Wyszukiwanie informacji
Download
1 / 56

Wyszukiwanie informacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uniwersytet Łódzki Katedra Informatyki. W. Bartkiewicz. Wyszukiwanie informacji. Wykład 2a. Katedra Informatyki. Wyszukiwanie w Internecie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Wyszukiwanie informacji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uniwersytet Łódzki

Katedra Informatyki

W. Bartkiewicz

Wyszukiwanie informacji

Wykład 2a.


Katedra

Informatyki

Wyszukiwanie w Internecie

 • Przeglądarka internetowa umożliwia surfowanie w sieci, korzystając z łączy miedzy dokumentami. Tak jak mówiliśmy to wcześniej wobec olbrzymich rozmiarów WWW znalezienie przez użytkownika potrzebnych informacji może być często trudne, jeśli wręcz nie niemożliwe.

  • Dlatego już stosunkowo wcześnie pojawiły się dodatkowe usługi wchodzące w skład infrastruktury WWW, pozwalające bezpośrednie wyszukiwanie tematyczne określonych dokumentów.

 • Usługi wyszukiwawcze w Internecie podzielić można na dwie kategorie:

  • katalogi webowe

  • wyszukiwarki


Katedra

Informatyki

Katalogi webowe

 • Katalog webowy jest po prostu zbiorem hiperłączy prowadzących do skatalogowanych dokumentów, który może być przeglądany przez użytkownika.

 • Aby ułatwić przeglądanie katalogu, dokumenty te grupowane są w jednorodne tematycznie podzbiory, tworzące kilkupoziomowe hierarchie coraz bardziej szczegółowych kategorii tematycznych.

 • Proces klasyfikowania dokumentów do określonych podtematów odbywa się na ogół ręcznie, tzn. wykonywany jest przez redaktora-człowieka, który czyta dokument, a następnie przydziela go do odpowiednich kategorii tematycznych.

 • Pierwsze katalogi w sieci WWW powstały w 1994 roku, jako prekursora wymienia się tu EINet Galaxy. W tym samym roku powstał również najpopularniejszy dziś katalog webowy (i ogólnie jedna z najpopularniejszych usług wyszukiwawczych w sieci) Yahoo.


Katedra

Informatyki

Wyszukiwarki

 • Dla odmiany, wyszukiwarki gromadzą informacje o dokumentach w postaci indeksu, który może być następnie przeszukiwany, a nie przeglądany.

 • Użytkownik formułuje swoją potrzebę informacyjną w postaci zapytania, określającego cechy pożądanych dokumentów (zazwyczaj słowa kluczowe). Wyszukiwarka wyszukuje w indeksie dokumenty o podobnych cechach i zwraca je użytkownikowi w postaci wyniku zapytania.

 • Indeks wyszukiwarki webowej tworzony jest zazwyczaj automatycznie poprzez specjalny program „wędrujący” po odnośnikach łączących strony i pozyskujący niezbędne cechy odwiedzanych dokumentów. Programy takie nazywamy pająkami, robotami sieciowymi lub z angielska crawlerami (szperaczami).

 • W przypadku niektórych wyszukiwarek słowa kluczowe podane z zapytaniu mogą być łączone operatorami logicznymi (alternatywa, koniunkcja, negacja, oraz różnego rodzaju operatory złożone).


Katedra

Informatyki

Wyszukiwarki - Historia

 • Pierwszą wyszukiwarką w sieci WWW był Wandex, wykorzystujący stworzonego w 1993 roku na MIT przez Matthew Graya pierwszego szperacza webowego WorldWide Web Wanderer.

 • Wandex i inne wyszukiwarki w początkowym okresie nie potrafiły indeksować całej zawartości stron, ale jedynie adresy, tytuły lub przygotowane w specjalnym pliku opisy.

  • Pierwsza wyszukiwarka „pełnotekstowa” o nazwie WebCrawler pojawiła się jednak już rok później, w 1994.

