IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV - PowerPoint PPT Presentation

IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
Download
1 / 45

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV Mojmir Uranjek univ.dipl.inž.grad. VSEBINA: ZANESLJIVOST IN ŽIVLJENJSKA DOBA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV PREDPISANA METODOLOGIJA OSNOVNI ELEMENTI MOSTOV IN TIPIČNE POŠKODBE.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

Mojmir Uranjek univ.dipl.inž.grad.

 • VSEBINA:

 • ZANESLJIVOST IN ŽIVLJENJSKA DOBA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

 • NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV

 • PREDPISANA METODOLOGIJA

 • OSNOVNI ELEMENTI MOSTOV IN TIPIČNE POŠKODBE


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • ZANESLJIVOST IN ŽIVLJENJSKA DOBA OBJEKTOV:

 • Pričakovana življenjska doba glede na vrsto objekta oz. kategorizacijo ceste:

 • 80 let (objekti na lokalnih in regionalnih cestah)

 • 100 let (objekti na magistralnih cestah in avtocestah)

 • 120 let (večji objekti, objekti na pomembnih strateških odsekih)

 • Pričakovana življenjska doba glede na posamezne elemente objekta:

 • 20-25 let (oprema mostu-ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, ograje, izolacija, vozišče)

 • 30-50 let (voziščna plošča mostu)

 • 80-120 let (nosilna konstrukcija mostu)

 • 130-150 let (podporna konstrukcija mostu)


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Zanesljivost konstrukcije v času življenjske dobe-uporabe:


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Vplivi na trajnost betonskih konstrukcij in mostov:


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV:

 • Redni pregledi:

 • Izvedba vsaki 2 leti

 • Pregled delov opreme, vozišča, nosilnega sklopa

 • Ugotavljanje sprememb, splošnega stanja

 • Eventuelna izvedba meritev

 • Predlog dodatno potrebnih preiskav in vzdrževalnih ukrepov

 • Glavni pregledi:

 • Izvedba vsakih 6 let in ob izteku garancijske dobe

 • Pregled težje dostopnih mest (spodnja stran konstrukcije, stebri, ležišča)

 • Baza podatkov:

 • Vpogled v bistvene teh. podatke, stopnjo poškodovanosti, prioritete vzdrževanja za

 • posamezen objekt

 • Pravočasno načrtovanje popravil

 • Povratne informacije za projektante in izvajalce


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV:

 • Redni pregledi:

 • Izvedba vsaki 2 leti

 • Pregled delov opreme, vozišča, nosilnega sklopa

 • Ugotavljanje sprememb, splošnega stanja

 • Eventuelna izvedba meritev

 • Predlog dodatno potrebnih preiskav in vzdrževalnih ukrepov

 • Glavni pregledi:

 • Izvedba vsakih 6 let in ob izteku garancijske dobe

 • Pregled težje dostopnih mest (spodnja stran konstrukcije, stebri, ležišča)

 • Baza podatkov:

 • Vpogled v bistvene teh. podatke, stopnjo poškodovanosti, prioritete vzdrževanja za

 • posamezen objekt

 • Pravočasno načrtovanje popravil

 • Povratne informacije za projektante in izvajalce


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • PREDPISANA METODOLOGIJA:

 • Osnove metodologije:

 • Določitev ratinga ( Rx ) posamezne poškodbe:

 • Rx=∑KA ∙KB ∙K2 ∙K3 ∙K4

 • KA – faktor dela objekta kjer se poškodba nahaja (0.3-1)

 • KB – faktor vrste poškodbe ali napake (1-5)

 • K2 – faktor jakosti poškodbe (0.4-1)

 • K3 – faktor razširjenosti poškodbe (0.5-1)

 • K4– faktor nujnosti intervencije (1-10)

 • Določitev ratinga ( R ) celotnega objekta:

