Projekt ZOO Praha 6. ročník Živočichové vodního prostředí - PowerPoint PPT Presentation

Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed
Download
1 / 15

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt ZOO Praha 6. ročník Živočichové vodního prostředí. Ekologický přírodopis. začátek trasy  lachtani  tučňáci  plameňáci  gaviálové  vodní svět  živočichové naší přírody, rybník  mlýnský náhon  člunozobci  ptačí laguna  konec trasy.  Lachtani jsou šelmy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projekt ZOO Praha 6. ročník Živočichové vodního prostředí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

Projekt ZOO Praha 6. ročníkŽivočichové vodního prostředí

Ekologický přírodopis


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

 • začátek trasy

  lachtani

  tučňáci

  plameňáci

  gaviálové

  vodní svět

  živočichové naší přírody, rybník

  mlýnský náhon

  člunozobci

  ptačí laguna

  konec trasy


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

Lachtani

jsou šelmy

skupiny ploutvonožců.

Na rozdíl od

podobných tuleňů

mohou svoje zadní

končetiny podsunout

pod tělo a díky tomu se

dokáží poměrně dobře

pohybovat po břehu.

Lachtan jihoafrický žije

při pobřeží jižní Afriky

a Austrálie. Živí se

především rybami, v

jídelníčku mají i bezobratlé

živočichy, hlavně korýše

(raky, humry, langusty)

a měkkýše (mlže,hlavonožce).


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

Tučňák Humboldtův Tito ptáci jsou dokonale přizpůsobeni podmínkám životu v moři, ale i na souši dokáží překonávat strmá skaliska a ledové bariéry. Ve vodě plave pomocí veslovitých křídel, kormidluje nohama.


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

Plameňáci

 • Ptáci, přizpůsobeníživotním podmínkám v mokřinách a pobřeží jezer, často slaných. Mají nápadný zobák, tvarovaný pro filtrování potravy – hlavně drobných korýšů – v poloze hlavou dolů, takže potápějí horní čelist a pohybem spodní čelisti vodu filtrují.


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

Gaviál indický

 • Je jedním z nejvzácnějších zástupců krokodýlů. V přírodě žije ve velkých řekách s členitými břehy a dostatkem ryb. Vzácný se stal hlavně kvůli změnám v životním prostředí – znečištění řek, ztráta původních biotopů, intenzivní rybolov jej připravuje o potravu. Býval i často loven lidmi. V současnosti v přírodě přežívá už jen okolo 200 jedinců, z toho ale pouze 20 dospělých samců.


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

vodní světMokřad, volné vodní plochy, ostrůvky a kanály zarůstající vegetací, představují životní prostředí vodního ekosystému, bohatého na život. Rostliny jako producenti poskytují bohatou potravu býložravým organismům, další významnou složku potravy představuje zooplankton. Dostatek potravy zde nacházejí ryby, které jsou důležitou složkou potravního řetězce, konzumentů vyšších řádů třídy ryb, plazů, ptáků i savců.


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

 živočichové naší přírody

V malých voliérách této části ZOO je možné pozorovat zástupce řádu pěvců,

holubovitých, šplhavců, kteří žijí v naší přírodě. Všichni naši volně žijící ptáci

jsou chráněni a zoologické zahrady musí mít k jejich chovu v zajetí

zvláštní volení. Držet doma v zajetí ptáky, odchycené v přírodě je zákonem

zakázáno. Zdejší expozice nám je umožní pozorovat zblízka.


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

.

U rybníčku najdeme naučnou informaci o zakládání rybníků a jejich vlivu na tvář krajiny. Jde o původně umělý ekosystém vznikající ovšem na místě původních mokřadů, ve kterém při dobrém hospodaření rybářů nachází životní prostředí množství vzácných obojživelníků, vodních ptáků i někteří savci.


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

Mlýnský náhon

Najdeme zde

modelový příklad

ekosystému

lužního lesa.

Tyto pravidelně

zaplavované

oblasti byly

v minulosti daleko

víc rozšířené.

Kromě toho, že

poskytovaly

životní prostředí

množství vodních

a pobřežních

rostlin a živočichů,

byly také

přirozenými

plochami,

zabraňujícími

povodním.


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

Člunozobec africkýje 120 cm vysoký, modrošedě zbarvený pták s ohromným zobákem. Ve východní subsaharské Africe žije v rozsáhlých močálech, kde se živí rybami, především bichiry a bahníky i malými krokodýly.


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

 Ptačí laguna

 • Pozorovat můžeme několik druhů evropských bahňáků, jako pisily čáponohé, tenkozobce opačné, břehouše rudonohé i jespáky. Také jsou zde různé druhy kachen, čápů, ibisů, volavek i kolpíci. Ve velkých prostorách kolem vodních nádrží chová pražská ZOO několik vzácných druhů jeřábů.

 • U všech těchto ptáků můžeme pozorovat přizpůsobení tvaru těla a zobáku pobytu a lovu ve vodním prostředí.


Projekt zoo praha 6 ro n k ivo ichov vodn ho prost ed

nashledanou


 • Login