IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV
Download
1 / 45

IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV Mojmir Uranjek univ.dipl.inž.grad. VSEBINA: ZANESLJIVOST IN ŽIVLJENJSKA DOBA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV PREDPISANA METODOLOGIJA OSNOVNI ELEMENTI MOSTOV IN TIPIČNE POŠKODBE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV' - colt-logan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

IZVEDBA GLAVNIH IN REDNIH PREGLEDOV IN TIPIČNE POŠKODBE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

Mojmir Uranjek univ.dipl.inž.grad.

 • VSEBINA:

 • ZANESLJIVOST IN ŽIVLJENJSKA DOBA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

 • NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV

 • PREDPISANA METODOLOGIJA

 • OSNOVNI ELEMENTI MOSTOV IN TIPIČNE POŠKODBE


 • ZANESLJIVOST IN ŽIVLJENJSKA DOBA OBJEKTOV: PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

 • Pričakovana življenjska doba glede na vrsto objekta oz. kategorizacijo ceste:

 • 80 let (objekti na lokalnih in regionalnih cestah)

 • 100 let (objekti na magistralnih cestah in avtocestah)

 • 120 let (večji objekti, objekti na pomembnih strateških odsekih)

 • Pričakovana življenjska doba glede na posamezne elemente objekta:

 • 20-25 let (oprema mostu-ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, ograje, izolacija, vozišče)

 • 30-50 let (voziščna plošča mostu)

 • 80-120 let (nosilna konstrukcija mostu)

 • 130-150 let (podporna konstrukcija mostu)
 • NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV: dobe-uporabe:

 • Redni pregledi:

 • Izvedba vsaki 2 leti

 • Pregled delov opreme, vozišča, nosilnega sklopa

 • Ugotavljanje sprememb, splošnega stanja

 • Eventuelna izvedba meritev

 • Predlog dodatno potrebnih preiskav in vzdrževalnih ukrepov

 • Glavni pregledi:

 • Izvedba vsakih 6 let in ob izteku garancijske dobe

 • Pregled težje dostopnih mest (spodnja stran konstrukcije, stebri, ležišča)

 • Baza podatkov:

 • Vpogled v bistvene teh. podatke, stopnjo poškodovanosti, prioritete vzdrževanja za

 • posamezen objekt

 • Pravočasno načrtovanje popravil

 • Povratne informacije za projektante in izvajalce


 • NAMEN IN CILJI IZVAJANJA PREGLEDOV: dobe-uporabe:

 • Redni pregledi:

 • Izvedba vsaki 2 leti

 • Pregled delov opreme, vozišča, nosilnega sklopa

 • Ugotavljanje sprememb, splošnega stanja

 • Eventuelna izvedba meritev

 • Predlog dodatno potrebnih preiskav in vzdrževalnih ukrepov

 • Glavni pregledi:

 • Izvedba vsakih 6 let in ob izteku garancijske dobe

 • Pregled težje dostopnih mest (spodnja stran konstrukcije, stebri, ležišča)

 • Baza podatkov:

 • Vpogled v bistvene teh. podatke, stopnjo poškodovanosti, prioritete vzdrževanja za

 • posamezen objekt

 • Pravočasno načrtovanje popravil

 • Povratne informacije za projektante in izvajalce


 • PREDPISANA METODOLOGIJA: dobe-uporabe:

 • Osnove metodologije:

 • Določitev ratinga ( Rx ) posamezne poškodbe:

 • Rx=∑KA ∙KB ∙K2 ∙K3 ∙K4

 • KA – faktor dela objekta kjer se poškodba nahaja (0.3-1)

 • KB – faktor vrste poškodbe ali napake (1-5)

 • K2 – faktor jakosti poškodbe (0.4-1)

 • K3 – faktor razširjenosti poškodbe (0.5-1)

 • K4– faktor nujnosti intervencije (1-10)

 • Določitev ratinga ( R ) celotnega objekta:

