Nulägesanalys av tillgänglighet:
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Nulägesanalys av tillgänglighet: bth.se Stefan Johansson [email protected] PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nulägesanalys av tillgänglighet: www.bth.se Stefan Johansson [email protected] 08-555 770 78. Bakgrund

Download Presentation

Nulägesanalys av tillgänglighet: bth.se Stefan Johansson [email protected]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nulägesanalys av tillgänglighet:

www.bth.se

Stefan Johansson

[email protected]

08-555 770 78


 • Bakgrund

 • Funka Nu har genomfört en Nulägesanalys för att kontrollera vilka eventuella tillgänglighetsproblem som finns på webbplatsen. Analysen ska ge en bild av hur mycket arbete som återstår innan webbplatsen uppfyller kraven på certifiering av tillgängligheten.

 • Analysen rör ”centrala ”delar av webbplatsen.

 • Delar som vi inte kontrollerat:

 • Studentportalen

 • Lärplattform

 • Bläddra i katalogen http://viewer.zmags.com/publication/0a45c3a8#/0a45c3a8/4

 • Studentkåren

 • Sidor som fortfarande ligger kvar i ett äldre gränssnitt (http://www.bth.se/for/stip.nsf)

 • Bostadsportalen

 • För en student med funktionsnedsättning är sannolikt flera av de icke-granskade delarna mycket viktiga både innan och efter att man antagits till studier.

 • Observera att nulägesanalysen inte är en komplett tillgänglighetsrevision.


Sammanfattning

Vi har inte hittat några stora tillgänglighetsproblem för webbplatsens centrala delar. Problemen kan däremot vara större i inlänkade gränssnitt typ lärplattformar och liknande.

Störst problem finns i hanteringen av länkar. Dels framgår det inte tydligt vad som är länk i löpande texter och dels framgår inte skillnaden mellan olika typer av länkar.

Även när det gäller bildbeskrivningar finns en del problem. Inte minst när bilden också är klickbar.

Ett lite mer svårgripbart problemområde är webbplatsens informationsstruktur. Vi tycker att det är ganska svårt att förstå strukturen och var man är i strukturen. Men om det är ett stort eller litet problem bör avgöras av användartester eller liknande.


Klar för certifiering?

Nulägesanalysen ska främst besvara frågan om webbplatsen är redo att tillgänglighetscertifieras inom en snar framtid eller om det återstår stora insatser innan så kan ske.

Vår bedömning är att webbplatsen är relativt nära att klara en certifiering. Det finns ett antal punkter som behöver åtgärdas men de är inte av sådan karaktär att det krävs en omfattande omarbetning av webbplatsen.

Dessutom hittar vi exempel på sådant som löpande behöver justeras. Det är normalt och sådana behov fångar vi i regel upp genom våra årliga genomgångar av er webbplats. Just nu finns det problem med bildbeskrivningar och i hur olika redaktörer skapar länkar.

Av certifieringsprotokollet måste det framgå vilka delar som i princip uppfyller kraven och vilka delar/webbplatser som inte gör det.


Tekniska problem – Grundkonstruktion och ramverk

 • Problem

 • Mycket små tekniska tillgänglighetsproblem.

 • Omvänd tabbordning i sidhuvudet.

 • Otydligt fokus vid navigering via tangentbord.

 • Eventuellt ska det tillföras ”hoppa förbi film länkar.

 • Färgen på länkar är svår att skilja från löpande text.


Tekniska problem – Grundkonstruktion och ramverk

 • Problem

 • Bibliotekets sida använder tabellkod för layout


Tekniska problem – Grundkonstruktion och ramverk

 • Problem

 • Vid förstoring av text blir inte texten i vänstermenyn större.


Tekniska problem

 • Problem

 • I rektorns blogg blir det en konstig rubrikhierarki. Varje nytt inlägg borde antingen vara en h1 eller en h2. Avsändarinfo borde inte hara h-taggat alls.

 • Hela bloggen är gjord som en tabell

 • I en annan blogg används h1 för att skapa mellanrum.


Navigationskoncept och objektsplacering

 • Problem

 • Att länka direkt till extern webbplats från menyn skapar problem för många användare.