 • W ciągu następnych dwu lat pojawiło się szereg wyszukiwarek, które zdominowały WWW w drugiej połowie lat dziewięć dziesiątych.

  • Wymienić tu należy przede wszystkim takie usługi jak AltaVista, Excite, Infoseek, Live Search czy Lycos.


Katedra

Informatyki

Live Search


Katedra

Informatyki

AltaVista


Katedra

Informatyki

Szukacz


Katedra

Informatyki

Wyszukiwarki - Historia

 • Wymienione wyżej wyszukiwarki jako wykorzystywały jako cechy dokumentów słowa kluczowe.

 • W 2001 roku pojawiła się nowa wyszukiwarka, uwzględniająca obok słów kluczowych również informacje o połączeniach hipertekstowych między dokumentami, tzw. PageRank, obliczany według algorytmu opracowanego przez Larry’egoPage’a i SergeyaBrina.

 • Google, ponieważ tak nazwano tę usługę, jest obecnie dominującą wyszukiwarką webową, wykorzystywaną przez większość użytkowników.

 • Google jest potężnym serwisem wyszukującym, które oferuje swoim użytkownikom poza wyszukiwarką bardzo dużo rozmaitych usług. Google daje możliwość wyszukiwania prostego oraz zaawansowanego.

  • W formularzu wyszukiwania zaawansowanego można wykorzystać operatory Boolowskie oraz określić filtry języka, formaty pliku, sposób szukania.


Katedra

Informatyki

Google – wyszukiwanie proste


Katedra

Informatyki

Google – wyszukiwanie proste


Katedra

Informatyki

Google – Katalog tematyczny

 • Ponadto wyszukiwarka Google oferuje katalog tematyczny, w którym można wybrać dziedzinę, a następnie ograniczyć poszukiwanie do zawartości tej dziedziny.


Katedra

Informatyki

Google – Scholar

 • W pakiecie usług Google można znaleźć Google Scholar, która jest przeznaczona do wyszukiwania informacji o charakterze naukowym


Katedra

Informatyki

Google – Maps

 • Google Maps to serwis, który udostępnia mapy różnych obszarów. Usługa pomoże znaleźć dane miejsca oraz drogę, jak do nich dojechać samochodem, czy nawet środkami komunikacji miejskiej


Katedra

Informatyki

Google – News i inne


Katedra

Informatyki

Google – Wszystkie produkty


Katedra

Informatyki

Google – Labs

 • Google Labs to szereg dodatkowych projektów, o charakterze eksperymentalnym (jeszcze nie do końca opracowanych lub zarzuconych) – ale często bardzo interesujących i przydatnych.


Katedra

Informatyki

Google wskazówki wyszukiwania

 • Bardzo istotne jest wpisanie w oknie narzędzia wyszukującego prawidłowego zapytania. Zbyt ogólnie określenie bardzo często daje dużą liczbę nietrafionych danych.

 • Stosowanie cudzysłowu podczas wprowadzania zapytania pozwala na ograniczenie liczby wyników.


Katedra

Informatyki

Google – zapytania


Katedra

Informatyki

Użytkownik

Pająk (crawler)

Search

Indeksator

W W W

Indeksy

Indeksy dodatkowe

Struktura wyszukiwarki


Katedra

Informatyki

Wyszukiwanie – Model boolowski

 • Model boolowski jest prostym modelem wyszukiwania, opartym na działaniach na zbiorach i algebrze boolowskiej.

  • Dokumenty indeksowane są poprzez wyodrębnienie w nich słów kluczowych (termów).

  • Zapytania specyfikowane są jako wyrażenia boolowskie, np.

   „bolid and wyścigi and not meteor”

  • Wynik zapytania jest generowany poprzez przetwarzanie zbiorów dokumentów, odpowiadających poszczególnym termom zapytania..