 • R=R1+R2+R3+R4+R5

 • R1- rating okolice in rečnega korita

 • R2- rating podporne konstrukcije

 • R3- rating prekladne konstrukcije

 • R4- rating cestišča

 • R5- rating opreme objekta


 • Predlagani ukrepi na objektu: dobe-uporabe:

 • Pregledi

 • Preiskave in meritve

 • Omejitveni ukrepi

 • Vzdrževalni ukrepi

 • Sanacijski ukrepi

 • Predlagana standardna popravila:

 • Dodana metodologiji z namenom količinsko ovrednotiti potrebna popravila

 • Delitev elementov mostu na 14 delov glede na lokacijo (robni venec, hodnik, krila, …)

 • Nabor standardnih popravil za krajno podporo:


 • Končna ocena stanja objekta: dobe-uporabe:

 • Opisna ocena stanja objekta (opis splošnega stanja obekta, glavne poškodbe,

 • prioriteta sanacij

 • Številčna ocena stanja objekta (1-5, glede na kakovostno stanje, predlagane ukrepe in

 • rating objekta) • OSNOVNI ELEMENTI MOSTOV IN TIPIČNE POŠKODBE: objektih:

 • Podporna konstrukcija mostu:

 • Omogoča spremembe dolžine prekladne konstrukcije

 • Prevzema reakcije prekladne konstrukcije

 • Krajni oporniki (prevzem reakcij, čelno in bočno varovanje nasipa za mostom)

 • POŠKODBE:

 • Erozija pod ali ob temelju opornika, diferenčni posedki, napake izvedbe (slojevitost,

 • gnezda), abrazija, ….


Slika 1: objektih:Erozija pod temeljem krajnega opornika

Slika 2: Podporni steber-korozija nosilne armature

Slika 3: Nanos vejevja in debel

v strugi vodotoka


 • Krilni zidovi: objektih:

 • Vzporedni, poševni, pravokotni krilni zidovi

 • Bočno varovanje –zadrževanje nasipa za krajnim opornikom

 • POŠKODBE:

 • Razpoke (tehnološke, obremenitev, posedanje), napake zaščitnega sloja (poroznost,

 • nezadostna debelina), napake betoniranja (gnezda, slojevitost), poškodbe obstojnosti

 • betona (premakanje, razpadanje, luščenje), ….


Slika 1: objektih:Vzporedni krilni zid

Slika 2: Poškodbe krila iz nearmiranega betona

Slika 3: Korozija armature-pretanek zaščitni sloj betona


 • Nasipi ob premostitvenih objektih: objektih:

 • Problem so diferenčni posedki pri prehodu cestno telo-most

 • Preprečevanje-zmanjšanje posedkov (predobremenitev, vgrajevanje zasipa v plasteh,

 • izvedba prehodne plošče)

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Posedanje, stopničast prehod na most, porušena stabilnost brežine nasipa, erozija ….


Slika 1: objektih:Nasip pod prehodno ploščo

Slika 2: Stopničast prehod na most-posedanje nasipa za krajnim opornikom


 • Zgornja nosilna konstrukcija mostu: objektih:

 • Pet osnovnih nosilnih sistemov: - gredni sistemi

 • - okvirni sistemi

 • - obokani in ločni sistemi

 • - viseči sistemi

 • - sistemi s poševnimi zategami

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Vertikalne deformacije, povečane vibracije ob prehodu vozil, razpoke (tehnološke, zaradi obremenitve, poškodbe betona (mehanske, napake betoniranja, atmosferski vplivi), zamakanje, poškodbe mehke armature (korozija, pretrg), poškodbe kablov (praznine v zaščitnih ceveh, korozija, poškodbe sidrišč), poškodbe konstrukcijskega jekla, poškodbe konstrukcijskega lesa ….