 • R=R1+R2+R3+R4+R5

 • R1- rating okolice in rečnega korita

 • R2- rating podporne konstrukcije

 • R3- rating prekladne konstrukcije

 • R4- rating cestišča

 • R5- rating opreme objekta


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Predlagani ukrepi na objektu:

 • Pregledi

 • Preiskave in meritve

 • Omejitveni ukrepi

 • Vzdrževalni ukrepi

 • Sanacijski ukrepi

 • Predlagana standardna popravila:

 • Dodana metodologiji z namenom količinsko ovrednotiti potrebna popravila

 • Delitev elementov mostu na 14 delov glede na lokacijo (robni venec, hodnik, krila, …)

 • Nabor standardnih popravil za krajno podporo:


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Končna ocena stanja objekta:

 • Opisna ocena stanja objekta (opis splošnega stanja obekta, glavne poškodbe,

 • prioriteta sanacij

 • Številčna ocena stanja objekta (1-5, glede na kakovostno stanje, predlagane ukrepe in

 • rating objekta)


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Primer programa za obdelavo podatkov o premostitvenih objektih:


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • OSNOVNI ELEMENTI MOSTOV IN TIPIČNE POŠKODBE:

 • Podporna konstrukcija mostu:

 • Omogoča spremembe dolžine prekladne konstrukcije

 • Prevzema reakcije prekladne konstrukcije

 • Krajni oporniki (prevzem reakcij, čelno in bočno varovanje nasipa za mostom)

 • POŠKODBE:

 • Erozija pod ali ob temelju opornika, diferenčni posedki, napake izvedbe (slojevitost,

 • gnezda), abrazija, ….


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1: Erozija pod temeljem krajnega opornika

Slika 2: Podporni steber-korozija nosilne armature

Slika 3: Nanos vejevja in debel

v strugi vodotoka


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Krilni zidovi:

 • Vzporedni, poševni, pravokotni krilni zidovi

 • Bočno varovanje –zadrževanje nasipa za krajnim opornikom

 • POŠKODBE:

 • Razpoke (tehnološke, obremenitev, posedanje), napake zaščitnega sloja (poroznost,

 • nezadostna debelina), napake betoniranja (gnezda, slojevitost), poškodbe obstojnosti

 • betona (premakanje, razpadanje, luščenje), ….


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1: Vzporedni krilni zid

Slika 2: Poškodbe krila iz nearmiranega betona

Slika 3: Korozija armature-pretanek zaščitni sloj betona


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Nasipi ob premostitvenih objektih:

 • Problem so diferenčni posedki pri prehodu cestno telo-most

 • Preprečevanje-zmanjšanje posedkov (predobremenitev, vgrajevanje zasipa v plasteh,

 • izvedba prehodne plošče)

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Posedanje, stopničast prehod na most, porušena stabilnost brežine nasipa, erozija ….


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1: Nasip pod prehodno ploščo

Slika 2: Stopničast prehod na most-posedanje nasipa za krajnim opornikom


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Zgornja nosilna konstrukcija mostu:

 • Pet osnovnih nosilnih sistemov: - gredni sistemi

 • - okvirni sistemi

 • - obokani in ločni sistemi

 • - viseči sistemi

 • - sistemi s poševnimi zategami

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Vertikalne deformacije, povečane vibracije ob prehodu vozil, razpoke (tehnološke, zaradi obremenitve, poškodbe betona (mehanske, napake betoniranja, atmosferski vplivi), zamakanje, poškodbe mehke armature (korozija, pretrg), poškodbe kablov (praznine v zaščitnih ceveh, korozija, poškodbe sidrišč), poškodbe konstrukcijskega jekla, poškodbe konstrukcijskega lesa ….