 • Wskutek swojej prostoty i jasnego formalizmu model boolowski przyciągał w przeszłości wiele uwagi i do dziś stanowi podstawę wielu komercyjnych systemów bibliograficznych.


Katedra

Informatyki

Model boolowski – Podsumowanie

 • Zalety:

  • Prostota i jasny formalizm. Zapytania boolowskie są precyzyjne. Uważnie zaprojektowanie, pozwalają na zachowanie pełnej kontroli, transparentności i precyzji procesu wyszukiwania.

  • Zapytania boolowskie są często preferowane przez profesjonalistów zajmujących się wyszukiwaniem informacji z danej dziedziny. Model ten stanowi podstawę wielu komercyjnych systemów bibliograficznych.

 • Wady:

  • Strategia wyszukiwawcza modelu boolowskiego bazuje na binarnym kryterium decyzyjnym – dokument albo jest relewantny, albo nie, bez żadnej pośredniej gradacji. Może to pogarszać jakość działania systemu, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieprecyzyjny charakter języka naturalnego.

  • Pomimo, że wyrażenia boolowskie mają precyzyjną semantykę, wcale nie jest łatwo przełożyć na nie potrzebę informacyjną. Większość, zwłaszcza nieprofesjonalnych użytkowników uważa wyrażanie swoich zapytań w postaci wyrażeń boolowskich za trudne. Ograniczają się do najprostszych warunków, które nie pozwalają na właściwy opis potrzeb informacyjnych.


Katedra

Informatyki

Rankingowanie

 • W modelu boolowskim dokument albo odpowiadał zapytaniu, albo nie.

  • Dobre dla doświadczonych użytkowników, dobrze rozumiejących swoje potrzeby, dziedzinę wyszukiwania i bazę dokumentów.

  • Nieodpowiednie dla (większości) użytkowników, którzy nie potrafią sformułować swoich potrzeb w postaci wyrażeń logicznych.

 • Alternatywą jest ocena stopnia relewancji dokumentu dla danego zapytania (scoring).

  • Dzięki temu dokument może odpowiadać zapytaniu w pewnym stopniu, co pozwala często uzyskać satysfakcjonujące użytkownika wyniki, nawet jeśli potrzeba informacyjna sformułowana jest nie do końca precyzyjnie.

 • Wynikiem zapytania jest ranking dokumentów, posortowany malejąco według stopnia relewancji.

  • Najbardziej relewantne dokumenty prezentowane są użytkownikowi na początku rankingu, najmniej relewantne – na końcu.

  • Ułatwia to przeglądanie wyników zapytania złożonych z wielu dokumentów.


Katedra

Informatyki

Wyszukiwanie topologiczne

 • W wyszukiwaniu topologicznym zapytania formułowane są w postaci tzw. zapytania prostego lub „worka słów” (bag of words), czyli zestawu termów (słów kluczowych) nie połączonych żadnymi operatorami logicznymi.

  • Użytkownik w zapytaniach po prostu określa słowa kluczowe, które odzwierciedlają jego potrzeby informacyjne.

 • Wyszukiwarka znajduje przechowywane w systemie dokumenty, które opisane są zestawem słów kluczowych „podobnym” do podanych przez użytkownika w zapytaniu.

 • Podobieństwo to zazwyczaj określane jest z wykorzystaniem miar opartych na podstawie liczby słów kluczowych występujących jednocześnie w opisie dokumentu i w zapytaniu.

 • Wyszukiwarka tworzy ranking znalezionych dokumentów, prezentując je w kolejności od najbardziej do najmniej podobnych.


Katedra

Informatyki

Współczynnik dopasowania prostego

Problem – nie uwzględnia długości dokumentu i zapytania

Współczynnik Dice’a

Współczynnik Jaccarda

Współczynnik cosinusoidalny

Wyszukiwanie topologiczne


Katedra

Informatyki

Model wektorowy

Zapytanie i dokumenty reprezentowane są jako wektory q = [q1, q2,..., qn], dj = [w1j, w2j,..., wnj] w przestrzeni Rn, gdzie n jest liczbą wszystkich termów indeksujących (rozmiar słownika).

