Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów
Download
1 / 21

Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów „Czyste” technologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów „Czyste” technologie. Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów. Związki proste wytwarzane przez drobnoustroje. Biopolimery. Polisacharydy. Etanol Glicerol Aceton Butanol 1,3-propandiol Kwas mlekowy Kwas cytrynowy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów „Czyste” technologie' - conan-gates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Biotechnologiczne metody wytwarzania chemikaliów

Związki proste wytwarzane

przez drobnoustroje

Biopolimery

Polisacharydy

 • Etanol

 • Glicerol

 • Aceton

 • Butanol

 • 1,3-propandiol

 • Kwas mlekowy

 • Kwas cytrynowy

 • Kwas octowy

 • Kwas fumarowy

 • Akrylamid

 • biosurfaktanty

 • Kurdlan

 • Dekstran

 • Gellan

 • Pullan

 • Skleroglukan

 • Ksantan

Biodegradowalne tworzywa

plastyczne - polihydroksykwasy

R = H lub alkil (C1 do C9)


Produkty metabolizmu beztlenowego różnych drobnoustrojów

R – reakcje prowadzące do regeneracji NADH.Wytwarzanie glicerolu fermentacyjnymi

Synteza chemiczna: substrat - chlorek allilu; odpadowe produkty chlorowane

Biosynteza: S. cerevisiae, Bacillus subtilis, Dunaliella tertiolecta (halofilne glony)

 • Strategie nadprodukcji glicerolu:

 • dodatek siarczanu(IV)

 • pH 7 – 8

 • stres osmotyczny

 • W przypadku hodowli S. cerevisiae

 • w obecności siarczanu(IV) osiąga się

 • stężenia 3% glicerolu, 2% etanolu

 • i 1% aldehydu octowego.

 • W chwili obecnej ponad 90% glicerolu

 • otrzymuje się fermentacyjnie.

Metaboliczne warunki „przekierowania” fermentacji

etanolowej w stronę wytwarzania glicerolu

z wykorzystaniem siarczanu(IV) sodu


Wytwarzanie acetonu i butanolu fermentacyjnymi

Aceton i butanol były jednymi z pierwszych produktów biotechnologicznych,

dla wytwarzania których opracowano przemysłową technologię.

Chaim Weizman opracował w 1914 warunki procesu z wykorzystaniem bakterii

Clostridium acetobutylicum, ze skrobią lub melasą jako źródłem węgla. W 1930

Zastosowano Clostridium saccharobutylicum, które wykorzystując sacharozę

wytwarzają jedynie aceton i butanol

Chemiczna metoda

wytwarzania acetonu

Kinetyka zmian pH i wytwarzania produktów

metabolizmu podczas hodowli Clostridium

acetobutylicum.

Wydajność procesu: 30% substratu zostaje

przekształcone w produkty. Stosunek molowy

butanol: aceton: etanol – 6:3:1


Wytwarzanie acetonu i butanolu fermentacyjnymi

 • Powody zarzucenia

 • oryginalnej metody

 • biotechnologicznej:

 • niezadowalająca wydajność;

 • niemożliwość przekroczenia

 • granicznych stężeń etanolu

 • i butanolu toksycznych

 • dla producenta

 • fagowrażliwość szczepów

 • produkcyjnych

 • autoliza komórek

 • w fazie stacjonarnej

 • wysoki koszt substratu

 • i destylacji

 • petrochemiczna metoda

 • wytwarzania acetonu

 • okazała się tańsza

 • Nowe perspektywy:

 • konstrukcja szczepów mogących wykorzystywać

 • surowce odpadowe, w tym celulozę

 • wprowadzenie anaerobowej fermentacji odpadów z wytwarzaniem biogazu

 • prowadzenie fermentacji w 60 C

 • z jednoczesnym usuwaniem produktów przez odparowanie

 • usuwanie produktów przez odwróconą osmozę,

 • ekstrakcje membranową, odparowywanie membranowe


Kwas cytrynowy fermentacyjnymi

Zastosowanie – przemysł spożywczy (głównie), przemysł farmaceutyczny

Pierwotnie izolowany z soku cytrynowego. Obecnie 99% z fermentacji Aspergillus spp.

Kolonie Aspergillus niger

Schemat procesu wytwarzania kwasu

cytrynowego metodą fermentacyjną


Inne chemikalia fermentacyjnymi

 • Kwas mlekowy. Zastosowanie – przemysł spożywczy, wytwarzanie lakierów, pokostów

 • Metoda chemiczna – utlenienie propenu.