Slika 1: objektih:Korozija jeklenih profilov

Slika 2: Korozija nosilne armature

Slika 3: Napaka betoniranja-gnezdavost


Slika 4: objektih:Meh. poškodba vzdolžnega AB nosilca

Slika 5: Neravna spodnja površina AB nosilca-neustrezna izvedba podporne konstrukcije-opaža


 • Ležišča: objektih:

 • Prevzem vertikalnih in horizontalnih reakcijskih sil prekladne konstrukcije ter prenos

 • na stebre oziroma krajne opornike

 • Betonska ležišča, jeklena ležišča, neoprenska ležišča

 • Vzdrževanje zelo pomembna postavka (redni pregledi, čiščenje, obnavljanje

 • protikorozijske zaščite, mazanje)

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Cepljenje neoprena, prekomerne deformacije, korozija, neenakomerno naleganje,

 • poškodbe lesa v primeru lesenih ležišč….


Slika 1: objektih:Deformacije neoprenskega ležišča

Slika 2: Cepljenje armiranega neoprenskega ležišča


Slika 3: objektih:Korozija jeklenega valjčnega ležišča

Slika 4: Korozija jeklenega ležišča


 • Dilatacije: objektih:

 • Premoščanje pomične fuge med zgornjo konst. in opornikom oziroma dvema deloma

 • zgornje konstrukcije

 • Določanje tipa dilatacije glede na velikost in smer pomika, vrsto konstrukcije,

 • kategorijo ceste, zagotovitve odvodnje

 • Glede na pomično zmogljivost ločimo: - dilatacije za minimalne pomike

 • - dilatacije za male pomike

 • - dilatacije za srednje pomike

 • - dilatacije za velike in zelo velike pomike

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Zapolnjenost dilatacije (rege) z blatom ali peskom, netesnost dilatacije (močenje

 • spodnje konstrukcije), pomanjkljiva pritrditev (tolčenje ob prehodu vozil), mehanske

 • poškodbe, korozija jeklenih delov, ….


Slika 1in 2: objektih:Dilatacija za minimalne pomike


Slika 3 in 4: objektih:Dilatacija za male pomike-asfaltna


Slika 5: objektih:Dilatacija za male pomike-gumena


Slika 6: objektih:Dilatacijska rega zapolnjena s peskom

Slika 7: Mehanska poškodba dilatacije

Slika 8: Razpoka vzdolž asfaltne dilatacije


 • Voziščne površine mostov: objektih:

 • Večinoma gre za asfaltne površine.

 • Novi objekti- zaščitni sloj asfalta nad H.I., nato obrabni sloj.

 • Voziščna površina je lahko tudi iz granitnih kock, lesenih podnic, betona.

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Neravnost površine, kolesnice, udarne jame, obraba-zaglajenost površine, mrežasto

 • razpokana površina, zdrobljena površina


Slika 1: objektih:Neravnost-gubanje voziščne površine

Slika 2: Zdrobljena voziščna površina ob prehodu na objekt

Slika 3: Udarne jame


 • Robni venci, robniki, hodniki: objektih:

 • Funkcija robnega venca: - zagotavlja varnost prometa

 • - zakriva eventuelne napake pri izvedbi konzolnega dela

 • prekladne konstrukcije

 • Robni venci pri novih objektih: - beton MB 30 (OMO 100, OSMO 25), armatura

 • RA 400/500-2

 • - obdelava površine z metličenjem

 • Robniki pri novih objektih: - žagan granit ali tonalit

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Stari objekti- robni venci, robniki in hodniki iz zmrzlinsko ter proti soli neobstojnih

 • betonov (luščenje, razpadanje betona, korozija armature). Poškodbe robnih vencev na

 • novejših objektih (razpoke na mestih vgradnje stebrov mostnih ograj,razpoke zaradi

 • samo-dilatiranja materiala-ta pojav zmanjšamo z navideznimi fugami, korozija armature

 • zaradi pretankega zaščitnega sloja betona)


Slika 1: objektih:Robni venec ob zunanjem robu brez pomožnega hodnika na lokalnih, regionalnih in magistralnih cestah

Slika 2: Razpadanje zmrzlinsko in proti soli

neobstojnega betona robnega venca


Slika 3: objektih:Luščenje površine hodnika zaradi kombinacije vpliva zmrzovanja in soljenja

Slika 4: Propadel betonski robnik


 • Ograje: objektih:

 • Funkcije ograje: - zaščita pešcev in vozil

 • - pomemben oblikovni element

 • Vrste ograj: - ograje za pešce

 • - ograje za vozila (JVO, BVO)

 • - zaščitne ograje (protihrupne, protivetrne)

 • - glede na vrsto materiala (kovinske, AB, lesene, kamnite)

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Korozijske poškodbe, v primeru AB ograj poškodbe in luščenje zaščitnega sloja betona

 • ter korozija armature, v primeru lesenih ograj gnitje ter lesni škodljivci, v primeru

 • kamnitih ograj izpadanje malte iz fug ter cepljenje kamnitih gradnikov. Poškodbe smo

 • evidentirali tudi v območjih sidranja ograj (korozija sidrnih vijakov, razpadanje epoksidne

 • malte). Ne glede na tip materiala so ograje na mostovih pogosto »tarča« naletov vozil,

 • zaradi česar prihaja do mehanskih poškodb.


Slika 2: objektih:Trohnenje prečke lesene mostne ograje

Slika 1: Mehanska poškodba jeklene mostne ograje

Slika 3: Luščenje krovnega sloja in razkrita armatura betonske mostne ograje


 • Hidroizolacija: objektih:

 • Funkcija: - preprečitev vdora vode praviloma kontaminirane z kloridi v nosilno

 • konstrukcijo

 • Vrste: - premazi površine objekta

 • - na površino objekta vezani tesnilni material

 • - na površino objekta ne vezani tesnilni material

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Poškodbe, ki nastanejo na hidroizolaciji omogočijo praviloma s kloridi kontaminirani vodi

 • iz vozišča prost prehod do betona in jekla, kar povzroča propadanje teh materialov.

 • Do poškodb (tudi do pretrga) lahko pride predvsem zaradi vpliva prometnih obremenitev

 • (sile zaradi zaviranja ali pospeševanja, povečana gostota prometa, večji osni pritiski pri

 • prehodu težjih vozil).


Slika 1: objektih:Tesnenje premostitvene konstrukcije z enojnimi bitumenskimi trakovi

Slika 2: Premakanje skozi nosilno ploščo (poškodovana

ali celo neobstoječa h.i.) -posledica so močne korozijske poškodbe nosilne armature


 • Elementi za odvodnjavanje in kanaliziranje: objektih:

 • Funkcija: - odvod površinskih voda

 • - odvod voda, ki pronicajo do hidroizoliranih površin

 • Vrste: - odvodnjavanje površinske vode (preko izlivnikov)

 • - odvodnjavanje pronicujoče vode (cevke za odvod vode, ki pronica skozi

 • asfaltne plasti, hodnike, robne vence do hidroizolacijskih površin)

 • - odvodnjavanje in zračenje votlin-škatlastih prerezov

 • - odvodnjavanje zalednega nasipa za krajnim opornikom (drenažna cev pod

 • 1.0m širokim filtrskim gramoznim slojem po celotni višini stene opornika)

 • - odvodnjavanje ležiščnih površin

 • POŠKODBE IN POMANJKLJIVOSTI:

 • Poškodbe in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo pri elementih odvodnjavanja so: prekratki

 • izlivniki (to povzroča močenje-pršenje vode po konstrukciji), korozija izlivnikov na

 • iztočnem delu, zamašen vtočni del izlivnikov, korozija vzdolžnih (LTŽ) cevi za zbiranje

 • vode.


Slika 1: objektih:Izlivnik s prostim iztokom

Slika 2: Zarjavela rešetka in zamašen vtočni del izlivnika

Slika 3: Prekratek in zaradi korozije uničen izlivnik • Literatura: objektih:

  • SODOC – Smernice, oprema in detajli za objekte na cestah (Tehnična specifikacija za

  • javne ceste-junij 1997)

  • Gospodarjenje z mostovi in njihova rehabilitacija (DDC d.o.o., Milenko Pržulj)

  • Masivni mostovi-zapiski FAGG

  • Metodologija ZRMK in DRSC


ad