Współczynnik cosinusoidalny

=


Katedra

Informatyki

Model wektorowy Macierz termów/dokumentów

n x N = liczba termów x liczba dokumentów


Katedra

Informatyki

Model wektorowy Tworzenie rankingu


Katedra

Informatyki

Model wektorowyWagi termów

 • Jak dotąd zakładaliśmy, że zarówno wektor zapytania q = [q1, q2,..., qn] jak i opisy dokumentów dj = [w1j, w2j,..., wnj] mają charakter binarny, i zawierają wyłącznie współrzędne 0 i 1.

 • Wartości binarne oznaczają:

  • Dany term może wystąpić w dokumencie (zapytaniu) lub nie.

  • Wszystkie termy w opisie dokumentu (albo zapytaniu) traktowane są równoważnie.

  • Nie ma możliwości wyspecyfikowania informacji, że pewien term jest bardziej istotny dla treści dokumentu niż inny.

 • Ponieważ model wektorowy ma (w przeciwieństwie do boolowskiego) charakter algebraiczny, a nie logiczny, możemy łatwo zrezygnować z tego ograniczającego założenia.

  • Dla wyznaczenia cosinusoidalnej miary podobieństwa (podobnie zresztą jak i dla innych stosowanych miar) nie ma znaczenia czy analizowane wektory mają współrzędne binarne, czy rzeczywiste.


Katedra

Informatyki

Model wektorowyWagi termów

 • W modelu wektorowym wyszukiwania informacji zarówno wektory zapytania q = [q1, q2,..., qn], jak i opisu dokumentu dj = [w1j, w2j,..., wnj] mogą być dowolnymi wektorami w przestrzeni Rn.

 • Term i w opisie dokumentu (zapytania) j, reprezentowany jest przez pewną nieujemną liczbę rzeczywistą wij, nazywaną „wagą”:

  • Im większa wartość wagi termu, tym bardziej jest on istotny dla opisu treści dokumentu.

  • Wartość wij = 0 oznacza, że dany term w opisie dokumentu nie występuje.


Katedra

Informatyki

Model wektorowyWagi termów

 • Wagi termów zazwyczaj tworzone są przy wykorzystaniu tzw. formuły tf*idf, uwzględniającej dwa podstawowe elementy oceny istotności termu:

  • Częstość termu tf (term frequency)

   • Liczba wystąpień termu w dokumencie lub inna miara znaczenia termu dla treści konkretnego dokumentu.

  • Odwrotność częstości dokumentu idf (inverse document frequency)

   • Miara wartości informacyjnej termu, czyli jego przydatności dla rozróżniania treści różnych dokumentów w kolekcji.

   • Jeśli term występuje w wielu dokumentach, to jego wartość dyskryminacyjna jest relatywnie niższa.

   • Może więc być to po prostu odwrotność liczby dokumentów w których występuje dany term: 1/df(i).

   • Zazwyczaj jednak stosuje się przyjętą na drodze empirycznej nieco zmodyfikowaną miarę idf(i) = log(N/df(i)), gdzie N jest liczbą dokumentów w kolekcji.


Katedra

Informatyki

Model wektorowyWagi termów

tfij – (term frequency) częstość termu i w dokumencie j,

idfi – (inverse document frequency) odwrotność częstości dokumentów

N – liczba dokumentów w kolekcji

dfi – liczba dokumentów zawierających term i.


Katedra

Informatyki

Model wektorowy Macierz termów/dokumentów


Katedra

Informatyki

Model wektorowy Macierz termów/dokumentów


Katedra

Informatyki

dfi

tfij

Model wektorowyIndeks odwrotny


Katedra

Informatyki

Niejednoznaczność zapytań

 • Opisy dokumentów oraz termy indeksujące stanowią określenia pochodzące z języka naturalnego.