 • Metoda fermentacyjna – Lactobacillus delbrueckii; źródła węgla – maltoza, laktoza

 • Kwas octowy. Zastosowanie – przemysł spożywczy, przemysł chemiczny.

 • Metoda chemiczna – utlenienie etanolu.

 • Metoda fermentacyjna – Gluconobacter, Acetobacter – otrzymywanie octu winnego

 • Kwas fumarowy. Zastosowanie – przemysł spożywczy, otrzymywanie poliestrów.

 • Metoda chemiczna – z benzenu.

 • Metoda fermentacyjna – Rhizopus spp., Candida spp. ze skrobi.

 • Akrylamid. Zastosowanie – polimery.

 • Metoda chemiczna – uwodnienie acretonitrylu na katalizatorze miedziowym.

 • Metoda biologiczna – biotransforamcja akrylonitrylu przez Pseudomonas spp.

 • (zawierają hydratazę nitrylową).

 • Optycznie czynne minokwasy – większość wyłącznie metodami fermentacyjnymi

 • Polimery biodegradowalne


Tworzywa plastyczne wytwarzane przez drobnoustroje fermentacyjnymi

Granule kwasu polihydroksymasłowego w komórkach Ralstonia eutrophaBiosynteza PHB z glukozy drobnoustroje

w Ralstonia eutropha

Regulacja biosyntezy i degradacji PHB

w Ralstonia eutropha


Tworzywa plastyczne wytwarzane przez drobnoustroje drobnoustroje

Skład polimerów polihydroksykwasów (PHA) wytwarzanych przez różne gatunki

bakterii z różnych źródeł węgla
Znanych jest co najmniej 300 gatunków bakterii wytwarzających PHA.

Fizjologiczna rola PHA – „magazyn” energetyczny w warunkach

ograniczenia składników odżywczych.

Niektóre gatunki bakterii wymagają wyraźnego sygnału w postaci

braku składnika odżywczego dla zainicjowania biosyntezy PHA;

Inne akumulują PHA w trakcie wzrostu.

I grupa – np. Ralstonia eutropha. Hodowla 60 h w podłożu glukoza/sole

w warunkach ograniczenia fosforanu. Osiąga się 45 – 80 % zawartości

PHA w suchej masie. Dodając kwas propionowy do pożywki otrzymuje

się kopolimer P(3HB + 3HV).

Kopolimer P(3HB + 3HV) jest wytwarzany na skalę przemysłową przez

firmę Zeneca I sprzedawany pod nazwą Biopol. Cena 3 $/kg.

Możliwości obniżenia kosztów – tańsze źródła węgla.

Inne możliwości: a/ rekombinowane komórki E. coli; b/ transgeniczne

rośliny – Arabidopsis thaliana (akumulacja PHA w plastydach);

rośliny oleiste – Brassica napus, bawełna, kukurydza.


Czyste technologie wytwarzających PHA.

Etapy przemysłowego procesu produkcyjnego z zaznaczeniem możliwości

zastosowania biotechnologii


Czyste technologie z zastosowaniem drobnoustrojów wytwarzających PHA.

i enzymów w procesach przemysłowych.

 • Odsiarczanie ropy naftowej i węgla. Usuwanie związków azotu z ropy

 • Zastosowanie enzymów to produkcji proszków do prania

 • Zastosowanie drobnoustrojów i enzymów do biotransformacji

 • związków organicznych

 • Zastosowanie drobnoustrojów i białek ekstremofilnych w przemyśle

 • spożywczym

 • Wykorzystanie enzymów proteolitycznych i hydrolaz polisacharydów

 • w przemyśle tekstylnym, papierniczym i skórzanym


Czyste technologie wytwarzających PHA.

Zalety i wady procesów biotechnologicznych w porównaniu

z technologiami tradycyjnymi

Wady

Zalety

 • łagodne warunki

 • specyficzność reakcji

 • duża szybkość i efektywność

 • zastosowanie surowców odnawialnych

 • możliwość polepszenia parametrów

 • dzięki zastosowaniu technik

 • optymalizacji biokatalizatora

 • możliwość zastosowania enzymów

 • z organizmów ekstremofilnych

 • konieczność wyodrębnienia

 • produktu z rozcieńczonego roztworu

 • niekiedy problemy z oddzieleniem

 • biokatalizatora od produktu

 • niebezpieczeństwo zainfekowania

 • środowiska reakcji

 • ograniczona trwałość biokatalizatorów


Czyste technologie wytwarzających PHA.


Biotransformacje związków sterydowych wytwarzających PHA.

Progesteron

Rhizopus

nigricans

11-hydroksyprogesteron

Kortyzon i pochodne

Alternatywa – synteza chemiczna,

28 etapów


ad