________ cu Domnul.”

totdeauna

slide8

4. Cetrebuiesă se schimbe, înainte de a merge la cer?

1Corinteni 15:50-54

„Ce spun eu, fraţilor, este _______ carneaşisângelesămoşteneascăÎmpărăţialuiDumnezeuşicăputrezirea nu poatemoştenineputrezirea. ...

nu pot

slide9

4. Cetrebuiesă se schimbe, înainte de a merge la cer?

1Corinteni 15:50-54

morţiivorînvianesupuşiputreziriişinoivomfischimbaţi. Căcitrebuie ca trupulacestasupusputreziriisă se îmbrace

înneputrezireşitrupulacestamuritorsă se îmbraceînnemurire.”

slide10

5. Cum descrieBibliaacestecorpurinoi?

Filipeni 3:20-21

„Dar cetăţenianoastrăesteînceruri, de undeşiaşteptăm ca MântuitorpeDomnulIsusHristos. El vaschimbatrupulstăriinoastresmeriteşi-l va face asemeneatrupului ___________.”

slavei Sale

slide11

6. Prin ce se va deosebi corpul nostru cel nou de cel pe care îl avem acum?

Maleahi 4:2

  • „Veţiieşişiveţi _____ ca viţeii din grajd.”

sări

slide12

6. Prin ce se va deosebi corpul nostru cel nou de cel pe care îl avem acum?

Isaia 35:5.6

b. „Atunci, _____________ ochiiorbilor, se vordeschideurechilesurzilor, atuncişchiopulvasări ca un cerbşilimbamutului _________________.”

se vor deschide

va cânta de bucurie

slide13

6. Prin ce se va deosebi corpul nostru cel nou de cel pe care îl avem acum?

Isaia 33:24

c. „Niciunlocuitor nu zice: Suntbolnav!”

slide14

7. Vomlocuiîncertoatăveşnicia?

Apocalipsa 21:1.2

„Apoi, am văzut un cernouşi un pământnou; pentrucăceruldintâişipământuldintâipieriseră... Şieu am văzut ______________ din cer de la Dumnezeu, cetateasfântă, NoulIerusalim.”

coborându-se

slide15

8. Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:16

a. „Cetatea era ______________ şilungimeaei era câtlărgimea. A măsuratcetatea cu trestiaşi a găsitaproapedouăsprezecemii de prăjini.”

în patru colțuri

slide16

8. Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:17

b. „I-a măsuratşizidulşi a găsit o sutăpatruzecişipatru de coţi.”

slide17

8. Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:19

c. „Temeliileziduluicetăţiierauîmpodobite cu pietrescumpe de tot felul.”

slide18

8. Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:21

d. „Celedouăsprezeceporţieraudouăsprezecemărgăritare. Fiecarepoartă era dintr-un singurmărgăritar. Uliţacetăţii era de aurcurat, ca sticlastrăvezie.”

slide19

8. Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:23.25

e. „Cetatea n-are trebuinţănici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o lumineazăslavaluiDumnezeuşifăcliaeiesteMielul. ... în ea nu vamaifi ________.”

noapte

slide20

8. Cum estedescrisNoulIerusalim?

Apocalipsa 21:27

f. „Nimicîntinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşteînspurcăciuneşiînminciună, cinumaiceiscrişiîncarteavieţiiMielului.”

slide21

9. Cepom se aflăînmijloculcetăţii?

Apocalipsa 22:1.2

„Şi mi-a arătat un râu cu apavieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al luiDumnezeuşi al Mielului. Înmijloculpieţeicetăţiişipeceledouămaluri ale râului

slide22

9. Cepom se aflăînmijloculcetăţii?

Apocalipsa 22:1.2

vieții

era pomul ______, rodinddouăsprezecefeluri de rod şidând rod înfiecarelună; şifrunzelepomului

slujesc la vindecareaneamurilor.”

slide23

10. Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:17

a. „Căciiată, Eufaccerurinoişi un pământnou, aşacănimeni nu-şivamaiaduceaminte de lucruriletrecuteşinimănui nu-ivormaiveni __________.”

în minte

slide24

10. Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:20

b. „Nu vormaifiîn el nicicopii cu zilepuţine, nicibătrâni care să nu-şiîmplineascăzilele.

slide25

10. Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:20

Căci cine vamuri la vârsta de o sută de anivafiîncătânărşicelcevamuriînvârstă de o sută de anivafiblestemat ca păcătos.”

slide26

10. Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:19

c. „Nu se vamaiauziîn el de acumniciglasulplânsetelor, niciglasulţipetelor.”

slide27

10. Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:21

zidi

d. „Vor ______ case şi le vorlocui, vorsădi vii şi le vormâncarodul.”

slide28

10. Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:24

e. „Înainte ca săMăcheme, le voirăspunde, înainte ca săisprăveascăvorba, îivoiasculta!”

slide29

10. Cevom face peNoulPământ?

Isaia 65:25

f. „Lupulşimielulvorpaşteîmpreună, leulvamâncapaie ca boul, şişarpele se vahrăni cu ţărână. __________, niciovătămare nu se va face pe tot munteleMeucelsfânt, ziceDomnul.”

nici un rău

slide30

11. Încervom merge la biserică?

Isaia 66:23

„ÎnfiecarelunănouăşiînfiecareSabat, vavenioricefăpturăsă _________ înaintea Mea, ziceDomnul.”

închine

slide31

12. Cealtceva ne spuneBibliadesprecer?

1Corinteni 2:9

„Lucruripe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzitşi la inimaomului nu s-au suit, aşasuntlucrurilepe care le-a pregătitDumnezeupentruceice-L________ .”

iubesc

slide32

13. Cine vaajungesă se bucure de toateacestea?

Apocalipsa 22:17

„ŞiDuhulşiMireasazic: ’_______!’ Şi cine audesăzică: ’Vino!’ Şiceluiceîiestesetesăvină; cine vreasăiaapavieţiifărăplată!”

Vino

slide33

14. Cum ne ajutăcerulsătrăimpentruDumnezeuacum?

2Corinteni 4:17.18

„Căciîntristărilenoastre _________, de o clipă, lucreazăpentrunoi tot maimult o greutateveşnică de slavă.

ușoare

slide34

14. Cum ne ajutăcerulsătrăimpentruDumnezeuacum?

2Corinteni 4:17.18

Pentrucănoi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la celece nu se văd, căcilucrurile care se vădsunttrecătoare, pecândcele care nu se vădsuntveşnice.”

ad