  • Problem – nieprecyzja języka naturalnego.

 • Ponieważ systemy wyszukiwawcze specyfikowane są na poziomie leksykalnym, a nie pojęciowym, pojawia się problem dopasowania tych samych (lub powiązanych) pojęć wyspecyfikowanych w zapytaniu i w opisie dokumentu z wykorzystaniem nieprecyzyjnych (np. różnych) słów.

 • Ludzie rozwiązują problemy nieprecyzji leksykalnej z wykorzystaniem kontekstu.

  • Modelowanie kontekstu nie jest łatwe.

  • Problem – zapytania użytkowników są często krótkie, złożone z jednego, dwu termów – brak kontekstu.


Katedra

Informatyki

Pozycjonowanie stron i spam

 • Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach (Search Engine Optimization):

  • „Dostrajanie” strony tak by dla wybranych słów kluczowych pojawiała się wysoko w rankingach wyszukiwania.

  • Alternatywa do płatnego reklamowania się na popularnych stronach.

 • Wykonywane zawodowo przez przedsiębiorstwa, webmasterów i konsultantów dla ich klientów.

  • Czasami doskonale uprawnione, czasami bardzo wątpliwe.

 • Standardowe techniki:

  • Wielokrotne powtarzanie wybranych słów kluczowych w dokumencie.

   Są one indeksowane przez crawlery, tak wiec strona uzyskuje wysoką wartość tf*idf dla danego słowa kluczowego.

  • Dodawanie wielu słów kluczowych, nie związanych z treścią strony.

   Dzięki temu strona pojawia się w wynikach wielu zapytań.

 • Słowa kluczowe dodawane są tak by nie były one widoczne dla przeglądającego go użytkownika (ukrywanie w metadanych, tekst w kolorze tła, sztuczki ze stylami, itp.).


Katedra

Informatyki

Inne techniki spamowania

 • Inne techniki spamowania zawartości:

  • Cloaking – podstawianie pająkowi wyszukiwarki fałszywej zawartości (innej niż użytkownikowi).

  • Strony-drzwi – strony zoptymalizowane na określone słowo kluczowe, które przekierowują użytkownika do właściwej strony.

 • Wyszukiwarki internetowe nie mogą polegać wyłącznie na słowach kluczowych.

  • Dla wyeliminowania spamu (między innymi) wyszukiwarki wykorzystują również informacje o łączach prowadzących do danej strony i z niej wychodzących.

  • Pozwala to na określenie tzw. prestiżu (reputacji) danej strony.

 • Spamowanie łączy jest dużo trudniejsze niż spamowanie zawartości.

  • Tworzenie ukrytych łączy wychodzących do stron o dużym autorytecie (np. poprzez skopiowanie części jednego z popularnych katalogów sieciowych).

  • Tworzenie grup (społeczności) ważnych stron z użyteczną dla użytkownika informacją, zawierających łącza (często ukryte) do docelowych stron ze spamem.


Katedra

Informatyki

Inne techniki spamowania

 • Spamowanie łączy (c.d.):

  • Tworzenie grup (społeczności) stron z użyteczną dla użytkownika informacją (np. glosariusze terminów z popularnych dziedzin, FAQ, strony z pomocą, itp.), zawierających łącza (zazwyczaj ukryte) do docelowych stron ze spamem. Ponieważ zawierają one istotne informacje, łącza do nich są często dodawane do stron użytkowników.

  • Dodawanie łączy do stron ze spamem do katalogów webowych.

  • Wysyłanie łączy do darmowych serwerów z treścią generowaną przez użytkowników (forów dyskusyjnych, blogów, itp.).

  • Uczestnictwo w wymianie łączy. Spamerzy łączą się w grupy, tak by strony na ich serwerach wskazywały się wzajemnie.