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1: Korozija jeklenih profilov

Slika 2: Korozija nosilne armature

Slika 3: Napaka betoniranja-gnezdavost


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 4: Meh. poškodba vzdolžnega AB nosilca

Slika 5: Neravna spodnja površina AB nosilca-neustrezna izvedba podporne konstrukcije-opaža


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Ležišča:

 • Prevzem vertikalnih in horizontalnih reakcijskih sil prekladne konstrukcije ter prenos

 • na stebre oziroma krajne opornike

 • Betonska ležišča, jeklena ležišča, neoprenska ležišča

 • Vzdrževanje zelo pomembna postavka (redni pregledi, čiščenje, obnavljanje

 • protikorozijske zaščite, mazanje)

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Cepljenje neoprena, prekomerne deformacije, korozija, neenakomerno naleganje,

 • poškodbe lesa v primeru lesenih ležišč….


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1: Deformacije neoprenskega ležišča

Slika 2: Cepljenje armiranega neoprenskega ležišča


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 3: Korozija jeklenega valjčnega ležišča

Slika 4: Korozija jeklenega ležišča


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Dilatacije:

 • Premoščanje pomične fuge med zgornjo konst. in opornikom oziroma dvema deloma

 • zgornje konstrukcije

 • Določanje tipa dilatacije glede na velikost in smer pomika, vrsto konstrukcije,

 • kategorijo ceste, zagotovitve odvodnje

 • Glede na pomično zmogljivost ločimo: - dilatacije za minimalne pomike

 • - dilatacije za male pomike

 • - dilatacije za srednje pomike

 • - dilatacije za velike in zelo velike pomike

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Zapolnjenost dilatacije (rege) z blatom ali peskom, netesnost dilatacije (močenje

 • spodnje konstrukcije), pomanjkljiva pritrditev (tolčenje ob prehodu vozil), mehanske

 • poškodbe, korozija jeklenih delov, ….


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1in 2: Dilatacija za minimalne pomike


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 3 in 4: Dilatacija za male pomike-asfaltna


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 5: Dilatacija za male pomike-gumena


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 6: Dilatacijska rega zapolnjena s peskom

Slika 7: Mehanska poškodba dilatacije

Slika 8: Razpoka vzdolž asfaltne dilatacije


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Voziščne površine mostov:

 • Večinoma gre za asfaltne površine.

 • Novi objekti- zaščitni sloj asfalta nad H.I., nato obrabni sloj.

 • Voziščna površina je lahko tudi iz granitnih kock, lesenih podnic, betona.

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Neravnost površine, kolesnice, udarne jame, obraba-zaglajenost površine, mrežasto

 • razpokana površina, zdrobljena površina


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1: Neravnost-gubanje voziščne površine

Slika 2: Zdrobljena voziščna površina ob prehodu na objekt

Slika 3: Udarne jame


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Robni venci, robniki, hodniki:

 • Funkcija robnega venca: - zagotavlja varnost prometa

 • - zakriva eventuelne napake pri izvedbi konzolnega dela

 • prekladne konstrukcije

 • Robni venci pri novih objektih: - beton MB 30 (OMO 100, OSMO 25), armatura

 • RA 400/500-2

 • - obdelava površine z metličenjem

 • Robniki pri novih objektih: - žagan granit ali tonalit

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Stari objekti- robni venci, robniki in hodniki iz zmrzlinsko ter proti soli neobstojnih

 • betonov (luščenje, razpadanje betona, korozija armature). Poškodbe robnih vencev na

 • novejših objektih (razpoke na mestih vgradnje stebrov mostnih ograj,razpoke zaradi

 • samo-dilatiranja materiala-ta pojav zmanjšamo z navideznimi fugami, korozija armature

 • zaradi pretankega zaščitnega sloja betona)


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1: Robni venec ob zunanjem robu brez pomožnega hodnika na lokalnih, regionalnih in magistralnih cestah

Slika 2: Razpadanje zmrzlinsko in proti soli

neobstojnega betona robnega venca


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 3: Luščenje površine hodnika zaradi kombinacije vpliva zmrzovanja in soljenja

Slika 4: Propadel betonski robnik


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Ograje:

 • Funkcije ograje: - zaščita pešcev in vozil

 • - pomemben oblikovni element

 • Vrste ograj: - ograje za pešce

 • - ograje za vozila (JVO, BVO)

 • - zaščitne ograje (protihrupne, protivetrne)

 • - glede na vrsto materiala (kovinske, AB, lesene, kamnite)

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Korozijske poškodbe, v primeru AB ograj poškodbe in luščenje zaščitnega sloja betona

 • ter korozija armature, v primeru lesenih ograj gnitje ter lesni škodljivci, v primeru

 • kamnitih ograj izpadanje malte iz fug ter cepljenje kamnitih gradnikov. Poškodbe smo

 • evidentirali tudi v območjih sidranja ograj (korozija sidrnih vijakov, razpadanje epoksidne

 • malte). Ne glede na tip materiala so ograje na mostovih pogosto »tarča« naletov vozil,

 • zaradi česar prihaja do mehanskih poškodb.


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 2: Trohnenje prečke lesene mostne ograje

Slika 1: Mehanska poškodba jeklene mostne ograje

Slika 3: Luščenje krovnega sloja in razkrita armatura betonske mostne ograje


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Hidroizolacija:

 • Funkcija: - preprečitev vdora vode praviloma kontaminirane z kloridi v nosilno

 • konstrukcijo

 • Vrste: - premazi površine objekta

 • - na površino objekta vezani tesnilni material

 • - na površino objekta ne vezani tesnilni material

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Poškodbe, ki nastanejo na hidroizolaciji omogočijo praviloma s kloridi kontaminirani vodi

 • iz vozišča prost prehod do betona in jekla, kar povzroča propadanje teh materialov.

 • Do poškodb (tudi do pretrga) lahko pride predvsem zaradi vpliva prometnih obremenitev

 • (sile zaradi zaviranja ali pospeševanja, povečana gostota prometa, večji osni pritiski pri

 • prehodu težjih vozil).


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1: Tesnenje premostitvene konstrukcije z enojnimi bitumenskimi trakovi

Slika 2: Premakanje skozi nosilno ploščo (poškodovana

ali celo neobstoječa h.i.) -posledica so močne korozijske poškodbe nosilne armature


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Elementi za odvodnjavanje in kanaliziranje:

 • Funkcija: - odvod površinskih voda

 • - odvod voda, ki pronicajo do hidroizoliranih površin

 • Vrste: - odvodnjavanje površinske vode (preko izlivnikov)

 • - odvodnjavanje pronicujoče vode (cevke za odvod vode, ki pronica skozi

 • asfaltne plasti, hodnike, robne vence do hidroizolacijskih površin)

 • - odvodnjavanje in zračenje votlin-škatlastih prerezov

 • - odvodnjavanje zalednega nasipa za krajnim opornikom (drenažna cev pod

 • 1.0m širokim filtrskim gramoznim slojem po celotni višini stene opornika)

 • - odvodnjavanje ležiščnih površin

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Poškodbe in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri elementih odvodnjavanja so: prekratki

 • izlivniki (to povzroča močenje-pršenje vode po konstrukciji), korozija izlivnikov na

 • iztočnem delu, zamašen vtočni del izlivnikov, korozija vzdolžnih (LTŽ) cevi za zbiranje

 • vode.


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Slika 1: Izlivnik s prostim iztokom

Slika 2: Zarjavela rešetka in zamašen vtočni del izlivnika

Slika 3: Prekratek in zaradi korozije uničen izlivnik


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

Nekaj utrinkov iz terena:


Izvedba glavnih in rednih pregledov in tipi ne po kodbe premostitvenih objektov

 • Literatura:

  • SODOC – Smernice, oprema in detajli za objekte na cestah (Tehnična specifikacija za

  • javne ceste-junij 1997)

  • Gospodarjenje z mostovi in njihova rehabilitacija (DDC d.o.o., Milenko Pržulj)

  • Masivni mostovi-zapiski FAGG

  • Metodologija ZRMK in DRSC


 • Login