 • Det finns också exempel där menyn direkt öppnar nytt fönster med en sida inom www.bth.se, vilket också skapar problem.


Logik, konsekvens och överblickbarhet

 • Problem

 • Det finns vissa strukturella problem. Här är ett exempel där navigation finns inlagd i sidan.

 • Informationsstrukturen är svår att överblicka och vissa sidor har ett stort antal insprängda länkar.


Logik, konsekvens och överblickbarhet

 • Problem

 • Det finns inget visuellt stöd vid navigering. Här har vi först klickat på Forskning och sedan Vattenskärningsteknik…


Begriplighet

 • Problem

 • Alt-texten är ”Bild på utbildningskatalogen”. Men den här bilden är en länk som leder till ett formulär för att beställa katalogen. Det ska framgå av alt-texten.

 • Alt-texten är ”Bläddra i katalogen”. Det framgår inte vilken katalog och inte heller att länken öppnar att nytt fönster. Applikationen som länken leder till har stor tillgänglighetsproblem.


Begriplighet

 • Problem

 • Här skapar informationen svårigheter. Vad menas med vy? Vad menas med dokument?

 • Rubriken skulle kunna vara: Externa evenemang.

 • Finns det även interna evenemang? Hur hittar man i så fall dem?


Hantering av bilder

 • Problem

 • ”Alkohol” är en bild utan alt-text och utan h1-tagg.

 • Här och där finns bilder som saknar alt-text eller som har bristfälliga formuleringar.

 • Alt-text behöver inte börja med ”Bild på…”


Hantering av länkar

 • Problem

 • Dessa länkar leder till externa webbplatser som öppnas i nytt fönster. Det framgår inte av länkens utformning.

 • Länken till Waterjet-lab leder till extern webbplats men öppnas i samma fönster.

 • Länk till samma sida (i det här fallet ”Är student”) ska inte vara en aktiv länk.


Hantering av funktioner

 • Problem

 • Felhantering när användaren fyller i formulär felaktigt behöver ses över. Även om man gjort flera misstag visas bara ett i taget.

http://www.bth.se/bestall


Hantering av funktioner

 • Problem

 • Hantering av information på engelska behöver ses över.

http://www.bth.se/it/


Hantering av funktioner

 • Problem

 • När man söker på något som inte går så blir resultatet bara ett tomt sökformulär. Någon form av meddelande måste finnas.

 • ”Endast sidor från denna domän” antyder att man kan söka på vilken webbplats som helst, men det verkar inte fungera.


Hantering av funktioner

 • Problem

 • Formulären skiljer sig åt sinsemellan.

 • Undvik att använda ”rensa-knappar”. Om sådana används ska de inte ligga som sista knapp till höger eftersom många tolkar den positionen som ”OK”, oavsett vad det står på knappen.

 • Om man får 0 träffar som resultat så är formuläret tömt när man kommer tillbaka till söksidan. Då är det svårt att minnas vilka sökkriterier man angav…

 • Sorteringsparametrar bör inte utformas som vanliga länkar.

http://edu.bth.se/utbildning/utb_sok_utbildning.asp


Typografi

 • Problem

 • Överväg att inte använda versaler i rubriker.

 • Överväg att gå upp i teckenstorlek för brödtext.

 • Överväg att öka radavståndet för brödtext.

 • Problem

 • Överväg att minska avståndet mellan rubrik och brödtext


Typografi

 • Problem

 • Använd inte understrykning för rubriker. Understrykning signalerar länk.

http://www.bth.se/exr/internat.nsf/sidor/0a7a88c726415483c1256d2a00034ef3!OpenDocument


Typografi

 • Problem

 • Inget avstånd mellan bild och text

http://www.bth.se/info/aktuellt.nsf/sidor/45af57b93be962ecc125768c0038e498!OpenDocument


Övrigt

 • Problem

 • Uppspelning kan styras med tangentbord men själva filmen skulle behöva förses med captions (textremsa).

 • Av filmens inledning framgår det inte vem som hälsar god jul. Personen är dock misstänkt lik skolans rektor…

 • Uppspelning av film går till på olika sätt på olika sidor. Vi rekommenderar en flashspelare som uppfyller krav på tillgänglighet före att länka till olika externa mediaspelare


 • Login