  • Tworzenie farm spamu. Jeśli spamer kontroluje większą liczbę serwerów, może utworzyć całą struktura łączy, zwiększającą prestiż spamowanych stron docelowych.


Katedra

Informatyki

Strona B

Strona A

hiperłącze

Kotwica

Wykorzystanie tekstu łącza

 • Założenia:

  • Łącze między stronami opisuje postrzegany przez autora związek tematyczny między nimi.

  • Tekst wykorzystany w zakotwiczeniu łącza opisuje stronę docelową.


Katedra

Informatyki

Analiza łączy


Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej

 • WWW jest siecią społeczną, tzn. siecią podmiotów społecznych (osób i organizacji), wykorzystujących ją do różnego rodzaju komunikacji i oddziaływania.

  • Poszczególne strony WWW reprezentują podmioty (aktorów społecznych), zaś łącza między nimi reprezentują interakcje i związki między podmiotami.

  • Wiele koncepcji, pochodzących z dziedziny analizy sieci społecznych może być zaadaptowanych i wykorzystanych w kontekście WWW.

 • Podstawowymi pojęciami w sieci społecznej są popularność, autorytet i prestiż.

  • Miary popularności, autorytetu i prestiżu mogą być wykorzystane do rankingowania stron WWW, znalezionych przez wyszukiwarkę.

  • Idea polega na przypisaniu każdej stronie rangi niezależnej od jej zawartości (tj. słów kluczowych), i opartej wyłącznie na strukturze powiązań hipertekstowych.

  • Ranga ta wykorzystana może być do uporządkowania stron wyszukanych w odpowiedzi na zapytanie oparte na słowach kluczowych.

  • W praktyce zazwyczaj stosuje się kombinacje rankingu opartego na treści i łączach.


Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej

 • Dwa najważniejsze algorytmy rankingowania stron webowych: PageRank i HITS, opierają się na pojęciu prestiżu w sieci społecznej.

  • Analiza i wyznaczanie miar prestiżu opiera się na bibliometrii, nauce wykorzystywanej w bibliotekoznawstwie i systemach informacyjnych m.in. do określania wartości publikacji naukowych.

 • Wpływ publikacji naukowej określany jest przez liczbę publikacji, które ja cytują oraz ich prestiż.

  • Ranga prestiżu strony WWW określana więc będzie przez liczbę łączy wejściowych (prowadzących do) strony, oraz rekursywnie prestiż stron na których te łącza zostały umieszczone.

 • Niech A będzie macierzą powiązań między dokumentami w grafie cytowania, tzn. element A(u, v) = 1 jeśli dokument u cytuje dokument v, oraz A(u, v) = 0 w przeciwnym przypadku.


Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej

a

 • Każdy węzeł u ma wartość prestiżu p(u), określoną jako sumę miar prestiżu węzłów, które cytują u, tj.:

  p(u) = SvA(v, u)p(v)

 • Używając notacji macierzowej, miary prestiżu p(u) dla wszystkich dokumentów u, mogą być zapisane jako wektor kolumnowy P. Dla danego wstępnego wektora prestiżu P, nowy wektor prestiżu P' zapisać możemy jako:

  P' = ATP

c

b


Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej

 • Podstawienie P' do P i rekurencyjne powtarzanie wyznaczania wektora prestiżu prowadzi do wyznaczenia punktu stałego dla P, będącego rozwiązaniem układu równań:

  l P = ATP

 • Rozwiązanie tego równania określane jest w algebrze macierzowej rozkładem własnym macierzy. Generalnie dla macierzy o wymiarach nn istnieje n takich wektorów, nazywanych wektorami własnymi macierzy. Z każdym z nich związana jest inna wartość stałe l, nazywanej wartością własną.

 • Spośród wszystkich wektorów własnych macierzy zainteresowani jesteśmy znalezieniem dominującego (lub podstawowego) wektora własnego, związanego z największą wartością własną.


Katedra

Informatyki

a

0,548

c

0,726

b

0,414

Analiza sieci społecznej

 • Dla naszego przykładu rozwiązaniem układu równań l P = ATP, jest największa wartość własna l = 1,325 i wektor własny P = (0,548, 0,414, 0,726)T.

 • Rozwiązanie to dobrze ilustruje intuicje stojącą za rekursywną definicją prestiżu.

  • Dokument c otrzymał najwyższą wartość, ponieważ ma dwa cytowania.

  • Natomiast a i b mają niższe wartości, ponieważ cytowane są tylko raz.

  • Dokument a otrzymał wyższą wartość niż b, ponieważ jest cytowany przez dokument c, o wyższym prestiżu.


Katedra

Informatyki

Analiza sieci społecznej

 • Algorytmy obliczania wartości i wektorów własnych macierzy stanowią standardowy element w zasadzie wszystkich poważnych pakietów numerycznych.

 • Ponieważ jednak nie interesuje nas wyznaczenie wszystkich wektorów własnych, a jedynie podstawowego, w praktyce do jego obliczenia stosuje się prosty algorytm oparty na tzw. metodzie iteracji potęgowej:

  P P0

  powtarzaj

  Q P

  P ATQ

  P P / ||P|| (normalizacja P)

  dopóki ||P – Q|| > e

 • Dla dowolnej wartości początkowej P0, algorytm zbieżny jest do wektora własnego związanego z największą wartością własną. Wektor własny jest znormalizowany (tj. ||P|| = 1) i wartość własna równa jest długości wektora l = ||ATP||.


Katedra

Informatyki


Katedra

Informatyki

PageRank

 • PageRank jest metodą generowania rankingu stron a wykorzystaniem struktury ich połączeń hipertekstowych, stosowaną w wyszukiwarce Google.

  • W powiązaniu z opisanymi wyżej metodami analizy sieci społecznej próbuje on określać prawdopodobne ścieżki, po których Użytkownicy Internetu poruszają się między stronami.

 • PageRank korzysta z metafory „losowego surfera”, klikającego na hiperłącza w losowy sposób z jednostajnym rozkładem prawdopodobieństwa, wykonując w ten sposób błądzenie losowe po grafie WWW.

  • Obok informacji o łączach wejściowych (prowadzących do strony), PageRank wykorzystuje również informację o łączach wyjściowych.

  • Załóżmy, że strona u zawiera łącza do Nu stron i jedną z nich jest strona v.

  • Jeśli więc surfer jest na stronie u, prawdopodobieństwo odwiedzenia strony v wynosi więc 1/Nu.

  • Strona v powinna więc otrzymywać od u jedynie 1/Nu jej prestiżu.


Katedra

Informatyki

.08

.1

.05

.05

.03

.09

.08

.03

.03

.03

Idea PageRank-u

Propagacja prestiżu strony w PageRank


Katedra

Informatyki

Podstawowy algorytm PageRank

 • Współczynnik PgeRank określający prestiż strony obliczany jest więc w następujący sposób:

  gdzie A jest binarną macierzą połączeń między stronami w grafie webowym, zdefiniowaną identycznie jak poprzednio, Nv jest tzw. stopniem wyjściowym strony v, czyli liczbą łączy wychodzących z tej strony, tj. Nv = SwA(v, w).

  • Jak więc widzimy zasadniczo jest to ta sama zależność, która wykorzystywana była do obliczenia prestiżu w sieci społecznej.

 • Abyśmy mogli korzystać z przedstawionego wcześniej algorytmu, niezbędne jest tylko redefinicja macierzy A. Zamiast wartości binarnych (0 i 1) musimy wprowadzić wagi połączeń między stronami równe 1/ Nu.

  • Dzielimy każdy wyraz binarnej macierzy A przez sumę wyrazów wierszu.


Katedra

Informatyki

a

a

0,4

c

b

c

0,4

b

0,2

Podstawowy algorytm PageRank

 • Równanie wyznaczające PageRank jest takie samo jak w przypadku prestiżu (tj. l P = ATP) i jego rozwiązaniem jest wektor własny macierzy AT dla wartości własnej l = 1.


Katedra

Informatyki

a

0,4

a

0,4

c

0,4

c

0,4

b

0,2

b

0,2

Podstawowy algorytm PageRank

0,4

0,2

 • Powyższe rozwiązanie wyznaczone zostało algorytmem iteracji potęgowej, dla normy L1 (||X||1 = x1+ x2+...+ xn). Rozwiązaniem uzyskanym z wykorzystaniem normy L2 (||X||2 = sqrt(x12+ x22+...+ xn2)) jest wektor własny PT = (0,666 0,333 0,666), zaś rozwiązaniem dla wartości całkowitych jest PT = (2 1 2).

 • Ponieważ rozwiązania te różnią się tylko co do przeskalowania o wartość stałą, każde z nich może być wykorzystane do rankingowania stron.

0,2

0,2


Katedra

Informatyki

Pełny PageRank

 • Podstawowy algorytm PageRank w pewnych sytuacjach nie radzi sobie poprawnie z cyklicznymi połączeniami między stronami webowymi.

 • Rozważmy dla przykładu sytuację dwu stron odsyłających wzajemnie do siebie, ale nie zawierających łączy do innych stron.

  • Taki izolowany cykl określany jest jako ujście rangi.

  • Jeśli prowadzi do niego łącze z zewnątrz, będzie on akumulował rangę, ale nigdy nie dystrybuował jej na zewnątrz.

 • Jak wcześniej wspomniano, idea algorytmu PageRank polega na modelu błądzenia losowego przez graf webowy, ale losowy surfer może wpaść w pułapkę ujścia rangi.

  • Możemy modelować zachowanie rzeczywistego surfera, który znudził się krążeniem w pętli między stronami, poprzez skok do dowolnej innej strony poza ujściem rangi.

 • W tym celu definiujemy tzw. źródło rangi E – wektor dla wszystkich stron w rozważanym grafie, definiujący rozkład prawdopodobieństwa wyboru losowo wybranej strony webowej

  • Określmy również prawdopodobieństwo wyboru poruszania po łączach jako d, natomiast prawdopodobieństwo skoku do innej strony jako 1-d.


Katedra

Informatyki

Pełny PageRank

 • Równanie pozwalające na wyznaczenie PageRanku-u może być rozwiązane przy pomocy podejścia opartego na wektorach własnych. Algorytm oparty na metodzie iteracji potęgowej wymaga jedynie małej modyfikacji sposobu normalizacji:

  R R0 / n

  powtarzaj

  Q R

  R ATQ

  R dR + (1-d)E

  dopóki ||R – Q||1 > e

 • Prawdopodobieństwo wyboru drogi po łączach d jest parametrem i zazwyczaj przyjmuje się wartość d = 0,85. Również zazwyczaj zakłada się, że rozkład wyboru nowej strony jest jednostajny, czyli E(u) = 1/n (gdzie n jest liczbą stron w analizowanym grafie webowym).


Katedra

Informatyki

PageRank

 • PageRank określa wyłącznie autorytet stron, na podstawie ich łączy wejściowych.

  • Łącza webowe niekoniecznie są równoważne odsyłaczom (mogą mieć np. charakter nawigacyjny).

  • Fakt, że strona jest popularna i ma wysoki autorytet nie zawsze oznacza, że jest ona relewantna dla konkretnego zapytania.

 • W związku z tym PageRank stosowany musi być w połączenia z wyszukiwaniem opartym na słowach kluczowych.

  • PageRank może porządkować strony o takim samym podobieństwie do słów kluczowych podanych przez użytkownika.

  • Ranking strony może być połączeniem rankingu tematycznego i PageRank-u (z wykorzystaniem odpowiednich wag).


ad
 • Login